Nieuws: klimaat niet alleen CO2 gestuurd

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

onze kennis van het klimaat gevisualiseerd als het topje van de ijsberg In de dicussie over klimaatopwarming leidt de preoccupatie van de politiek en ngo’s met onze CO2-uitstoot tot merkwaardige toestanden zoals: het heropenen van de kernenergie-discussie en het internationaal verhandelen van gebakken lucht. Maar wie verder kijkt dan zijn/haar neus lang is ziet dat het niet verstandig is om alleen op CO2 te focussen. Er zijn namelijk meerdere factoren die ons klimaat kunnen beïnvloeden. De afgelopen dagen kwamen er weer twee theorieën bij:

1. Na afloop van de laatste IJstijd liet terugtrekkend landijs twee enorme meren achter in Centraal Canada en het Noorden van de VS. Toen 8200 jaar geleden een dam van ijs brak (jökulhlaup) stroomde een grote hoeveelheid zoetwater via Hudson Bay de Atlantische Oceaan in. Het veranderde zoutgehalte in de Noord-Atlantische Oceaan onderbrak de Warme Golfstroom en zorgde voor een afkoeling op Groenland (-7.4°C) en in Europa (-1°C) die 300 jaar aanhield. Two new papers, using different computer models, show that the massive freshwater flood accounts for evidence of the sudden climate change (NewScientist)

2. Duitse onderzoekers zijn er in geslaagd om een verklaring te vinden voor de zogenaamde Dansgaard-Oeschger klimaatcycli. Dit zijn snelle temperatuurfluctuaties waarbij op het Noordelijk Halfrond de temperatuur rap stijgt en vervolgens weer langzaam daalt. De oorzaak ligt aan een complex van extra-terrestische factoren.

Sinds het werk van Milankovitch weten we dat de afwisseling van ijstijden is gebaseerd op drie astronomische parameters: fluctuaties in de eccentriciteit van de aardbaan om de zon, de scheefstelling van de aardas en de tolbeweging die de aardas om een gemiddelde positie maakt. Dit zijn landurige cycli van 10.000, 21.000, 42.000 en 100.000 jaar. Fluctuaties in de zonneactiviteit zorgen voor kortere cycli te weten: 11, 87 en 210 jaar. De Dansgaard-Oeschger cyclus duurt zo’n 1470 jaar en viel tot voor kort niet te verklaren. [kort door de bocht modus] Vervolgens hebben de onderzoekers verschillende cycli bij elkaar opgeteld (amplitudes) en bleek dat de cyclus van 1470 jaar overeenkomt met 7 cycli van 210 jaar maar ook met 17 cycli van (bijna) 87 jaar [/kort door de bocht modus]. Uit dit modelonderzoek bleek inderdaad dat de twee zonnecycli in dit model een abrupte temperatuurstijging (gevolgd door geleidelijke daling) opleverde met een cyclus van ongeveer 1470 jaar. Dit betekent niet alleen dat er nu een verklaring is gevonden voor de Dansgaard-Oeschger cycli, maar dat de zonnecycli kennelijk zodanige cycli vertonen dat – althans in sommige gevallen – er in het klimaat cycli door ontstaan die als zodanig geen directe fysische oorzaak hebben. (NGV Geonieuws)

Reacties (17)

#1 Pelayo

@Phonkee

Over die Dansgaard-Oeschger cycli zou jij me nog ‘ns in een grijs verleden een linkje van geven..

 • Volgende discussie
#2 Franz Fitekz

Is dit nu goed of slecht? Ik kan me voorstellen dat we ons nu minder schuldig hoeven te voelen dat het nog niet zo lukt met die CO2 uitstootvermindering, en dat ik me niet elke nacht in mijn bedje hoef af te vragen waarom we zelf niet in staat zijn onze eigen toekomst enigszins veilig te stellen, en er echt iets aan gaan doen.

Aan de andere kant betekent dit weer dat we aan de (zonne)goden zijn overgeleverd. En of ik daar nu blij mee ben…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 dr Banner

Ha, eindelijk weer eens een niet politiek (vreemdelingen politie, muziekpolitie) onderwerp om betweterig anoniem op te reaguren.

Ad 1: dit is dus ook het idee achter “Day after tomorrow” etc. Er wordt wel beweerd dat zo’n event een nieuwe ijstijd zou inluiden, en zelfs dat het een bewijs zou zijn dat het met climate warming wel mee valt – dat is dus niet zo: het is een ‘korte’ schommeling (300 jaar) van tijdelijke regionale kou, getriggered door opwarming met een andere, langere termijn (die 21,000-42,000-100,000 jaar cycli) en wereldwijde oorzaak, typisch voor een reeds-opgewarmd-en-verder-opwarmend klimaat.

[technisch]
Ad 1-1: jokulhaup is niet helemaal het goede woord, omdat dat specifiek aan onder-het-ijs-vulkanisme gerelateerd is. Het plotseling gedeeltelijk leegstromen van ijsrandmeren door smeltende/instortende ijsdammen dat niet.
Ad 1-2: Het leegstromen gebeurde eerder dan 8200 (8300 a 8400 BP ) en het maximum van het tijdelijk wat kouder klimaat in NW europa dat dat opleverde was 100 a 150 jaar later was dan rond 8200 jaar geleden.

Ad 2-1: deze mensen gaan er van uit dat het een regelmatige cyclus is – maar het is helemaal niet bewezen tussen iedere Dansgaar-Oeschger cyclus evenveel tijd zit: gemiddeld 1470 jaar – ja leuk – je kan overal wel een gemiddelde van uitrekenen en fourier analyse kan je op iedere tijdserie toepassen en er komt altijd wel wat uit.
Ad 2-1: Uit het onderzoek “blijkt” helemaal niet dat het zonneactiviteit zou zijn, hoogstens dat het het “zou kunnen zijn” – maar het is niet meer dan een hypothese, het kan net zo goed iets zijn wat een aardse oorzaak heeft [vage modus] (een of ander flucturerend samenspel van processen op het aardoppervlak, in de aarde, in de oceanen, in de atmosfeer) [/vage modus]
[/technisch]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Oersoep

Dit getuigt van 2 dingen:

(Gegeven is dat de samenstelling van de lucht wel degelijk veranderd is. Simpele scheikunde bewijst het broeikas-effect van de nieuwe gassen.)

1) Het klimaat is stabieler dan gedacht; het is stabiel genoeg om externe schommelingen te herstellen.
2) We hebben extra destabiliserende factoren bovenop de kunstmatige verstoring.

Dus de gok blijft zuiver:
a) Kettingreactie doordat alles smelt en gaat rotten, of;
b) Het herstelt zichzelf.

Polletje houden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Sikbock

Toch prettig.. een aantal jaren geleden werd hier op Sargasso nog fanatiek Kyoto beleden.. zie ik hier dan toch progressie? ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

Of juist niet Sikbock (aan de hand van Oersoep). Kyoto lijkt hoe dan ook wel interessant ivm. PeakOil.

Daarnaast heeft de natuur het blijkbaar al moeilijk genoeg met proberen de temperatuur constant houden (dat lukt blijkbaar namelijk niet), dus waarom moet wij als mens nog eens ons best doen om de temperatuur extra te destabiliseren.

Overigens ben ik op zich ook tegen Kyoto, aangezien het a) niet ver genoeg gaat en b) niet bindend genoeg is, zodat er niets terecht komt van beperking van broeikasgas-emissies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

PS. Ik maak me er overigens niet druk om, omdat mijn province ruim boven zeenivo ligt, dus ga je gang, maar reken erop dat we net zulke hartelijke gastheren zijn als jullie nu voor de marrokanen zijn!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 dr Banner

#4
1) ja, het klimaat ‘is stabiel’ / streeft naar stabiliteit; nee: er is geen sprake van herstel, maar in stellen naar een nieuw evenwicht – even stabiel als voor de verstoring, maar wel een andere toestand.
2) ja, er zijn extra ‘factoren’; nee, die factoren zijn niet destabiliserend: het zijn veelal koppels van processen die destabiliseren in tegengestelde richtingen en die uiteindelijk stabiliseren.
a) ‘het’ (klimaatsverandering) wordt geen kettingreactie, maar een ‘aanpassen aan nieuw evenwicht’ reactie
b) het herstelt zich niet, maar stelt zich in op een nieuwe ‘stabiele’ situatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Sikbock

@ Bismarck: ik zou het postje nog maar eens goed lezen.. maar goed..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Carlos

Dr Banner: is een jokulhaup altijd gerelateerd aan vulkanisme ? U heeft zeker aan een ander instituut gestudeerd ? Mijn professor Glacialogie noemde altijd alle ijsdammen die braken een jokulhaup…?

Sikbock: wellicht loopt u nog niet lang genoeg rond hier, of is het een Self-Fulfilling Prophecy maar ik heb hier nooit Kyoto uit volle borst verdedigd. Ik heb altijd de kanttekeningen geplaatst, vrees dat we de onomkeerbaarheid van de klimaatopwarming moeten accepteren en geld/middelen moeten inzetten om de gevolgen ervan te counteren. Bovendien zullen ecosystemen eerder het loodje leggen door een keur van andere directere bedreigingen dan een klimaatopwarming (niet daarbij de eventuele effecten van een klimaatopwarming bagetaliserend maar slechts een te verwachten Lauf der Dingen aangevend) .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 piet

de factor sporenelement in het op en af voor biomassaal ten tonele is ondanks Julius Hensel (120 jaar geleden al in de klinch met de gekmakende spierbal rollende kunstmest industrie) en een aantal latere heren (waaronder John Hamaker, excuus voor mijn 3 reis naar amerika in 1982) mag nog steeds niet volwaardig meetellen; het is een bij verder gelijkblijvende omstandigheden 1 op 10 lopende zieklus (10.000 jaar tussenijstijd en dan de rest pijnlijk langzaam stenen malen met nogal morsige doserings verschijnselen.
voor meer zie http://www.remineralize.org

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Oersoep

@dr Banner:
Idd. Kwestie van verkeerde woorden gebruiken.

In mijn bericht moet je ‘a) Kettingreactie’ lezen als:
het vormen van een nieuw evenwicht in de atmosfeer op (voor aardse metabolisten of erger: fotosyntheserts) onleefbare temparaturen of chemische samenstelling.

‘b) Stabiliseren’ moet je lezen als:
Het vormen van een nieuw evenwicht met een (voor alle aardse main-stream organismen) goed leefbare temp. en gassamenstelling. Als het even kan ook grofweg dezelfde landmassa’s, en de ijskappen op dezelfde plaats.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 dr Banner

#12,#4: dan zet ik in op b.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 piet

over de bijverschijnselen van het door mij vurig herbei gewuenschtes meetellen:

gezonde voeding (vrijwel direct resultaat; minimaal 1 composteer process en plantproef ((groeicyclus)) geduld graag; effect uiterst cumulatief mits niet te niet gedaan door te zware machines, monocultuur, enzovoort)

inzicht in economie (autonome en decentrale alsmede transregionale aspecten perfect illustreerbaar door sporen elementen huishuidingen logisitiek of zullen we maar weer eens proberen met een nieuwe term een hype te beginnen: hEUshouding?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 piet

@Banner, steenmelen als glij-, quasi ruilmiddelen hebben alles te doen met economische emissierechten/ gelduitgiften; ergo, u vergist zich.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Sikbock

@ Carlos: jammer dat het archief hier niet op orde is, anders had ik u op enkele van uw eigen postjes kunnen “tracteren”.. laten we het maar op een kwestie van perceptie houden dan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 piet

moedeloos makend: nrc tuint erin! vandaag zelfs in het redactioneel kommentaar, gister op de voorpagina!!!!!

Daar gaan we dan met onze groene duimen reputatie. Overspoeld door patristen nazaat die ook daarom kans zien hier niks te leren en inplaats daarvan (als welverdiende straf daarvoor?) hun cult’d’uur uitdragen

factum: door het negeren van al eerder aangestipte natuurwet (sporenelementen zorgen voor leven in de bodem, ergo ((grotere wateropslag en vasthoud capaciteit)), ergo verdieping, ergo grote oxide reductie, ergo koolwaterstof accumulatie en stabilizatie = zwarte aarde) is de balans inderdaad negatief en door stervend bodem dan wel plant leven is de CH4 balans inderdaad veelal negatief DUH!!!!!!

Je zou bijna gaan denken dat die fundamentalisten ergens gelijk hebben.

 • Vorige discussie