Pandbrigade: Als we dan toch binnen zijn…

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

In Den Haag legt de Haagse Pandbrigade huisbezoeken af op zoek naar illegale activiteiten van bewoners. Een serie in drie delen. Eerder zagen we hoe snel een adres al verdacht is. Vandaag deel 2: Als we dan toch binnen zijn…

Marnix Norder

Marnix Norder

Verantwoordelijk wethouder Norder (PvdA) is uiteraard enthousiast over de resultaten van project Inhaalslag Handhaving. ,,Tussen de deelnemende diensten worden onderling gegevens uitgewisseld die veel bruikbare informatie opleveren’’, vertelt hij in 2008 aan de gemeenteraad. ,,Diensten worden door een overtreder niet tegen elkaar uitgespeeld en overtreders kunnen in één keer voor verschillende overtredingen worden aangepakt. Dit vergroot de slagvaardigheid. Bovendien vindt door een integraal team van inspecteurs één controle plaats. Dit is efficiënt en klantvriendelijk. Daarnaast kan door samenwerking met de Rijksbelastingdienst, de ‘terugverdiencapaciteit’ worden verbeterd.’’ Met andere woorden: er valt geld te halen. Bij de afsluiting van project inhaalslag waarschuwde Norder voor terugval. Wat hem betreft zou de Haagse Pandbrigade een vaste plek moeten krijgen in de stedelijke handhaving.

En waarom ook niet het werkgebied uitbreiden? ,,Om nog doeltreffender te zijn wordt de samenwerking met andere diensten versterkt, zowel intern als extern, (Rijks)beslastingdienst, UWV, IB-Groep. Het Project Inhaalslag Handhaving wordt in 2009 verbonden met de Centra Jeugd en Gezin via het meldpunt van Den Haag OpMaat van de dienst SZW. Zorgsignalen worden gemeld bij het Meldpunt en wanneer het gezinnen betreft worden deze doorgeleid naar het CJG,’’ aldus de wethouder.

Inmiddels werkt de brigade inderdaad samen met andere partijen. Met leerplichtambtenaren bijvoorbeeld. Als een brigadier een kind tegen komt dat redelijkerwijs op school had moeten zitten, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Andersom geeft de leerplichtambtenaar aan de brigade vermoedens van overbewoning, vervuiling of illegaliteit door. ,,Als je om elf uur ’s ochtends kinderen vrolijk achter hun Nintendo ziet spelen, kun je je afvragen waarom ze niet naar school zijn,” zegt de Haagse gemeentewoordvoerder Louis Hubert tegen Binnenlands Bestuur. Volgens hem komt het per maand ‘drie tot tien’ keer voor dat kinderen worden aangetroffen van wie het voor de pandbrigade onduidelijk is of ze niet naar school moeten. ,,Afgezien van het aantal, gaat het om het belang van ieder kind afzonderlijk,” zegt Hubert. ,,Ieder kind is er één. En elk kind heeft recht op onderwijs, anders ontstaan er achterstanden. Het gaat erom dat de ambtenaren niet met oogkleppen op kijken, maar hun ogen en oren de kost geven en bij twijfel een melding doen. In het verleden was er simpelweg verkokering en dat wordt op deze manier minder.”

Ook werkt de brigade samen met de politie. Soms vraagt de politie de brigade ergens een kijkje te nemen. Als er vermoedens zijn van strafbare feiten, wordt dan de politie ingeschakeld. Toch wel gek. Dat lijkt me voor de politie een manier om ergens met boterzachte informatie binnen te komen.

Ook geeft de brigade signalen af bij het sociaal meldpunt. Dan gaat het bijvoorbeeld om ernstige vervuiling, armoede, zeker in combinatie met opgroeiende kinderen, als er gehandicapte kinderen zijn die niet tot wasdom kunnen komen. Er wordt thans ongeveer twee keer per maand gemeld. Ook vermoedens van mensenhandel wordt gemeld. Eén van de medewerkers geeft aan zelf moeite te hebben met het doorgeven van meldingen. Daar voelt ze zich niet voor opgeleid. Op dit moment heeft ze nog wel de discretie om er al dan niet op te handelen. Maar ze voelt ook wel de druk om toch te melden. Als er iets mis is gegaan dan wordt de gemeente er op aangesproken: jullie zijn er net toch geweest?

Ik vraag de medewerkers of ze zelf een bezoek van de brigade zouden verwelkomen. Nee klinkt het unaniem. Het is nogal wat. Toch hebben de meeste mensen er weinig problemen mee, al voelen ze zich nog wel eens overdonderd. Veel hangt af, zegt een medewerker, van hoe de mensen worden benaderd. Meestal gaat het goed en werken bewoners mee.

Inmiddels hebben ook andere steden met een jaloers oog naar de Haagse brigade gekeken. De Tweede Kamer wil sociale rechercheurs de mogelijkheid geven om bij alle uitkeringsgerechtigden (van studenten tot bijstandsmoeders) een huisbezoek af te leggen – al zal dat vermoedelijk niet onder een gemeentelijke vlag plaatsvinden.

Rotterdam inspecteert ook al een tijd achter de voordeur en daar werden de inspecteurs op de vingers getikt door de gemeentelijke ombudsman vanwege hun horkerige houding tijdens hun bezoeken. Even was er nog een rel vorig jaar toen een handhaver de camera van een bewoner afpakte. Het filmpje werd toch op youtube gezet. De gemeente probeerde het filmpje daar af te krijgen. Hieronder alsnog:

Morgen deel 3: Verzet en vragen.

Reacties (17)

#1 Faust

Veel immigranten
de Bokaap lieten ze met rust

 • Volgende discussie
#2 Sigi

Bij dit soort praktijken moet ik altijd denken aan een uitzending van Zembla.

FAILLISSEMENTSFRAUDE VOOR BEGINNERS – 21 NOVEMBER 2005

Per uur gaat er in Nederland een bedrijf failliet. Geschat wordt dat er bij 30% van de faillissementen fraude in het spel is. De risico’s voor de frauders zijn minimaal want het heeft voor justitie geen prioriteit, 60 rechercheurs houden zich bezig met het opsporen van frauduleuze faillissementen, voor uitkeringsfraude zijn dat er bijvoorbeeld 1150.

Zembla legt uit hoe kinderlijk eenvoudig frauderen is en geeft de methoden en de gouden regels voor faillissementsfraude.

Samenstelling en regie: Jos van Dongen.

Het is maar waar als staat je prioriteiten liggen nietwaar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Erwin

Een paar jaar terug heeft de Ombudsman rapporten uitgegeven van de huisbezoekpraktijken in Rotterdam en Amsterdam. Het is ontnuchterend leesvoer, onze rechten worden betekenisloos en wat overblijft zijn alleen plichten.
Jarenlang hebben (grote) gemeentes weinig tot niks gedaan om GBA-bestanden op orde te houden. Nu ben je een crimineel als je gegevens niet kloppen, terwijl je er weinig aan kan doen als vorige bewoners zich niet uitschrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

“Ook werkt de brigade samen met de politie. Soms vraagt de politie de brigade ergens een kijkje te nemen. Als er vermoedens zijn van strafbare feiten, wordt dan de politie ingeschakeld. Toch wel gek. Dat lijkt me voor de politie een manier om ergens met boterzachte informatie binnen te komen.”

Dat klinkt meer als onder valse voorwendselen toegang zoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Sigi

Deze vind ik ook wel erg “leuk”.

Volgens de gemeente Den Haag vormt de extra oplettendheid tijdens de huisbezoeken weliswaar mogelijk een inbreuk op de privacy, maar is die acceptabel en gelegitimeerd. Het juridisch advieskantoor van de gemeente heeft de privacyinbreuk expliciet onderzocht en in orde bevonden. De gegevensuitwisseling wordt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Onpasselijk makend taalgebruik ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 prometeus

@Dimitri Toch weer wat vragen over hoe deze post tot stand gekomen is:

“Ook geeft de brigade signalen af bij het sociaal meldpunt. […] Eén van de medewerkers geeft aan zelf moeite te hebben met het doorgeven van meldingen.”

Een medewerker van de brigade of van het meldpunt? Brigade, I presume? En heeft ze dit zelf tegen jou gezegd in dat gesprek waar je voor uitgenodigd was? Of heb je dit off the record gehoord?

“Ik vraag de medewerkers of ze zelf een bezoek van de brigade zouden verwelkomen. Nee klinkt het unaniem. Het is nogal wat. Toch hebben de meeste mensen er weinig problemen mee, al voelen ze zich nog wel eens overdonderd.”
Hoe voelen ze zich dan overdonderd? Door wat ze aantreffen? Of heb je het hier toch over medewerkers van het sociale meldpunt en voelen ze zich overdonderd door meldingen van de brigade?

Mooie post hoor, maar ik vind het bij dit soort verhalen juist interessant om te weten wie wat zegt en waarom en dat blijkt niet echt uit de tekst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@6: Ik denk dat de overdonderden hier “de meeste mensen” betreft, waarmee vermoedelijk bezochten bedoeld worden, niet de brigade. Anders zou het niet in overeenstemming met de vorige zin zijn (bij de leden van de brigade thuis is de brigade niet welkom).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 prometeus

@7 Ah, check. Hebbes. Thnx.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Share

Kan je als student ook afstand doen van basisbeurs en daarmee niet uitkeringsgerechtigd zijn ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Cracken

@9
Dan komen ze vast checken of je geen wietplantage er op na houdt om dan in je inkomen te voorzien!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Faust

Frauderende mensen en aanzuigende werking?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@9: Was juist geen gebruik maken van uitkeringen waar je wel recht op hebt niet ook een reden tot verdenking?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Share

Ehm ehm.. ja maar.. *zoekt smoesjesboek*
*ding dong* Ah de bel, visite :o)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 herman van der helm

Citaat: Volgens hem komt het per maand ‘drie tot tien’ keer voor dat kinderen worden aangetroffen van wie het voor de pandbrigade onduidelijk is of ze niet naar school moeten. ,,Afgezien van het aantal, gaat het om het belang van ieder kind afzonderlijk,” zegt Hubert. ,,Ieder kind is er één.

Leuk, maar er zijn in Den haag honderden kinderen voor wie geen schoolplek is. Door handicap, of gedragsproblematiek o.i.d. Werkt deze brigade ook de andere kant op? Richting overheid/scholen etc? Er is wel leerplicht maar geen leerrecht blijkbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Dimitri

@6 Het gesprek was op basis van anonimiteit. Ze mogen niet zomaar hun mening geven of zomaar dingen roepen. Daar houdt de perswoordvoering niet van.

Blijkbaar niet goed verwoord. De brigadiers geven signalen af bij het meldpunt (dat van sociale zaken is, zeg ik uit mijn hoofd). De mensen die bezocht worden voelen zich vaak overdonderd. Tja, als het de gemeente is, dan zal het wel kloppen toch?

Overigens vertelden ze ook dat veel mensen er geen problemen mee hebben. Heb ik dat toch nog even genoemd.
D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Ethereal

Vreemd die pandjesgestapo.

Begrijp ik nou goed dat die Gestapo gebruik maakt van bekend zijnde inaccurate data? die in beginsel al niet correct hoeven te zijn, en dat weten ze ook nog!! (waarheidsvinding), vervolgens je deur intrapt zonder huiszoekingsbevel (onrechtmatig toegang verschaffen tot privee eigendommen, niet eerbiedigen van recht op privee terrein), om de bevindingen door te spelen aan andere diensten (privacy wetgeving) ?? om vervolgens politie nog in te lichten ook, die deze pandjes gestapo ook nog gebruikt om legitiem binnen te komen (manipuleren van overheidsdossiers! slechts 3 jaar cel!!!!)

Juist ja, dit wil ik wel eens iemand door zien drukken tot aan het europees hof, dit kan nooit stroken met europese wetgeving, of ik leef in een communistische heilstaat en dan kruip ik snel weer terug onder me hunnebed!!

O wacht het is Marnix Norder, de man die een maakbare stad wil met op ieder gebouw een tegeltje (Dit prestige project is u door de strot gedrukt door M. Norder) die man die 2.5 ton in een project stopte en het ontbreken van projectadministratie volkomen normaal vond, overigens ook weigert om de documenten te openbaren.

Wat doet die man nog op die positie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Faust

Razzia
Je verkoopt je lichaam aan de duivel.

 • Vorige discussie