1. 2

  Inderdaad een aardig artikel; met name het stuk over de vierde generatie kernreactoren. Typisch wel dat in het hele stuk de woorden zon of PV niet voorkomen.

  Een inhoudelijk lastig punt vind ik dat de schrijver de overgang van hout op kolen als een stap ziet in de transitie naar een low carbon economy. Hout mag misschien koolstofrijker zijn dan kolen per geproduceerde joule of kWh, wat de schrijver mist is dat hout uit de bovengrondse koolstofcyclus komt, en kolen daar toch echt aan toegevoegd wordt. Zo lust ik er nog wel eentje!

 2. 3

  Dank Rik voor de link naar The Fake Fire Brigade. De eerste bladzijden zijn zeer interessant; op de rest ga ik eens rustig studeren.

 3. 4

  @2: Hij wuift ook wel makkelijk de aanvankelijk gemaakte bezwaren, die later maar al te waar bleken te zijn weg (de enorme vervuiling en ellende die de kolen Engeland en haar daarmee veroverde koloniën hebben gebracht).

 4. 5

  Bismarck, ware opmerking. Maar wie weet stappen we nu in eenzelfde valkuil. De wereldbevolking groei en het energieverbruik per wereldbevolker eveneens. Als we van fossiel over willen stappen op zon, wind en biomassa dan hebben we daar een gigantische opppervlakte voor nodig. Liefst grond, die dicht bij de eindgebruiker ligt. Ook nu moeten we dus uiterst allert zijn op de nadelen van wat we als de vooruitgang zien.

 5. 6

  @2
  Maakt dat veel uit dan, welke cyclus, zolang de uitstoot van het CO2 sneller gaat dan de opname ervan, in dit geval door een kap die niet duurzaam is en waardoor het totale areaal afneemt, maakt het toch niet uit welke cyclus het is.
  Uitgezonderd het feit dat wanneer je er mee stopt het zich vele malen sneller kan herstellen.
  Echter veel van de gekapte bossen zijn uiteraard nooit meer teruggekeerd tot bosgrond, maar blijvend voor agricultuur of urbanisatie gebruikt waardoor de koolstofcyclus dus onderbroken is.

 6. 7

  Er wordt wel heel makkelijk vanuit gegaan dat innovatie een gegeven is en dat we op het gebied van delven en efficientie revolutionair grote stappen kunnen maken.
  We leven immers niet meer in de 17e eeuw, als ik zijn eigen stukje moet geloven.

 7. 8

  Rik, van een ontluisterend verhaal, de fake fire brigade. Echt een tip voor de redacteuren alhier om een stuk over te schrijven. Ik ben met name benieuwd naar de reactie van de duurzame energie pleitbezorgers. (bv Nederland krijgt nieuwe energie). Verplichte kost voor beleidsmakers. Misschien ook voor een rondetafelgesprek met de fossiele industrie.

  Het lijkt alsof alleen verregaande besparing een optie zijn. Door beleid of omdat de schaarste toeslaat.

  Ik vraag me of of de link met klimaat bewust wordt weggelaten. Misschien om te voorkomen dat er een achterhoede gevecht uitbreekt. Het komt veel terug in de comments; die heb ik nog niet alle 346 verteerd. Ben ook benieuwd naar de 4 aanvullingen.