Precies wat we nodig hebben

Foto: copyright ok. Gecheckt 23-11-2022
,

COLUMN – Waarin de auteur, naar aanleiding van de ophef rond Tofik Dibi’s uitspraken dat de PVV racistisch zou zijn, de nieuwe politieke correctheid probeert te duiden door Gerard Reve er met de haren bij te slepen.

Onlangs schijnt Tofik Dibi de PVV racistisch te hebben genoemd. Waarna de halve Kamer over hem heen viel. Want hij gebruikte het R-woord. Nu heb ik zelf altijd gedacht dat het woord racisme naar het woord ras verwees en rassen wegzetten doet de PVV niet, maar hoe moet je de stelselmatig uitgesproken wens een bepaalde bevolkingsgroep te willen marginaliseren dan noemen? Fascisme? Dat mag je ook niet zeggen. Discriminatie? Dan haalt iedereen z’n schouders op. Want iedereen discrimineert. Als het de moslims niet zijn dan de ouderen, de gehandicapten, de armen, de rijken, de forenzen of de vrouwen.

Een tijdje geleden betreurde PVV’s huisideoloog Martin Bosma het dat links Nederland het ANC in Zuid-Afrika ooit aan de macht heeft geholpen omdat daardoor het Afrikaans en het Afrikaner volk ‘waarschijnlijk vernietigd zullen worden’. Toen ik het destijds las, moest ik denken aan de grote literaire held van Bosma, Gerard Reve die ooit in een interview met Humo vertelde dat hij lid van de EO was geworden, omdat de EO de enige omroep was die het ANC boycotte en Israël onvoorwaardelijk steunde. Hij begon toen volgens mij al te dementeren, maar wie bekend is met Reve’s haat voor het communisme, kwam deze steun voor de Evangelisten niet vreemd voor. Niet dat het ANC communistisch was, maar in hun strijd tegen de apartheid hadden ze er wel mee geheuld. 

Wie de PVV beter wil begrijpen, zou Gerard Reve moeten lezen – Bas Heijne heeft een navolgenswaardig aanzetje geschreven. Nu komen de taalvondsten van Martin Bosma in de verste verte niet in de buurt van die van de grote volksschrijver, maar ze bedienen zich beiden graag van een zelfde soort ironie. Zoals Heijne schreef: “De taal van de huidige politieke revolte is doordrenkt van reviaanse ironie – het half ironisch, half serieus sarren van die brave progressieve weldenkenden met hun humorloze bedilzucht en morele zelfgenoegzaamheid.” Net als Reve heeft de PVV een winkel en de spulletjes uit die winkel moeten verkocht worden en om ze te verkopen heb je aandacht nodig en die aandacht kun je krijgen door hier en daar iets te zeggen waardoor iemand anders op de kast komt te zitten. De pogingen van Reve om zijn waren aan de man te brengen, hebben hem meermaals het predicaat racist opgeleverd.

Dat waren de politiekcorrecte jaren. Toen hoopten zich onderhuids al het etter op tot een enorme puist die werd doorgeprikt met de moord op Fortuyn. Sindsdien is het hek van de dam, zijn de beren los en de rollen omgedraaid. Had je in de begindagen van het internet bij het minste geringste een berisping van het Meldpunt Discriminatie aan je broek hangen, tegenwoordig word je door het Bureau Discriminatiezaken vermanend toegetwitterd omdat je het in je hoofd haalt de PVV racistisch te noemen. Het Bureau Discriminatiezaken zegt te willen voorkomen dat het woord racisme devalueert. Precies wat we nodig hebben, zo’n instantie.

Foto Flickr cc: GALERIEopWEG

Reacties (30)

#1 TisMeWat

Ach, ojee. TisMeWat als je woorden niet zomaar roekeloos mag gebruiken om stigmatiserende etiketten te plakken, terwijl je het wel uit wilt schreeuwen hoe fout de PVV wel niet is.

Dat krijg je ervan als je ervan overtuigd bent het morele gelijk altijd aan je kant te hebben.

En die Bas Heine toch…

“het half ironisch, half serieus sarren van die brave progressieve weldenkenden met hun humorloze bedilzucht en morele zelfgenoegzaamheid.”

Hij heeft hier wel een punt. De meeste zogenaamde progressieve weldenkenden zijn inderdaad humorloos, bedilzuchtig en menen altijd het morele gelijk te hebben.

Maar dan dit:

“In Nederland is ironie een middel geworden om niet te hoeven te zeggen wat je bedoelt, om niet op een overtuiging betrapt te kunnen worden.”

daar maak ik van:

“In politiek correct Nederland is relativering een middel geworden om niet te hoeven te zeggen wat je stiekem eigenlijk zou willen zeggen, om niet op een ‘foute’ overtuiging betrapt te kunnen worden.”

 • Volgende discussie
#1.1 gronk - Reactie op #1

Je zou denken dat het grappig is om te zien hoe PVV-apologeten zich in bochten wringen om het gebruik van door hen ongewenste ‘labels’ af te doen als ‘onjuist’ of andere morele kwalificaties, terwijl ze tegelijkertijd roepen ‘dat zij alles moeten kunnen zeggen (en dat hen de mond gesnoerd wordt door de linksche kerk)’.

Maar dat is het niet. Het is vermoeiend, en ontzettend treurig, om zoveel kwaadwillende domheid in actie te zien.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 TisMeWat - Reactie op #1.1

“Je zou denken dat het grappig is om te zien hoe PVV-apologeten zich in bochten wringen om het gebruik van door hen ongewenste ‘labels’ af te doen als ‘onjuist’ of andere morele kwalificaties, terwijl ze tegelijkertijd roepen ‘dat zij alles moeten kunnen zeggen (en dat hen de mond gesnoerd wordt door de linksche kerk)’.”

Goed dus dat ik geen PVV-apologeet ben. Een juist label is een juist label, heb ik helemaal geen moeite mee.

“Maar dat is het niet. Het is vermoeiend, en ontzettend treurig, om zoveel kwaadwillende domheid in actie te zien.”

Ach ja, het “ik ben niet kwaad, ik ben bedroefd” mantraatje van “de volwassene vs het domme kind”.

En je dan nog afvragen waarom men in hemelsnaam denkt dat vele linkschdraaiende moraalapostels in een utopisch ivoren torentje nauwelijks hun minachting over het gepeupel onderdrukkend de hele dag zitten te delibereren over hoe ze nu weer de boel kunnen relativeren om vooral maar niet door te hoeven pakken.

 • Volgende reactie op #1.1
#1.3 alt. johan - Reactie op #1.1

@gronk: Eén ding kan ik je verzekeren, het zijn volstrekt onterechte kwalificaties. Ik kan niet akkoord gaan als ik op die manier zo’n fout-stempel krijg opgeplakt.

Ben jij dan iemand die over zich heen laat lopen? Zich alles maar laat zeggen, hoe onterecht ook?

 • Vorige reactie op #1.1
#1.4 Tzoimbo - Reactie op #1

Och gut, er zijn nog steeds mensen die denken dat ‘politiek correct’ een label is dat alleen op links past. Inmiddels weten we allang dat rechts minstens zoveel taboes heeft. Het etiket ‘politiek correct’ zelf is een middel om mensen de mond te snoeren. Maar er zit nog meer in de gereedschapskit. Demoniseren, ook zo’n multitool. Antisemtisme, nog zoiets waarmee ze graag discussies doodslaan.

 • Vorige reactie op #1
#1.5 TisMeWat - Reactie op #1.4

Ach, guttegut.

“Demoniseren” en “onterechte beschuldigingen van antisemitisme” noemen als “mondsnoertaktieken van rechts”.

Ik hoef maar 1 ding te noemen: ISRAEL. En wat gaan jij en de uwen dan vervolgens doen? Ik wacht met spanning op uw uitspraken waar dan weer “volslagen onterechte beschuldigingen” op zullen volgen volgens uzelve…

#1.6 Folkward - Reactie op #1.5

Israël is een land. het is een land dat net zo als andere landen beoordeeld kan worden op zijn doen en laten. Dat kan veelal zonder noodzakelijkerwijs in te gaan op de vorming van het land en vaak ook zonder melding te maken van de identiteit van het land.

Net zoals mensen beoordeeld kunnen worden zonder hun voorgeslacht erbij te slepen en zonder hun geloof of levenswijze erbij te halen. Acties zijn acties, en kunnen ook als zodanig beoordeeld worden.

Voor het verklaren van die acties is het wel handig om die factoren mee te nemen.

#2 lapis

Inderdaad.

Als je mensen beoordeelt op hun afkomst i.p.v. op hun daden, dan ben je misschien technisch gezien geen racist, maar ben je wel schuldig aan precies datgene wat het woord ‘racist’ een negatieve bijklank geeft, en het gebruik van de term ‘racist’ in gevallen als dat van de PVV is dan ook zeker gerechtvaardigd. Als je als PVV migranten uit islamitische landen automatisch verblijf wilt weigeren, wat ben je dan als je geen racist genoemd wil worden? Een afkomstdiscriminator?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 TisMeWat - Reactie op #2

Even de obligate en eigenlijk overbodige opmerking (je zou toch beter verwachten van de linkschdraaiende “intellectuelen” op Sargasso):

De Islam is geen ras. Er zijn zat roomblanke Moslims. Maar goed, dat past natuurlijk niet bij het politiek-correcte vooroordeel (PVVers zijn fascistische racisten, allemaal!).

#2.2 lapis - Reactie op #2.1

Leer lezen, rechtse zuurkut: “dan ben je misschien technisch gezien geen racist (…)“.

 • Volgende reactie op #2.1
#2.3 Richard E - Reactie op #2.1

De PVV ziet echter wel de afkomst an sich als probleem. Niet criminaliteit, niet religie, afkomst.

 • Volgende reactie op #2.1
 • Vorige reactie op #2.1
#2.4 alt. johan - Reactie op #2.3

@Richard E.: Als je het gebagatelliseer van de linkse partijen probeert te ontkrachten (dmv een beeldend grafiekje), dan krijg je al het stempel fout (een racist wordt gezien als fout).

Die truc kennen we al sinds de opkomst van Pim Fortuyn. We weten allemaal hoe het daarmee afgelopen is, die kant moeten we niet op.

#2.5 Jay - Reactie op #2.1

A. Lapis zegt dat niet.
B. Als je dan echt semantisch aan de gang gaat: een mens (homo sapiens) is een ras, een oerang-oetan ook. Groepen mensen in rassen onderscheiden is wetenschappelijk gewoon fout: http://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijk_ras

 • Vorige reactie op #2.1
#3 Inkwith Barubador

Volgens de Conventies van de Verenigde Naties betekent raciale discriminatie “elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven”.

Dat gaat dus verder dan het (m.i. inhoudsloze) begrip “ras”. Dus er kan wel degelijk sprake zijn van racisme bij de PVV.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 TisMeWat - Reactie op #3

“Religie” staat niet in het rijtje.

#3.2 Hal - Reactie op #3.1

De PVV wil bij immigratie dan ook niet discrimineren op religie, maar of afkomst. Namelijk mensen afkomstig uit ‘moslimlanden’ ongeacht verder of het moslims zijn. (Dat is natuurlijk ook de enige manier waarop je praktisch gezien onderscheid kunt maken bij immigratie.)

#4 kevin

Dat vermanen van Peter Breedveld was mij ook flink schrikken. Waar zijn we nu helemaal mee bezig? Politieke correctheid is helemaal niet verdwenen, de rollen zijn alleen omgedraaid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 MrOoijer (Jan van Rongen)

Het is voor mij onbegrijpelijk dat we twee jaar na dato dit nog steeds bediscussiëren. Het partijprogramma van de PVV in 2010 is racistisch.

PVV-program (hst.9):

“En vooral: in artikel 1 van de Grondwet verankeren we de Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als dominante cultuur”

“Dit opnemen in het gelijkheidsartikel van de grondwet, is niet alleen religieuze discriminatie, maar, omdat het om “wortels” gaat, ook etnische discriminatie. …Wat is discriminatie naar afkomst anders, dan wat we altijd “racisme” plegen te noemen?”

[NRC 2010]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 DJ - Reactie op #5

eens

 • Volgende reactie op #5
#5.2 alt. johan - Reactie op #5

@MrOoijer: Je redeneertrant met gevolgtrekking zit wat mijn betreft vol onjuiste vooronderstellingen en uitgangspunten.

En ik kan het weten, ik heb meerdere keren uit overtuiging PVV gestemd.

 • Vorige reactie op #5
#5.3 MrOoijer - Reactie op #5.2

“En ik kan het weten, ik heb meerdere keren uit overtuiging PVV gestemd.”

Gelovigen weten zelden iets.

 • Volgende reactie op #5.2
#5.4 Hal - Reactie op #5.2

Het vermoeiende is dat je je steeds mengt in de discussie, maar altijd zonder inhoudelijke inbreng. Je bent het er niet mee eens, maar zeg nou eens waarom niet? (Welke ‘gevolgtrekkingen’, ‘onjuiste vooronderstellingen’ en ‘uitgangspunten’ dan? Dan wordt het misschien nog een keer een beetje interessant….

 • Vorige reactie op #5.2
#5.5 alt. johan - Reactie op #5.4

@Hal: vermoeiend? Ik ben toch niet begonnen met het uitdelen van het fout-stempel (racist is gewoon een ander woord voor fout)? Of wel?

Ik hoor tot de PVV achterban. Wat ik doe is gewoon opkomen voor mezelf en daar word je nooit moe van.

#5.6 Hal - Reactie op #5.5

Nee, jij bent niet begonnen. Maar het zou zo fijn zijn als je verder kwam in je denken dan het ‘er niet mee eens zijn’. Wederom ga je dus niet op de inhoud in, maar alleen in de contramine. Dat is niet zo boeiend, dus nogmaals: “Welke ‘gevolgtrekkingen’, ‘onjuiste vooronderstellingen’ en ‘uitgangspunten’ dan?” (zijn er fout in de redenering van MrOoijer).

#6 Reinier

@ Mr Ooijer: helemaal eens. Overigens vond ik pas een leuke blog waar Wilders in zijn eigen zwaard valt: http://stophetgevaarwilders.blogspot.nl/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 servetius

Rassen bestaan niet, racisme bestaat wel.
Een merkwaardige tegenstelling, zelfs de man die er van wordt besschuldigd het racisme bevorderd te hebben, H.S Chamberlain, geeft toe niet te kunnen uitleggen wat een ras is.
Niemand las natuurlijk ooit zijn boeken.

Overigens haatte Chamberlain niemand, ras was voor hem een hypothese om de Europese wereldbeheersing van die tijd, rond 1900, te verklaren.

De VS nu heeft iets soortgelijks, ‘manifest destiny’.
Dat betekent iets van ‘overduidelijke bestemming’.
Het Britse wereldrijk pakte het handiger aan ‘white man’s burden’.
De gigantische gebouwen in Oxford en Cambridge getuigen nog van die last.

Ik weet geen goede definitie van wat we nu onder racisme verstaan, ik zou zeggen het veroordelen van een groep mensen op grond van haatideeën.
Haat is iets irrationeels, niet gebaseerd op feiten, in vrijwel alle gevallen.
De ideeën van Wilders over Moslims vallen daar dan onder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HPax

Het woord ras / racisme fungeert primair bij ons als scheldwoord van zwaar kaliber. Decennia lang worden fatsoenlijke mensen ermee bestookt en het werkt. Ze worden er monddood van. Je kunt nog liever maar voor fascist worden uitgemaakt. Qua kracht laat ‘racisme’ zich vergelijken met ‘religie’. Mensen verafschuwen verbaal kindermishandeling, maar zeg ze dat ernstige, onnodige verminking van kinderen een religieuze plicht is, verstijven ze en staan ze het toe of juichen het zelfs toe. Atheĭsten doen mirabe dictu mee. Zo kan de magie van woorden zijn.

Vraag je nu aan een anti-racist wat hij met racist! bedoelt, wat het betekent, dan pleegt hij met zijn mond vol tanden te staan of brabbelt maar wat.
Aan deze conceptuele verwarring die ik nu ook weer op Sargaso constateer, wil ik wat doen, i.e. racisme definiëren. Ik doe dat voldoende, niet compleet, want anders teveel. Bij stuitend onbegrip, waar ik op reken, kan er eventueel nog wat aan worden toegevoegd.

Racisme definitorisch.
Algemeen geldt in NL 2012 dat een uniek persoon soortelijk bejegenen, racistisch is en daarom verboden, zedelijk & justitieel. De overtreding wordt vaak co met het woord ‘discriminatie’ geduid, afkorting van rassendiscriminatie. Verder lijkt ‘soortelijk’ een naturalisme en fungeren fenotypica inderdaad bij uitstek als significa van racisme.

Evenwel is er de ervaring dat soms, of vaak, ook verwijzing van een persoon naar natie, ethnos of religie als een racisme wordt opgevat, terwijl we dan met groepen = cultuur te maken hebben. Het moderne verbod op racisme dekt dus in de praktijk een combinatie (contaminatie?) van natuur & cultuur, i.e. soort en groep.

Hierna is racisme het hele gebod in je medemens de individu te zien, dit door het negeren van zijn groep (of soort) die hij representeert en indiceert, en van wie hij soms alleen maar schaduw en spreekbuis is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 parallax - Reactie op #8

Ik weinig mensen die structureel zoveel woorden nodig hebben om zo weinig te zeggen.

 • Volgende reactie op #8
#8.2 pedro - Reactie op #8

Fatsoenlijke en onfatsoenlijke mensen werden er over het algemeen alleen maar mee bestookt als zij onfatsoenlijke uitspraken deden.

 • Vorige reactie op #8
#9 servetius

Misschien wordt racisme goed omschreven met een uitdrukking uit het Rijnmondgebied ‘dirty work, take a Turk’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie