Onze jihadisten in Syrië

OPINIE - Nederland maakt zich zorgen om zijn Syriëgangers. De nationale coördinator terrorismebestrijding verhoogde dit voorjaar de ingeschatte dreiging van een lager niveau waarvan niemand weet wat het nu echt betekent naar een hoger niveau waarvan ook niemand weet wat het nu echt betekent, en houdt het daar vooralsnog. Het gezag in de vorm van regering en parlement vergadert. En een lawaaiige minderheid waaraan dat gezag zich veel te veel gelegen laat liggen, roept om een harde aanpak.

Het hele gedoe draait om een paar onbezonnen jonge Nederlandse moslims die naar Syrië trekken om geloofsgenoten te helpen, en daar dan veelal meevechten in clubs die het kalifaat willen vestigen – clubs dus die streven naar een land waarin iedereen dezelfde kernwaarden, en wel de hunne, geïnternaliseerd heeft. Het principe zal onze minister van integratie aanspreken (zie desgewenst een eerder blogje) – al zijn hun kernwaarden uiteraard niet allemaal ook de zijne.

De vrees is dat deze jonge honden bij terugkomst ernstig geradicaliseerd zijn, dat ze aanslagen zullen willen plegen, en dat ze dat dankzij in Syrië opgedane kennis ook makkelijk kunnen. Dat is natuurlijk allemaal mogelijk. Maar enige relativering lijkt me op zijn plaats. De kennis van explosieven en handwapens die voor het plegen van een aanslag handig is, kun je best in Nederland opdoen – in het leger, bijvoorbeeld – of van het internet halen. En wie wil radicaliseren hoeft ook al niet naar Syrië. Die jongens komen mogelijk geradicaliseerd terug, maar ze komen beslist getraumatiseerd terug, en dat zou ons vooralsnog misschien toch meer zorgen moeten baren. Moesten we niet vooral eerst eens bedenken hoe we ze daarmee in het reine kunnen helpen komen?

Een gewelddadige aanslag plegen is bij wet verboden, en dat geldt al evenzeer voor activiteiten die evident op zo’n daad gericht zijn. ’t Gaat daarbij om misdrijven en de politie wordt geacht misdrijven op te sporen en de plegers te arresteren. Reden voor zorg is er wanneer ze dat in dit geval niet doet, of bij gebrek aan middelen niet kan doen. Maar vooralsnog wijst niets daarop. Reden voor zorg is er ook wanneer ze meer doet dan dat, en als we blijven doen alsof dit handjevol jongeren ons op de rand van de afgrond brengt, is dat een veel reëler risico.

Dromen van een misdrijf is niet strafbaar, en dat is maar goed ook. Ik ken geen mensen van wie ik met zekerheid durf zeggen dat zij dat nooit eens zullen doen. De mogelijkheid dat een uit Syrië teruggekeerde kalifist ooit eens van een aanslag droomt, mag dus geen reden zijn hem het leven lastig te maken. Als gezegd, dat leven is waarschijnlijk al lastig genoeg.

Op internetfora klinkt de stoere taal van het populisme: pak ze hun Nederlanderschap af, en stuur ze terug naar hun land. Maar wie voor dat laatste pleit, moet wel bedenken dat hún land in bijna alle gevallen toch echt Nederland zelf is. En van dat Nederlanderschap kunnen we maar beter afblijven. In vreemde krijgsdienst treden was ooit een wettige reden mensen hun Nederlanderschap te ontnemen, maar dat kan nu alleen nog wanneer ze daarbij tevens handelingen tegen de Nederlandse staat ontplooien. En dat is beslist een vooruitgang. Wat mij betreft gaat het hier zelfs om een ‘straf’ die we geheel zouden moeten afschaffen. Je sluit er mensen zo definitief mee buiten dat je alleen al daarmee wanhoopsdaden uitlokt.

En dat brengt ons bij het werkelijke probleem. Het gaat hier om jonge mensen die zich willen inzetten voor een ideaal. Dat ideaal mogen velen van ons verafschuwen, maar de vraag zou moeten zijn wat hen tot zo’n radicale keuze brengt. Internetpopulisten weten dat wel: het komt doordat ze moslim zijn. Maar zijn wereldwijd meer dan een miljard moslims. Daarvan trekt een procent van een procent van hoogstens enkele procenten naar Syrië om voor het kalifaat te vechten. Dat moslimschap op zich verklaart dus zo goed als niets; er moet heel wat meer aan de hand zijn.

Wellicht helpt het om te beseffen dat het bepaald niet om een uniek of recent fenomeen gaat. Er gaan al erg lang jonge Nederlanders naar elders om voor hun idealen te vechten, en dan heb ik het niet over door de overheid geëntameerde acties in het kader van VN-vredesmissies: ze trokken naar Nicaragua en Cuba, naar Indonesië en Israël, naar Spanje en Rusland, en dan beperk ik me maar tot enkele landen en tot de afgelopen eeuw. (En misschien is het goed om te beseffen dat ze na terugkomst maar zelden, zoal ooit, aanslagen pleegden.) Wat verbindt onze Syriëgangers met al die anderen, en wat kunnen we van alle eerdere ervaringen leren waar het gaat om de vraag wat mensen helpt (en níet helpt) na zo’n ingrijpende ervaring weer terug in eigen land, een voor henzelf, en voor ons allen, bevredigend leven op te bouwen. Want dat is het enige redelijke doel van op kalifaatstrijders gericht beleid.

Onze vertegenwoordigers in Den Haag staan dus twee dingen te doen: zorgen voor een goede en harmonieuze reïntegratie van Syriëgangers, en krachtig stelling nemen tegen populistische onzin. Dat eerste vergt gedegen onderzoek, het laatste niet meer dan een rechte rug. Ik geef toe: beide zijn zeldzaam.

Door Bart Voorzanger.

Reacties (52)

#1 Bookie

Elke mening die niet de jouwe is afdoen als populisme is een geweldige dooddoener en wat goedkoop.

 • Volgende discussie
#2 Bart Voorzanger

@1: Helemaal mee eens. Meld het vooral als ik me daar ooit aan schuldig maak. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bookie

In dit stuk ben je al goed bezig. Het zijn niet alleen populisten die vinden dat je (eventuele) moord, verkrachting, misdaden tegen de menselijkheid met de mantel der liefde en herintegratie moet bedekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 FiFa

Onze vertegenwoordigers in Den Haag?
Die zijn er niet.

Op dit na vind ik het een goed artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Anton

Ben benieuwd wat deze Bart zou schrijven als enkele idealistische blanke, blonde, blauwogige jongeren met de Princevlag over de schouders richting Midden-Oosten zouden afreizen om aldaar met grof geweld Moslims af te slachten in een pogingen om hun ideaal te verwezenlijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 FiFa

@5
Die gingen een tijdje geleden naar Rusland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 HPax

´Onze jihadisten in Syrië´. Dat ´onze´! Horibile lectu. De rest navenant. Man, scheer je weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joseph Morika

…Dat eerste vergt gedegen onderzoek”

Hoe ziet jouw onderzoeksvoorstel er eigenlijk uit, want dit voorstel van je op deze plaats komt nogal uit de lucht vallen, dunkt me.

En als je het gedegen onderzoek toch niet schuwt, waarom lees ik dan nergens iets over een gedegen onderzoek naar de oorzaken waardoor dat soort rare mensen dat soort rare ideeën in hun kop krijgen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 hansje ter horst

@6: ja, joh?
Hebben die daar mensen afgeslacht?
Volgende vraag:
Hebben die zogenaamde Jihanisten mensen afgeslacht of hebben ze in vluchtelingenkampen en ziekenhuizen hun landgenoten geholpen?
Zijn we al op de hoogte van alles wat ze daar hebben gedaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 FiFa

@9

Ja echt joh, er gingen blanke, blonde, blauwogige jongeren met de Princevlag over de schouders richting Rusland in een poging Stalin te verwijderen, is niet gelukt maar het is blijkbaar van alle tijden, joh.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hansje ter horst

@10:
Nogmaals maar even, hebben die daar mensen afgeslacht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 stoethaspel

@1 Dat hele woord populisme is al net zo uitgehold als tal van andere hier veel gebezigde kreten. Je kan mensen duidelijk wel leren lezen en schrijven maar dat maakt nog geen weldenkende kandidaten voor een discussie. Dit stuk illustreert dat vrij aardig, denk ik.

Maar afgezien van de overduidelijke onzin, drogredeneringen en hypocrisie (waarom zou het namelijk “goed” zijn Nederlanders in vreemde krijgsdienst alleen te straffen wanneer Nederland zelf door die Nederlander in vreemde krijgsdienst geen schade ondervindt? Het is dus niet erg als een ander land de prijs betaalt?) ben ik vooral benieuwd naar de praktische uitwerking van dat “goed opvangen”. Een goede, harmonieuze reintegratie van Syriegangers, staat 0 voor. Maar hoe ziet dat er in de praktijk van alledag dan uit? Gaan ze helpen mosselen schoon te maken in Zeeland, met de lokale bevolking kantklossen in Drenthe? Nationale bevrijdingsdag concerten en gedichtvoordrachten organiseren? En impliceert het woord “re” in reintegratie nou niet net een vroeger bestaande integratie die er niet was en waardoor men er in de eerste plaats zo gebrand op was elders in de wereld een ideologische gewapende strijd te gaan voeren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 FiFa

@11: Ja echt joh, ze hebben daar mensen afgeslacht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 stoethaspel

@12

Ik zie het al: Tuinieren is helemaal de bom dus het zal wel blaadjes prikken worden en hier en daar een schoffel hanteren…

http://www.france24.com/en/20131122-jihadists-cut-down-150-year-old-oak-syria

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bolke

En van dat Nederlanderschap kunnen we maar beter afblijven. In vreemde krijgsdienst treden was ooit een wettige reden mensen hun Nederlanderschap te ontnemen, maar dat kan nu alleen nog wanneer ze daarbij tevens handelingen tegen de Nederlandse staat ontplooien.

Nee er zijn daden die het rechtvaardigen om iemands nationaliteit af te pakken, vroeger werd je verbannen of gedood voor dergelijke vergrijpen, hoewel je dit wetsartikel waarschijnlijk nooit (of niet vaak) hoeft te gebruiken moet er een ‘dreiging’ blijven dat als je dusdanig over de schreef gaat je je nationaliteit verliest, stel je voor dat Hitler uit Nederland kwam, dan zou ik toch graag zien dat hij zelfs na zijn dood van zijn nationaliteit gestript werd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bookie

@9
Het gaat in deze column niet over humanitaire hulpverleners,maar over jihadisten die meevechten in Syrië. Dit doen ze bij groeperingen die massaal misdaden tegen de menselijkheid plegen. De kans dat “onze” jihadisten zich daaraan kunnen onttrekken lijkt uiterst klein.
Schrijver dezes column vind dat je deze groep alleen moet re-integreren. Iedereen die vind dat je deze groep (in zoverre mogelijk) moet vervolgen voor deze misdaden noemt hij populisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Inkwith Barubador

Het gaat over mensen met idealen die haaks staan op die in de Nederlandse samenleving en die gemotiveerd genoeg zijn om dat met geweld uit te dragen in een ver land met een totaal andere cultuur. Lijkt me niet meer dan logisch dat je die een beetje in de gaten houdt als ze weer terugkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 su

@17: Je mag toch aannemen dat dat allang gebeurt onafhankelijk van de terreurdreigingsniveau? Of heeft de AIVD het te druk met vreedzame actievoerders pesten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pedro

@10: OK, jij pleit dus voor enkele weken, hooguit enkele maanden cel, met forse strafvermindering / gratie na zeer korte tijd, en daarna opname in het Oud Strijders Legioen.

Voorbeeldje: een oud NSBers als Paul van Tienen, die 5 jaar lang aan het oostfront streed, werd veroordeeld tot 8 jaar, en na één jaar al weer vrij gelaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Bart Voorzanger

@5: Als er, beste Anton, op dat vendel van jou net zo werd gereageerd als nu op die Syriëgangers, zou ik hetzelfde schrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bart Voorzanger

@16: Beste Bookie, schrijver dezes vindt dat misdadigers vervolgd dienen te worden, en zegt dat zelfs expliciet (en al zei hij het niet, dan nog kon je hem alleen verwijten dat hij een vanzelfsprekendheid vanzelf liet spreken).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joseph Morika

@21: Je pleitte vooral voor onderzoek en zette dat af tegen “populistische onzin”. Wat wil je nu precies onderzoeken? Pleit je voor wetenschappelijke gedragsbeïnvloeding op terreinen die niet wetenschappelijk zijn (islamitische jihad), terwijl je iedereen die niet begrijpt waar je het over hebt wegzet als “populisten”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

@5: Ik moet de eerste nog zien die dan oppert om ze hun Nederlands paspoort te ontnemen en ze terug te sturen naar hun eigen land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 pedro

Jihadisten zijn ook populisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Inkwith Barubador

Het zijn lieve jongens, die geen vlieg kwaad doen. Iedere zondag bellen ze met hun moeder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Andy Cap

@0: ” De kennis van explosieven en handwapens die voor het plegen van een aanslag handig is,”

Voor het plegen van een aanslag zijn explosieven en handwapens geen vereistte en waarschijnlijk is het zelfs handiger om het zonder dat te doen, want moeilijker traceerbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Anton

@20: Eerst zien dan geloven. De Pavlovreactie om het onversneden fascisme van de patatjihadisten te bagatelliseren kan allen zijn ontsproten aan een brein waarin ieder vermogen tot kritisch nadenken is weggeprogrammeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Andy Cap

@27: Ons kent ons?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Joseph Morika

De frase: “krachtig stelling nemen tegen populistische onzin” is trouwens ook aan herinterpretatie toe. Als je de Volkskrant erbij pakt (van vandaag) dan lees je daar op de voorpagina : “Popjihad trekt jonge moslims aan”. Het zou een gedeelde zorg van de (Europese) inlichtingendiensten te zijn. In die zin heeft @24 dan ook gelijk. Het is ook precies zoals ik al eerder suggereerde: als we van de populistische onzin af willen dan moeten we ons vooral vóóraf richten op de vraag hoe het komt dat die gekke ideeën zo’n goede voedingsbodem vinden in de koppen van die gekke lui. Dat is beter dan ons door Voorzanger te laten vertellen wat we áchteraf met die lui aanmoeten, temeer omdat bekend is dat ze in België een paar maanden geleden al op juichtoon aan het thuisfront lieten weten : “We hebben hier onze eerste mensen al onthoofd, jullie moeten ook komen!“. Dat klinkt weliswaar opmerkelijk maar allesbehalve “getraumatiseerd”. Radicalisering en traumatisering sluiten elkaar dan ook uit. De getraumatiseerde soldaten (en dat waren echte trauma’s) uit de eerste wereldoorlog (“shellshock”) zijn ook geen aanslagen gaan plannen en bommen gaan maken in de klinieken. Als je getraumatiseerd bent dan wil je weg uit de ellende en ga je die niet verheerlijken, en van echt getraumatiseerde mensen hoef je in het algemeen geen rare of gevaarlijke daden en ideeën te verwachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Andy Cap

@29: “moeten we ons vooral vóóraf richten op de vraag hoe het komt dat die gekke ideeën zo’n goede voedingsbodem vinden in de koppen van die gekke lui.”

Daarvoor zou je je natuurlijk eerst in die mensen moeten inleven en dat kan ik me van jou toch moeilijk voorstellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 euro

@30:

Nee hoor, voor die vraag hoeft Morika zich helemaal niet eerst in te leven in die mensen. Het antwoord (“de islam” zit ingebakken in de hoofden van die mensen en maakt ze vatbaar om jihadist te worden in Syrië of Nederland) heeft hij al paraat. Hij is bezig daar naar toe te werken met z’n geklets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Joseph Morika

@30: “Daarvoor zou je je natuurlijk eerst in die mensen moeten inleven

Dat “inleven” in andere mensen is slechts een van de mogelijke (methodologische) benaderingswijzen van de sociologie. Maar het onderwerp is hier niet zozeer de sociologie, maar het malicieuze stukje van Voorzanger dat als kennelijk uitgangspunt heeft de islam/de moslims de hand boven het hoofd te houden ipv een goede en objectieve analyse te geven van wat er aan de hand is. Mocht ik me hierin, en in jouw bedoelingen vergissen, en zou je wel degelijk op het standpunt willen gaan staan dat het zich “inleven” in andere mensen wel degelijk van belang is, coûte que coûte en ongeacht waar het over gaat, dan komt het me voor dat je het manco daaraan ook wel aan de onthoofders en stenigers zou kunnen verwijten in plaats van aan mij. Ik vind dat ik me goed genoeg heb ingeleefd in die lui, en mijn conclusie is dat ze qua gedachtenwereld niet veel verschillen van mensen met een op zijn minst chronische psychose.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Joseph Morika

@31: Ik vind het prima hoor, dat je het concept “jihad” (inclusief onthoofding en steniging) probeert los te weken van de islam. Het geeft precies aan waar je staat. Maar wat je ook probeert, ik blijf van mening dat het in dit land mogelijk moet blijven van de (ook bijbelse) waarheid uit te gaan dat je geen tweeërlei maatstaven moet hanteren. Je moet de islam met dezelfde ogen bekijken als welke andere ideologie dan ook en doe je dat niet dan ben je geen knip voor de neus waard. Hoe dan ook, blinde haat en woede die tov andere mensen uitgeleefd kan/mag/moet worden om daarmee “het goede” (= de islam) te bevorderen is nou eenmaal een gepatenteerd islamitisch concept en dat concept heet nou eenmaal “jihad”, ik kan daar verder ook niks aan doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Joseph Morika

@30: @32: Als aanvulling ; wat ik over dat “inleven” zei (dat het slechts een mogelijke methodologische benaderingswijze is, en dan ook nog slechts in de sociologie), daarvan was ik de naam/richting/stroming even vergeten, maar die is me nu weer te binnen geschoten, het is de “Verstehende” methode van (Georg) Simmel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 euro

@Morika:

Laten we voor het gemak aannemen dat er maar één islam is en dat de jihad daar een onlosmakelijk onderdeel van is, zoals jij poneert.

Alle moslims zijn volgelingen van “de” islam (een andere definitie van “moslim” bestaat niet). Alle moslims delen dus dezelfde islam met z’n jihad maar slechts bij een hele, hele kleine minderheid van alle moslims leidt die islam tot daadwerkelijk jihadistisch gedrag c.q. een tocht naar Syrië.

Waarom leidt “de” islam bij >99% van de moslims niet tot jihadisme ?

Ik zie maar twee mogelijkheden: of (1) bij de ruime meerderheid heeft het jihadisme zich nog niet geopenbaard (ergo, alle moslims zijn potentiële moordenaars); of (2) er zijn factoren aanwezig bij die kleine minderheid die wel jihadistisch is, factoren die niet gedeeld worden worden door de overgrote meerderheid van de volgelingen van “de islam”. M.a.w., factoren die niet specifiek islamitisch zijn maar eerder sociologisch.

Als “de islam” de oorzaak van radicalisering is zoals jij beweert, dan kan elke moslim een gewelddadige jihadist worden. Dat is de onontkoombare conclusie. En ik herhaal: in iedere moslim zit iets van een “islam” want anders ben je per definitie geen moslim. Probeer dus niet “islam” los te koppelen van “moslims”.

De vraag aan jou is dus: is elke moslim een potentiële gewelddadige jihadist ? Ik weet dat het een enorme opgave voor je zal zijn maar geef eens hier openhartig en rechtstreeks antwoord op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Joseph Morika

@35: De vraag hier, geïnduceerd door Voorzangers stukje was: is het “populistisch” als je je onomwonden tegen jihad uitspreekt en als je dit wilt bestrijden, in woord, in daad en juridisch? Jij maakt daar wat anders van.

Jij probeert de centrale achterliggende vraag te omzeilen net zoals bijvoorbeeld de alcohol- of tabakslobby de centrale vragen altijd probeert te omzeilen. Iemand die tegen tabak is kan niet door de tabakslobby ter verantwoording worden geroepen, ook niet als de tabakslobby zegt: het ligt helemaal niet aan tabak, want verklaar maar eens waarom 90% van de rokers helemaal geen longkanker krijgt, of: verklaar maar eens waarom 80% van de drinkers helemaal geen leverproblemen heeft.

De vraag is niet of tabak automatisch en in alle gevallen tot kanker leidt, de vraag is waar de longkanker of de leverproblemen vandaan komen. De vraag is ook niet of de islam automatisch tot jihad leidt, de vraag is waar de jihad vandaan komt. De tabakslobby ontkende altijd de relatie tussen kanker en tabak zoals jij de relatie tussen jihad en islam ontkent. Jij bent in niets anders dan die lobbyisten. Dezelfde praatjes en dezelfde truukjes. De vraag moet zijn: waarom probeer je altijd de islam wit te wassen en buiten schot te houden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 FiFa

Het vermoorden van mensen vanwege een geloof, opvatting of ideologie (of volstrekte idiotie) is verwerpelijk en moet verboden en bestraft worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 pedro

@35: het is een eenvoudige vraag, maar zoals we allemaal wel weten, gaat morika die vraag uit de weg.

In #33 schrijft ie overigens wel een waarheid: “Je moet de islam met dezelfde ogen bekijken als welke andere ideologie dan ook en doe je dat niet dan ben je geen knip voor de neus waard”. Waarmee hij bevestigt zelf geen knip voor zijn neus waard te zijn, want hij behandelt het christendom niet op dezelfde manier als de islam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Joseph Morika

@38: “hij behandelt het christendom niet op dezelfde manier als de islam.

Waar in het Christendom zijn bendes losgeslagen jongeren (gesteund en gefinancierd door ouderen) te vinden die in het Christendom een aanleiding zien om rücksichtlos hele groepen andere mensen op gruwelijke manier te vermoorden? Waar in het Christendom is iets te vinden dat tot dergelijke ideeën aanleiding zou kunnen geven? Waar in het hedendaagse Christendom bestaat er iets dat equivalent is met het leerstuk van de jihad. Waarom wordt nergens in de islamitische wet de jihad veroordeeld terwijl in het Christendom de kruistochten wél veroordeeld zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 pedro

@39: zie je wel, hij behandelt het christendom anders dan de islam. Jim Jones, Waco, en talloze andere gewelddadige christelijke groepen: hij ontkent gewoon het bestaan, of zal er weer een andere draai aan geven, maar hij zal ze noot als voorbeelden van christendom noemen. Extremistische moslims daarentegen…

Waarom wordt nergens in de islamitische wet de jihad veroordeeld terwijl in het Christendom de kruistochten wél veroordeeld zijn?

De grootmoefti van Saoudi Arabië heeft kort geleden dat soort geweld nog veroordeeld. O wacht, daarom had je het over de wet.. zodat je zelf een stukje tekst uit kan pluizen en er de meest negatieve benadering van kunt geven, die je maar kan bedenken, en dat is dan de waarheid. En we hebben al vaker over de canonieke wet gediscussieerd, maar die mogen we niet letterlijk nemen, want de paus zegt wat anders. Nu zegt de grootmoefti van Saoudi Arabië wat anders, maar dat zal natuurlijk vast weer wel een leugen zijn. Hoezo behandel jij islam en christendom gelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 euro

Nog een keer de vraag @Morika: is iedere moslim een potentiële gewelddadige jihadist ? Ja of nee ?

Probeer dit niet weer te omzeilen met dom geklets over tabak en alcohol (volstrekt onzinnige vergelijking omdat iedereen het wel eens over is wat “tabak”, “alcohol” of “kanker” is, terwijl jouw definitie van “islam” en “jihad” alleen gedeeld wordt door de ergste moslimextremisten en door andere moslimhaters) of met wedervragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Joseph Morika

@40: Je probeert de aandacht van het onderwerp af te leiden. Noch bij Jim Jones noch in Waco noch bij “talloze andere gewelddadige christelijke groepen” was er in eerste instantie sprake van een ideologisch verschijnsel maar eerder van een sociaal-psychologisch fenomeen. Er was namelijk in géén van de door jou genoemde groepen sprake van een centraal staande ideologie waarna jongeren uit alle delen van de wereld die elkaar niet kenden naar wegen gingen zoeken om zich te organiseren. Het tegendeel was het geval: eerst kenden ze elkaar en daarna pas begonnen ze rare dingen te denken/doen. Sociaal-psychologie in plaats van ideologie dus. En omdat de ideologie niet aan het begin stond is het dus volstrekt waanzinnig om een bepaalde ideologie ergens de schuld van te geven, en dat geldt dus met name voor het christendom.

Wat die Grootmoeftie zegt moet hij weten. Als hij vindt dat de jihad zoals die geformuleerd is in de leer van de islam nooit meer gebruikt kan worden als excuus voor losgeslagen jongeren om geweld te plegen dan zal hij de islamitische wet moeten aanpassen, doet hij dat niet dan blijft de islam de oorzaak van jihad, precies zoals roken de oorzaak van longkanker is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Joseph Morika

@41: Is iedere zware roker een potentiële longkankerpatient ? Ja of nee?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 euro

@43: Ja. Nu jij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 pedro

@42: zie je wel:

Er was namelijk in géén van de door jou genoemde groepen sprake van een centraal staande ideologie waarna jongeren uit alle delen van de wereld die elkaar niet kenden naar wegen gingen zoeken om zich te organiseren

De centraal staande ideologie was een extremistische uitleg van het christendom, en de groepen uit alle delen van de wereld, en bestaande uit mensen die elkaar daar voor niet kenden, organiseerden zichzelf. Je bewijst wederom dat je het christendom anders behandelt dan de islam.

@42:

Wat die Grootmoeftie zegt moet hij weten. Als hij vindt dat de jihad zoals die geformuleerd is in de leer van de islam nooit meer gebruikt kan worden als excuus voor losgeslagen jongeren om geweld te plegen dan zal hij de islamitische wet moeten aanpassen

Precies wat ik ook zeg over de canonieke wetten van de katholieke kerk, maar daar accepteer je dat argument niet. Dan kom je met een enkele uitspraak van de paus aan zetten om te bewijzen, dat het christendom daar toch anders over denkt. Als de grootmoefti van Saoudi Arabië dat doet, moet hij eerst ‘de wet’ wijzigen. De paus hoeft dat van jou niet, want die moetenwe op zijn woord geloven. En zoals ik al zei: de grootmoefti mogen we niet op zijn woord geloven van jou.

Je blijft alleen maar bewijzen aan voeren, dat je christendom en islam niet gelijk behandelt. Je bent geen knip voor je neus waard dus, zoals je zelf zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 gbh

Matt_VanDyke says Americans fighting in #Syria pose little threat to US security, as most don’t ever make it home

http://www.voanews.com/content/are-americans-fighting-in-syria-a-future-us-security-threat/1798015.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Joseph Morika

@44: Wat snap je niet aan:

Jihad staat tot de islam als longkanker tot roken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Andy Cap

@32: “Dat “inleven” in andere mensen is slechts een van de mogelijke (methodologische) benaderingswijzen van de sociologie. Maar het onderwerp is hier niet zozeer de sociologie, maar het malicieuze stukje van Voorzanger”

Nee, ik reageerde gewoon op hetgeen je zelf schreef (@29):

“Als je de Volkskrant erbij pakt (…) – als we van de populistische onzin af willen dan moeten we ons vooral vóóraf richten op de vraag hoe het komt dat die gekke ideeën zo’n goede voedingsbodem vinden in de koppen van die gekke lui.”

Dat is inderdaad een interessante vraag. Jouw antwoord op die vraag is:

“Ik vind dat ik me goed genoeg heb ingeleefd in die lui, en mijn conclusie is dat ze qua gedachtenwereld niet veel verschillen van mensen met een op zijn minst chronische psychose.”

Als ik alles wat je daaromheen ook nog verkondigt er bij betrek, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat je je allerminst hebt ingeleefd in die lui, maar dat je het antwoord al klaar hebt: de grote boosdoener is de islam. En dat je het tegelijk betitelt als een “chronische psychose” komt voort uit jouw enorme haat en de wens om moslims te diskwalificeren. Niet uit de gedachte dat het misschien werkelijk om een psychose gaat.

Het is precies zoals Euro stelt (@31):

” Nee hoor, voor die vraag hoeft Morika zich helemaal niet eerst in te leven in die mensen. Het antwoord (“de islam” zit ingebakken in de hoofden van die mensen en maakt ze vatbaar om jihadist te worden in Syrië of Nederland) heeft hij al paraat. Hij is bezig daar naar toe te werken met z’n geklets.”

Dat was mij trouwens ook al duidelijk toen ik mijn reactie plaatste; je bent nu eenmaal buitengewoon voorspelbaar.

Het is kenmerkend voor jouw intelligentienivo dat je nog steeds niet in de gaten hebt dat de enige die jou hier serieus neemt jij zelf bent. Met uitzonderling van een enkele zonderling als HPax.

En dat de rest ongelooflijk baalt van dat ophitsende semi-intellectuele gelul van je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Joseph Morika

@48: “En dat je het tegelijk betitelt als een “chronische psychose” komt voort uit jouw enorme haat en de wens om moslims te diskwalificere“.

Je moet je onderscheidend vermogen beter bijhouden. Ik diskwalificeer geen “moslims”. Ik kwalificeer of categoriseer jihadisten. Als ik vertel dat de islam kan leiden tot jihadisme op dezelfde manier als roken longkanker tot gevolg kan hebben, dan diskwalificeer ik ook de rokers niet. (Zelf rook ik zo nu en dan ook bijvoorbeeld). De reden dat ik deze analogie gebruik is om een antwoord te geven op suggestieve vragen als in de slotalinea van @35, en ik hoop dat men voortaan dat soort vragen niet meer stelt.

Het lijkt wel dat wanneer het om de werkelijkheid gaat (dwz werkelijk bestaande ideologieën die in de hoofden van werkelijk bestaande mensen beginnen te woekeren), dat jij dan niet meer in staat bent tot normaal redeneren en dat je geen ander mogelijkheden ziet dan te vluchten in ad hominem “argumenten”. We hebben het over lui die brooddronken van enthousiasme hun leeftijdgenoten oproepen om ook naar Syrië te komen omdat je daar hoofden kunt afsnijden. Het is volstrekt onwerkelijk om mij dan te verwijten dat ik die lui zou “diskwalificeren” als ik hun gedachtengoed vergelijk met dat van een psychose. Wat ik ten zeerste bepleit is om hun gedachtengoed eens behoorlijk te analyseren vóórdat er gekke dingen gebeuren. M.a.w.: waarom houdt hun ideologie die lui niet tegen wanneer ze hun geweldsfantasieën vorm beginnen te geven? Waarom lijkt het erop dat die ideologie, zoals die lui er zelf over denken, hen juist lijkt aan te sporen tot hun psychotisch gedrag? Ze beroepen zich er immers toch op? Is het “haat” als je dat moet constateren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Andy Cap

@49: Het is waar, ik ben ooit een stel jongens tegengekomen die zich met pijl en boog in de Schotse hooglanden gingen vermaken en het Nederlandse leger ingingen, omdat je dan in het echt op mensen kon jagen. Ongelogen.

Hadden ze een ideologie: voor koningin en vaderland? Nee. Waren het “gristenen”? Geen idee, het lijkt me van niet. Waren het moslims? Zeker niet. Teveel naar de verkeerde soort films gekeken? Dat zou goed kunnen.

Vertoonden ze “psychotisch gedrag”? Moeilijk te zeggen, ik ben geen psycholoog, maar op het eerste gezicht maakten ze een vrij normale indruk. Stoere, over het paard getilde tieners; maar ze waren het wel serieus van plan, geen twijfel mogelijk.

Hoeveel van dat soort idioten solliceert naar een baan in het Nederlandse leger? Honderd? Duizend? Geen idee.

Waren ze gevaarlijk in het dagelijks leven? Nou ja, helemaal op mijn gemak voel ik me niet bij dat soort jongens. Ik heb wel het gevoel dat je zou kunnen tegenkomen terwijl ze in een dronken bui tegen iemand aan staan te trappen.

Iedereen die in het Nederlandse leger werkt of werkte afluisteren? Goed idee.

PS: Overigens was hun gedrag over het algemeen minder obsessief als het jouwe, als het over de islam gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 euro

@47: is iedere moslim een potentiële gewelddadige jihadist ? Ja of nee ? Geef gewoon antwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 pedro

@49:

dat de islam kan leiden tot jihadisme

dat die ideologie, zoals die lui er zelf over denken, hen juist lijkt aan te sporen tot hun psychotisch gedrag

Zie hoe je jezelf in een knoop legt. Gaat het nu om de ideologie, die tot jihadisme leidt, of over een bepaalde interpretatie van de islam, namelijk die zoals die jihadisten er zelf over denken, die tot jihadisme leidt. In het tweede geval heb je het over een kleine groep, die zich op een extreme versie van de islam beroepen, en zijn veel mensen het met je eens, maar meestal heb je het over het eerste, en daarmee maak je iedere moslim verdacht. En net zo min als we het christendom de schuld kunnen geven van wat extreem radicale christenen doen, kunnen we de islam de schuld geven van wat extreem radicale islamieten doen. Tenzij je ze allebei beschuldigd natuurlijk. Wie dat verschillend behandelt, is immers geen knip voor zijn neus waard.

 • Vorige discussie