Post-atheïst | Dood aan de afvalligen!

OPINIE - De Telegraaf zet haar kruistocht tegen haatimams dapper voort, en struint nog steeds het internet af op zoek naar schokkende uitspraken van enge baardmannen. Afgelopen vrijdag wist de krant te melden dat een ‘haatimam’ genaamd Fouad al-B. (hij heet gewoon al-Bayly) door de Amerikaanse regering is betaald voor bewezen religieuze diensten aan gevangenen – en dat terwijl Fouad vindt dat Ayaan Hirsi Ali de doodstraf verdient omdat ze een afvallige moslima is.

Al-Bayly zei dat zeven jaar geleden; de betalingen, een paar duizend dollar, zijn recenter. Maar het ligt voor de hand dat hij er nog steeds zo over denkt. Alles bij elkaar is het nogal oud, uit Amerikaanse overheidsarchieven opgevist nieuws, met dank aan de alarmistische club The Clarion Project, maar zoiets is uiteraard leuk voor de kruisvaarders van De Telegraaf.

Afvalligen mogen gedood worden. Het is een van de meest hardnekkige en kwalijke onderdelen van de islam. Vooral omdat het geen extreem standpunt is. Elke moslim is het er mee eens – sommigen vol overgave, anderen zuchtend en toevoegend dat dat alleen maar de theorie is. Maar theorie of praktijk, er valt niet aan te tornen. Met als gevolg dat menige moderne moslim, bang voor reacties zoals van bovenstaande imam, zegt dat hij ‘cultureel moslim’ is. Wat zoveel betekent als: ik geloof niks maar doe wel mee aan het Suikerfeest.

Een dergelijk standpunt wordt door de meerderheid der moslims geaccepteerd. Scherpslijpers herkennen in zo’n uitspraak uiteraard de stem van de ongelovige. Die sterven moet. Het voorschrift leidt met andere woorden tot enorme hypocrisie. Eerlijk en oprecht zeggen: sorry, ik ben geen moslim meer, is onmogelijk. Zelfs de dappere Algerijnse schrijver Kamel Daoud, die vanwege zijn ongelovige taal een fatwa over zich heen heeft gekregen en dus straffeloos vermoord mag worden, blijft erbij dat hij een ‘cultureel moslim’ is, ‘zoals een ongelovige Europeaan die Kerst viert.’ (NRC, 14 maart/abonneeversie) Maar die ongelovige hoeft zich nooit ‘cultureel christen’ te noemen om zijn hachje te redden.

Het idee dat ongelovigen gedood moeten worden, komt bijna rechtstreeks uit de Koran. Bijna, want de interpretatie van dat vers is ook een dingetje. Het gebod gaat terug op de opening van de negende soera, waarin God duidelijk maakt dat de ongelovigen hun beste tijd hebben gehad. Ze krijgen nog vier maanden de tijd om zich te bekeren, daarna is het schluss. Het vijfde vers (het beruchte ‘zwaardvers’)  luidt:

Doch wanneer de gewijde maanden zijn verstreken, doodt dan de genotengevers waar gij hen aantreft en grijpt hen en belemmert hen en bezet elke uitkijkpost tegen hen.

De grote vraag is natuurlijk welke ongelovigen God hier bedoeld. Iedereen? Wanneer zou dit zijn geopenbaard? Dit wordt uitgelegd door Ibn Ishaak, een moslimgeleerde die zo rond 750 de eerste (bewaard gebleven) biografie van Mohammed schreef. En zijn toelichting heeft nooit ter discussie gestaan. Het verhaal speelt zich af nadat Mohammed de stad Mekka al veroverd had. De Mekkanen waren dus allemaal al bekeerd, maar de andere Arabische stammen nog niet. Toen die stammen ter bedevaart naar Mekka kwamen (om de oude goden te vereren), stuurde Mohammed zijn schoonzoon Ali met een openbaring op hen af. Mohammed zei:

Neem dit deel van het begin van ‘Het Berouw’ [soera 9] en verkondig het aan de mensen op de dag waarop geofferd wordt wanneer ze bijeen zijn in Mina. Geen ongelovige zal het paradijs binnengaan, en geen heiden zal na dit jaar de bedevaart uitvoeren, en geen naakte persoon zal de tempel omcirkelen.

Ali sprak de bedevaartgangers toe:

Hij gaf de mensen tot vier maanden na de afkondiging om naar hun veilige plek of hun land te gaan; daarna zou er geen verdrag of overeenkomst zijn behalve met degenen met wie de apostel een afspraak had gemaakt voor een beperkte tijd, en dan kon hij dat voor die (beperkte) tijd afspreken. Na een jaar ging er geen heiden meer ter bedevaart en geen heiden omwandelde de tempel nog naakt. Daarna keerden de twee terug naar de apostel. Toen gaf de apostel opdracht de heidenen te bevechten die de bijzondere overeenkomst hadden gebroken en degenen die een algemene overeenkomst hadden na de vier maanden die hen als beperkte tijd was gegeven, maar als iemand van hen zich vijandig toonde, moest hij om die reden worden gedood.

Het verhaal is uiteraard later ontstaan, en dient vooral ter verklaring van de openingsverzen van soera 9. Daarin is in vers 1 sprake van heidenen waarmee eerder een verbond is gesloten, maar die over vier maanden voor hun leven moeten vrezen; vandaar die opmerkingen in Ali’s toespraakje over overeenkomsten die gebroken zouden zijn. Dat soort mensen mogen gedood worden.

Het is duidelijke taal, waar fanatieke stromingen in de loop der eeuwen (voor zover nodig) graag gebruik van maakten. Probleem is ook dat dit vers niet ‘opgeheven’ wordt door een later, vreedzamer vers (God kon zoals u weet Zijn eigen openbaringen naderhand corrigeren). Sommigen wijzen ter verontschuldiging wel op het eveneens bekende vers dat er geen dwang is in de godsdienst, maar dat vers (2:256) staat éérder in de Koran, en kan het latere zwaardvers niet opheffen. Anderen wijzen erop dat het zwaardvers alleen betrekking zou hebben op die afvallige Arabische stammen toén, en dus niet op afvalligen nú. Leuk geprobeerd. Het islamitisch recht heeft al eeuwen geleden vastgesteld dat het hier een algemene veroordeling betreft vanwege geloofsafval. Door wie en waar dan ook.

Kan de islam verlost worden van dit onmenselijke gebod? Een aanpassing van het islamitisch recht is, na zo veel eeuwen, ondenkbaar. Men zou het vers en de toepassing ervan kunnen vergeten, maar er zullen altijd groeperingen en ‘haatimams’ opstaan die de gelovigen zullen herinneren aan deze bloedige religieuze plicht. De islam kent ook geen hiërarchisch theologisch gezag zoals de katholieke kerk, dat er een andere draai aan zou kunnen geven. Bovendien, wat er momenteel ‘on top’ zit, de imams in in Mekka en Medina, dat zijn nazaten van een fanatieke ketterse stroming die zich rond 1900 omhoog heeft gevochten. Nee, de kans is klein dat de islam van deze vloek verlost wordt. Dat alles vanwege een duister vers, en een verhaal bij Ibn Ishaak. Wellicht dat een andere interpretatie van dat vers iets kan uitrichten. Want dat is best mogelijk.

De opening van soera 9 is heel duister. De Koran lezen is an sich al een intrigerend, frustrerend gepuzzel, maar soera negen behoort tot de meest ondoorgrondelijke passages. De traditie die we aantreffen bij Ibn Ishaak, dat het hier zou gaan om een boodschap aan afvallige Arabische stammen is niet meer dan een gok. En het verhaal van de toespraak van Ali tot de bedevaartgangers is niet meer dan dat: een verhaal. In de soera zélf ontbreekt elke aanwijzing dat een en ander op deze manier zou zijn gebeurd. En eerlijk gezegd: het hele verhaal klinkt nauwelijks geloofwaardig.

In mijn boek, dat in juni verschijnt, zal ik aantonen (of aannemelijk maken) dat het idee dat Ali de toegestroomde heidense stammen eventjes vertelde dat ze vier maanden de tijd kregen om zich te bekeren, volkomen absurd is. En Ibn Ishaaks uitgebreide uitleg van de betreffende verzen is een volstrekt warrig betoog. Deze verzen, inclusief het zwaardvers, waren hoogstwaarschijnlijk gericht tegen Mekkanen die tot dan toe weigerden om Mohammed als nieuwe Mekkaanse leider te aanvaarden.

Mohammed was al een keer in Mekka teruggekeerd en had de steun verworven van een deel van de inwoners. Maar de stad bleef verdeeld; Mohammed en zijn aanhangers waren eerder verstoten. Inmiddels was Mohammed machtig, rijk, en gevaarlijk. Hij gaf de rest van de Mekkanen vier ‘gewijde’ maanden te tijd om zich alsnog aan hem te onderwerpen. Dat is waar soera 9 om gaat. Na die vier maanden trokken zijn strijders opnieuw de stad binnen, om iedereen die de eerdere overeenkomst weigerde te accepteren, een kopje kleiner te maken.

Het is maar een alternatieve interpretatie. Maar ik denk uiteraard dat ik het bij het rechte eind heb. Waar het om gaat is dat het onmenselijke gebod dat afvalligen gedood ogen worden, van tafel moet. En dat betekent dat hierover bínnen de islam een fundamentele discussie moet plaatsvinden. Dat zou een belangrijke stap zijn in de richting van een meer vreedzame islam.

 1. 3

  Er was een tijd dat de Telegraaf wel bewondering had voor afvalligen; ik verwacht ter nagedachtenis daarvan eigenlijk wel, dat ze een actie voor het behoud van de “muur van Mussert” zullen starten ;-)

  Voordat ik nog verder off topic ga nog dit.

  Deze “Post Atheïst” (op zich zeer interessant) bewijst weer eens:
  De goden/godsdiensten op zich kunnen wel leuk zijn, maar de predikers verzieken de boel ;-)

 2. 4

  @3:

  De goden/godsdiensten op zich kunnen wel leuk zijn, maar de predikers verzieken de boel ;-)

  Ik heb geen probleem met Allah, ik heb een probleem met zijn fanclub.

 3. 5

  Eerlijk verhaal. Maar dit:

  Waar het om gaat is dat het onmenselijke gebod dat afvalligen gedood ogen worden, van tafel moet. En dat betekent dat hierover bínnen de islam een fundamentele discussie moet plaatsvinden. Dat zou een belangrijke stap zijn in de richting van een meer vreedzame islam.

  Schrijver weet natuurlijk wel dat dat er niet van gaat komen. En bovendien is dat ene ‘zwaardvers’ niet het enige probleem; dat weet hij ongetwijfeld óók.

  Als het dan zo is dat uit de kweekvijver van de islam op gezette tijden monsters opduiken, moet die vijver maar eens voorzichtig worden leeggepompt. Het zou geen schande zijn als de Nederlandse overheid zich zou inspannen de islamisering, voor zover wettelijk mogelijk, terug te draaien. En om te beginnen moest men maar eens ophouden islamcritici als het probleem te zien.

 4. 8

  @6: Heb je niet in de gaten in welke mate ons land al is geïslamiseerd? Laat me je één voorbeeld noemen: Charlie Hebdo. Na de vreselijke moordpartij, toen iedereen er schande van sprak hoe de vrijheid van meningsuiting daarmee werd ondermijnd, was er geen enkel dagblad, online of offline, dat het aandurfde de cartoons in kwestie te herplaatsen. Zó bang zijn we inmiddels om op de tenen van islamisten te gaan staan. In het publieke domein zijn het nu nog maar enkelingen die het aandurven het thema islam in negatieve termen te beschrijven. Waarom? Omdat men voor het leven moet vrezen? Daarom inderdaad, maar ook omdat wie dat probeert al gauw wordt beticht van ‘islamofobie’, racisme of haatzaaien. Vaak door mensen die nota bene zelf niet eens moslim zijn.

  Islamisering is het verschijnsel dat mohammedaanse regels worden opgelegd aan de rest. De belangrijkste daarvan, de regel die bij overtreding in islamitische landen de doodstraf kan opleveren, is dat er niets negatiefs over de islam mag worden gezegd. Die ontwikkeling is in Nederland al een heel eind op weg, en de EU bereidt zelfs regels voor om ‘islamofobie’ actief te bestrijden.

  En van alle aspecten van islamisering is deze inperking van de vrijheid van meningsuiting meteen ook de meest ernstige, die met voorrang teruggedraaid moet worden. Want van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van drukpers zijn veel andere vrijheden afhankelijk, waaronder de vrijheid een politieke partij op te richten en er campagne voor te voeren.

 5. 9

  Singapore has never had a dominant culture to which immigrants could assimilate even though Malay was the dominant language at that time.[33]Together with efforts from the government and ruling party, Lee tried to create a unique Singaporean identity in the 1970s and 1980s—one which heavily recognised racial consciousness within the umbrella of multiculturalism.

  Lee and his government stressed the importance of maintaining religious tolerance and racial harmony, and they were ready to use the law to counter any threat that might incite ethnic and religious violence. For example, Lee warned against “insensitive evangelisation”, by which he referred to instances of Christian proselytising directed at Malays. In 1974 the government advised the Bible Society of Singapore to stop publishing religious material in Malay.[34]

  eat that, racisten^W islamofoben.

 6. 10

  @9: racisme en islamofobie zijn twee verschillende zaken. Racisme is verwerpelijk en moet bestreden worden. Islamofobie is een onduidelijk containerbegrip dat met name wordt gebruikt om islamcritici monddood te maken.
  Zie: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4764730.stm – “Islamophobia”, a wretched concept that confuses criticism of Islam as a religion and stigmatisation of those who believe in it.

 7. 11

  Op het moment dat mensen de teksten uit de koran gaan interpreteren om te argumenteren of iets nou wel of niet mag in de islam haak ik af.

  Volgens mij is het bedreigen van iemand met de dood gewoon strafbaar. Ook als dat uit naam van een fopsinterklaas gaat. Volgens mij zit voor dat vergrijp niemand in nederland in de bak.

  Er kan maar een conclusie zijn: D’r is iets heel erg mis met de islam. En ook met nederland dat we dat niet eens meer hardop durven zeggen.

  En daarvoor hoef ik de koran niet te lezen, te kennen of zelfs maar ooit open gehad te hebben.

 8. 14

  @12: De cartoons waarnaar je verwijst, verschenen niet in Nederlandse kranten en zijn bovendien niet afkomstig van Charlie.

  De Arabische tekeningen zijn ook heel wat anders, namelijk protesten tegen de moorden. Dat is helaas nogal goedkoop: met het maken van zulke plaatjes loopt je leven geen enkel gevaar.

  Wat Charlie deed, hebben anderen niet gewaagd te herhalen. Driemaal raden waarom niet. Of lees anders @8 nog eens.

 9. 15

  “namelijk protesten tegen de moorden. Dat is helaas nogal goedkoop”

  En hetgeen jij doet is niet protesteren tegen de moorden?

  Flikker toch op. Er is geen enkele toegevoegde waarde om die mohammed cartoons nogmaals te plaatsen. Sterker nog: ga naar google en geef daar muhammad cartoons als zoekopdracht, die zooi is werkelijk overal te vinden.

  https://www.google.nl/search?q=muhammad+cartoon&biw=1680&bih=915&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ow8RVZPkOcPnaq7EgbgO&ved=0CCUQsAQ

  Het enige wat debielrechtse randfiguren willen, is met het vingertje blijven wijzen. “Zie je wel, zie je wel..” – gelijk een klein kind.

 10. 16

  Na de vreselijke moordpartij, toen iedereen er schande van sprak hoe de vrijheid van meningsuiting daarmee werd ondermijnd, was er geen enkel dagblad, online of offline, dat het aandurfde de cartoons in kwestie te herplaatsen.

  @8 Geen enkel dagblad… Behalve het Algemeen Dagblad dan. En Trouw. En Metro. En Spits. En Nu.nl (nota bene boven een stukje over Museumtips)

  CBS: de Charlie Hebdo-cover met Mo frontaal.

  Business Insider: Niet één, maar twee Mohammed-spotprenten in het artikel.

  Ik kan nog wel even doorgaan, maar met een beetje Googelen had je zelf ook wel kunnen achterhalen dat je doemfantasietjes over de hand-over-hand toenemende islamisering je perceptie van de werkelijkheid negatief vertroebelen.

  Maar dan had je je beeld moeten bijstellen, en dat is alleen maar lastig. Waarom iets nagaan als je er heilig van overtuigd bent dat het gewoon zo is en je emotioneel teert op de hekel die je doemfantasieën genereren? Een intense hekel aan een grootse dreiging geeft immers ook een gevoel van doel en bestemming in het leven. Dus waarom zou je überhaupt je eigen Cassandracomplex doorprikken met feiten?

 11. 17

  Schelden doet geen zeer, Prediker. Het plaatje dat de Nederlandse bladen hebben gepubliceerd (inderdaad: het is één en hetzelfde) is van ná de moordpartij. De plaatjes die de moorden uitlokten, werden niet geplaatst. Precies wat ik hierboven schreef.

 12. 18

  @17:
  Vraagje:
  Had voor de aanslag ooit iets van Charlie Hebdo “gelezen” of ooit eerder Arabische spotprent over de de islam gezien?

  Omdat je er blijkbaar verzot op spotprenten bent, hier een allegaartje van missiebladen, kerkbodes, nog wat en zelfs nog wat van Charlie.
  Amuseer je daar even mee en bewaar je gezever voor de goegemeente van pvv-ers ;-)
  https://www.google.nl/search?q=spotprenten+over+jezus&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4KgRVbqRNcKa7gaxzoG4Ag&ved=0CC8Q7Ak&biw=1252&bih=556

 13. 19

  @17 ’t Is goed met je, Rupsje Nooitgenoeg.

  Die Mohammedprent in reactie op de moord heeft nota bene twee verborgen snikkels in het gezicht van Mohammed verwerkt. En vrijwel alle dagbladen hebben die gepubliceerd.

  Lijkt me blasfemisch genoeg om het risico te lopen op een aanslag.

  Maar volgens meneer is er nog steeds sprake van islamisering, want ik heb nog niet aangetoond dat de dagbladen ook de Mohammedprenten van vóór de aanslag hebben durven publiceren, dus strikt genomen heeft meneertje koekepeertje tóch gelijk…

  Maak het even…

 14. 20

  @13: Ik heb je linkjes tot mij genomen. Ik geloof dat het volgende citaat de kern van het betoog van Martijn de Koning weergeeft: “door te stellen dat islam geen ras is, kunnen we van moslims racialiseren maar dan in culturele termen”. Daar ga ik niet in mee. Als ik iets over de islam wil zeggen, zeg ik daarmee niks over individuele moslims. Als Martijn de Koning, of anderen, dat wel zo willen opvatten, is dat hun probleem, niet het mijne.

 15. 21

  Als ik iets over de islam wil zeggen, zeg ik daarmee niks over individuele moslims.

  @20 Wat bedoel je met ‘islam’? Heb je het dan over de leer? De theologische traditie? Religieuze praktijken? Wat gemeenschappen beleven als ‘islam’? Door de islam gestempelde culturen?

  Dat wil namelijk ook nog wel verschil uitmaken. Hoewel ik monomanen tegengekomen ben die aan de hand van hun huis-tuin-en-keuken-interpretatie van Reliance of the Traveller doodleuk de islam als satanische leer en de volgers vervolgens als wereldomvattende bedreiging afschilderden.

  Dan weet ik ook wel hoe laat het is. Dat verschilt in niks van de ‘Talmoedkritiek’ die antisemieten tussen de 17e en de 20e eeuw praktiseerden.

 16. 22

  @Kaceebee: Ik vraag:

  Oké, even concreet. Wat moet er dan worden teruggedraaid?

  En jij antwoordt:

  Laat me je één voorbeeld noemen: Charlie Hebdo.

  Charlie Hebdo? Was dat in Nederland? Kan je dat terugdraaien? Buiten het feit dat Prediker je verdere claims in die reactie al onderuit heeft geschoffeld, wat dan nog. Sargasso heeft de cartoons ook niet geplaatst, en dat is in overleg gebeurt. Niet omdat we bang zijn voor moslims, maar omdat we geen zin hadden aan de verdere polarisatie bij te dragen. Dat is ons goed recht, en heeft niks met islamisering te maken.

  Dat jij dat een voorbeeld vindt zegt vooral iets over hoe jij naar dat soort dingen kijkt, niets over de daadwerkelijke beweegredenen.