Parlement 2.0? Voorlopig nog niet

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Volgende week is het zover, dan gaan we de petitie “Alle Stemmen Tellenaanbieden aan Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer. Bijna een jaar geleden zijn we met die petitie gestart om meer transparantie te krijgen in het stemgedrag van de Tweede Kamer. Naast het verzamelen van “handtekeningen” van mensen die dit initiatief steunen, hebben we ook de politieke partijen zelf om een reactie gevraagd. En daaruit blijkt weer dat we voorlopig nog niet hoeven te rekenen op een Parlement 2.0. Zoals gewoonlijk loopt de politiek achter op relevante ontwikkelingen in techniek en maatschappij.
Een deel van de petitie is heel duidelijk gericht op het direct en makkelijk (open) beschikbaar stellen van het stemgedrag van de Tweede Kamer. Uit de reacties van de meeste partijen blijkt dat ze last hebben van kaasstolp gedrag. Ze vergeten dat hun aanwezigheid in het Haagse een kennisvoorsprong oplevert ten opzichte van de mensen die daar niet dagelijks rondlopen. Voor de Tweede Kamerleden is het heel vanzelfsprekend dat ze weten wat de stemmingen zijn geweest en waar ze die kunnen vinden. Ze zijn blind geworden voor het feit dat de manier waarop het gebeurt voor de buitenwereld volstrekt onmogelijk is om gestructureerd te volgen. Die houding heeft vervolgens als resultaat dat ze op geen enkele wijze bereid zijn ook maar iets te veranderen om de drempel voor de burger op dit punt te verlagen.
Voor een deel is dit te verklaren aan gebrek aan technisch inzicht natuurlijk. Je kan het politici niet helemaal kwalijk nemen dat ze niet begrijpen dat stemmingsuitslagen in een ongestructureerde vorm vastgelegd in diverse formaten documenten onmogelijk gestandaardiseerd te ontsluiten zijn voor de buitenwereld. Het is echter wel jammer dat ondanks de verschillende signalen die op dit punt afgegeven worden er weinig veranderd optreedt in die houding.

Recent werd dit punt ook terecht geconstateerd vanuit een andere hoek. Vorige week werden de prijzen uitgereikt voor de beste eParticipatie-initiatieven. Dit zijn projecten die de relatie tussen overheid en burger langs elektronische weg moeten verbeteren. De volgende passage komt uit het juryrapport:
Ontvankelijkheid of steun vanuit de overheid is daarbij van belang. Een aantal waardevolle samenlevingsinitiatieven heeft het moeilijk door gebrek aan medewerking of omdat overheidsinformatie niet toegankelijk is. De jury verwacht dat Web 2.0 initiatieven meer kans maken zodra gegevens ruimer beschikbaar worden.

Oftewel de overheid vindt wel dat er iets moet gebeuren, maar is niet bereid significante aanpassingen te doen in haar eigen informatiehuishouding om dit soort initiatieven ook daadwerkelijk een kans van slagen te geven. En dat merken we nu dus ook weer bij het parlement. Een modern parlement dat open staat voor nieuwe vormen van interactie met de burger is dan voorlopig nog niet te voorzien.
Gelukkig zijn er wel steeds meer partijen die dit wel inzien. Maar ik vrees dat het wachten is op een generatie die het eigenlijk vanzelfsprekend vindt dat hier iets mee gebeurd. Misschien na de volgende verkiezingen.
Tot die tijd blijft het een ramp om te achterhalen wat partijen nu werkelijk doen met uw stem die u om de vier jaar uitbrengt.

Reacties (18)

#1 Michel

Het gaat eigenlijk fout bij de nadruk op het individuele stemgedrag. Dat kan worden opgevat als “overal hoofdelijk over stemmen”, en dan zou ik ook zeggen: de groeten. Over veel onderwerpen wordt niet eens gestemd, omdat iedereen toch wel voor is.

Je zal dus moeten benadrukken dat het gaat om het vastleggen en presenteren van stemuitslagen op een voor burgers makkelijk toegankelijke manier. Dat vereist geen hoofdelijke stemmingen (immers, als een fractie op een bepaalde manier stemt geldt die stem voor alle leden), maar gewoon de boel bij laten houden en op internet zetten.

Als je die rompslomp-angst weghaalt maakt je petitie wat meer kans. Want volgens mij is http://watstemtmijnraad.nl/ wat je wilt, en dat bestaat al, dus kan het ook voor de TK.

 • Volgende discussie
#2 Steeph

@Michel: In mijn stukje verwijs ik naar een artikel van mijn hand van eind 2005. Daarin staat ook al de vraag om een meer open parlementair documentatiesysteem. Het is nu eind 2008 en er is nog niets veranderd, ondanks de vele contacten.

Het watstemtmijnraad.nl idee is een goed voorbeeld. Maar kijk eens hoeveel gemeentes momenteel meedoen? Nog een lange weg te gaan.

Maar het is wel een terechte constatering achteraf dat we de twee aspecten (hoofdelijk stemmen en elektronisch gelijk alles goed vastleggen) apart hadden moeten zetten.
Maar gegeven de reacties tot nu toe, wordt ook dat laatste als niet noodzakelijk gezien. Dus of dat veel meer kans had gemaakt, vraag ik me af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 hemaworstje

Al met al een fraai stukje energie verspilling Steeph.
Burger initiatieven zijn leuk voor een politiek partij maar dan slechts downstream de trap af.
Hou een buurtfeest om je straat op te knappen en hops , de bakken subsidie staan klaar.
Kaastolp politiek of het gebrek aan slagkracht in een pakje politiek boter kunnen slaan met een lullige petitie (300.000 man is nodig voor enige invloed) is een kwestie van journalitieke verdraaiing der woorden.
Ook politiek..maar ach daarin is U wel bedreven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Anoniem

Michel legt de vinger op de zere plek. Hoofdelijke stemmingen is geen hip web 2.0 idee maar een verandering in ons democratische systeem waar je veel vraagtekens bij kunt zetten. Logisch dat veel partijen daar tegen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 arieT @ A Clear Blue Sky

Haha, dus dat wordt nog wachten op stemresultaten op twitter in de trant van ‘voorstel voor verlenging A9 verworpen, 10 stemmen tegen, 8 voor, 132 leden niet aanwezig’. Is er niet een enthousiast kamerlid te vinden die zulks op eigen initiatief gaat doen. Regelen we dat er een groot aantal followers komen, en tonen zo de behoefte aan. Werkt misschien beter dan een petitie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Steeph

Misschien. Maar dan kunnen we nog steeds niet terug zoeken hoe partij x op voorstellen in de categorie “gezondheidszorg” heeft gestemd in de laatste vier jaar.
Wel leuk idee. Er zitten een paar parlementairiers op twitter. Die zie ik het echter nog niet doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Peter

Waar nu meer steun in de Kamer te halen?
Voorstanders bij D’66, GL, SP en PvdD – totaal 37 stemmen.
Tegen: SGP, CU, Ton, VVD: 30 stemmen.
Als de gehele PvdA de lijn Kalma volgt heb je 63 tegenstemmers.
Dat wordt dus op zoek naar genoeg dissidenten in het CDA en aankloppen bij de PVV om minimaal 39 van de resterende 50 stemmen over te halen. Tenzij er nog hier en daar een PvdA’er over te halen is.

Ik steun de petitie maar zie nu dat er geen meerderheidje in de Kamer te verwachten valt.
Een petitie is niet genoeg. Misschien de bekende lobbymethode proberen?
Via de JOVD is er wellicht wat meer beweging in de VVD los te krijgen?
Binnen CDA en CU-kringen de discussie aangaan waarom rechtstreeks bidden tot God wel goed is, dus waarom dan ook niet direct de uitslagen van de wonderbaarlijke wegen van god’s hand publiek maken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Henk Daalder Windparken Wiki

Deze petitie is te dwingend voor kamerleden, en levert te weinig positiefs op voor henzelf.
Ik denk dat het ook te weinig rekening houdt met de feitelijke stemprocedure in de kamer.

Je maakt meer kans als je er veel meer pluspunten voor henzelf in stopt.

Ze zijn natuurlijk uiterst conservatief over hun eigen werkwijze.
En die kennis “voorsprong”, is maar zeer ten dele. Welke kennis bedoel je dan? De inhoud van die kilo’s papier die ministeries en adviesraden over de tweede kamer uitstorten? (Vaak op eigen verzoek)
Je mag verwachten dat ze hun eigen stukken een beetje kennen, een beetje. Maar die kamerstukken komen niet in de buurt van de werkelijkheid.
Want kamerleden willen de maatschappelijke, of wetenschappelijke werkelijkheid niet kennen.
Met de werkelijkheid kun je niet marchanderen.

– Zo hebben de idioten het capaciteits tarief laten passeren. Waardoor consumenten gestraft worden als ze zuinig met energie zijn.
Terwijl ze officieel beleid hebben om nederland duurzaam te maken.
– Ze doen niets om nieuwe kolencentrales tegen te houden, terwijl het beleid is om CO2 te reduceren.
– Luchtvervuiling kost tot 40 miljard per jaar, maar onze volksvertegenwoordigers maken beleid om de vervuiling over meer mensen te verdelen, het salderings principe.
– Ze laten nog meer wegen bouwen en verbreden, zodat we samen nog meer vervuiling, gezondheidsschade en kosten kunnen veroorzaken.
– Ze willen miljarden verspillen met de aanschaf van de JSF, omdat die paar duizend luchtmacht mensen zo graag nieuw speelgoed willen hebben. Terwijl onze jongens in het veld veel meer hebben aan onbemande vliegtuigen in klein en kleiner formaat.

Deden onze politici maar zoals in Portugal, duurzaam denken, die regering is launching customer voor elektrische auto’s. Met het zelf ontwikkelen en bouwen en ombouwen van elektrische auto’s of EV, kan onze economie weer op gang gebracht worden. We hebben er miljoenen nodig, de komende jaren. Zo halen we de CO2 en energie reductie doeleinden. En de economie bloeit zo weer op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 anderS

Is er niet een herstart mogelijk van Transparant Nederland
Parlement 2.0 als hoofdgedachtegoed
Terugdraaien van de privacy vernietiging als goede tweede

Daarnaast op alle punten principieel in het centrum gaan zitten.

Ik zou er op stemmen (mits de vertegenwoordigers n beetje overkomen) en misschien nog n paar.

Daarnaast zouden de ‘grote’ partijen hopelijk de standpunten overnemen om opkomst van nieuwe partij tegen te gaan.

Ik zal wel te idealistisch / simpel denken he?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 arieT @ A Clear Blue Sky

@Steeph, 6: zie het als pragmatisch begin. Een fase 1, een proof-of-concept. Draagvlak creëren en daarna doorpakken. En natuurlijk de twitterende kamerleden bij twittergebruikersnaam noemen. Beginnen we die vast te volgen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Anoniem

@9 Intellectuelenstandpunten, is geen markt voor, bijna niemand ziet het probleem, terwijl je op de punten die mensen wel belangrijk vinden niks nieuws te melden hebt. Maakt dus geen kans.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 S’z

Desondanckswereldsloon : Lof aan Steeph den Doorzetter in Dezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 HansR

Zoals gewoonlijk loopt de politiek achter op relevante ontwikkelingen in techniek en maatschappij.

Inderdaad: zoals gewoonlijk. Het is nl. waarom politiek bestaat. De demping van de pieken en dalen in de samenleving, de handhaving van de status quo, de verzekering van bestaande belangen. Verandering komt altijd door druk van buitenaf. Het enige wat je de politiek zou kunnen verwijten is dat ze niet genoeg naar de buitenwereld luistert maar dat zou dan weer een afweging van belangen kunnen zijn. Wellicht hun eigen belangen. Misschien is de vraag ook: wat zijn relevante ontwikkelingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Crachàt

Desondankswereldsloon! LOL!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Steeph

Maandagavond waarschijnlijk even tussen 9 en 10 bij bnn today op radio1.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie