Promoot een sekte

De Amsterdamse lokale omroep Salto ruimt zendtijd in voor Scientology. Karin Spaink is geschokt.

Iemand vroeg me of ik wist dat Salto (de lokale omroep van Amsterdam) geregeld zendtijd inruimt voor Scientology, de sekte die tien jaar lang oorlog tegen mij heeft gevoerd. Nee, dat wist ik niet. En ik had het ook niet verwacht.

Scientology is immers berucht. De sekte tracht critici de mond te snoeren door die kapot te procederen. Scientology houdt er strafkampen op na waar mensen worden uitgehongerd, intimideert haar leden, steelt documenten bij overheidinstanties, pleegt inbraken bij ministeries en rechtbanken, luistert mensen af, voert smaad- en lastercampagnes tegen critici, melkt haar leden financieel uit, chanteert haar leden, probeert critici via onnavolgbare opzetjes in de gevangenis te krijgen, doet valse aangiftes, steelt vuilniszakken en achtervolgt mensen in de hoop iets ‘bruikbaars’ op het spoor te komen, dwingt leden om met hun familie te breken, ontduikt de belasting, stopt verkrachting in de doofpot, eist abortus van de vrouwelijke leden van haar elitetroepen, onthoudt doodzieke leden urgente medische zorg, stopt mensen in isolatie, probeert critici uit te schakelen door ze valse bommeldingen en beschietingen in de schoenen te schuiven, schrijft leden hoogst schadelijke doses vitaminen voor, en vervalst haar eigen boeken (financieel, historisch en ideologisch) met hetzelfde pandoer als waarmee ze eerder de biografie van haar oprichter L. Ron Hubbard had herschreven.

Hubbard was ongeëvenaard, beweert Scientology. Hij was een oorlogsheld! Een filosoof! Een dichter! Een wetenschapper! Een fysicus! Een humanitarian! Maar Hubbard was dat allemaal niet. Hij excelleerde hooguit in zelfophemeling, in overredingskracht en in ambities. ‘The Cult of Greed and Power’, wat u zegt. Niet voor niets heeft Scientology vele gerechtelijke veroordelingen op haar naam staan.

Nee, u hoeft mij niet op mijn woord te geloven. Op aanvraag kan ik voor alle hierbovengenoemde stellingen en beschuldigingen een onderbouwing resp. een akelig voorbeeld leveren. Maar wie wil weten welke narigheid Scientology uithaalt, hoeft eigenlijk alleen maar de getuigenissen van ex-leden te lezen. Vooral de verhalen van mensen die eerder een hoge positie bekleedden zijn leerzaam – denk aan Paul Haggis, of beter nog: Marty Rathburn, die tot voor kort in de top van de sekte zat en nu – met bewijzen en al – de vuile was buiten hangt.

Al zinnen de praktijken van de sekte me niet, Scientology heeft het recht haar opvattingen uit te dragen. Dat ik hun ideeën over kennis, psychologie, psychiaters, therapie etc. niet deel, is niet relevant. Sterker: terwijl Scientology mij tien jaar lang heeft gedwarsboomd in mijn poging om hun ideeën onderbouwd aan de kaak te stellen, verdedig ik zonder aarzeling hun recht om hun ideeën te verspreiden. Zélfs wanneer het hun onsmakelijke idee betreft dat de holocaust de schuld van de psychiatrie is (zie hier en hier). Wel eis ik op mijn beurt het recht op hun ideeën als humbug, onzin en idioterie af te doen – vrijheid van meningsuiting en van religie werkt immers twee kanten op.

Dus wannneer Scientology op Salto zendtijd heeft weten te bemachtigen en onder de naam NieuweZijds-TV eens per maand een programma uitzendt ‘met aandacht voor maatschappelijke problemen en interviews met mensen die actief zijn in de maatschappij, gecombineerd met korte documentaires’ (citaat uit de beschrijving van Nieuwezijds-TV op Salto), vind ik dat prima. Op Salto debatteren schrijvers en denkers via OBA live, bieden allochtone 35-plussers een kijkje in hun leven en geven activisten hun mening over het nieuws. Waarom zou Scientology niet óók haar mening mogen geven?

Maar toen ik zo’n uitzending van Nieuwezijds-TV bekeek, schrok ik. [Hun meest recente uitzending – die van 25 september – staat hier; Scientology begint na een half uur.] Niks debat, niks mening geven, niks visie op de wereld, niks actualiteit. Van ‘aandacht voor maatschappelijke problemen’ die Nieuwezijds-TV aan de kijkers belooft, is geen sprake, en de enige mensen die aan het woord komen, zijn PR-mensen van Scientology. Nieuwezijds-TV blijkt niets anders te zijn dan een dertig minuten lange reclamespot voor Scientology.

Sorry Salto. Jullie krijgen subsidie van de gemeente Amsterdam [pdf] om lokale stemmen te laten horen. Dat is een mooi en waardevol ding. Bijgevolg biedt Salto ruimte aan iedereen met een verhaal, met een inzicht, met een visie. Maar niet aan mensen met een verkooppraatje. Wanneer de bakker op de hoek via Salto zijn waren wil aanprijzen, moet hij gewoon zelf voor zijn zendtijd betalen, en hoort zowel voor als na zijn bijdrage duidelijk te worden aangegeven dat dit reclame betreft. De gemeente Amsterdam geeft Salto immers geen subsidie opdat de bakker zichzelf gratis kan aanprijzen.

Scientology betitelt zichzelf graag als religie; dat levert ze een boel goodwill en welkome privileges op. De kans is groot dat Salto ze juist daarom – ‘Het is immers een geloof?’ – als ‘maatschappelijk relevante’ partij heeft geaccepteerd. Zodoende staat Scientology ineens schouder aan schouder met de Evangelisten en met allerhande moslimgroeperingen, en mogen ze van Salto gratis trachten zieltjes te winnen. Salto discrimeert immers niet, Salto staat voor alles open!

Maar anders dan alle andere religies eist Scientology van haar leden klare munt voor elke dienst, voor elk ritueel, voor elke inwijding, voor elk snippertje van de leer. Wie zich wil laten auditen – een praktijk die in de uitzending van Nieuwezijds-TV hartelijk wordt aanbevolen, en die onmisbaar is om ‘verder’ te komen binnen het geloof – moet daar fiks voor betalen. Voor elke cursus, voor elke ‘biecht’, voor elk gesprek met een raadsman of -vrouw, voor elke test, voor elk voortgangsgesprek, voor elk ‘religeus geschrift’ over de leer van Scientology, ja zelfs voor elk vermanend gesprek moet een lid betalen.

Nu kun je zeggen: ‘Ach, voor therapie betaal je ook.’ Dat is waar. Maar Salto biedt geen gratis zendtijd aan een therapeut die klanten voor zijn praktijk wil werven. Voor Landmark zou Salto nooit een vast programma inruimen, evenmin als voor NLP. Iedereen weet immers dat je voor die clubs moet betalen, en dat simpele feit maakt dat ze onherroepelijk buiten het chapiter ‘maatschappelijk welzijn’ of ‘religieuze overtuiging’ vallen.

Welnu – Scientology eist van al haar leden geld voor elke stap binnen de organisatie; zowel voor kennis als voor privileges en status. En Scientology pusht haar leden permanent om meer in zichzelf te investeren (lees: dieper in Scientology te duiken). Het gaat daarbij niet om een paar tientjes hier en daar, maar om honderden, duizenden en tienduizenden euro’s. Wie het hoog wil schoppen binnen de leer of de organisatie is al snel honderdduizend euro verder.

Die kosten – Scientology heeft het zelf liever over ‘donaties’, al zijn ze verplicht – worden ook als drukmiddel gebruikt. Stafleden krijgen namelijk korting. Voor leergierige leden is dat een geweldige incentive om zich bij de staf aan te melden: wie voor de organisatie werkt, kan zichzelf goedkoper de leer eigen maken. Maar zodra ze uit de staf of uit de sekte willen, krijgen ze het verschil alsnog gepresenteerd in de vorm van een fikse ‘afscheidsrekening’. [Alweer: ik laat met alle plezier door Scientology zelf opgestelde prijsoverzichten voor cursusmateriaal, auditing en begeleiding zien, plus voorbeelden van financiële intimidatie.]

Een organisatie waarbij de ontwikkeling, het inzicht, de voortgang en/of iemands inwijding rechtstreeks worden gekoppeld aan – ja zelfs gestructureerd worden door – de hoogte van diens financiële bijdrage, verliest elke aanspraak op het predikaat religie. Je mag gerust geld van anderen eisen voordat je je kennis, je vaardigheden of je inzichten met hen deelt of voor hen tentoon spreidt. Popsterren, wetenschappers en acteurs doen niet anders. Maar juist het gretig – en gratis – willen inwijden van de ander is de crux van geloven. Je wilt een ander graag deelgenoot van je ervaring maken, er is een innerlijke drang je inzicht op anderen over te brengen en die met hen delen. Al wie eerst om een betaalbewijs vraagt, diskwalificeert zichzelf en zijn organisatie ten ene male als religie.

Salto, schop die sekte alsjeblieft uit je programmering. Er is geen enkel argument om hun ideeën of praktijken als ‘publiek belang’ aan te merken. Ook in Nederland heeft de rechtbank geoordeeld dat zij ‘met hun leer en organisatie de verwerping van democratische waarden niet schuwen’ en dat door Scientology ‘wordt beoogd macht uit te oefenen over leden van de Scientology-organisatie en discussie over de leer en praktijken van de Scientology-organisatie te verhinderen.’ [Citaten uit uitspraak in hoger beroep Scientology tegen Spaink et.al., punt 8.4.]

 1. 3

  Het zijn inderdaad geen frisse jongens. Daar staat tegenover dat er op de landelijke staats-tv zendtijd wordt gelaten aan de nodige sektes, met een zo mogelijk nog slechter track-record.

 2. 9

  Het verschil met lid worden van een gewone kerk of moskee en lid worden van een sekte, is dat een kerk of moskee niet vraagt om de banden met je familie te verbreken en je halve hebben en houwen te investeren in je zieleheil.

 3. 10

  Je kan even makkelijk zeggen dat sektes uit de hand gelopen religies zijn.

  Maar veel doet het er niet toe. Inderdaad is het onderscheid tussen sekte of religie niet heel duidelijk te maken. Het is allemaal georganiseerde waanzin, dat hebben ze dan weer gemeenschappelijk.

 4. 14

  I know some other cults that would love free broadcast time. How about they all get on the radio to entice people to join into their money-making, criminal ways?

 5. 15

  Ooit es uit oppervlakkige interesse bij Scientology geïnformeerd wat het inhield. Tot op de dag van vandaag word ik gestalkt door die gekken, dwarsbomen ze me, intimideren ze me met valse facturen, sturen ze hun drones op me af om me terug te halen en geld uit me te persen. Nee, echt, scientology is een gezellige club die vooral promotie nodig heeft – NIET. Als ik ergens kan tekenen om die club tot verboden sekte te laten verklaren ook in Nederland, dan sta ik vooraan in de rij.

 6. 16

  een gewone kerk, hoe zijn de christenen begonnen.
  Ken je het evangelie van Mattheus,
  “Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!”

  http://www.youtube.com/watch?v=XEfHIvvkgzA

 7. 19

  Ik weet dat Salto zendtijd niet gratis geeft maar dat iedereen tijd kan kopen.
  Zelf maak ik soms kunst-items die worden uitgezonden na betaling van het uur tarief.
  Ook edit ik soms met een vriend items voor Cordaan, een protestante organisatie waar aandacht word gegeven aan kunst van mensen met een beperking.
  Ook Karin Spaink of anderen kunnen dit. dat dus geen reacties kunnen worden gegeven klopt niet.
  Desgewenst kan ik meer informatie geven.
  Groet, Aghata

 8. 23

  Deze zeer internationale geldbeluste maffia, met een ; ” do it your self psychologie’ sausje, zijn helaas al langer op meer plaatsen in holland actief.
  Misbruik makend van de wat onzekere kwetsbare, doelgroepen op zoek naar zichzelf en zingeving.

  Er wordt door deze, zogenaamde, vrijwilligers geronseld op straat en in hen vriendenkringen,naar nog meer kwetsbare doelgroepen;die vervolgens al het werk doen , en voor, de ” bazen” het geld binnen harken, en hen targets.

  Onder diversen namen, zijn ze actief; ook ..los van elkaar,richten ze weer, bedrijfjes op.. met name in de souce, cursussen .In de landen om ons heen al verboden;hier de vrije hand; waar veel geld in omgaat en zij zich ook begeven op de vrije markt van de semi , psychologie. Bij tools for live kun je een gratis introductie, crusus doen; dan krijg je een idee.

  Ook zembla heeft in 2008 een doku daarover uitgezonden. Waarbij zowel de journalsit als een psychologe `9 de doku makers) aangaven, gaandeweg zo labiel te worden; de euforie,de afbraak, slaap[ en voedsel gebrek; dat ze bijna hen missie vergaten…en opgelsurpt werden in de waanzin.

  vroeger bij sekten was een welgebruikte tacktiek; ” weinig slaap/steeds storen tijdens de slaap; b.v om het uur ,even bidden. Plus eiwit arm dieet (maakt je beinvloedbaarder)

  Doordat hen realiteit , gaandeweg niet meer overeen komt, met de echte realiteit; trekken ze steeds meer naar, ” hen nieuwe familie” (die begrijpen hen tenminste)
  En , raken zo steeds geissoleerder van hen eventuele familie en vrienden (als ze die al hebben) Of, gaan deze ook “inburgeren/introduceren” in die fantastische ..nieuwe wereld en leven…..

  Heb er onlangs eentje doorgelicht bij de kamer van koophandel; t.b.v, iemand die ook behoorlijk financieel gestalkt wordt;door een ,tak van hen; en de mentale en psychologische manipuklatie waarmee dat gaat,is ronduit luguber; en ,subtiel (de wijzen van inwerken is, psychologisch zeer doordacht)
  gezien in het vrije markt wilde westen van holland; overheid niet ingrijpt,en ze ongebreideld hen gang kunnen gaan.

  Loopt er nu een proces bij een advocaat; hoop op jusrisprudentie. Was ingeschakeld via een kennis; iemand hieruit te helpen. Juridisch ,ziet het er gelikt uit, maar houdt naar mijn mening geen stand;als iemand het echt aanvecht. Dus nu in handen van een advocaat. Ze zij niet a;tijd herkenbaar als ” scientoligist” en opereren onder diversen namen. (wel middels zelfde patronen ,praktijken/werkwijzen;en met dezelfde doelen.)
  Uiteraard,kan men wel bedenken vrnml al kwetsbare mensen in dergelijke handen vallen;en er dan alles voor willen doen,en ronsellen; hen nieuwe familie; hen weg uit de eenzaamheid en leegte….dat soort bla bla bla…cursussen, zijn , zeer schadelijk;
  en als ze er al ooit uitkomen ,vallen ze in een leeg diep gat en desillussie.
  En kunnen wel inetegere therapeuten; de brokken ruimen..als er nog iets te ruimen valt.

  Sommige worden helemaal gek,en gaan, gekke dingen doen (psychosen wordt gestimuleeerd,als ze daar gevoelig voor zijn,door de praktijken en werkwijzen.)
  Dikke ellende, die snel een halt toegeroepen moet worden en eigenlijk een zaak en taak is; van onze overheden..maar ja…die hebben het te druk, met..anderen bemoeinissen…

  Ze hebben wel 30 rechtszaken lopen;maar die gaan alllemaal over ontroerend goederen en vergunningen op dat gebied….voor hen exploitie, en ” werkruimtens”
  Oprolllen van deze mega internationale maffia organisatie ,is onmogelijk..
  Maar de uitwassen (ook die onder een andere naam opereren) aanpakken, voorkomt veel ellende.

  Toch beter bovengronds dan ondergronds; dan kun je iig de lijnen nog nalopen en enigszins controleren..