Politiek Kwartier | Klokwerk op jacht naar illegalen

Foto: copyright ok. Gecheckt 10-02-2022
Serie: ,

COLUMN - Deze week gaat Klokwerk op jacht naar illegalen.

De worsteling van de PvdA met het strafbaar stellen van illegalen gaat door. Volgens Samsom is strafbaarheid van illegalen de prijs voor het “humaner” maken van het beleid op justitie en migratie. De minimumstraffen, het boerkaverbod en het strafbaar stellen van hulp geven aan illegalen zijn teruggedraaid. Daarbij is er een kinderpardon gekomen.

Een goede koop dus? Welnee. Samsoms winst is slechts een paar kleine correcties op de keiharde lijn die het kabinet op justitie juist trekt. Een lijn van repressie, bezuinigen op preventie, en meer mensen opsluiten. Een doodlopende weg.

Wie per se iets wil doen tegen illegaal verblijf moet kijken naar hoe illegalen hier komen en zich financieren.

Door overheidsoptreden lijkt het aantal illegale werknemers in de tuinbouw de laatste jaren al met meer dan de helft te zijn afgenomen. Toch blijkt bij controle dat 14 procent van de bedrijven nog steeds illegale arbeiders in dienst te hebben. En zo zijn er nog andere sectoren. Illegaal werk en illegaal verblijf is natuurlijk niet hetzelfde, maar de samenhang is er wel degelijk. Zolang illegalen hier een boterham kunnen verdienen blijven ze wel komen. En illegaal werk kost werkgelegenheid. Meer controle daarop is dus dubbel winst.

Een andere methode is domweg controleren aan de grens. Ook dit wordt al gedaan. Op zich effectief, vooral omdat naast de illegalen zelf de mensen die hen stimuleren om hier te komen aangepakt worden: in dit geval de mensensmokkelaars. Nog beter zou het zijn die controleurs meteen aan de buitengrenzen van Europa te zetten.

Dit zijn maatregelen die werken, en op termijn leveren ze geld op. Helaas leven we momenteel onder een politiek gesternte waarin politici niet daarmee scoren, maar door zo hard mogelijk te roepen dat ze zo streng mogelijk op gaan treden tegen alles wat ongewenst is, zonder zich af te vragen of dit beleid wel enig effect heeft.

Met het opsluiten van illegalen ben je ze niet kwijt. Ze kosten alleen maar meer geld. Dat mensen opsluiten een kostbare aangelegenheid is weet het kabinet ook. Daarom wil staatssecretaris Teeven echte criminelen met een enkelband op de bank thuis te laten zitten. Dat is immers veel goedkoper.

Maar voor illegalen wil hij dat raar genoeg juist niet. Het gaat hem dan ook om het “afschrikwekkend” effect. Het probleem is alleen dat zelfs Teeven moet toegeven dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat dit er is.

Een dure onzinmaatregel dus. Maar in praktijk zal aan die hele illegalenvervolging waarschijnlijk nauwelijks navolging worden gegeven. Het is allemaal mooi doen voor de bühne. Symboolpolitiek. In praktijk stelt het weinig voor.

Zo gaat het telkens. Strenger straffen? Welnee. In praktijk zitten veel gevangenen onder Teeven hun straf niet uit of zitten ze thuis met een enkelbandje om. Nederland wordt er echt niet veiliger op. En nu die gebakken lucht over illegalen.

De PvdA reageert echter vooral emotioneel, laat zich verleiden tot een discussie over principes en eist “humaniteit”. Een beetje laat natuurlijk, zo een half jaar na het installeren van een kabinet met dit regeerakkoord en twee VVD-hardliners erin. Het is wachten op politici die het aandurven deze populistische volksverlakkerij met de grond gelijk te maken, in plaats van eerst mee te waaien en zich zo telkens in het pak te laten naaien.

Reacties (6)

#1 Sikbock

Ik lees in je links ook dat 70 % van de illegalen in detentie meewerkt aan terugkeer. Zou je dan juist niet moeten concluderen dat opsporing en in detentie zetten wel een effectief middel is?

  • Volgende discussie
#2 bookie

Nu is er sprake van discriminatie. Werkgevers, particulieren die illegalen in dienst hebben krijgen bij controle wel een boete, de illegalen niet. Of allebei een boete of geen van beide.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Henk van S tot S

Wat natuurlijk wel bijdraagt aan de oplossing van dit probleem, is het terugdraaien van economische hulp aan arme landen en het niet of nauwelijks helpen van mensen in vluchtelingenkampen ;-)

Als gewoonlijk lossen de oplossingen van Jut en Jul op justitie niets op:
Dit beleid zal geen enkele illegaal in Nederland verblijvende persoon minder opleveren; is dus net zo succesvol als de wietpas.

Samson, “de man van z’n woord” (nou ja behalve dan met de inkomensafhankelijke zorgpremie) haalt een negatieve winst, maar dat maakt niet uit:
Bij de volgende verkiezingen is de PvdA nog maar een splinterpartijtje.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Klokwerk

@Sikbock: Dat zou je alleen maar kunnen concluderen als je kan bewijzen dat minder dan 70% van de niet-gedetineerden meewerkt. Verder zou het helpen als Teeven alvast cijfers kon overleggen van het overweldigend aantal mensen dat hij reeds via detentie heeft kunnen uitzetten. Nooit iets van gezien.

@Bookie: Lijkt me niet want het gaat om twee verschillende daden. Ik ben niet principieel tegen het beboeten maar dat discriminatie-argument lijkt me iedere grond missen. Overigens “betalen” zwartwerkers natuurlijk ergens al omdat ze meestal niet meer betaald krijgen maar wel alle verzekeringen en rechten missen. De producenten daarentegen zien de kostprijs voor hun producten soms juist met meer dan 50% gedaald. De boetes zijn onlangs verhoogd maar wegen in veel gevallen nog steeds niet tegen de winst op.

@Hank: De wietpas! Ook al zo een voorbeeld van moedwillig stom-en-flink doen. Lokaal zit men met de brokken. Ook deze al dan niet papieren illegalenjacht levert inderdaad alleen maar onrust op en maatschappelijke kosten. Ik vind de principiële bezwaren tegen het harde beleid op justitie best mooi, maar die laten een heleboel Nederlandse kiezers ijskoud. Ik mis de pragmatische bezwaren in de discussie tegen het VVD-beleid op justitie enorm.

Ik vind het soms wonderbaarlijk wat de PvdA in deze coalitie voor elkaar krijgt. Ik was sowieso al geen PvdAer maar wat ze door de strotten door de VVD weet te drukken… dat is echt heel wat. Maar op justitie scoren ze zwaar onder nul en (zelfs) Samsom kan dat voor mij niet goedpraten. Laat ik dit nu ook juist een heel belangrijk punt vinden…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 sikbock

@4: je bent blijkbaar niet op de hoogte. vreemdelingen die vrijwillig willen vertrekken worden niet in bewaring genomen. Die gaan tijdelijk naar een locatie van het COA. Het lukt hen bijna in 100 % van de gevallen om de benodigde papieren te verkrijgen (of ze hebben gewoon hun paspoort nog). De Nederlandse overheid koopt vervolgens een ticket voor ze en geeft ze een vertrekpremie. In de optimale situatie vertrekt de vreemdeling dan.

De problemen doen zich voor bij gevallen die niet mee willen werken. Vaak willen die hun identiteit niet prijs geven (ouwe krakerstruc) en hebben ze hun paspoort “opgegeten”. Daardoor komen de benodigde papieren niet op tafel. Deze gevallen worden in vreemdelingendetentie gezet, net als criminele vreemdelingen. Teven zegt dus, dat na een tijdje op water en brood, 70 % van deze personen wel bereid is om mee te werken. Lijkt mij niet onaanzienlijk.

Het punt is dat Teeven blijkbaar meer vreemdelingen in detentie wil hebben. De reden is ( denk ik) dat de mensen die zogenaamd “vrijwillig” zouden vertrekken, dat uiteindelijk toch niet doen, gewoon het opvangcentrum uit kunnen lopen en de volgende dag alweer ergens illegaal aan het werk zijn..

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Klokwerk

Ik zeg dan ook niet dat er vreemdelingen die wel willen vertrekken in bewaring worden genomen, ik zeg dat als je stelt dat als argument voor detentie geldt dat 70% van de gedetineerden klaarblijkelijk meewerkt aan vertrek, je zal moeten aantonen dat dit zonder detentie niet gebeurd zou zijn.

Los daarvan, Teeven zegt er niet bij of hij er in die gevallen ook uiteindelijk in slaagt om ze het land uit te krijgen. Zijn voorgangers Leers en Donner gaven aan dat detentie het vertrek in feite alleen maar uitstelt en Teeven heeft daar geen ander antwoord op dan “daar denken we dus anders over”. Dat vind ik nu niet echt een overtuigende verdediging.

Verder wordt het voorstel van illegalen ook helemaal niet verdedigd met het argument dat het uitzet zou bespoedigen. Als het dan toch zo is, dan zou ik denken dat dit ook als argument gebruikt zou worden, of in ieder geval kan worden aangetoond.

Sowieso vraag ik me af bij mensen die dit een goed idee vinden: zijn jullie er nu werkelijk van overtuigd dat het werkt of willen jullie het graag?

Ik van mijn kant zou wel overtuigd kunnen worden als bleek dat het oppakken illegalen goed zou blijken te werken. Niet dat ik de illegalenangst of illegalenhaat deel, maar als je nu eenmaal met zijn allen besloten hebt dat iemand niet welkom is, dan heeft het geen enkele zin om mensen hier als paria te laten rondzwerven en nu en dan op te sluiten. Dat is in het belang van niemand.

Als Teeven nu kon aantonen dat met detentie die mensen succesvol naar buiten begeleid kon worden en nog op een humane manier en met respect voor de mensenrechten ook, en dat we die mensen dan ook niet meer terugzien (terwijl ze daar in het buitenland natuurlijk op zijn minst blijven leven), kijk, dan zou ik zoiets hebben van: OK dan maar. Maar alles wijst erop dat het helemaal niets bespoedigt, en dat de opsluiting alles behalve humaan gebeurt. Tenslotte komen we op dit dossier continu in conflict met mensenrechtenorganisaties en Europese organen, en was Dolmatov zeker niet de eerste die in detentie de dood vond. Vind jij dat nu niet ergerlijk en beschamend?

  • Vorige discussie