NWEA en Holland Solar: 42 TWh zon- en windenergie op land in zicht

Foto: Bayview Home (2007) - MJMonty (cc)

ANALYSE - In het concept nationaal klimaatakkoord is een doelstelling opgenomen van 42 TWh voor hernieuwbare elektriciteitsproductie (groene stroom) in 2030. Deze bestaat uit 7 TWh zonne-energie op woonhuizen en 35 TWh grootschalige opwekking (bv. zon op bedrijfsdaken, zonneparken en windenergie). Tijdens de nationale Windenergy Days 2019 hebben de branchorganisaties voor windenergie (NWEA) en zonne-energie (Holland Solar) gisteren prognoses vrijgegeven voor de ontwikkeling van zonne-energie en windenergie. In totaal komen ze uit op een prognose van 73 TWh groene stroom uit zon en wind in 2030.

Opbouw prognose

Voor windenergie is de prognose van NWEA dat er 23 TWh opgewekt wordt in 2030 op basis van wat er nu staat (inclusief deel repowering) en alles wat in de pijplijn zit en waarmee de provincies al hebben ingestemd.

Ja. We gaan uit van 23 TWh op basis van wat er nu staat (incl. deel repowering) en alles wat in de pijplijn zit en waarvan de provincies al hebben ingestemd. Wij hebben natuurlijk nog veel meer plannen. ?

— Rik Harmsen (@RikHJHarmsen) June 14, 2019

Voor zonne-energie is de verwachting van Holland Solar dat er in 2030 30TWh opgewekt wordt m.b.v. zakelijke dakopstellingen en 10 TWh met veldopstellingen. Wat in totaal 30 TWh aan groene stroom uit grootschalige zonne-energieprojecten betekent. Met de opbrengst van windenergie erbij zou dat 63 TWh grootschalige opwekking van groene stroom op land betekenen. Voor huishoudens gaat Holland Solar uit van 10 TWh zonnestroom in 2030. Wat het totaal hernieuwbaar op land op 73 TWh brengt.

Basispad Nationale Energieverkenning uit 2017

De prognoses van NWEA en Holland Solar zijn fors hoger dan het basispad uit de laatste Nationale Energieverkenning (NEV) uit 2017 (pdf). In het basispad zonder SDE+ na 2019 werd daar uitgegaan van 12 TWh wind op land, 5 TWh grootschalige zonne-energie, in totaal 1 7 TWh. Voor kleinschalige zonne-energie (zon op woonhuizen) werd in de NEV 2017 uitgegaan van 7 TWh in het basispad. In totaal ging de NEV 2017 dus uit van ongeveer 24 TWh groene stroom van wind- en zonne-energie.

Conclusie

Mijn eerste conclusie is het ik erg benieuwd ben naar het nieuwe basispad in de NEV 2019 en dat het in een zo snel ontwikkelende markt als hernieuwbare energie geen goede zaak is dat er vorig jaar voor gekozen is om de NEV 2018 over te slaan. Meer budget voor PBL en CPB had hier zeker meerwaarde gehad. Zeker ook voor de regionale energiestrategieën die elke regio na het ondertekenen van het klimaatakkoord moet gaan opstellen.

Ook duiden de prognoses van NWEA en Holland Solar er op dat de groei van groene stroom nu ook in Nederland eindelijk stevig van de grond is gekomen. Zo sterk dat ook onze modellen mogelijk binnenkort achter de werkelijkheid aan gaan lopen, in plaats van dat de ontwikkeling standaard langzamer gaat dan gehoopt.

Kanttekening bij de prognoses van NWEA en Holland Solar is natuurlijk wel dat de projecten nog niet daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Zelfs als een deel niet gerealiseerd wordt lijkt de marge ten opzichte van de 42 TWh doelstelling voor 2030 ruim genoeg om te concluderen dat de doelstelling voor 2030 in zicht is. NWEA en Holland Solar houden in hun prognose er zelf ook rekening mee dat een deel niet gerealiseerd wordt. Voor zover ik begrepen heb zit dat verwerkt in de prognose voor 2030.

Update 14 juni 2019 13u: correctie aangebracht: er stond dat de totale prognose van Holland Solar en NWEA 72 TWh is, dat moet 73 TWh zijn.

Reacties (7)

#1 Bismarck

” In totaal komen ze uit op een prognose van 72 TWh groene stroom uit zon en wind in 2030.”
Dat klinkt bemoedigend, maar dan komen we toch maar uit op ongeveer 60% Groene stroom (NB: bij gelijkblijvende consumptie en uitgaande van geen mismatch tussen vraag en aanbod over tijd).

 • Volgende discussie
#2 Krispijn Beek

@1 behalve hernieuwbare elektriciteit op land is er ook 49 TWh wind op zee. En dan laat ik elektriciteitsproductie van afvalverbrandingsinstallaties, biomassa en biogas nog buiten beschouwing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Hermie

Help mij even met de getallen:
” In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. ”

” windenergie op zee levert 49 TWh ”
” zon en wind op land levert 35 TWh ”
Aldus:
https://www.klimaatakkoord.nl/elektriciteit

Dus dan moet ik die 35 TWh vervangen door de genoemde 73 TWh?
dan kom ik in totaal op 73+49 =122 TWh

Het klimaatakkoord geeft 70% hernieuwbaar aan met 84 TWh…. Op hoeveel procent hernieuwbaar zit ik dan met 122 TWh ?

Misschien wel aardig om die prognose uit te zetten in een grafiek voor de komende jaren. Op hoeveel TWh staan wij nu en hoe moet de groei verlopen. We kunnen er ook om wedden natuurlijk…. Op hoeveel TWh staan we in 2021?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Krispijn Beek

@3 Je moet 35 TWh vervangen door 63 TWh en 7 TWh kleinschalige zon door 10 TWh. Zoals bij @2 al gezegd: dit gaat enkel over zon en wind, biomassa, biogas, afvalverbranding, waterkracht etc zit er niet bij. Die getallen zal je uit NEV 2017 moeten halen, dan kijken wat er in het klimaatakkoord bovenop basispad is afgesproken en dan kijken welke prognose elektriciteitsverbruik er staat voor 2030. Is dus wat ingewikkelder dan je schetst. Hoeveel % hernieuwbaar we extra hebben: goede vraag. Reken het uit en ik zie je antwoord graag tegemoet in de reacties.

“Misschien wel aardig om die prognose uit te zetten in een grafiek voor de komende jaren. Op hoeveel TWh staan wij nu en hoe moet de groei verlopen. We kunnen er ook om wedden natuurlijk…. Op hoeveel TWh staan we in 2021?”

Zet hem op. Je kan het, als jij de grafiek maakt voeg ik hem toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hermie

@4: Jij komt dus ook uit op 122 TWh (land en zee) voor alleen zon en wind in 2030. Op welk aandeel hernieuwbaar kom je dan uit?

Waar staan wij nu:
https://www.clo.nl/indicatoren/nl0517-hernieuwbare-elektriciteit
We staan nu op 18 TWh inclusief biomassa. Halen we dat laatste er van af dan staan we nu op 13 TWh aan zon en wind op zee en land. Daar hebben we zo’n 20 jaar over gedaan. Dan moet er nog 122 – 13 = 109 TWh bij de komende 10 jaar. Mee eens?

Wow, dan kan je het dagelijks zien groeien… Elke week vrijdagmiddag met popcorn chips en bier naar de nieuwe cijfers kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hermie

@4: Ik heb zelf nog even doorgezocht. De 122 TWh aan zon en wind waar wij nu samen op uitkomen is dus 100% dekking gerekend naar het huidige verbruik. Is het niet geweldig? Het verbruik zal groeien natuurlijk door de verwachte toename door o.a. elektrisch vervoer. En dan is er nog iets met de inpasbaarheid… Het worden spannende tijden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Krispijn Beek

@5 waren de cijfers maar zo toegankelijk dat je wekelijks opbrengst kon bijhouden. Beste wat ik ken is de inschatting van energieopwek.nl. CLO, CBS en andere bronnen lopen meestal minstens maanden zo niet langer achter.

@6 we gaan het meemaken. Vooral benieuwd of grote uitval bij grootschalige zon op dak projecten naar beneden gebracht kan worden.

 • Vorige discussie