Nederlandse pers puur partijdig over Griekenland

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

ANALYSE - Terwijl de officiële kranten nog braaf berichten dat die luie klotengrieken eindelijk door de knieën zijn gegaan, wordt bloggend Nederland eindelijk wakker. Gisteren verscheen een mijns inziens uitstekend stuk van Ewald Engelen op Joop.nl over de Griekse kwestie, nadat de dag daarvoor Ewout van den Berg een soortgelijk stuk schreef. Enkele quotes met een leeswaarschuwing: het zal sommige mensen misschien wat linksig in de oren klinken.

Van den Berg:

“Er zijn twee belangrijke drijfveren voor het Europese bezuinigingsbeleid. In de eerste plaats is het gericht op het subsidiëren van multinationals en banken. Van al het geld dat de afgelopen jaren naar Griekenland is gegaan, is 92% in de zakken van Europese en Amerikaanse banken verdwenen. 17 procent van de staatsschuld is in private handen, tegenover in ieder geval 62 procent dat in het bezit is van andere Eurozone-staten – dit was in 2010 nog 26%. Het Europese beleid heeft er dus voor gezorgd dat er een complete bloedtransfusie plaatsvond, waarbij de schulden uit de financiële sector publiek zijn gemaakt.”

“De tweede reden voor de halsstarrigheid van Merkel en Dijsselbloem is dat Griekenland als voorbeeld wordt gesteld voor de rest van de Eurozone. Er zijn dit jaar verkiezingen in Spanje en Ierland. Op basis van massale strijd zijn hier ook linkse partijen opgekomen tegen de bezuinigingen. Door de Syriza-regering te breken, wil de Europese elite laten zien dat er geen alternatief mogelijk is voor het neoliberale bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren.”

“Hiernaast is het belangrijk om te zien dat de Griekse politici die de afgelopen jaren bezuinigingen hebben doorgevoerd, alleen in gradatie verschillen van hun Nederlandse collega’s. Rutte II heeft meer dan dertigduizend zorgwerkers werkloos gemaakt, helpt multinationals belasting ontwijken en is medeverantwoordelijk voor het recordaantal ZZP’ers. Het aangekondigde belastingplan zal de ongelijkheid in Nederland alleen maar verder versterken.”

Engelen:

“Het doel is duidelijk: burgers in de Eurozone duidelijk maken dat er geen alternatief is voor de voorgenomen transformatie van de Eurozone in een neoliberale lagelonenutopie. Het is Thatcher in het kwadraat: There is No Alternative (TINA) for neoliberalism. Daarom moet Syriza kostte wat het kost een kop kleiner worden gemaakt.”

“Wat op het spel staat is de toekomst van Europa, onze toekomst. Wordt Europa een neoliberaal lagelonenparadijs onder de monetaire dictatuur van een ongekozen, maar o zo politieke centrale bank? Of wordt Europa een mondiaal baken van democratie, gelijkheid, vrijheid voor allen, waarin het kapitalisme zodanig wordt getemd dat het werkt voor iedereen in plaats van voor alleen de happy few? Wordt het een economische technocratie waarin alles ten dienste staat van het optuigen van een parasitair neo-mercantilisme? Of wordt het een ruimte voor nationale beleidsexperimenten waarin er echt wat te kiezen valt en burgers de uiteindelijke zeggenschap hebben?”

Voor wie dit allemaal véél te links vindt, of veel te pro-Grieks, kan in de Belgische De Morgen tenminste een meer onpartijdig verslag lezen van het resultaat van de onderhandelingen gisteren, waarin ook een cijferoverzicht wordt gegeven van het Griekse voorstel.

Vergelijk voor de lol dit verslag eens met de puur partijdige verslaggeving en de zeer gebrekkige inhoudelijke beschrijving in de Volkskrant, NRC en vooral Trouw. De Nederlandse media hadden hun stukje over de kwestie kennelijk eergisteren al geschreven en verzuimden het werkelijke nieuws (de inhoud van het nieuwe voorstel dus) erin mee te nemen, want dat er na het spelletje blufpoker van afgelopen dagen wel weer een akkoord zou komen, kon iedereen voorspellen.

Ook de wijsheid dat de leningen niet bedoeld waren voor Griekenland maar om de financiële wereld, die de Griekse regering geholpen had te frauderen en daar miljoenen mee verdiende, overeind te houden, was eigenlijk al jaren publiek geheim, maar ook dit kunnen we eigenlijk alleen maar via blogs of via de Belgische pers vernemen. Gênant.

Reacties (73)

#1 Le Redoutable

De reden van de Halsstarrigheid van Dijsselbloem, komt natuurlijk voort uit het simpele feit we naast de Grieken niet ook de Spaanse en Ierse welvaart kunnen sponsoren, laat staan de Oost Europese landen waar de bevolking het met nog veel minder moet doen dan de Grieken, maar die tot nu toe wel netjes hun begroting op orde hebben. Dat heeft niks met politiek te maken, maar met simpele boekhoudkundige feiten en de niet oneindige bereidheid van burgers in buurlanden om aan dergelijke liefdadigheid te doen.

Dat geld wat van de banken komt, daar hebben de Grieken in het verleden zelf van geprofiteerd door dik boven hun stand te leven, dus ze moeten niet zeuren nu de rekening daarvan in de bus valt. Die banken maar een relatief klein eigen vermogen, het meeste geld op hun balans zijn rekeningen en spaargeld van particulieren, overheden en bedrijven. Als regeringsleiders voor hun banken opkomen, komen zij eigenlijk op voor miljoenen EU rekeninghouders. Rekeninghouders waar zij uiteindelijk hun mandaat van gekregen hebben en die hun eigen economie overeind moeten houden. Niet zo gek dus dat zij een hard standpunt innemen, anders gaan zij zelf Griekenland achterna. en er zijn geen landen die rijk genoeg zijn om heel de EU te sponsoren.

De Morgen is trouwens niet bepaald een onpartijdige krant, maar een krant die is opgericht door de Belgische Socialisten en daarmee linkser dan Joop, de Volkskrant en Trouw bij elkaar.

 • Volgende discussie
#2 keest

Aan ‘Le redoutable’ zijn de schrijfsels van Engelen en van den berg (en Klokwerk) in ieder geval niet besteed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 mbmb

@1 daar hebben de Grieken in het verleden zelf van geprofiteerd

‘De Grieken’

Als het zo was dat degenen die toen profiteerden dezelfden zijn als degenen die nu krom liggen…. Ik vermoed dat dat niet zo is.

Rijkman Groenink profiteerde: jij betaalde. Toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Klokwerk

Het is altijd goed als er mensen als Redoutable zijn, die de bezwaren opschrijven die andere lezers misschien ook zullen hebben, zodat we ze van weerwoord kunnen voorzien. Hij maakt een paar denkfouten:

1. “De Grieken”: dit wordt ook al geadresseerd in het stuk van Engelen. Hoe konden de normale Griekse stemmers de zwendel van hun overheid doorzien als Europese rekenaars dat niet eens konden zien? En hebben zij geprofiteerd van de corruptie van hun overheid? Nee, nee, en nog eens nee. Niet “De Grieken” hebben geprofiteerd, maar een kleine Griekse elite, en… het bankwezen, dat de Griekse overheid hielp met deze zwendel in de boeken, en daarmee miljoenen heeft verdiend.

Overigens hebben Frankrijk en Duitsland in het verleden openlijk hun kont met die begrotingsregels afgeveegd.

2. Banken = rekeninghouders? Oh ja? Investeringsbanken en spaarbanken, dat is niet hetzelfde, Redoutable. De investeringsbanken zijn de banken die door ingewikkelde constructies niet alleen Griekenland en de euro de crisis in gejaagd hebben, maar via de Verenigde Staten de hele wereld.

Bon. Wat je wel zou kunnen stellen is dat inmiddels de banken de schuldeisers niet meer zijn, maar de andere overheden. Daarmee heb je de harde opstelling veel beter en gemakkelijker verklaard en hoef je je niet te verdedigen tegen het voorgaande. Ik denk ik help je even ;).

3. Ik voeg een volgend argument maar toe: je zou kunnen zeggen dat het omvallen van een zakenbank niet goed is voor de economie, en het inboeken van een verliespost op een rijksbegroting ook niet. Maar… het beleid dat nu al vijf jaar gevoerd wordt is desastreus gebleken voor de economie. Hoewel, welk deel van de economie? Oh ja, de beurzen gaan al die vijf jaar weer piekfijn en aan de top groeien de salarissen ook weer al die tijd. Ondertussen echter: groeiende werkloosheid, afbraak van het sociale stelsel, huizen van particulieren die onder water staan.

Er is hier een andere tweedeling aan de gang dan “de Grieken” contra “de Nederlanders” ofwel Noord-Europa contra Zuid-Europa. Het gaat hier om de zakelijke elite contra de gewone burger en belastingbetaler. En de laatste wordt stelselmatig genaaid, en met een valse tegenstelling dom gehouden.

Als dit je te links is, bekijk het zo: Zo een beetje iedere financieel expert inclusief het IMF zegt dat de strategie die de EU landen willen opleggen de Griekse economie alleen maar naar zijn grootje helpt (valt ook moeilijk nog te ontkennen, of je moet wel zo’n ideologisch blinde VVD’er zijn… vooruit, die zijn er, maar empirisch bewijs is aan deze lui toch niet besteed), en dus op lange termijn alleen maar verliezers kent.

Waarom dan toch volgehouden? Korte termijnpolitiek en populisme. Daarbij gewoon een onderhandelingsstrategie, waar je best doorheen had kunnen prikken. De regeringsleiders zitten klem: hun beloften zijn niet uitgekomen. Nu moeten ze volhouden tot ze de volgende politieke generatie hun erfenis kunnen doorschuiven. Ze hoeven nog maar even want een regering zit in ons politieke systeem maar een paar jaar.

4. De Morgen is een linkse krant. Goed. Dan is het dus des te opmerkelijk dat zij in tegenstelling tot alle zogenaamd neutrale Nederlandse media wel een neutraal verslag weten te brengen. Poging het af te doen via een ad hominem mislukt.

Misschien daarbij hebben we het linkse denken wel te lang verwaarloosd om überhaupt nog een onpartijdige analyse te kunnen maken met zijn allen in dit land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Henk van S tot S

Nog een aardigheidje over luie GriekenNederlanders ;-)
http://www.nrcnext.nl/files/2012/03/060312X_FACTwerkuren1.jpg

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Nonkel

De analyse is correct, de laatste alinea van Van den Berg misleidend. Die keus is er namelijk niet. Het alternatief is de natie. Niet een sociaal democratische EU. Daarvoor zal t nog voor honderden jaren minimaal aan de juiste grondslagen ontbreken, als t al ooit zover komt.
De wens is de vader van de gedachte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joop

@6.

Het alternatief is de nazi. Zo lang er nog mensen roepen dat we nazi’s zijn, dan zal er geen vrede heersen. Zolang er nog mensen collectieve haat en liefde propageren die met een landsgrens te maken heeft, zolang zal er geen vrede zijn.

De wens is de vader van de oorlog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Klokwerk

De natiestaat is een manier om werknemers tegen elkaar uit te spelen en democratische hogere platforms tandeloos te maken. Een taal, een liedje, een vlaggetje, een bolle gast die zich koning noemt… en dan denken dat het daarom onmogelijk is om samen dingen af te spreken over arbeidsmarkt, milieu, zeggenschap… het is het allerliefste speeltje van wat we in ouderwetse termen nog “het grootkapitaal” noemden…

Het is of een sociale en democratische EU, of linksom of rechtsom een rechtse dictatuur die over u beslist. Schuilen achter de dijken houdt de regen echt niet buiten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Nonkel

@8: het is dus rechtsom een dictatuur, of linksom een dictatuur, want afspraken zonder gemeenschap, zonder samenhang, zonder vertrouwen, zonder verbondenheid, zonder overeenstemming, dat noem je een dictatuur.
Schaalvergroting en socialisme gaan niet samen.
Daarnaast is je analyse ziekelijk gedateerd. Wordt een flauw van dat gelul over grootkapitaal. Kunnen we dat niet achterwege houden?
Daarnaast noemde ik de natie, niet de natiestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Nonkel

@7:
Trol, houd je domme praat toch eens voor je. Oorlog was er voor de natiestaat en zal er ook daarna zijn. Oorlog was er op paaseiland, bij de indianen, tussen nomaden, keizerrijken, gondsdienstige groepen, unie’s en alles wat ertussen valt. Vrede trouwens ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joop

@10.

De natiestaat is een 19e eeuwse invention, daarvoor was er alleen maar zakelijk bijvoorbeeld een republiek. Een limburger had weinig met een groninger. En dat is nog steeds zo. En dat had ook beter zo kunnen blijven. Daarom is een soort van samenwerkingsverband zoals de republiek was, en nu de eu een veel betere oplossing. Economisch en politiek. Een natiestaat zorgt nergens voor.

Een federatie kan daarentegen een vuist maken op economisch gebied tegen bijvoorbeeld de macht van banken en multinationals. Dat kan je overal zien, dat is hard nodig.

Nee, dat gemaakte gemeenschappelijke, dat is niets anders dan de vrouw die verliefd is geworden op haar verkrachter.

Semantisch is sociaal niet gelijk aan socialistisch. Dat is ook een leugen. Jammer, dat die conservatieve nationalisten niet dat verschil (meer) kennen. Dat wist Bismarck nog wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Klokwerk

Oh begrijp me goed hoor, lokaal moet vooral wat lokaal kan. Maar voor heel veel dingen geldt dat nu eenmaal niet. Face it: het is idioot om te denken dat wij als NL bijvoorbeeld een eigen defensiebeleid en immigratiebeleid kúnnen hebben. Dat is een illusie. Geloven in die illusie zorgt er alleen maar voor dat de grotere machten lekker hun gang kunnen gaan. Vinden ze fijn hoor, die lui.

De term “grootkapitaal” gebruik ik niet voor niets – ik ben absoluut niet van het klassieke socialisme, daar gruwel ik van, maar bepaalde termen zijn nu eenmaal nog steeds hyperactueel. Helaas. Deal with it.

Ik zou daarom een moord doen voor een EU waarin we de leiders gewoon kunnen kiezen en naar huis kunnen sturen, het sociaal-economische programma een vijfjaarlijkse inzet is van verkiezingen in plaats van een dogma en resultaat van gekonkel in de achterkamertjes, en het liefst gecompleteerd met EU-brede referenda.

“afspraken zonder gemeenschap, zonder samenhang, zonder vertrouwen, zonder verbondenheid, zonder overeenstemming, dat noem je een dictatuur”

Gelul. Of je moet ook NL een dictatuur noemen, want vertrouwen en verbondenheid en overeenstemming is er hier ook niet. Maar in dat geval zeg ik: roei maar met de riemen die je hebt. Dan groeien dat vertrouwen en die verbondenheid mettertijd vanzelf. Zo is de natie tenslotte uiteindelijk ook ontstaan. Want het liedje en het vlaggetje en het koningshuis waren oorspronkelijk echt niet genoeg om mensen zich Nederlander te laten noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Klokwerk

En houden we het verder wel gezellig, dames? We zijn hier een serieus forum en geen ballentent op de kermis, dank u.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 okto

en… het bankwezen, dat de Griekse overheid hielp met deze zwendel in de boeken, en daarmee miljoenen heeft verdiend.

Inderdaad. Wat zij die CEO van Goldman Sachs ook al weer? Eerst hadden ze grof verdiend door de Grieken te helpen ze de Euro in te sjoemelen. Vervolgens lieten ze hun hedgefunds er op los om zo veel mogelijk geld uit de crisis te peuren. En vervolgens proberen ze nu de europese overheden een poot uit te draaien met duurbetaalde adviezen hoe uit de crisis te komen. Drie keer winst.
Dit soort geboefte heeft het gros van het geld gekregen wat naar Griekenland is gegaan. Het geld dat wij als belastingbetaler betaald hebben, en waarvan nu gezegd zal gaan worden dat we het niet weer terug zullen zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Lethe

Bij voorbaat mijn excuses, want erg OT. Alleen heb ik verder weinig in te brengen dan ‘eens’ en erg tenenkrommend wat er gebeurd, dus.. ach..

@ Klokwerk? ‘Dames’? Zelfs zonder quotes.. valt mij een beetje tegen van jou hoor.

En de uitleg, voor de minder denkende mens: Als ‘dames’ een beledigende term zou moeten zijn om ‘kibbelende heren ‘op hun plaats te zetten’, dan geeft dat een duidelijk beeld van hoe er over ‘dames’ gedacht wordt. En dat is jammer. En al helemaal op een plek waar van oudsher best wat ‘dames’ lurken , maar vaak terecht en gelukkig niet allemaal, erg terughoudend zijn om te reageren, laat staan stukken aan te dragen/te schrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Inca

(@13, mag ik even geheel terzijde opmerken dat het gebruiken van ‘dames’ als derogatieve term/stereotypering niet per se ideaal is?)

/wat Lethe dus ook al zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Henk van S tot S

@16:
Inderdaad.
“Kletsmajoors m/v”, zou beter zijn geweest ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Inca

@14, je vergeet bovendien de vierde vorm van winst nog: een sterke EU is bedreigend voor de hegemonie van de Amerikaanse corporations. Stel je voor dat de EU hun kracht had aangewend om de hedgefunds en rating agents en de algehele wereldeconomie werkelijk ter discussie te stellen of daar andere keuzes in te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 HenkVanIngrid

Dat is het mooie van internet. Wat voor mening je er ook op na houdt, effe googelen en er is altijd wel een artikel te vinden dat je mening onderschrijft.

Vervolgens is het verder alleen nog een kwestie van heel hard roepen dat de media (MSM klinkt nog beter!) corrupt zijn en je slaat 2 vliegen in 1 klap.

Je haalt met zo’n holle kreet de geloofwaardigheid van de MSM onderuit en in 1 moeite door zet je jouw eigen bron (9 van de 10 keer een obscure en door-en-door biased website) op de kaart als super betrouwbaar, objectief en alwetend.

De dom-linkse meute holt vervolgens kritiekloos achter je aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Klokwerk

Sorry voor het gebrek aan politieke correctheid. Ik heb dames vaak hoger zitten dan heren, niet zelden ook hier op het forum overigens, het is alleen dat wanneer ik heren aanspreek met dames, ik daar wat anders mee bedoel dan dat ik het heb over echte dames.

Ik zie overigens dat Joop zijn oorspronkelijk gebeten reactie (die ik me nog wel kon voorstellen) heeft gekuist, dus de opmerking geldt nu alleen nog Nonkel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Klokwerk

@HenkvanIngrid: Ik heb hier een heel duidelijke bronvermelding, en daar doen die bronnen zelf ook aan. Dus misschien kan je je beter op de inhoud van de analyse richten in plaats van je je er vanaf proberen te maken door met een meta-observatie en een jijbak (‘domlinks’), om zo te proberen zonder enige inhoudelijkheid een stuk opzij te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Inca

@20,

Sorry voor het gebrek aan politieke correctheid.

Maar het gaat niet om politieke correctheid. Als de enige reden die je kunt bedenken om je woordgebruik aan te passen ‘politieke correctheid’ is, voel je dan vooral niet geroepen om het aan te passen. Maar ik heb meer vertrouwen in je dan dat.

het is alleen dat wanneer ik heren aanspreek met dames,

Het was bedoeld als iets negatiefs. Je wilde negatief gedrag van Nonkel en in eerste instantie ook Joop benoemen, en je gebruikt daarvoor de term ‘dames’ – daar liggen twee zaken aan ten grondslag:
1. als negatieve prikkel, omdat het een vrij klassieke vorm van beledigen is om de mannelijkheid van een man in twijfel te trekken,
2. het gebruiken van een stereotype (namelijk van ouwehoeren of ruziemaken)

Zelfs als je die afwegingen niet bewust hebt gemaakt (dat neem ik aan van niet) zijn het hele ingeslepen patronen die we desondanks uit moeten slijpen.

(Overigens, gelijke teksten heb ik volgens mij ook wel eens geschreven over bv het gebruik van de term ‘autist.’ Als je een omschrijving van een groep, welke groep dan ook, gebruikt als een negatieve omschrijving voor iets anders, is dat nadelig voor die groep. Eigenlijk denk ik dat ‘je lijkt wel een…’ bijna nooit goed kan uitpakken, en altijd de groep die je noemt benadeelt en een stereotypering bevestigt.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Klokwerk

Ik was mij van die afwegingen wel degelijk bewust, maar ik zie er zelf niet zoveel kwaad in. Mij leek het wel duidelijk dat ik de heren, of in 2e instantie Nonkel, vergeleek met een stel kijfwijven en ga daar dan niet vanuit dat ik daar het hele vrouwelijke geslacht mee aanspreek. Als dat verkeerd valt trek ik dat graag voor je terug.

Over het algemeen ben ik sowieso niet zo van het taalzuiveren. Van mij mag je elkaar mietje noemen om aanstellerig gedrag te veroordelen, zonder dat ik daar een mechanisme achter zoek waarmee homohaat goedgepraat zou worden, want ik ken genoeg mensen die dat best kunnen scheiden. En zo mag Zimek van mij het over ‘zwartjes’ hebben als hij daar een verder volkomen en meer dan politiek correct verhaal over vluchtelingen bij ophangt. Maar goed, dat is denk ik een andere discussie en laat ik daar ook eigenlijk niet in gaan. Bij deze dus andermaal excuses: de discussie vermijden is inderdaad makkelijker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Klokwerk

Terug naar het onderwerp, @18: ik acht de kans ongeveer even groot dat uiteindelijk de VS juist de wereld van dat soort dingen zuivert omdat ze het daar een keer helemaal zat zijn. Ja, ze zijn nu relatief wat kapitalistischer dan wij, maar hebben tenminste een betere democratische traditie voor hun collectief, zijn daar trots en zuinig op, en hebben daarmee een veel grotere slagkracht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Inca

@23, toch is dat jammer, want bv het psychologische effect van alleen maar herhaling is ruimschoots aangetoond. (Vandaar reclame.) Intenties of geloofwaardigheid zijn niet eens belangrijk, de herhaling op zich geeft het kracht. En dus vind ik het belangrijk om daar bewust tegenwicht aan te bieden.

De misverstanden over Griekenland kunnen bv zo makkelijk blijven bestaan omdat ze op allerlei plekken, ook totaal ongerelateerd en via ongemeende grapjes, makkelijk herhaald worden en daardoor ook makkelijk beschikbaar blijven. (Kijk met die insteek bv naar allerlei talkshows en je ziet hoe subtiel allerlei dingen lopen.)

En ook de structurele discriminatie van jongeren met een allochtoon uiterlijk kunnen zo bij de politie makkelijk blijven hangen. Juist ook via dat soort onbewuste zaken. Heel vaak zal het helemaal niet zo bedoeld zijn, maar om het te stoppen is het toch niet genoeg om te zeggen dat het niet zo bedoeld was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Klokwerk

… of misschien juist wel, maar goed, point taken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Inca
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Inca

@26, hoe bedoel je?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 gbh

@4:

Hoe konden de normale Griekse stemmers de zwendel van hun overheid doorzien als Europese rekenaars dat niet eens konden zien?

Je geeft het antwoordt zelf al: zwendel in de boeken.

Bij de gewone Griek is het niet betalen van belasting ook heel normaal.

En hebben zij geprofiteerd van de corruptie van hun overheid? Nee, nee, en nog eens nee. Niet “De Grieken” hebben geprofiteerd, maar een kleine Griekse elite

3 Kwart van de Griekse gepensioneerden ging voor hun 61-ste met pensioen, dat is niet een kleine elite.

Zo kan ik nog wel even door gaan.

Als je anderen partijdigheid verwijt doe dat dan zelf ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Inca

@29, maar hoe kan die normale Griekse stemmer die zwendel in de boeken dan doorzien? Of, als je het doorziet, wat kun je eraan doen? Voorlopig heb ik als gewone Nederlandse stemmer en bankrekeninghouder maar miezerig weinig invloed op wat er gebeurt, ook al doe ik mijn best om beide in te zetten waar ik kan.

3 Kwart van de Grieken ging voor hun 61-ste met pensioen, dat is niet een kleine elite.

Lol, mooie misleiding weer: driekwart van de Grieken is niet eens 61…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 gbh

@30: Heb het aangepast maar jij weet heel goed wat ik bedoelde.

Misschien kan jij aan de mensen die hier tot hun 67-ste moeten doorwerken uitleggen waarom belastinggeld van hier naar een land wordt gestuurd waar ze dankzij mazen in de wet het voor elkaar krijgen al op hun 51-ste met pensioen op het strand te liggen terwijl hier de zorg wordt afgebroken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Inca

@31, plusjes voor het proppen van zoveel misleidende clichés en beeldvorming in toch niet eens echt een lange post. Ze worden natuurlijk al uitgebreid weerlegd in zowel het beginstuk als in de toelichting van Klokwerk later… maar goed, ik neem aan dat je hier ook gewoon ‘herhaling’ aan het toepassen bent.

Mocht je denken dat je ook maar het miniemste pleisterje extra vergoed krijgt als Griekenland zichzelf nog wat verder kapotbezuinigt: think again. Dat geld gaat niet naar ons maar naar de hedgefunds en het wordt zeker niet gebruikt om de afbraak van de zorg te stoppen, want de afbraak van de zorg is een doel op zich.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Lethe

Inca, dank voor het verwoorden en discussie voortzetten, zou er nu pas aan toe komen. Maar @25 sluit het mooi af.

En verder inderdaad, dat wijzen naar ‘de’ Grieken (wel of niet ‘de gewone man’??), mensen draaien toch mee met de maatschappij en politiek. Ook ik ben jaren terug van bank gewisseld, nasr beste weten, maar wie weet? Stemmen.. Pfff.. Dat is een zware taak afgelopen jaren, ik voel mij niet vertegenwoordigd. Volgens mij lopen er ook een boel Grieken zo rond.

Maar ook daar gaat het niet over. Het blijft mij verbazen dat zo weinig mensen (willen) zien hoe sturend de nieuwsgeving is. En niet alleen over dit onderwerp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Christian Jongeneel

Nu op Joop, vijf jaar geleden al op Sargasso. Maar eerlijk gezegd vind ik de analyse van Engelen weer een beetje de andere kant uitschieten. Alsof de Grieken kleine kinderen zijn die het ook allemaal maar overkomen is.

Griekenland heeft zichzelf bewust de euro in gerommeld (en de anderen vonden dat prima), omdat het met een sterke munt buitenlands kapitaal kon aantrekken om in de economische infrastructuur te investeren. Dat geld lenen is gelukt, het investeren minder. Teveel geld is simpelweg uitgegeven (denk aan Olympische Spelen).

Als dat lenen vooral door de private sector gedaan was, was er weinig aan de hand geweest. Dan waren er door niet renderende investeringen wat Griekse bedrijven over de kop gegaan en was de rekening bij de banken beland. De dikke vinger van de overheid in de Griekse economie betekende echter dat veel leningen op de staatsbegroting belandden. Niet zo gek dus dat schuldeisers nu zo op privatiseringen aandringen: het levert niet alleen nu geld op, maar verlaagt ook de kans dat Griekenland zichzelf in de toekomst weer in de nesten werkt.

In de tussentijd zit Griekenland klem. Het kan niet opnieuw geld lenen om nu wél te investeren, maar kan daardoor ook niet de bestaande leningen aflossen. Schuldsanering is noodzakelijk, want de Grieken kunnen redelijkerwijs geen kant op, maar laten we niet doen alsof ze er niks aan konden doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Ernest

@1: “de grieken”? Zoals Engelen ook schrijft: zijn alle Nederlanders verantwoordelijk voor het falen van de NS met de Fyra? Nee toch zeker? Als Wilders weer een of andere klotestreek uithaalt, moet ik weliswaar meebetalen aan zijn beveiliging, maar ik ben niet medeverantwoordelijk voor de onzin die hij uitkraamt en ik hoop maar dat hij niet gewraakt wordt op een andere Nederlander.
Niet alle Grieken niet verantwoordelijk voor het financiele wanbeleid van hun politieke en zakelijke elite maar ze worden er collectief voor gestraft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Klokwerk

@27: Ja hoor. De EU heeft een wat socialere traditie, maar laten we dat vooral niet overschatten. Bovendien is de EU geen vuist, de VS kan die makkelijker maken. Wat ik eigenlijk wil zeggen: beide is hoogst onwaarschijnlijk dat het gebeurt.

@GBH: Dat fabeltje van de pensioenen en de luie Grieken… ik ga het er niet eens meer bij zoeken maar daar blijkt weinig van te kloppen.

@Christian: OK, ere wie ere toekomt ;). Ik heb verder nogal wat moeilijkheden met de benaming ‘de Grieken’. Laten we vooral benoemen wélke Grieken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Klokwerk

Overigens heb ik op zich nog niet eens zo een moeite met dat de Grieken bezuinigingen werd opgelegd. Meer moeite heb ik ermee dat werd opgelegd hoe die bezuinigingen dienden te worden gehaald. Dit korte-termijn-uitzuigpakket heeft niet alleen inhoudelijk niet deugdelijk gebleken te zijn, ik vind het ook onvergeeflijk dat de democratie zo werd geschoffeerd. Het schept ook niet bepaald een lekker precedent voor de rest van de Eurolanden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Dante

Gek dat er altijd een nuance ontbreekt. Het is of de schuld van Europa of van de Grieken. Nu is het weer de schuld van iedereen behalve de Grieken.Terwijl als je het over corruptie, ambtenarij of belastingafdracht hebt, nu niet bepaald een voorbeeld kunt zien in de Griekse samenleving. Daarnaast is er nogal wat gefraudeerd om maar bij Europa te kunnen horen. Ook altijd die angstgedachte dat het de hel op aarde wordt als Griekenland de euro zou verlaten…

Blijf vinden dat je niet allemaal Major League kunt spelen, of moet willen spelen. Denk dat je nu heel goed kunt zien dat Nederland maar weinig in te brengen heeft behalve geld, nu al 20 miljard. Een soort hoer van Brussel die geld betaald ipv krijgt voor haar diensten, dat is Nederland. Hadden we de euro de rug toegekeerd, zoals de PVV aangaf, hadden we in ieder geval zelf kunnen bepalen hoe en hoe ver we Griekenland kunnen helpen. Nu is het weer op naar de volgende ronde in deze soap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Inca

Dan waren er door niet renderende investeringen wat Griekse bedrijven over de kop gegaan en was de rekening bij de banken beland.

Da’s natuurlijk niet helemaal waar. De leveranciers en klanten van die niet-renderende investeringen hadden het ook dan zelf moeten afboeken, en de werkloze medewerkers komen ook dan gewoon in het sociale vangnet terecht. Terwijl de bank nog steeds als preferente schuldeiser het eerste deel van de boedel opeist en naar (andere maar soms toch weer dezelfde) buitenlandse beleggers kan terugsluizen.

Het is dan wellicht ook interessant om te bedenken dat we met faillissementen bewust een mechanisme hebben om schulden te vernietigen, omdat het systeem zonder dat niet houdbaar is. En hoewel we faillissementen steeds meer zien als een straf en een darwinistisch selectriecriterium is de functie voor de economie vooral om een boekhoudkundig einde te maken aan een stroom van schulden, omdat het het hele systeem instabiel maakt.

En het is precies dat wat we nu weigeren: een streep te zetten onder de situatie. Er is geen economische rationale: er is geen enkele kans dat wij op deze manier werkelijk beter af zijn. Maar er is wel een belangrijke kans dat Griekenland slechter af is, en dat vinden wij blijkbaar heel belangrijk. (De huidige heersende financiele geest heeft een ontzettende hekel aan mensen.)

En het is trouwens nog interessanter om te bedenken dat rente meestal in beeldvorming gebracht wordt als een soort verzekeringspolis voor precies die situatie, dat de banken met de rente het risico dekken. En dat het dus volkomen legitiem zou zijn om die verzekering nu aan te spreken. En dat de beleggers (institutionele gokkers immers) nu gegokt en verloren hebben. Risico van het spel.

Maar zo wordt dat niet gezien. De tegenreactie: Griekenland heeft de boel besodemieterd. En dat klinkt dan vre-se-lijk oprecht, behalve… als een onschuldige consument naar een winkel gaat en een tv koopt, en hij krijgt daar voor belachelijk veel geld een niet zo goed werkende tv in z’n maag gesplitst, dan vinden we dat ‘eigen schuld’. Want ‘onderzoeksplicht’. En als de tv toevallig door een fout voor een kwart van de prijs aangeboden wordt, kan de verkoper zich ook beroepen op kennelijke fouten. (En dan is het consumentenrecht nog nadrukkelijk heel beschermend!)

Maar een gigantische specialistische tak dat barst van de risicoprofilers daarentegen… die hoeven blijkbaar niet werkelijk het risico te beoordelen en niet in te schatten of iets redelijk is. (Het doet denken aan de zorgverzekeraars in de VS, die nadrukkelijk geen controle vooraf uitvoeren op fraude of misinformatie, omdat het veel lucratiever is om eerst premie te innen en pas als je uit moet betalen die betreffende persoon alsnog uit de verzekering te laten gooien. Dan hou je immers alleen de betalende mensen over, en de kostenposten niet.
Het is ook precies de reden waarom je een overboeking naar de Staatsloterij niet kunt storneren: het is niet toegestaan om deel te nemen aan een loterij en dan als je weet dat je verloren hebt snel je geld weer terug te boeken.

Maar beleggers willen graag veel winsten voor de enorme risico’s die ze nemen, behalve dat ze liever niet werkelijk risico’s willen nemen. Laten we die discrepantie maar vaak blijven benoemen.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Ernest

@29: ik lees hier dat men in Europa gemiddeld met 61 jaar met pensioen gaat. In België met 57 jaar. In Nederland (pdf) rond 60 jaar. Dus wat is er zo bijzonder aan hoe “de” Grieken het doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Christian Jongeneel

@36 Met ‘De Grieken’ bedoel ik ze eigenlijk allemaal. Het land is een democratie en dat betekent dat je mag aannemen dat als opeenvolgende regeringen hetzelfde beleid najagen, dit de steun heeft van de bevolking. Ok, niet iedereen heeft op de regering gestemd, maar ik herinner me geen grote demonstraties tegen het potverteren.

@39 Dank voor de nuanceringen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Klokwerk

Maar dat was dan ook niet zo duidelijk, sterker nog, expres gemystificeerd. Hoe hadden de gewone Griekse stemmers het kunnen zien als bij de gespecialiseerde Europese instellingen de alarmbel niet eens af ging?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Ernest

Ook Bas Jacobs was wel to-the-point. “Het niet kunnen terugbetalen van schuld is het niet kunnen naleven van een financieel contract, geen duivelse zonde. Het getuigt van collectieve waanzin de moraaltheologie van schuld en boete te verheffen tot de macro-economische politiek van de eurozone. ”
Waarschijnlijk spreekt de strenge EU-politiek Nederlandse en Duitse puriteinen-met-de-dubbele-moraal erg aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Christian Jongeneel

@42 De alarmbellen gingen aan de lopende band af. Zie bijvoorbeeld deze pdf van de Griekse Centrale Bank.

Je ziet daarin mooi (pagina 4) dat de invoering van de euro aanvankelijk tot de gewenste groei leidde, maar dat de indicatoren na de Olympische Spelen instortten. Al vanaf 2004 liep het begrotingstekort op. Ook gewone kiezers kunnen toch wel bedenken dat je dan moet bezuinigen in plaats van stug doorlenen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Ernest

@41: kun je dit ook zo makkelijk over de Nederlandse politiek zeggen? Dat “we allemaal” de pgb-puinhoop hebben gewild? Dat het dus vanzelfsprekend is dat de pgb-rechthebbenden ervoor moeten lden, terwijl die budgetten op de kamerleden, kabinetsleden en andere besluitvormers geen enkele indruk maken gezien hun inkomens, en zij dus ook niet gestraft hoeven te worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 JANC

@44: De Duitse schulden liepen in die tijd ook op bron: http://www.tradingeconomics.com/germany/government-debt-to-gdp. De Nederlandse liepen juist terug in die tijd (tot 2008)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Christian Jongeneel

@45 Er is een verschil tussen iets gewild hebben en ergens verantwoordelijk voor zijn. En ja, als kiezers ben je dus verantwoordelijk voor de regering die je in het zadel helpt.

@46 Ja, maar op een nogal wat lager niveaus dan dat van Griekenland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Ernest

@47: ik heb me nooit verantwoordelijk gevoeld voor het beleid van regeringen die ik niet heb gekozen. En als ik zo de parlementaire enquetes bekijk door de jaren heen, voelen de partijen en mensen die wel bij een regering horen zich daar ook nog maar zelden verantwoordelijk voor.
Dus nee, ik geef je geen gelijk. Je kunt niet heel Nederland verantwoordelijk maken voor beleid waar maar een deel van de kiezers voor gekozen heeft. En je kunt ze er al helemaal niet voor laten boeten, zeker niet als de hoofdverantwoordelijken de dans makkelijk kunnen ontspringen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Henk van S tot S

@31:
Wat minder populisme zou geen kwaad kunnen:

Begin jij eerst eens uit te leggen, wat het nut is van het verhogen van de pensioenleeftijd in Nederland, bij het huidige percentage werklozen :-)

Kijk vervolgens naar het werklozenpercentage in Griekenland.

Neem daarna in ogenschouw, dat de sociale uitkeringen in Griekenland dicht bij nul liggen en hele gezinnen afhankelijk zijn van een lullig vroegpensioentje.

Om hele volksstammen niet te laten verhongeren, zal er dus eerst een ander sociaal stelsel moeten worden opgebouwd.

Bovendien, wat gebeurd er met de interne markt als de mensen nog minder te besteden hebben?

De mankementen van de Griekse economie kunnen slechts in een rustig tempo hersteld, omdat de boel anders helemaal in elkaar dondert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 JANC

@47: Sure. Tussen 2004 en 2007 Griekenland +10% en in Duitsland +4%.

Kijken we het plaatje van bijvoorbeeld 2002, dan stijgt in Duitsland het tekort +10% en in Griekenland slechts +3%

De grootste partijen in Duitsland wisselden van plaats en verloren flink in 2005 maar tot een echte wisseling van de ingeslagen richting (Agenda 2010) kwam het niet.

Kortom: ’t Klink leuk in theorie, praktisch is het niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 HenkVanIngrid

@21: Ik heb hier een heel duidelijke bronvermelding, en daar doen die bronnen zelf ook aan.

De Morgen is een Belgisch Nederlandstalig dagblad. De krant ontstond in 1978 als voortzetting van de opgedoekte socialistische partijkranten Volksgazet en Vooruit. Bron : Wikipedia.

Voor de Europese Parlementsverkiezingen van mei 2014 stond Engelen op de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren. Bron : Wikipedia.

Kortom, u en ik heb een andere definitie van objectief.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Tinbergen

Jammer, HvI – uw feitenvrije persoonlijke aanval (op Engelen).
Wel erg vaak blijkt de Nederlandse Pers idd. zelfcensuur toe te passen, en binnen de lijnen van de ‘Talking Points’ pseudo-nieuws te fabriceren.

Zat fout met Srebrenica, Irak, Libië, Kunduz, Bijlmerramp, Enschede, Verdrag van Lissabon, 9/11, MH17, ESM, de Kleurenrevoluties, Gaza, Kiev, Syrie, JSF, Fyra, Demmink, Joustra, Timmermans, de Vries, etc.

Het bankierskartel is niet zo machtig geworden met (louter) eerlijke handel. (understatement).
Ze weten heel goed wie of wat zij begraven onder leningen.
IMF & World Bank are weapons of war , by John Pilger:
https://www.youtube.com/watch?v=WYCH1Ylncxc
http://adbroere.nl/web/nl/columns/griekenland-in-het-nauw-gedreven-.php

Bedenkt u dat Griekenland leningen van het IMF moet accepteren tegen dik 11% rente ….. + wurgende voorwaarden.

Geen miljardair die nog belastingen betaalt. Nergens niet.

Het IMF doet meer en meer goede zaken in de EU. Cyprus leegzuigen, de PIGS, Ukraïne is 100% IMF-project, beperkingen bankopnames en contante betalingen. bv. al van kracht in Italie, Frankrijk – hier komt het ook gauw. Uitbannen contant betaalverkeer al feit in Denemarken. rfid chippen nummerplaten in Den Haag al overgenomen wens, rfid EPD, rfid bankpas, rfid onderhouds injecteren. Ons geldsysteem heeft geen economische grondslag meer. Het is een wapen in WOIII.

Het Nieuw Economic Thinking (Soros’ vehikel) is eigenlijk al in werking gezet (de VN is heimelijk reeds geprivatiseerd; gefuseerd met de International Chamber of Commerce – ICC).
International Monetary System – New Economic Slavery :
https://www.youtube.com/watch?v=ogqZ6pnWM7o

Met TTIP dat de komende dagen door Juncker zal worden getekend – en op 24 Juni wordt besproken, alvorens op 25 juni het in stemming wordt gebracht –
zodra de globalisten deze keer wel voldoende koppen hebben kunnen tellen – er zal gul met soft benefits (topbanen) en dreigementen (zwartmaken, breken carrière kansen, of erger) worden gestrooid.
Doel ‘heiligt’ de middelen. Het is immer ‘All out War’; doel: Wereldregering. Totalitaire UNSSR.

UN’s ‘Global Compact’ (mooi label, voor fascisme als leidende staatsbestel) is nu werk in uitvoering.
Rockefeller’s Smart Globalization voorziet in:
We worden geconcentreerd in ‘Smart Cities’.
1 globale munt, 1 globale bank, 1 globaal onderwijsmethode, 1 globale Obamacare – gedwongen medicatie van wieg tot graf; peperdure patenten op medicijnen.

Het plan voorziet erin alle eigendomsrechten in handen te spelen van de fascistische kliek:
https://nieuwsbreker.wordpress.com/2015/06/20/de-v-n-is-satanisch-video-nederlands-ondertiteld/
http://www.foresightfordevelopment.org/bibliozone/the-urban-poor

http://www.hangthebankers.com/david-cameron-taxes-will-rise-unless-we-can-raid-bank-accounts/
Dit staat alle landen in de wereld te wachten als ze tekenen bij het kruisje – hun eigen graf graven; middels het fascistische pact met de duivel; NAFTA, TPP, CETA, TTIP.
De nieuwe (wereld-)grondwet; van de Wereldregering, UNSSR

Nog 1; hier samengevat wat ons te wachten staat als we het toelaten: https://nieuwsbreker.wordpress.com/2015/06/20/de-v-n-is-satanisch-video-nederlands-ondertiteld/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 HenkVanIngrid

@52: Hoe moet ik de ZwartePiet-discussie zien in het grote geheel? Is dat ook een stap op weg naar 1 wereldregering. Of is het gewoon een strontvervelende neger die niets beters te doen heeft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Henk van S tot S

@51:
Wilderiaans gezever zonder op de echte inhoud in te gaan!

Zo lust ik er ook een paar.

De Telegraaf was een NSB-krant, dus alle Telegraaf lezers zijn NSB-ers.
Nou ja aanleg hebben ze er natuurlijk wel voor ;-)
“Jouw Prinsenvlaggetje” is dat ook een NSB-symbool.

Dus wat zijn……………???

groeten aan Geert en Ingrid
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Nonkel

@12:
Dat zij een heleboel boude stellingen, heel populaire op sargasso, maar ze komen niet verder dan dat: stellingen.
Daarnaast slaat je reactie in @20 natuurlijk helemaal nergens op. Je kunt je kont niet keren hier of Joop en kornuiten komt/en met z’n domme gelul om de hoek doorspeent van gore woordspelingen. Dus zak lekker in de stront jij.
Niveau is dood. Er is geen ruimte voor niet-progressieven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Klokwerk

@HvI: Jij hebt het hier maar over de poppetjes terwijl je helemaal vergeet dat we hier een onderwerp aan het bespreken zijn. Als je daar wat over te zeggen hebt, kok dan maar terug, het plaatsen van jij-bakken neem ik niet serieus in een politieke discussie.

@55: Zelfde geldt voor jou: ik doe alle moeite voor je om een inhoudelijke reactie te geven, en verder vraag ik je alleen masr om scheldpartijen in te slikken; als je niet op de inhoud in wil gaan kan je ook gewoon niet reageren hoor. Een beetje gaan klagen en de Calimero uithangen is geen discussie voeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Klokwerk

@CJ: Het laten oplopen van de staatsschuld was in die jaren schering en inslag. Ik weet nog hoe er op Zalm gereageerd werd toen hij er wat over zei dat Frankrijk en Duitsland standaard de 3% norm overschreden. Daarbij is wel algemeen bekend dat de Griekse regering met de boeken sjoemelde en dan is Jan-met-de-pet wel de laatste die dat door heeft. Los daarvan, het is economisch gezien helemaal niet handig Hoe de schuldeisers zich opstellen, los van dat de inhoudelijke bemoeienis met Hoe afgelost wordt een schoffering blijft van de democratie. De EU is zijn eigen economie én draagvlak aan het ondermijnen. Nu, daar is zij goed in. Zijn de EU-burgers daar dan verantwoordelijk voor? Of kunnen we het gewoon hebben over de politieke elite en de financiële lobby?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Arjan Fernhout

Voor studenten (die de links van Simon Wren Lewis nader willen analyseren):

The Eurozone’s cover-up over Greece
http://mainlymacro.blogspot.nl/2015/06/the-eurozones-cover-up-over-greece.html

Naast menig ander wist een voormalig hoofd van de Bundesbank al in 2010 dat de schuld van Griekenland ‘unsustainable’ was. Economen van het IMF wisten het ook, maar de leiding van dat instituut is in handen van politici. Lagarde is niet te vertrouwen. Zie de woorden van Leo Panitch:

….. But there’s no question about the geostrategic implications of all this. And the geostrategic worries that the major players have, and the geostrategic games that they’re playing are very much at work here. So we saw last week a haircut being given to the Ukrainians on their debt. And the IMF stumping up additional support to the Ukraine while the squeeze is being put on the Syriza government. And the despicable thing about this of course is that people even equate in terms of democracy these very suspicious Ukrainian nationalists and their supporters with the ultra-democratic leftists that Syriza represents. And that’s appalling.

So the hypocrisy here is obvious. It’s despicable. But even on a larger scale there’s a bigger hypocrisy, and that is that the European Central Bank is engaged in quantitative easing in a big way, finally following what the Federal Reserve did to contain the crisis in the United States. Which means it’s buying the bad debt from banks, both state debt and private debt from banks. Especially private debt from banks, all over Europe. It’s not buying the bad debt off the Greek banks. Greek is being, and Varoufakis pointed to this explicitly at the meetings this week, it’s not being allowed to partake in quantitative easing, and that’s a much bigger thing than the discrimination that’s taking place between the Ukraine and Greece ….

http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=14049

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Micowoco

http://www.crimethinc.com/texts/r/syriza/

“Faced with the challenges of retaining state power, Syriza will probably deliver much less than they promised. In a globalized world, in which a country can go bankrupt overnight, capitalists don’t need to stage a coup to get their way.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 HenkVanIngrid

@56: Flauwe reactie. Terwijl ik terecht kanttekeningen plaats bij de objectiviteit van jouw bronnen, ga jij een beetje zitten leuteren over jij-bakken. Zo kan ik ook mijn gelijk halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Nonkel

@56: Houd toch op. Tal van keren heb ik aangetoond dat je EU ideaal gebaseerd is op valse aannames, gestaafd met empirisch onderzoek incl bronvermelden gecombineerd met relevante werkervaring. En elke keer moet ik me verdedigen tegen nazi vergelijkingen, nationalistische stropoppen en de grijsgedraaide EU riedeltjes. Je reactie is helemaal niet inhoudelijk. Het is oppervlakkig en zonder beargumentatie. Het is dogmatisch, gespeend van elk vermogen tot kritisch denken. Zelf hier op Sargasso, wanneer verwezen naar de oude Ombudsman, oorzaken en analyses van de Griekse crisis, alles spreekt jouw en Joop tegen.
En wat krijg je terug: nazi dit, nazi zo. En daar bovenop kom jij met je alu hoedje grootkapitaal gedoe. Kom op zeg, daar ben je te slim voor.
Als je inhoud wil laat je t maar weten. Maar ga dan ook je mening bijstellen wanneer je t krijgt. Want tot nu toe lijk je op dit onderwerp niet in staat tot aanpassing daarvan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 JANC

Ook reageren op “Nonkel” blijkt zinloos. Het gaat om het trollen. Nergens heb ik van hem dan ook maar een enkel empirisch onderzoek gezien in een link. Welke bronvermelding? Enkel dom gezwets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 JANC

@60: Nee. Jouw “kanttekeningen” zijn enkel verdachtmakingen. Omdat die en die krant ooit zo en zo was, kun je ze nu niet vertrouwen. Een kanttekening ziet er echt anders uit. Dan zou je namelijk het argument uit het artikel erbij pakken en dan aan hand van bronnen laten zien dat het argument niet zo zwart/wit is als gesteld. Enkel een voorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Klokwerk

@Nonkel: Leuk geprobeerd, maar ik heb het woord ‘nazi’ nooit in de mond genomen en zal dat ook nooit doen. Uit de rest van je reactie maak ik ook op dat je mij kennelijk met iemand anders verwart, want anders kan ik het niet plaatsen. Als je op de inhoud van mijn reacties hier in wil gaan, dan hoor ik dat wel weer, denk ik.

@HvI: Wat jij niet begrijpt is dat het niet uitmaakt of een krant zo rechts is als een scheermes of zo rood is als een brandweerauto voor de beoordeling of een individueel stuk in die krant al dan niet toevallig eens neutraal beschreven en goed onderbouwd kan zijn. In plaats van de krant aan te vallen met een jij-bak kan je het beter over de inhoud van het stuk hebben. Heb ik jou nog niet zien doen. Duidelijker zo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 x3n

@1: “De Grieken” hebben daar nooit van geprofiteerd, dat hebben de Griekse bedrijven en politici gedaan, iets waar de modale Griek dus niets kan aan doen. Geen enkele bank, en dat wereldwijd, beschikt over vooral spaargeld van haar klanten, mocht dat zo zijn, was er nooit sprake geweest van de vele honderden miljarden die zogezegd “kwijt” zijn, er zijn immers nooit genoeg goederen en diensten die zulke astronomische cijfers kunnen verantwoorden. Banken beschikken vooral over schulden, of beter gezegd, tegoeden van schuldenaars en deze schulden moeten eindeloos blijven stijgen om het banksysteem draaiende te houden. U vergist zich niet alleen over de feiten, maar ook wat betreft moraliteit heeft u de les niet begrepen. Wat er nu gebeurt in Griekenland, kinderen die flauwvallen van de honger, immense stijging van zelfdodingen etc… is je reinste genocide gepleegd door de banken (IMF) en de EU. Indien jij dit rechtvaardig vindt, dit opdat de boekhouding maar zou kloppen, dan scheelt er iets ernstigs aan jouw besef van wat een mensenleven waard is. Laat ons hopen dat er nooit een deurwaarder aan jouw deur staat wanneer jouw zeepbel barst en jouw kinderen op water en brood naar school moeten. … Of zeg je dan ook dat zij “boven hun stand” hebben geleefd? En trouwens… wie bent u om te definiëren wat iemands “stand” is… Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen..? Klopt jouw (morele) boekhouding wel helemaal? Nooit iets extra achterover gedrukt..?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 HenkVanIngrid

@64

En hoe omschrijf je dit dan “Vergelijk voor de lol dit verslag eens met de puur partijdige verslaggeving en de zeer gebrekkige inhoudelijke beschrijving in de Volkskrant, NRC en vooral Trouw.”

Geen jij-bak, puur inhoud?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Klokwerk

Nou, ik daag de lezer uit de inhoud van vier stukken naast elkaar te leggen om na te gaan of hij mijn conclusie deelt. Dat lijkt mij genoeg inhoudelijk ja. Niet-inhoudelijk (jij-bak) zou zijn: “die stukken in de Nlse pers mogen er leuk uit zien maar ze schrijven altijd partijdig dus geloof dit stuk ook maar niet”. Dan doe je de inhoud dus af door iets te zeggen over het medium.

Ik hoop dat je het verschil kan zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Klokwerk

Overigens is het sowieso leuk die artikelen eens naast elkaar te leggen want dan valt op dat het stuk in de Morgen een kopie is van het stuk in de Volkskrant, maar dan met wat weglatingen van al te associatieve stukjes tekst en toevoeging van wat tabellen en extra info. Maar het is verder gewoon copy-paste geweest ;).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Letaupe

@47: ” En ja, als kiezers ben je dus verantwoordelijk voor de regering die je in het zadel helpt.”

Daar heeft u helemaal gelijk in. Als kiezer heb ik op een van de twee regeringspartijen gestemd. Hoewel ik net als de meeste Nederlanders eerder klaag over mijn geheugen dan over mijn verstand, had ik op grond van eerdere ervaringen kunnen weten dat beloftes van die partij niet altijd worden nagekomen. “De kleine marges van de democratie”, heet dat daar. Die marges zijn inmiddels mm-werk.

Dat op een dergelijke grove schaal kiezersbedrog zou worden gepleegd door een politicus die zijn grootste politieke tegenstander ook heel veel wil gunnen, vereiste wel erg veel fantasie. Voor diefstal van mijn stem, kan ik Samsom niet eens laten vervolgen, hoezo rechtsstaat?

Als u Griek was ging u toch liever ook in de zon liggen, dan naar de stembus gaan om op dat corrupte zootje, dat daar de dienst uitmaakt, te stemmen?

Overigens ere wie ere toekomt, hebben die Grieken toch mooi onze democratie verdedigd in NAVO-verband in het bijzonder in de jaren 1967 -1974 en geven de Grieken 2,5% bbp aan defensie uit. Dat cijfer is voor Nederland vergelijkbaar 1,2% bbp. Maar als die 2,5% lager wordt kan de Duitse en US industrie geen wapens meer leveren. Dat geld moeten we dan wel eerst lenen aan de Grieken en zo lopen “onze” indirecte militaire uitgaven weer op ten gunste van de Duitse en US bewapensindustrie. [http://tinyurl.com/al86hu]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Klokwerk

Je moet ook even meenemen dat de mensen die de dupe zijn van dit economische rampbeleid geen collectief zijn, maar individuen, individuen die hun inkomen verliezen. Individuele mensen die de dupe zijn van een economische ramp zeggen dat ze het aan zichzelf te wijten hebben omdat hun volk nu eenmaal op zo’n regering heeft gestemd: hoe langer ik nadenk over dat door-elkaar-gooien van individuele en collectieve verantwoordelijkheid, hoe absurder ik de stelling vind.

Wel is Nederland als Euroland met een traditioneel grote bek in deze kwestie verantwoordelijk te stellen voor de economische malaise in Griekenland. Wanneer nemen wij die verantwoordelijkheid eens?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 ed

Waarom is de minister van financiën uit Griekenland afgetreden ? Hij had het over terrorisme en voelde zich bedreigt ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Henk van S tot S

@71:
Lijkt me nogal simpel:
Griekenland wil nog onderhandelen en daarbij is een wat meer diplomatiek aangelegd persoon, beter bruikbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Ralph van der Geest

Eens met 2) inzake die Le Redoutable. Maar wat wil je ook met iemand die van mening is dat een ranzige kutkrant als de Volkskrant (Telegraaf voor lieden die er niet voor uit willen komen dat ze liever de echte Telegraaf lezen) en de sharia-wijken verzinnende Trouw ‘links’ noemt. En een ‘JOOP’ dat een lasterlijk stuk stront als Bart Schut regelmatig aan het woord laat, ‘links’ noemen….ben je wel heel ver van het padje af volgens mij.

 • Vorige discussie