Pedodiscriminatie

De vrijheid van meningsuiting is een principiële waarde van het Westen. De vrijheid van meningsuiting is één van de pijlers onder de democratie. De vrijheid van meningsuiting is voor ons Westerlingen net zo heilig als de Koran in de islamitische wereld.

Als je het aanhoudende opiniërende gekwetter van de commentatoren in kranten en op blogs zo leest over de bestormingen van ambassades in diverse islamitische landen naar aanleiding van het slechtste Youtube-filmpje ooit, dan zou je bovenstaande bijna gaan geloven.

Waarom snappen die moslims nou zo weinig van de Vrijheid van Meningsuiting? Wanneer gaan ze dat credo van Voltaire eindelijk eens overpeinzen: ‘Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen verdedigen tot de dood!’?

Achterlijke moslims

Dat het gros van de mensen die nu zo luidkeels lippendienst bewijzen aan de Vrijheid van Meningsuiting daar in werkelijkheid niet om malen zodra iemand iets zegt wat hun eigen maag doet omdraaien, bleek afgelopen week, toen het nieuws naar buiten kwam dat de voorzitter van de pedofielenpartij, Marthijn Uittenbogaard, bij verscheidene banken geweigerd werd toen hij daar een persoonlijke rekening wilde openen.

Zelden heb ik zo’n overduidelijk staaltje discriminatie op grond van politieke activiteiten en meningsuiting gezien. Toch stond er niemand op om het op te nemen voor Uittenbogaards recht gewoon deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, om het even wat hij allemaal roept. Doodse stilte. Waar was de verontwaardiging op deze evidente inbreuk op Uittenbogaards recht op vrijheid van meningsuiting?

Kennelijk vindt de kwetterende en opiniërende goegemeente het een probleem van reusachtige proporties dat er her en der in Verweggistans groepjes mensen over de zeik gaan vanwege een Youtube-filmpje, maar haalt men er de schouders over op dat in eigen land een politiek activist ernstig wordt belemmerd in het maatschappelijk functioneren omdat bankfilialen het opkomen voor pedorechten toevallig niet kies vinden.

Dus wat nou, Vrijheid van Meningsuiting is een principiële waarde van het Westen? Blijkbaar is het alleen een principiële waarde als men er die achterlijke moslims mee om de oren kan slaan. Wanneer de vrijheid van meningsuiting werkelijk op het spel staat, wanneer een Nederlander gediscrimineerd wordt door maatschappelijke instellingen omdat hij meningen verkondigt die iedereen tegen de borst stuiten, dan vinden we dat met z’n allen kennelijk wel best.

Weerzinwekkende uitlatingen

Eigen schuld, dikke bult! Had ‘ie maar niet zulke weerzinwekkende uitlatingen moeten doen! Het is dat Uittenbogaard al een bankrekening had voordat hij op de voorgrond trad namens pedopartij PNVD en stichting Martijn, anders zou hij volkomen zijn uitgesloten van deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Op hulp van antidiscriminatiebureaus hoeft hij ook al niet niet te rekenen. Jessica Silversmith, directeur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam gaf desgevraagd te kennen dat de klacht die Uittenbogaard indiende tegen de Rabobank en de ABN Amro-bank “geen schijn van kans” maakt, omdat discriminatie van pedofielen niet bij wet verboden is. Kennelijk bestaan er voor de wetgever slechts twee legitieme seksuele geaardheden: homo- en hetero. Alles wat daarbuiten valt is vogelvrij in het maatschappelijk verkeer.

Natuurlijk mag de overheid zelf niemand discrimineren, dat staat in Artikel 1 van de grondwet, maar die geldt blijkbaar niet onverkort voor burgers onderling, of voor bedrijven in relatie tot hun klanten en werknemers. Voor het maatschappelijk verkeer is men aangewezen op het wetboek van strafrecht en het burgerlijk wetboek, en daar staat niks over pedofielen, leerfetisjisten, roodharigen of Audi-bezitters.

Wetgeving

Het verbod op discriminatie door deelnemers van het maatschappelijk verkeer onderling staat in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Daar vinden we in het eerste artikel gedefinieerd:

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe;

b. direct onderscheid: indien een persoon op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld, op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat;

c. indirect onderscheid: indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen met een bepaalde godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat in vergelijking met andere personen bijzonder treft.

Als openlijke pedofiel, zoöfiel of gerontofiel ben je dus blijkbaar maatschappelijk vogelvrij. Je mag door burgers, bedrijven en instellingen aan alle kanten gediscrimineerd worden. De vraag is op zich al of dat wenselijk is.

Geloofwaardig

Maar er is meer: Marthijn Uittenbogaard wordt niet alleen gediscrimineerd door de Rabobank en ABN-Amrobank omdat hij publiekelijk uit de kast is gekomen als pedofiel, maar omdat hij zich opwerpt als voorvechter van het recht van pedofielen op seksuele relaties met kinderen. Dat lijkt me echter een uitgesproken politieke stellingname, aangezien het betrekking heeft op wetgeving en maatschappelijke rechten. Uittenbogaard zou er dan ook goed aan doen een klacht in te dienen bij de Commissie Gelijke Behandeling omdat hij als persoon gediscrimineerd wordt op grond van zijn politieke activiteiten.

En het legertje opiniemakers en politici dat niet maalt om Uittenbogaards rechten als deelnemer van het maatschappelijk verkeer, omdat hij standpunten inneemt die de goegemeente niet zint, kan voortaan beter z’n waffel houden over het zogenaamde heilige recht op Vrijheid van Meningsuiting. Want bijster geloofwaardig zijn ze niet meer.

Reacties (29)

#1 Arjan

Je hebt als bedrijf in dit land een probleem als je diensten verleend aan een bekend pedofiel. Zodra mensen daar achter komen zul je e-mail ontvangen van klanten en niet-klanten over hoe onbegrijpelijk het is dat je meewerkt aan dit soort vuillakkerij en dat ze tegen al hun familie en vrienden gaan zeggen dat ze hun relatie met jouw bedrijf moeten beëindigen. Of ze gaan het op twitter gooien of op een andere manier aan de klok hangen om je te beschadigen. Dit is overigens geen aanname maar praktijkervaring.

De pedohaat in Nederland gaat erg diep en als bedrijf wordt je gewoon op de korrel genomen. Het heeft niets met recht van vrije meningsuiting te maken, ze zijn gewoon bang.

 • Volgende discussie
#2 gronk

@arjan:vervang ‘pedofiel’ door ‘PVV-er’ of ‘ moslim’, en je hebt een topic met 200+ reaguursels en de nodige doodsbedreigingen in je inbox.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 HPax

Er zijn regels van Wet & Recht en fatsoensregels buiten sanctie van R&W.
Dit gelukkige onderscheid is Romeins en vigeert nog steeds in onze Westerse samenlevingen. Met zijn ‘je maintiendrai’ is onze Westerse Vrijheid gemoeid. Die begrijpen veel ‘onautochtonen’ vaak niet, al genieten ze er wel van of exploiteren ze haar.
De Islam kent dit onderscheid niet, en wil het nu bij ons afgeschaft zien.

Wellicht niet ten overvloede wil ik erop wijzen dat 1. overtreding van fatsoensregels wel degelijk kan worden afgestraft, maar dit niet m.b.v. de politie, 2. bepaalde fatsoensregels onder democratische omstandigheden naar het Recht kunnen worden overgeheveld, maar met behoud van het bestaan van genoemde domeinen, RECHT en FATSOEN.

Het bedrijven, bevorderen, stichtelijk preken van pedosexualiteit is – vergl. moord – misdaad en valt onder het (scherpste) Recht. Dat dit zware vergrijp ook nog eens buitensporig onfatsoenlijk is, is meegenomen.

Laten we ons door quasi-verontwaardiging van de zijde van zeer verkeerde predikanten over zgn. schending van vrije meningsuiting niet van de wijs brengen, Smerig = smerig, misdaad = misdaad.
Dat dit zo is, bewijst de politieke partij Groen Links, waarvan een notoire, manifeste pedosexueel het tot partij voorzitter kon brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 HansR

Het recht van meningsuiting staat los van het recht van een individu om degene die zich uit naar aanleiding van zijn uiting te treiteren, het leven zuur of onmogelijk te maken en eventueel in elkaar te rammen. Al die individuele acties naar een individu toe hebben niets te maken met het recht zich te uiten. Er is een recht dat gaat over de acties van burgers onderling. Wat mag nog wel en wat mag niet. Daar kunnen we rechtszaken over aanspannen.

De vraag die je hier opwerpt is of de bank – net als de overheid – de plicht heeft de dienst te verlenen en de plicht heeft NIET te treiteren, het leven zuur of onmogelijk te maken en eventueel in elkaar te rammen.

Anders gezegd : heeft de bank de rol van een overheidsinstelling of die van een individu. Instituties en bedrijven worden binnen de wet behandeld als een individu. Bedrijven kunnen contracten aangaan, rechtszaken aanspannen en klachten indienen. Het individu verliest meestal van het bedrijf bij zakelijke dingen. Puur omdat het individu meestal de financiële mogelijkheden niet heeft om het bedrijf te bestrijden.

Uittenbogaard en de bank staan dus juridisch op gelijke voet en de vrijheid van meningsuiting is hier totaal niet aan de orde.

De vraag is of de bank iemand MAG weigeren.

En als dat mag is de bank daar verantwoording over schuldig? Zo niet, dan kun je maar beter voorzichtig zijn met wat je zegt of doet want er is altijd wel iemand die je de voet dwars kan en wil zetten. Want het recht iets te zeggen zegt nog niets over het recht van anderen jou de voet dwars te zetten. Het zijn twee verschillende dingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jan

Zowel Rabobank als ABN Amro doen geen uitlatingen over de reden tot weigering van rekening. De bewering dat het om zijn pedofilie gaat, komt toch echt uit de mond van Marthijn zelf. Dan vind ik het erg kort door de bocht om dit stuk te schrijven, zonder dat je de andere kant van het verhaal kent.

Stel dat Marthijn echt wordt geweigerd vanwege zijn mening, dan zou dat zeer abject zijn en dan zou oproer gewenst zijn. Maar om zomaar op de blauwe ogen van een individu af te gaan, vind ik onkies.

Het zou Sargasso sieren om de stelling af te zwakken dat de banken Marthijn weigeren vanwege zijn mening, totdat er bewijs is dat hij echt daarom is geweigerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Inca

HansR: juridisch komt het inderdaad eerder in de buurt van de wetten rondom gelijke behandeling, en niet op vrijheid van meningsuiting. Maar het principe daarachter heeft natuurlijk wel ook te maken met onze opvatting over vrijheid van meningsuiting. EN het wordt bovendien op dezelfde scheve manier geinterpreteerd in de moslimfilmdiscussie: het recht van meningsuiting staat immers ook los van het ‘recht’ van individuen om een ambassade te bestormen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jos van Dijk

Het is niet te hopen dat de opvattingen van HansR gemeengoed worden in de Nederlandse rechtspraak (“het recht van een individu om degene die zich uit naar aanleiding van zijn uiting te treiteren, het leven zuur of onmogelijk te maken en eventueel in elkaar te rammen”).
Verder hulde aan Prediker voor het aan de kaak stellen van deze hypocrisie rond de vrijheid van meningsuiting. Zo lang Uittenbogaard niet door de rechter veroordeeld is voor strafbare feiten hoort hij door iedereen, particulier én overheid, als ieder ander vrij mens behandeld te worden. Je kunt zijn opvattingen afkeuren, maar hem er voor straffen kan alleen de rechter. En niet de Rabobank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Thallman

Waarom keert de schrijver zich tegen de vrijheid van associatie?

Als de Rabobank Martijn niet als klant wil dan is dat hun keuze, daar heb jij je niet mee te bemoeien.

Het verbod op discriminatie is een achterlijkheid. Mag ik een vrouw ook tot seks dwingen omdat zij mij discrimineert als ze weigert? Seks behoort tenslotte ook tot deelname aan het maatschappelijk verkeer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Oud Zeikwijf

Wie ook vogelvrij zijn zijn de pedofielenfielen. Zoals pijnlijk duidelijk is geworden door de Affaire Dautzenberg. Anton Dautzenberg ergerde zich aan precies dezelfde zaken als gesteld door Prediker. Hij werd lid van Martijn, niet omdat hij pedofiel is, maar omdat hij voor het recht van pedofielen om zich als pedofielen te verenigen wou staan. Hij kreeg doodsbedreigingen (zie http://kutbinnenlanders.nl/images/smerig-gezwel-wat-je-bent.pdf) en werd ontslagen als pensioendeskundige door het Financieele Dagblad. Ook andere werkgevers haakten af.

Als dat niet genoeg was: zijn partner in zaken, die niets met de stichting Martijn te maken had, werd eveneens ontslagen, en kreeg dezelfde problemen bij het vinden van nieuwe opdrachten.

Dus de stelling dat niemand zich uitspreekt voor de vrijheid van meningsuiting van pedo’s is niet helemaal juist: iemand heeft zich uitgesproken, maar die is genadeloos afgestraft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 FiFa

Qua uitgesproken politieke stellingname valt het mij op dat kinderen geen stemrecht hebben en dat er dus iets scheef is met die politieke rechten in dit artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 warumbel

Mja, misschien ook leuk als de Partij vóór Seksueel Geweld een keer wordt opgericht. ( PvSG, Nee is soms Ja ! ).

Niet dat we daar dan ons zelf schuldig maken natuurlijk, nee, we willen het alleen maar bespreekbaar maken.

Of voel je dan op je klompen aan dat er ellende van komt… ik weet het niet, ik vind het lastig. De rechter doet niet aan klompengevoel natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 børkbørkbørk

“Zo lang Uittenbogaard niet door de rechter veroordeeld is voor strafbare feiten” schrijft Jos van Dijk. Dus alle veroordeelden mogen we wel discrimineren? Mooi, weten we dat ook weer. Oh, toch niet? Want ze hebben hun straf uitgezeten en moeten weer kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer? Tsja.

Dan moet je ook vinden dat Wilders alles mag roepen wat hij maar wil, en dat niemand een neonazi de deur mag wijzen omdat-ie toevallig als neonazi uit de kast gekomen is.

Hier is een voorproefje: Hitler was een goede vent, die 6 miljoen dat is een gore leugen van politiek-correcte honden, en die net als alle Arabieren etc.

Zo. Nu wilde ik graag een baan als trouwambtenaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Prediker

@børkbørkbørk; moet je je eens voorstellen welke commotie het zou hebben gegeven als de Rabobank of de ABN Amrobank zouden weigeren om een nieuwe rekening voor Geert Wilders te openen, om wat hij allemaal uitkraamt.

Of zelfs, als ze zouden weigeren om een rekening voor de PVV te openen.

De verwijzingen naar de vrijheid van meningsuiting en Voltaire zouden dagenlang trending topic zijn.

En inderdaad vind ik dat ook Constant Kusters en Joop Glimmerveen als privé-persoon gewoon een rekening bij een bank moeten kunnen openen.

En dat als Glimmerveen een zaaltje zoekt om zijn vijftigjarige bruiloft te vieren, hij dat gewoon moet kunnen doen.

Ik vind het wat anders worden wanneer het gaat om partij-activiteiten. Een zalenverhuurder lijkt me niet verplicht om medewerking te verlenen aan het houden van partij-bijeenkomsten waar hij zich niet in kan vinden.

En een bank is wat mij betreft niet verplicht om een rekening te openen voor een pedofielenvereniging, nationaal-socialistische club, vereniging van pitbulleigenaren, een zionistische vereniging, of voor welke politieke club dan ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Sikbock

De meeste grondrechten hebben alleen een verticale werking en zijn bedoeld om de burger tegen de overheid te beschermen..

sommige grondrechten ( zoals het verbod op discriminatie en de vrijheid van meningsuiting) hebben soms ook een horizontale werking. Dat betekent dat burgers elkaar er in een onderlinge ruzie mee om de oren kunnen slaan.

De reden dat dergelijke claims soms door de rechter gehonoreerd worden is mij onduidelijk. Naar mijn idee gaat het volledig voorbij aan de reden waarom grondrechten in het leven zijn geroepen, namelijk, de rechten van de burger ten opzichte van de overheid waarborgen.

Wat mij betreft mag die horizontale werking van de grondrechten dan ook afgeschaft worden.. De bank mag dus zelf bepalen met wie ze zaken wil doen, net als iedereen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Prediker

@13; Okee, dus wat jou betreft mag een zwembad ook zwarten weigeren vanwege hun huidskleur?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Sikbock

slecht voorbeeld; een zwembad drijft meestal op overheidsgeld, nee dus. Maar een lesbische kroegbazin mag van mij bepalen dat er alleen vrouwen naar binnen mogen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Inca

Ik weet niet of ik vind dat banken zomaar rekeningen mogen weigeren omdat het doel ze niet aanstaat – ook niet bij niet-natuurlijke personen (verenigingen en stichtingen etc.)

Ten eerste is het natuurlijk verregaand hypocriet en behoorlijk selectief – er gaat tenslotte nogal wat geld rond in banken dat bepaald geen schone herkomst of bestemming heeft. De banken bemoeien zich daar altijd nadrukkelijk niet mee.

Maar belangrijker is dat het effectief alsnog een vorm van ernstige repressie is, omdat het steeds minder mogelijk is om in deze wereld te functioneren zonder bankrekening. OOK niet als organisatie. Het weigeren van het openen van een rekening lijkt me strekkende gevolgen te hebben voor de mogelijkheid van groeperingen om uberhaupt als rechtspersoon op te treden. Daarmee worden ze effectief monddood gemaakt – en dat kan dus ook om burgerrechtengroeperingen etc gaan. Dat soort ingrijpende maatregelen zouden wat mij betreft niet zonder tussenkomst van een rechter genomen mogen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Sikbock

@ Inca: goeie reactie +1

Btw: ABN Amro is toch inmiddels een overheids-bank? (de aandelen zijn – met dank aan wouter Bos- in handen van de staat) Lijkt me een mooi moment voor ze om die rol van overheidsbank waar te maken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 HPax

In c 16 & 17 zien wij hoe de opheffing van de gescheidenheid van Politiek en Economie tot morele verwarring leidt. Onreinen profiteren daarvan.

Een privé-Bank mag bezoedelende cliënten de deur wijzen, of moet dit zelfs doen. Op straffe van verlies van fatsoenlijker klanten. Een economische principe!

Met de conversie van privé-banken in Staatsbanken, hebben de Onreinen als formele staatsburgers nog meer vrijer spel gekregen.

Wie beschermt onze Nederlandse kinderen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Oud Zeikwijf

@hpax in ieder geval niet hun voor de buitenwereld o zo keurige familieleden: verreweg de meeste gevallen van verkrachtingen van minderjarigen wordt begaan door die lieve oom die zo fel tegen de vereniging Martijn is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Noortje

Banken zijn wel vaker selectief in hun klant-aannamebeleid. Ook prostituees hebben zeer veel moeite om voor hun zaak (belastingplichtig sinds 2000 oid) een rekening te openen.
Bedrijven mogen wat mij betreft zelf weten welke klanten ze wel willen hebben en welke niet (mits niet in strijd met discriminatieverbod). Verzekeraars weigeren klanten regelmatig op basis van zwarte lijsten, eerdere claims, etc.
Zonder bankrekening is het echter niet mogelijk om deel te nemen aan de reguliere maatschappij. Structurele weigering van banken plaatst een individu voor een vrijwel onoplosbaar probleem en m.i. Zou een bankrekening niemand geweigerd mogen worden (ongeacht pedofiele achtergrond… Wat ik uberhaupt een geschifte redenering vindt; sinds wanneer zijn banken de ethische rechters geworden?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Ernest

Predikers stuk lijkt een praktijkvoorbeeld van een “taboe” volgens wikipedia: “Een taboe is iets dat wordt beschouwd als ongepast om te gebruiken, te doen of over te spreken. (…) Het schenden van een taboe in een bepaalde cultuur kan leiden tot reputatieschade, sociale uitsluiting of andere vormen van repercussie.” Voeg daarbij de reactie van Oud Zeikwijf, @019: die beschrijft de werkelijke problematiek – waar niet over gesproken dient te worden.

Ik heb sterk de indruk dat er twee incompatibele waardesystemen zijn: een modernistische, rationele, met rechten als vrije meningsuiting en mensenrechten, en een waarin taboe, territorium en recht van de sterkste gelden. Waar die twee systemen botsen, delft de modernistische het onderspit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 jeanclaude

Eens kijken of Sargasso al weer werkt.
De onoverzichtelijkheid blijft, maar het gaat wat sneller.

De vrijheid van meningsuiting is één van de vele westerse hypocrisieën. bij http://www.Joop.nl legt iemand het uit.
De Islam en de Moslims mogen beledigd worden zoveel je wilt, wie openlijk twijfelt aan de gaskamers wordt vervolgd voor belediging van joden.

In Frankrijk werd pa Le Pen zelfs vervolgd en veroordeeld toen hij zei ‘dat de Duitse bezetting relatief welwillend was geweest’.
Toen een Amerikaan, die bij de 1944 invasie was, in een recente documentaire, zei dat de Normandiers helemaal niet blij waren met hun bevrijding,’ze hadden het redelijk goed gehad onder de Duitse bezetting’, werd die niet vervolgd.

Noam Chomsky legt het uit: ‘in elke samenleving zijn er standaard waarheden’, wie wil weten waarom leze Piet Vroon’s De Wolfsklem: ‘kuddes hebben behoefte aan consensus’.
Op korte termijn is schijnzekerheid een voordeel voor een kudde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Ernest

@22 Waarschijnlijk bedoelden die Normandiërs dat hun stad en land met de komst van de gealliëerden behoorlijk platgewalsd werden. Dat was geen bezetting, maar oorlog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 HPax

@ 22
Iedere samenleving, groot of klein, is een dwangbuis. Zeden, tradities, gebruiken, kern-waarden, leggen zich aan de individu op. Buiten de Samenleving bestaan geen taal en dus ook geen individuen. Hoogstens wolfkinderen. Chomsky behoeft dat niet met een vroon gezicht uit te leggen. Laat-ie zijn eigen onbegrijpelijke taaltheoriën maar proberen uit te leggen.

Onze Westerse Samenleving (WS) is buitengewoon tolerant t.o.v. de individu. Gelukkig maar en zo moeten we het ook houden. Maar wel met inachtneming van een graad van respect voor onze WS (groep). Anders worden we prooi van barbaren met geen enkel respect voor de individu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Henkie

@ Gronk
“vervang ‘pedofiel’ door ‘PVV-er’ of ‘ moslim’, en je hebt een topic met 200+ reaguursels en de nodige doodsbedreigingen in je inbox.”

Ja bijna hetzelfde…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 kevin

Ik hoop dat hier iets zinnigs uit gaat komen. Al eerder heb ik de stelling verdedigd dat veel bedrijven, met name banken, een dusdanige nutsfunctie vervullen, dat zij zich niet zouden mogen bemoeien met wie of wat zij zaken doen. Toen ging het over creditcardmaatschappijen en PayPal die rekeningen van Wikileaks hadden bevroren. Nog steeds vind ik dat een krachtig voorbeeld van wat voor een macht dergelijke bedrijven hebben op het politieke discours. Bestaan er überhaupt branches waarin je geen klanten mag weigeren? Hoe is dat daar geregeld?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Kalief

Zou een PostNL ook Uittenbogaard als klant mogen weigeren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 anononiem50

Nee Kalief, in theorie niet maar in praktijk afhankelijk van de bezorger en de reactiesnelheid van de politie na het indrukken van zijn panic button.
Staat op de zwarte lijst van de horeca en mag het plaatselijk zwembad niet meer in vanwege te provocatief gedrag en het verbreken van de afspraak met de burgermeester om mediastilte aan te houden.
Die buurt daar wil ook wel eens een keer rustig wonen.
Naar een balie van de Rabo lopen wetende dat je geweigerd wordt is wederom een van zijn truukjes, hij komt geen cafetaria kroeg of coffeeshop meer binnen maar daar piept hij niet over.
Het is een zieke provocateur , geen politiek activist.

 • Vorige discussie