Oppositiepartij van het jaar: Vragenronde SP en ToN

Fractievoorzitters (GC/Adriaan)

Na een lang reces was het de afgelopen weken een gehaast en geploeter voor alles wat zich in en om de Tweede Kamer ophoudt. Voor het kabinet en de coalitie vielen de voorbereidingen voor Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen relatief mee. Ze waren het al met elkaar eens, de centjes waren snel inbegroot (simpelweg omdat er weinig geld was) en zij hebben 20 commissies die voor hen gaan uitzoeken wat het kabinet volgend jaar gaat doen.

Oppositiepartijen zitten in een lastiger parket. Een tegenbegroting schrijven, een paar dagen voor Prinsjesdag de miljoenennota doorspitten en toespraken oefenen zijn slechts een aantal van de standaardbezigheden in de weken voor de Algemene Beschouwingen.

GeenCommentaar was niet te beroerd om de gewaardeerde oppositiepartijen in die drukke periode te storen om te vragen of ze mee wilden doen aan de verkiezing van GC’s Oppositiepartij van het jaar. Net als vorig jaar zullen we vragen stellen aan de kamerfracties van de oppositiepartijen. Hun antwoorden zullen we hier presenteren, waarna onze gewaardeerde lezers aan het eind van de rit kunnen stemmen op hun de partij die volgens hen het best presteert.

Wat anders is dan vorig jaar, is dat we naast onze eigen standaardvragen ook één of twee vragen van lezers zullen meesturen. Dus, ga in uw elitaire leunstoel zitten, krabbel een beetje aan uw linker- of rechteronderbuik en deel uw vraag met ons.

Vandaag kunt u vragen opstellen voor Trots op Nederland en de Socialistische Partij.

 1. 2

  Kan er misschien iets gedaan worden aan het volstrekt ridicule “moderatiebeleid” van Anja Meulenbelt op haar SP weblog?

  Kunt u misschien uitleggen waarom u denkt dat het gedrag van Anja Meulenbelt op haar SP weblog u geen kiezers kost en mogelijk leden?

  Slaagt u erin, om onder een naam die niet bij Anja Meulenbelt bekend is, 3 reacties te plaatsen op haar SP weblog waarvan er 1 blijft staan? (voorwaarde: niet beginnen met “goed zo, lieve Anja” dat is vals spelen).

 2. 3

  @2: dat zijn natuurlijk prangende vragen waarop iedereen het antwoord wel zou willen weten, maar ik ben voor deze serie meer op zoek naar vragen over het beleid dat partijen als oppositiepartij hebben. Bijvoorbeeld: “kunnen we in de toekomst meer samenwerking tussen de VVD en SP verwachten na uw steun aan de motie van wantrouwen van Mark Rutte?”

 3. 4

  Voor ToN: Op uw website is bij menig thema te lezen: “Op dit moment zijn wij het plan nog aan het uitwerken aan de hand van uw mening, visie en overige relevante informatie”.
  Wanneer mogen wij die plannen aanschouwen?

  Voor de SP: Zou de SP willen meewerken aan een coalitie van PvdA, GL, SP en VVD, om zodoende een einde te maken aan de CDA-dominantie?
  Zo ja, is de SP bereid dat in verkiezingscampagnes uit te dragen?

 4. 7

  Waarom niet? Er staat hier “vandaag kunt u vragen opstellen voor Trots Op Nederland en de Socialistische Partij”. En wat doe ik? 3 keurige vragen aan de Socialistische Partij stellen. Ik zit echt met die vragen.

 5. 8

  aan SP:

  Sommige mensen binnen de fractie van 25 mensen zie ik veel vaker in het politiek nieuws dan anderen. Ik weet wel dat dat door takenverdeling komt. En dat er verdeeld wordt naar ervaring, kennis. nummer kieslijst, voorkeursstemmen en… . Zijn er nog andere factoren die een rol spelen?

  En mag Farshad Bashir ook eens op het voorste bankje plaats nemen? Ik zag hem de laatste keer op het achterste bankje zitten wat ik erg zielig vond.

 6. 10

  – TON: zou Ayaan Hirsi Ali/Magan niet een betere lijsttrekster zijn dan Verdonk?
  – SP: wanneer wordt Kant vervangen door Karabulut?

 7. 12

  @SP vinden jullie dat nou niet zonde van dat liedje? Het is Doe Maar en dan mede in handen van Bob Fosko, daar kan toch wel wat beters uit komen?

 8. 13

  TON: zijn er serieuze plannen/voorstellen uit de Wiki gekomen, zoja kunt u een paar voorbeelden noemen?

  SP: Welke partij is het “ergste/corruptste/onbetrouwbaarste” vanuit het oogpunt van de fractie: CDA, PvdA of PVV (of een eventuele andere partij)?

 9. 15

  SP: U stelt dat de AOW geen probleem wordt, omdat de inkomsten uit de pensioenen mee zullen stijgen. Daar valt misschien wat voor te zeggen, maar de vergrijzing zal ook andere kostenstijgingen met zich meebrengen, met name in de zorg. Hoe wil de SP deze in de toekomst betaalbaar houden?

 10. 16

  @13 en @14: die ToN-vraag maar koppelen aan die van #4 ?

  En nog een vraag voor de SP:
  U bent tegen agressieve reclame van (bijvoorbeeld) de Sponsor Bingo Loterij, waarin soms de suggestie wordt gewekt dat geadresseerden op persoonlijke titel bepaalde beloftes krijgen voorschoteld.
  Valt dat te rijmen met de (ongevraagde) e-mails van uw partij, waarin ik persoonlijk wordt aangesproken?

 11. 20

  SP 1 welk land (in zuidamerika haha) is een voorbeeld voor de socialistische staat die u voor ogen heeft.
  2 gaat uw partij bij de GRverkiezingen nu eens een keer wel mee ‘regeren’behalve in oss.

 12. 22

  @Eurocraat: Da’s dan een goeie tip voor de loterij om van de kritiek van de SP af te komen. Stuur die post niet zelf, maar laat het je klanten of symphatisanten doen.

 13. 23

  SP: De SP is tot nu toe tegen elk Nederlands optreden in het buitenland geweest. Het wordt altijd ontkend, maar het lijkt er sterk op dat de SP gewoon pacifistisch of in ieder geval – zeker in combinatie met de anti-EU leuzen – isolationistisch is. Als zelfs het Taliban-regime niet misdadig genoeg was om militair ingrijpen te rechtvaardigen, wanneer is de SP dan wel voor militair ingrijpen?

 14. 24

  ToN: ToN is voor minder regels en minder bureaucratie, maar onder mw. Verdonk is de inburgeringsbureaucratie enorm toegenomen. Bovendien leidt de wiki-aanpak tot een enorme wildgroei aan losse ideeën. Hoe gaat ToN toch de regels terugbrengen?

 15. 25

  @23 zal ik eens een poging wagen;

  “Het verwijt dat de SP zelden missies steunt raakt kant noch wal. In het verleden steunden wij missies naar Kosovo, Macedonië, Bosnië, Cyprus, Congo, Liberia, Zuid-Soedan, Libanon en een politiemissie naar Afghanistan. Deze week nog stemde de SP in met een missie naar Somalië. Ook staat de SP in beginsel positief tegenover een Nederlandse bijdrage aan Darfur, waarover het besluit formeel nog genomen moet worden door het kabinet. “

  http://www.sp.nl/ewoutirrgang/opinies/873/EUFOR_Missie_Tsjaad_is_neokoloniaal_en_niet_effectief.html