Presidentiële interventies in Michigan

Dit is de eerste bijdrage van Maurits Denekamp, politiek communicatiewetenschapper. Hij zal voor Sargasso de verkiezingen in de VS verslaan.

De campagnes zijn neergestreken in Michigan. Morgen worden hier, net als in Arizona, primaries gehouden. Michigan is de staat van de auto-industrie. Het is de staat waar de Amerikaanse overheid in 2008 en 2009 flink heeft ingegrepen om The Big Three, Chrysler, Ford en General Motors , overeind te houden. Deze interventie wordt ook wel de Auto Industry Bailout genoemd.

Zowel Romney als Santorum benadrukken tegen ingrijpen van de overheid te zijn. Zo ook waar het gaat om de auto-industrie, Amerika’s trots. Dit is van beide een gewaagde stelling. De leningen hebben er namelijk voor gezorgd dat de drie autofabrikanten nog bestaan. General Motors is zelfs gegroeid tot de grootste autoproducent ter wereld. De leningen zijn inmiddels terugbetaald. Met de redding is een enorm aantal banen gered. Waar Michigan eerst dik in de min stond kan inmiddels worden gepronkt met een bescheiden balansoverschot van 457 miljoen dollar. Zo lijkt het er dus op dat de bailout vooral positieve gevolgen heeft gehad.

Het is de vraag hoe Republikeinse kiezers hierop zullen reageren. Houden zij vast aan de principes van een kleine en non-interveniërende overheid of achten zij het welzijn van de staat Michigan belangrijker, ook al betekent dit een proactieve overheid die zich bemoeit met de industrie?

Vast staat dat president Obama een voorstander is van de bailout. In een staat gered door de bailout is het een verstandige zet om het onderwerp in de presidentiële campagne te onderstrepen. Een aanzienlijk deel van de bevolking zal de gunstige gevolgen ervan hebben ervaren, bijvoorbeeld door het behoud van banen. Een positieve houding ten opzichte van de overheidssteun en de kandidaat die dit steunt zijn het gevolg. Afgelopen weken heeft Obama hier al een voorschot op genomen met het verspreiden van een nieuwe reclamespot. In de commercial valt hij de Republikeinen aan op hun afkeer van de bailout en in het verlengde ervan de afkeer van teveel overheidsbemoeienis.

Met het tussenbeide komen van Obama tekent zich het scherpe contrast tussen de Republikeinen en Democraten af. Het is het fundamentele thema in het politieke debat in de VS. Wat is de rol van de overheid in het dagelijkse leven van de burger? Nu Obama zich nadrukkelijk in de discussie mengt zal snel duidelijk worden of de bemoeienis van de overheid het frame is voor de verdere campagnes. Reacties van de Republikeinen op Obama zullen dit duidelijk maken.

Obama heeft zich stevig genesteld aan de linkerzijde van het politieke spectrum, waar interventie van de overheid een groot goed is. Binnen de Republikeinse partij woedt de discussie over de positie van de partij op het politieke spectrum nog in alle hevigheid. Het bewijs hiervoor is het ontbreken van duidelijkheid over wie het tegen Obama op zal nemen in de presidentiële verkiezingen. Gaat de partij meer naar het midden met Romney of verder naar de rechterzijde met Santorum? Beide zijn dan wel tegen een grote rol voor de overheid en tegen de Auto Industry Bailout, de wezenlijke discussie betreft de mate waarin ze tegen meer bemoeienis zijn.

Santorum is de meer extreme kandidaat. Zo twijfelt hij bijvoorbeeld aan het nut van de rol die de overheid heeft in het onderwijs. Hardop stelde hij de vraag waarom de overheid zich inlaat met scholing. Romney zal het hier niet mee eens zijn. Sterker, hij zal sociale thema’s als onderwijs ontwijken om zich zoveel als mogelijk te richten op economische issues.

Hoe het zal uitpakken moet blijken. Met nog twee dagen te gaan is het spannend in Michigan. Het verschil is minimaal waar Romney op 36.2% van de stemmen kan rekenen terwijl Santorum op 34.8% staat. In Arizona is het Romney’s race om te verliezen, daar staat hij ruim aan kop 39.5% tegenover 28.8% voor Santorum.

Gingrich houdt zich vooralsnog rustig en zijn kansen lijken klein. Het is echter onnozel om Gingrich helemaal af te schrijven. Ondanks zijn achterstand kan hij nog een inhaalslag maken. Wat niet zo zeer positief voor zijn kandidatuur hoeft te zijn als wel negatief voor de kandidaat van wie hij stemmen afpakt. Hij staat bekend als gemeen en hardhitting en heeft bewezen dat deze tactiek succesvol is. Blijft het offensief uit dan zal de aankondiging van Gingrich’s terugtrekken niet lang op zich laten wachten.

Voor nu is het aan Romney en Santorum om de Republikeinse discussie vorm te geven.

Polls:

Arizona, Michigan

Foto Philippe Leroyer

  1. 1

    Zal Gingrich nog een comeback maken? Ik betwijfel het. Vooraf werd al voorspeld dat hoe langer de race duurt hoe meer het instabiele en megalomane karakter van Gingrich zichtbaar wordt.

    Als Romney Michigan verliest (zijn vader was er gouverneur en Mitt is er geboren en opgegroeid) kan het alle kanten op.