Negeren van de VN schaadt óók mensenrechten elders

,

Ik was eerlijk gezegd als burgemeester verbaasd dat de VN zich bezighoudt met het woonbeleid van Rotterdam […] omdat de werkelijkheid is dat de grote vraagstukken van woningnood, en de mensen die in mensonterende omstandigheden in de wereld wonen toch niet in Rotterdam wonen. Dan denk ik daarbij aan Karachi. Dan denk ik aan Zuid-Afrika, waar mensen echt in krotten wonen.

Burgemeester Aboutaleb reageerde op de waarschuwing van vijf Speciale Rapporteurs voor mensenrechten van de Verenigde Naties over het Rotterdams woonbeleid. Door het woonbeleid, dat beoogt het aantal sociale woningen fors te verminderen door sloop en herstructurering, komen het recht op huisvesting en non-discriminatie in het geding. De burgemeester ging hierover in gesprek bij RTV Rijnmond afgelopen vrijdag.

In feite suggereerde Aboutaleb dat hij de VN-waarschuwing niet serieus nam. Hij gaf hiermee ook een stem aan verontwaardigde politici en anderen die menen dat de VN zich beter met andere landen kan bemoeien.

Jan de Vries, jurist op het gebied van mensenrechten, reageerde op Twitter dat het zeer belangrijk is dat Nederland waarschuwingen van de VN serieus neemt. Hieronder zijn betoog:

Voordat ik 6 jaar geleden actief werd op mensenrechten in Nederland, was ik 14 jaar actief op mensenrechten in het buitenland. Vooral in landen waar de mensenrechtensituatie vreselijk was, schendingen aan de orde van de dag, nauwelijks sprake van een rechtsstaat, al helemaal niet een democratische. In die landen konden moedige activisten vaak rekenen, direct en indirect, op steun van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hun situatie en de schendingen waar ze mee te maken kregen, werden dikwijls onder de aandacht gebracht in de EU of in de VN door bijvoorbeeld de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de VN en de mensenrechten-ambassadeur (nu Bahia Tahzib-Lie).

Belangrijk en terecht wordt Nederland daardoor door velen nog altijd beschouwd als een belangrijke medestander in de strijd tegen mensenrechtenschendingen en voor gerechtigheid. Mechanismen van de VN hebben hier altijd een belangrijke rol in gespeeld en Nederland, met gelijkgezinden, probeert zo goed als het kan tegenstand te bieden tegen de groeiende coalitie van landen die niks hebben met de rechtsstaat, democratie en mensenrechten en dikwijls het maatschappelijk middenveld vooral monddood proberen te maken. Dat is een moeilijke strijd, maar een hele belangrijke.

Het succes van die strijd valt en staat deels bij het gedrag van Nederland zelf. De mate waarin ze ruimte biedt voor het maatschappelijk middenveld, omgaat met mensenrechtenproblemen in Nederland en, met name ook, de mate waarin ze de VN-mechanismen zelf serieus neemt. De oproep van vijf (!!!) Speciale Rapporteurs aan Rotterdam is extreem serieus en dient dus ook in het licht van de Nederlandse inzet op mensenrechten wereldwijd, extreem serieus te worden genomen.

De reactie van wethouder Bas Kurvers namens de gemeente (en die van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)) en woningcorporatie Vestia getuigt allesbehalve van respect voor deze mechanismen. En als Nederland hun oproep niet serieus neemt, waarom zouden China, Rusland, Saudi-Arabië en Oeganda, om maar een paar te noemen, dat wel?

Kortom, deze oproep afdoen als een oproep tot ‘dialoog’, zoals de wethouder vrijdag deed, met een mededeling dat men gewoon lekker doorgaat (en op dezelfde dag een mededeling tot sloop aan de bewoners van de Tweebosbuurt stuurt) is voor het Nederlandse mensenrechtenbeleid en de noodzakelijke steun aan de broze VN-mechanismen wel degelijk een potentiële doodsteek.

Daarom zouden het ministerie van BuZa, de Permanente Vertegenwoordiging, minister Sigrid Kaag en mensenrechten-ambassadeur Bahia Tahzib-Lie er goed aan doen de gemeente Rotterdam te wijzen op het belang van de oproep en de maatregelen die daarin staan. De VN-Speciale Rapporteur voor huisvesting is extreem helder over die eisen in dit interview met hem dat gisteren verscheen in het AD.

Overigens zou ook de minister van BZK Kasja Ollongren zich dit moeten aantrekken. Niet alleen als verantwoordelijk minister voor Wonen, maar ook als verantwoordelijk bewindspersoon voor grondrechten en bescherming van grondrechten in Nederland.

Lees hier een samenvatting van de VN-brief over het Rotterdams woonbeleid en mensenrechtenschending.

+9

Reacties (11)

#1 Co Stuifbergen

Het klinkt een beetje als iemand die prima vindt dat de politie boetes uitdeelt voor te hard rijden, maar alleen aan mensen die echt te hard rijden. met als argument “10 km/uur te hard moet kunnen….”

 • Volgende discussie
#1.1 Joost - Reactie op #1

Op individueel niveau is deze schending er niet eentje van 10 km/u. Die mensen zijn gewoon de stad uitgejaagd in een wooncrisis, behoorden tot de minima en betalen nu meer huur. Dat er in Nederland minder mensenrechtenschendingen zijn wil niet zeggen dat degene die er zijn ook meteen ‘mild’ zijn qua effect.

#1.2 Co Stuifbergen - Reactie op #1.1

De vergelijking is inderdaad erg mild (al kan een automobilist met 60 km/uur natuurlijk makkelijk iemand doodrijden).
Op zich vind ik de politieke vervolgingen in China erger dan de dakloosheid in Nederland gecreëerd wordt, maar we zullen zien dat zo’n argument ook bij ergere dingen gebruikt gaat worden.
(geen rechtsbijstand? –> ik ben verbaasd dat de VN zich bezig houden met de rechtsgang in Nederland
politiegeweld? –> ik ben verbaasd dat de VN zich bezig houden met de politie in Nederland
weigeren van asiel? –> ik ben verbaasd dat de VN Naar Nederland wijzen, i.p.v. de landen waar de asielzoekers vandaan komen.
gezondheidszorg overbelast?
voedselbanken, ongezond voedsel?
)
enzovoorts, tot Nederland alleen nog maar naar Noord-Korea kan wijzen…

#2 Joost

Zoals ik recent hoorde: Als je alleen geeft om mensenrechten bij de ander, dan geeft je niet om mensenrechten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

En je deelt ook gratis stokken uit. De volgende keer dat Nederlandse diplomaten bij de Chinezen beginnen over de mensenrechten in Hongkong, krijgen ze natuurlijk meteen geriposteerd dat ze zich misschien eerst eens moeten bezighouden met de mensenrechten in Rotterdam, voor ze iemand anders de les komen lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Micowoco

Hé, als Israel dit met woningen van Palestijnen mag doen, dan mag Rotterdam dit met de woningen van arme sloebers. /sarcasm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 AltJohan

Misschien kunnen we het Rotterdam beleid veranderen als China daartegenover serieuze concessies doet t..a.v. de Oeigoeren en Hong Kong.

Ik zou in dat geval niet op voorhand tegen verandering van het Rotterdambeleid zijn.

Opmerkelijk is dat we op grote schaal handel blijven drijven met China terwijl de schendingen zo serieus zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Bismarck - Reactie op #5

“Misschien kunnen we het Rotterdam beleid veranderen als China daartegenover serieuze concessies doet t..a.v. de Oeigoeren en Hong Kong”
Ja precies, laten we onze bevolking nog wat meer mensenrechten afpakken, dat zal de Chinezen leren! Dan draaien ze vanzelf wel bij, als wij in ruil ook terugdraaien. Misschien moeten we ook concentratiekampen opzetten en daar willekeurige kapitalistische burgers in mikken, dan kunnen we daarmee Kim Jong Un aanpakken!

 • Volgende reactie op #5
#5.2 AltJohan - Reactie op #5.1

@Bismarck: Dat moet je niet willen. Concentratiekampen bouwen om China/N.Korea onder druk te zetten.

En het gaat ook niet werken, vermoed ik, om ze op die manier onder druk te zetten.

#5.3 Co Stuifbergen - Reactie op #5

We (d.w.z. de gemeente Rotterdam, en anders de Nederlandse overheid) kan het beleid in Rotterdam ook veranderen zonder dat China concessies doet.

Ik ben wel met u eens dat raar is dat wij op zulke grote schaal handel met China drijven.

Waarschijnlijk komen wel importheffingen op staal, maar dat is om de Europese industrie te beschermen.
(dat werd verdedigd met het argument dat Europese staalbedrijven een CO2-heffing betalen gaan, maar die heffing is voorlopig ook geannuleerd).

 • Vorige reactie op #5
#6 Jos van Dijk

De EU-landen hebben vandaag tijdens een conferentie over dakloosheid in Lissabon een verklaring ondertekend waarin ze beloven dakloosheid voor 2030 te beëindigen. Voor Nederland tekende staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We mogen hopen ook namens Ollongren en Rutte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie