Nederlands grootste denker over integratie

COLUMN - De belangrijkste ideeën van Nederlands grootste denker: Willem Schinkel. In mijn woorden.

Willem Schinkel is een Rotterdamse filosoof en socioloog. Hij is ook al jaren de scherpste denker die we hebben in dit land. Maar niet altijd de meest toegankelijke. Zelf heeft hij daar wel eens over gezegd dat je ideeën niet te hapklaar en easy listening moet maken, omdat ze dan hun waarde verliezen. Je denkt als luisteraar dan te snel: “Okay, dat zal dan wel”, en gaat door met je leven. Maar als je echt moeite moet doen om iets te begrijpen, dan pakt het je, dan begrijp je meer dan alleen de oppervlakte van een idee.

Wat ik hier ga doen is dus een beetje blasfemisch. Ik ga Schinkels ideeën over integratie (die al stammen uit 2008 en daarvoor) heel kort proberen samen te vatten, en als het lukt juist wel toegankelijk. In mijn eigen woorden.

Integratie

Allochtonen, werklozen, ex-gevangenen, mensen die ooit kanker hebben gehad: ze hebben iets gemeen. Ze moeten van de overheid allemaal integreren of zelfs reïntegreren en eindelijk eens participeren, want ‘ze staan nu buiten de samenleving’.
Oh ja? Waar staan ze dan? In België? In zee?

Als je eist dat iemand integreert, zeg je dat hij er niet bij hoort. Prachtig eigenlijk. Eerst zeg je: ‘je hoort er niet bij’, en dan zeg je: ‘maar je moet er wel bij willen horen.’
Het is natuurlijk larie. Nederland is geen natie van witte gezonde mensen met een goede baan. Nederland bestaat uit iedereen die er is, dus ook baanlozen, ook chronisch zieken, ook mensen die de wet wel eens hebben overtreden en ook mensen met een ander kleurtje dan de premier van alle “gewone” witte Nederlanders.

De eis tot integratie is bovendien onoplosbaar. Als de enige reden waarom iemand moet integreren is, dat hij “er nu niet bij hoort”, dan hoort hij er straks ook niet bij. Iemand die in een rolstoel zit, of allochtoon is, of lager opgeleid, of … (vult u maar in) kan immers integreren en participeren tot hij of zij een ons weegt, maar zal er nooit helemaal bij horen. In het beste geval wordt zo iemand een “gereïntegreerde ex-werkloze” of ex-junk. Een “goed geïntegreerde Nederlander van niet-westerse afkomst”.
Dat is iemand die bijna net zo goed is als een echte. Maar niet helemaal.

We bedoelen assimilatie

Integratiebeleid is een beleid waarmee de samenleving zich probeert te zuiveren. Een samenleving die vast zit in een dystopisch denken.

Een utopisch denkend land streeft naar een betere versie van zichzelf, maar dat doet Nederland niet. Ze ziet zichzelf als af, als ideaal. Maar ach en wee, ze wordt bedreigd. Door teveel vluchtelingen, door teveel arbeidsongeschikten, door junks, analfabeten, fraudeurs, antiracisten, bejaarden, mensen die maar niet beter willen worden en teveel kosten, en noem alle gevaren van buiten maar op.

Het ligt nooit aan ons. Alle problemen zijn de schuld van de anderen. En om de schuld aan de anderen te kunnen geven, otheren we die ander, en eisen vervolgens integratie – waarmee we trouwens eigenlijk assimilatie bedoelen.

Ons geduld is onderhand op. Je bent helemaal geen witte man met een goede baan en gezondheid en tussen de 30 en 55 jaar! Wat is er mis met je, wil je soms niet integreren? Je staat buiten de samenleving hoor!

In de hoop dat ik Schinkel niet teveel geweld aan doe met deze nogal lompe verwoording. Check zijn bekendste boeken over integratie hier en hier, of zijn nieuwste boek hier.)

Deze column van Bas Thijs verscheen eerder op zijn eigen blog.

Reacties (42)

#1 frankw

Voor mij staat integreren voor iets anders. In een samenleving moeten we samen leven om het werkend te houden. Integreren betekent voor mij dat ik van iedereen mijzelf incluis verwacht een open houding te hebben naar anderen. Dat ik anderen niet bijvoorbaat uitsluit. En dat laatste hebben fundamentalistische gelovigen en Geert Wilders gemeen. Die doen dat wel. En schaden daarmee onze samenleving.

 • Volgende discussie
#2 KJH

Twee denk/argumentatie-fouten staan in het bovenstaande stukje. En ze zijn nogal fundamenteel.

1. “Nederland is geen natie van witte gezonde mensen met een goede baan.” Nee, maar de belastingen moeten wel worden opgebracht. Hoe dat gebeurt, doet niet ter zake, maar zonder belastingen geen uitkeringen, en geen solidariteit. Dat gegeven op dit punt in het betoog niet adresseren, geeft het stukje een kwade, linkse, reuk.

2. “Als de enige reden waarom iemand moet integreren is, dat hij “er nu niet bij hoort”, dan hoort hij er straks ook niet bij.” Dat is totaal onbewezen lariekoek. Het zegt meer over hoe de waard (de auteur van dit stukje) zijn gasten vertrouwt, dan over hoe dit soort dingen over het algemeen werken in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Arjan Fernhout

Op het moment dat men Schinkel weet te strikken als staatssecretaris of minister dan is het pas goed mis in Nederland. Ook op rechts zou men, pro of contra, dit natuurtalent moeten ‘belagen.’ Uiteraard is deze man er voor zijn studenten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bas Thijs

Ooit keerde Sargasso zich tegen de Roze Khmer, maar het lijkt er op dat de rechtse trollen tegenwoordig ook graag hier hun azijn komen pissen. Het viel me ook al op in de reacties onder “Kalme Burger” van Christian Jongeneel.

@2: Over denkfouten gesproken…

1. Je denkt blijkbaar dat:
A. belasting betalen de enige functie is van een burger.
B. alleen mensen die wit zijn belasting betalen
C. als je mensen die niet wit of rijk zijn uitsluit, er meer belasting betaald wordt.

2. Omdraaien is ook een kunst. Dus als jij zegt dat iemand er niet bij hoort, ben ik slecht van vertrouwen. Ok, weten we dat ook weer.

@3:
Ben je nou aan het oproepen om Schinkel te belagen, creep?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Arjan Fernhout

@4: Andersom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 kneistonie

Ooit keerde Sargasso zich tegen de Roze Khmer, maar het lijkt er op dat de rechtse trollen tegenwoordig ook graag hier hun azijn komen pissen.

Misschien moet Sargasso (of @4) ze blokkeren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 mivleeuw

Schinkel is een groot denker. Ik ben het met hem eens dat de huidige politiek verworden is tot ‘probleem management’.
Je verwoording van zijn ideeën is inderdaad wat kort door de bocht. Er is niemand in dit land die vind dat je er niet bij hoort als je geen ‘witte man met een goede baan en gezondheid en tussen de 30 en 55 jaar’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KJH

@4:

Ooit keerde Sargasso zich tegen de Roze Khmer, maar het lijkt er op dat de rechtse trollen tegenwoordig ook graag hier hun azijn komen pissen.

Vrij vertaald: oh au dit is niet het echoputje dat mij beloofd was ik krijg tegenspraak!

A. belasting betalen de enige functie is van een burger.
B. alleen mensen die wit zijn belasting betalen
C. als je mensen die niet wit of rijk zijn uitsluit, er meer belasting betaald wordt.

A. Nee. Maar het principe van een staat, staat of valt daar bij. Ook de door jou ongetwijfeld bejubelde verzorgings-staat. Wil je anarchie? Prima, krijg je anarchie. Koop guns en conserven en hou op met hopen op een uitkering.
B. Nee hoor, als je goed leest, zie je dat ik die notie min of meer expres uitsluit (‘Hoe dat gebeurt etc’).
C. Nee hoor, dat is een extrapolatie die uitsluitend leeft in jouw brein. Het kan alleen niet zonder een kritische grens aan brave belastingbetalers.

Dus als jij zegt dat iemand er niet bij hoort, ben ik slecht van vertrouwen.

Nee, ik denk dat jij slecht van vertrouwen bent, omdat jij denkt dat sociale promotie gewoon geen onderdeel is van het menu, zelfs als iemand – welk kleurtje dan ook – gewoon hard werkt. Wat paranoïde onzin is. Zie ook @7.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Arjan Fernhout

Probleem is dat er op het moment dat er via links kennelijk geen agenda is om het verwoestende neoliberale, dat kan uitmonden in autoritarisme met blut und boden (wat dat betreft vallen W. en B. nog wel mee; maar erger moet het niet worden) te keren als verwoestende kritiek, het o zo belangrijke (a forteriori) beschouwelijke van Willem Schinkel door figuren als @0 als leidraad wordt gezien voor leiderschap terwijl het slechts als gereedschapskist moet dienen. Leiders als Femke Halsema weten via instinct hoe voeten te geven aan maatschappelijke dillema’s, hopelijk gesteund c.q. gekritiseerd door wat bredere schouders. Niet andersom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Emile M

Het probleem met de integratie-eisen is dat niemand het punt kan aangeven waarop betrokkene als geïntegreerd kan worden beschouwd en waarop zijn omgeving stopt met zeuren. De integrabele moet tenslotte uitgelegd kunnen krijgen door welke hoepel hij geacht wordt te kunnen springen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lutine

@10

Je maakt een zware denkfout. Wie zijn toch in godsnaam die “integrabelen”? Wie moet waar in integreren? Moet de invalide integreren in een valide samenleving? Of moet de valide integreren in een invalide samenleving die helemaal niet bestaat?

Of: moeten allochtonen integreren in een autochtone samenleving?
Of moeten autochtonen integreren in een allochtone samenleving die niet bestaat?

Volgens mij is de kern van de kwestie dat er gevraagd wordt om te integreren in een samenleving die niet bestaat. Ja, er bestaat het denkbeeld van een samenleving bestaande uit autochtone, valide, niet-criminele, masculiene personen. Maar dat zijn er zó weinig dat het niet de werkelijke samenleving is. Integratie bestaat dus niet werkelijk omdat er alleen een vals beeld van de samenleving bestaat. Een samenleving die altijd in beweging is. En nét als je denkt door te hebben waartoe die samenleving beweegt, gaat het al weer een andere kant op.
Integratie is een hopeloos achterhaalde zaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bas Thijs

Misschien leuk om te lezen wat hij van de week schreef:

Waarom Willem Schinkel niet van plan is om over diversiteit te komen babbelen met de JOVD:
“Het diversiteitsbeleid: De reductie tot ‘dialoog’ of ‘gesprek’, kortom, is een typisch Hollands-liberale manier om nooit echt iets te hoeven veranderen.”
“Het komt een dominante orde uitermate goed uit om dingen tot ‘onderwerp van gesprek’ te maken, om ‘alle partijen in het gesprek te betrekken’.
Dat is de beste manier om niet met werkelijk radicale verandering geconfronteerd te worden.”

https://www.erasmusmagazine.nl/2017/11/30/praten-over-diversiteit-nee-dank-u/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Sikbock

Tsja.. die hele bogus over diversiteit gaat uit van de premisse dat diversiteit te meten is op grond van iemands huidskleur, afkomst of gender.

Flauwe kul natuurlijk. Je hebt mensen nodig met diverse (innerlijke) kwaliteiten. Het uiterlijk, de afkomst of gender zeggen an sich helemaal niks over die innerlijke kwaliteiten.

Verschillende ideeën hebben echter minder prioriteit bij “diversiteitsdenkers”. Andere ideeën zijn al snel racistisch, white privilege, koloniaal en noem het boguslingo maar op.

Debatteren op basis van hun eigen clichees. “Strijd” noemen ze dat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Sikbock

Oh nee! Geen debat! Aksie!!=%÷!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KJH

@12: Ik ken de beste man niet, maar ik denk dat:

a) jij iets te geil van hem wordt, en
b) hij zichzelf met zijn sofisterij overal uit ken lullen. Wedden dat als zijn ‘opponent’ iemand is wiens politieke kleur hem beter aan staat, hij het opeens een prima idee vindt om in debat te gaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 AltJohan

@Bas Thijs: ““Het komt een dominante orde uitermate goed uit om dingen tot ‘onderwerp van gesprek’ te maken, om ‘alle partijen in het gesprek te betrekken’.
Dat is de beste manier om niet met werkelijk radicale verandering geconfronteerd te worden.”

De dominante orde:
Ik ben een blanke man en een aanzienlijke groep voelt er niet voor om de positie zomaar op te geven. Ondanks mijn opleiding, huidskleur en geslacht ben ik lange tijd niet tevreden geweest over mijn maatschappelijke positie. Ik zit nu in een fijne relatie, maar ik ben ook lange tijd vrijgezel geweest ik denk dat dat ook meespeelde in mijn onvrede.

Vele allochtonen die assertiever en handiger zijn streven mij al voorbij qua positie. Ik zit niet te wachten op dat de machtspositie van de autochtonen nog verder afkalft. Ik heb het gevoel dat dat allemaal tegen mij werkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 kneistonie

@15: hahahaha!

Het pluspunt bij dit alles is dat Bas geen sofist is. Ook wat waard.

@16: u noem ik ook geen sofist maar wel een cynicus in de Griekse zin. Dicht bij de natuur en daar aan het overleven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 sikbock

@16: Hou Toch op alt johan. Het gaat om de inhoud en kwaliteiten van mensen, niet om hun uiterlijk of afkomst. Door de wereld te gaan bekijken door de (inherent racistische) diversiteitsbril ga je praten over macht op grond van uiterlijk of afkomst in plaats van dat mensen wat kunnen bereiken door hun kwaliteiten en eigen verdiensten. Moet je niet willen. We leven niet in een tribale samenleving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Gladiool

Nu zou ik het toch eens leuk vinden als die hoogopgeleide Haagse politici eens zouden intergreren met de laagopgeleide burgers. Goed voorbeeld doet goed volgen lijkt me.

Verder, wat heeft de staat met samenleving te maken? En belastinggelden met integratie? En burgerschap met belastingplicht? Vele grote begrippen worden weer makkelijk uitgepoept zonder enige samenhang. Misschien bedoeld Schinkel juist dít met dat je
‘-ideeën niet te hapklaar en easy listening moet maken, omdat ze dan hun waarde verliezen’.

@16: Misschien moet je dat idee van machtspositie eens laten varen. Dat werkt zeer bevrijdend en maakt je ook nog eens imuun voor al die andere machtsdenkers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 kneistonie

@18: hm mja, een cynicus komt meestal wel sterker voor de dag dan AltJohan hier en nu. Ik trek die qualificatie dan maar in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Emile M

@11: Eens met je conclusie. De denkfout zie ik niet. Zal wel aan mij liggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Lennart

@16: Tsja, het zal wel een herhaling van zetten opleveren, maar het blijft me fascineren …

“Ik ben een blanke man en een aanzienlijke groep voelt er niet voor om de positie zomaar op te geven.”

Maar wat is die positie dan precies, volgens jou ? En, belangrijker nog, door wie wordt die positie precies bedreigd ?

“Ondanks mijn opleiding, huidskleur en geslacht ben ik lange tijd niet tevreden geweest over mijn maatschappelijke positie.”

Tsja. Je zal niet de enige zijn, vermoed ik.

“Vele allochtonen die assertiever en handiger zijn streven mij al voorbij qua positie.”

Maar daar is iets aan te doen, AltJohan. Er zijn hele goede cursussen, die je helpen om assertief te worden, bijvoorbeeld. En dat soort cursussen zijn er ook voor andere sociale vaardigheden.

“Ik zit niet te wachten op dat de machtspositie van de autochtonen nog verder afkalft. Ik heb het gevoel dat dat allemaal tegen mij werkt.”

Maar AltJohan, de “autochtonen” zijn helemaal geen homogene groep. Ik behoor er ook toe, bijvoorbeeld. Een groot deel van Groen Links en D66 zijn ook gewoon autochtonen. En ook Mark Rutte en Sybrand Buma, de mensen die nu de macht in handen hebben in Nederland, zijn autochtonen. En wat die machthebbers betreft, het zijn niet alleen autochtonen, maar ze vertolkten in de campange ook nog eens het door jou zo gewenste geluid. Waar haal je het idee vandaan dat jouw groepje minder macht krijgt, terwijl het de facto op dit moment de dienst uitmaakt ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 KJH

@19:

Verder, wat heeft de staat met samenleving te maken? En belastinggelden met integratie? En burgerschap met belastingplicht?

Godkolere. In een democratie? Alles.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Arjan Fernhout

Tevreden, meneer Bas Thijs?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Lutine

@21

De denkfout is dat er überhaupt integrabelen zijn. Als er niets is waar je in kan integreren zijn er ook geen integrabelen. M.a.w. dé eenheid waarin men dient te integreren bestaat helemaal niet omdat de samenleving voortdurend in beweging is én heel divers.

Er is geen integratieprobleem omdat niemand weet wáár hij in moet integreren. Wat wel bestaat zijn mensen die integratie als denkbeeld er op na houden. Maar daar kunnen we niks mee. Op alt right is men goed in het cultiveren van denkbeelden over niet-bestaande zaken. AltJohan geeft daar een voorbeeld van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 KJH

@25: Bollocks. Er is wel degelijk een baseline. Anders kun je de natiestaat wel gewoon opdoeken, en van wat daarna komt, daarvan kun je alleen maar heel bang worden.

En die baseline is: onderwijs volgen, proberen om niet financieel afhankelijk te zijn van de staat, niet de wet breken, en in zekere zin: je vrijheid van meningsuiting en je stemrecht ten volle gebruiken. Sowieso vereisen al deze dingen beheersing van het Nederlands, om maar eens wat te noemen. Daarin meegaan, is integreren, en vice versa: daarin niet meegaan, is niet geïntegreerd zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 McLovin

@26: ”Anders kun je de natiestaat wel gewoon opdoeken, en van wat daarna komt, daarvan kun je alleen maar heel bang worden” . Dat lijkt mij nou Bollocks. je hebt natiestaat en natiestaat en volgens mij hebben we eeuwen lang zonder dat concept geleefd en de welvaart en vrede waar nu in leven is niet enkel en alleen aan de natie staat te danken (ongeacht dat enkele schrijvers/denkers daar anders over denken…). Heeft de natiestaat alleen ellende gebracht? Nee, zeker niet. Hadden we de welvaart en vrede kunnen bereiken zonder natiestaat? lastig aan te tonen zonder te vervallen in what-if denken maar ik vraag me af waarom niet? In China, Rome en vele andere rijken waren er ook lange periodes van welvaart, culturele hoogstandjes en interne vrede en dat zou je met alle wil van de wereld geen natie staten kunnen noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bismarck

@26: “Anders kun je de natiestaat wel gewoon opdoeken”
Welke natiestaat? Natiestaten zijn enorm zeldzaam, Europa kent er momenteel geen één.

“Sowieso vereisen al deze dingen beheersing van het Nederlands”
Dat blijkt al niet waar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 AltJohan

@18: “Moet je niet willen. We leven niet in een tribale samenleving.”
Dat er zo iets is als white privilege in deze samenleving komt volgens mij erdoor dat we nog veel in groepen denken, m.a.w. tribaal. Ik heb altijd heel sterk gehad dat ik tribaal denk. Wat ik wel of niet moet willen daar ga jij niet over.

Op klein tribaal niveau bestaat het gezin en op groot tribaal niveau is daar de natie of zelfs het continent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 KJH

@28:

Welke natiestaat? Natiestaten zijn enorm zeldzaam, Europa kent er momenteel geen één.

Da’s hysterisch doen voor de bühne. We zijn nog steeds allemaal natiestaten in Europa.

Dat blijkt al niet waar.

Je geeft geen argumenten, dus ik heb geen idee waar je het over hebt. Volgens mij wordt basis- en secundair onderwijs in het Nederlands gegeven, verschijnt het gros van de kranten in het Nederlands, is de wet gesteld in het Nederlands, wordt de staatscourant in het Nederlands gepubliceerd, zijn de stembiljetten in het Nederlands, en zijn er (terechte) eisen dat je het Nederlands leert als je staatssteun geniet (zoals een uitkering).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Bismarck

@30: “Da’s hysterisch doen voor de bühne. We zijn nog steeds allemaal natiestaten in Europa.”
Nee kijk, dat is pas hysterisch doen voor de bühne. De natiestaat is een utopisch idee uit de Romantiek, dat nog even wat wind mee heeft gekregen in de 20ste eeuw (met alle gevolgen van dien). Met de globalisering is er definitief gedag gezegd aan die utopie, die ook vooraf al alleen bereikbaar bleek met veel geweld. De praktijk is dat geen enkele Europese staat (uitsluitend) een (volledige) natie omvat. Overigens is dat buiten Europa nauwelijks anders.

“Je geeft geen argumenten”
Wie beweert moet onderbouwen. Je begint nu pas te argumenteren en niet in #26.

” Volgens mij wordt basis- en secundair onderwijs in het Nederlands gegeven”
Ook in het Engels (en Frans, Duits, …). Bovendien ben je niet verplicht je onderwijs in Nederland te volgen als je in Nederland woont (in deze streken gaan er genoeg leerlingen de grens over voor hun onderwijs).

“verschijnt het gros van de kranten in het Nederlands”
Krant, krant, wat was dat ook alweer? Op dit moment is de oplage van alle nationale en regionale kranten samen (ruim 3 miljoen) minder dan de helft van het aantal huishoudens in Nederland (7,7 miljoen). Bovendien heb je die niet nodig voor de dingen die volgens jou bij integreren horen.

“wordt de staatscourant in het Nederlands gepubliceerd”
Als het lezen daarvan volgens jou deel van integreren is, dan is de overgrote meerderheid van de Nederlanders niet geïntegreerd.

“zijn de stembiljetten in het Nederlands”
Je hoeft een stembiljet niet volledig te kunnen lezen om te kunnen stemmen. Als je de (al of niet Nederlandse) naam van degene waar je op wil stemmen maar kan herkennen.

“zijn er (terechte) eisen dat je het Nederlands leert als je staatssteun geniet (zoals een uitkering)”
Dat is nogal irrelevant, als integreren betekent dat je financieel niet afhankelijk probeert te zijn van de staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Lutine

En die baseline is: onderwijs volgen, proberen om niet financieel afhankelijk te zijn van de staat, niet de wet breken, en in zekere zin: je vrijheid van meningsuiting en je stemrecht ten volle gebruiken.

@26

Je verkondigt hier je opvatting van hoe de samenleving er uit zou moeten zien. Ongezegd beweer je hier mee dat men dient te integreren in jouw ideaalbeeld. (welke behoorlijk overeenkomt met mijn ideaalbeeld)

Maar niet ons ideaalbeeld is de norm. Er ís geen norm! Jouw (en dus ook mijn) norm gaat al niet op voor iemand met het syndroom van Down om het eens gechargeerd uit te drukken. Wat nou onderwijs?

Jouw (en dus ook mijn) norm gaat al niet op voor de vrouw die in haar jeugd door haar vader is onderdrukt en nu door haar man wordt onderdrukt.

Prima dat jij voor jezelf een norm stelt (doe ik ook!). Maar verhef je eigen norm niet tot maatstaf. Hoe verheven die norm ook moge zijn. Je eigen norm tot maatstaf verheffen is de kern van ideologische verdwazing. Dus ook míjn norm tot maatstaf verheffen is ideologische verdwazing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Lutine

@29

Ik heb altijd heel sterk gehad dat ik tribaal denk.

Die constatering heeft iedereen al gedaan die niet tot de PVV/FvD aanhang behoort. In het kader van het onderwerp wat we hier bespreken (integratie) behoort jouw tribale groep (Wilders/Baudet) niet tot de vorige eeuw, maar tot de 19e eeuw.
Jouw tribale groep behoort zo langzamerhand tot het werelderfgoed en verdient bescherming van Unesco. Samen met gerookte haring op een houtvuur in een ton. En niet te vergeten volksdansen op klompen. Geschikte locatie: Volendam. Alwaar gemondkapte Aziaten jou kunnen bewonderen en bevragen. Toe opa…vertel nog eens…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Arjan Fernhout

Autovampirisme, anyone? Nog steeds zie ik in dit draadje geen enkel teken dat iemand werkelijk iets van Schinkel gelezen heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Lutine

@34

Ik zit dan ook niet te wachten op jouw goedkeuring ….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 sikbock

@34: Ik heb het manifest gelezen. Bovendien is Van schinkel hier toch al samengevat door Bas Thijs? Ook een groot denker die Bas, als ik zijn reacties zo lees ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Arjan Fernhout

@36: Nee, Van Helsing was een nick ooit van mij op een schaaksite. De samenvatting van Thijs over Schinkel is zwaar onder de maat. Nuff said.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Arjan Fernhout

@35: ¿Qué quieres?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 KJH

Maar niet ons ideaalbeeld is de norm. Er ís geen norm!

En dat is dus precies het soort van morele relativisme waartegen ik me verzet. Er is wel een norm, en het is niet eens heel moeilijk om er aan te voldoen.

Let wel: ik ben heus een beetje rechts, maar ik erken de valkuilen van die positie: ik pleit niet, zoals menig ‘nieuw-rechtser’, voor de terugkeer van alomtegenwoordige Christendom, het uitbannen van moderne kunst, of het verbieden van de Islam. Ik vind dat je over abortus en drugs zou moeten nadenken, al vind ik onze huidige positie best Ok (al zal menig Brabantse burgemeester bij die drugs harder nuances bij willen plaatsen dan ik).

Ik vind alleen maar dat mensen de taal en de wet (bij benadering) zouden moeten kennen, en zich eraan houden. En dat is heus niet zo erg, want die heeft ons al honderden jaren voorspoed gebracht. Een positie die niet erg afwijkt van wat Atheners van rond Plato van hun burgers vroegen. Is dat nou werkelijk zo verschrikkelijk veel te veel gevraagd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Lutine

@39

Een ieder wordt al geacht de wet te kennen en zich er aan te houden, dat is het punt niet. We hebben het hier over integratie. En onder integratie wordt normaliter verstaan dat de “niet-aangepasten” zich aan passen aan de dominante groep. Het probleem echter is dat dat geen integratie is maar onderwerping. Zo ging dat misschien in antieke tijden toen men wat sneller was met rigoureuze maatregelen. (uitsluiting of erger) Maar onze huidige grondwet verbiedt dat soort zaken.

Bas Thijs lardeert dat (het ontbreken van een norm) ook met voorbeelden van criminelen vs niet-criminelen. Of valide vs invaliden. Zo er een norm is, is dat een denkbeeldige norm. Het probleem met denkbeeldigheid is echter dat we allemaal een ándere denkbeeldigheid hebben. Waarbij op zijn gunstigst een soort van vage overeenkomst van dat denkbeeld is.

Een ander volgt helemaal niet jouw baseline. Die volgt geen (hoger) onderwijs, die rommelt maar wat aan, al dan niet in een uitkering. Of heeft een totaal ander idee van hoe een samenleving er uit moet zien. Ik zie geen reden waarom anderen aan jouw (of mijn) beeld van een samenleving moet voldoen. Ieder mens volgt zijn eigen passie, zijn eigen denkbeelden, zijn eigen gevoel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Riche

@0 Eigenlijk kun je het ook omdraaien. Als er niets zoiets zou moeten bestaan als integratie voor bijvoorbeeld allochtonen of criminelen wat vaak ook nog eens allochtonen zijn. Waarom moeten er dan wel solidariteit en uitkeringen tegenover staan? M.a.w. waarom moet ik opdraaien voor mensen die niet wensen/ hoeven mee te doen om zelfredzaam te worden? Waarom mag ik niet van mensen verwachten dat ze hun steentje bijdragen door gvd van harte Nederlands te leren? Waarom voor een gehandicapte betalen die zelfs als het mogelijk wordt gemaakt met voorzieningen niet wil integreren op de arbeidsmarkt? Dus waarom geen plicht voor integratie maar wel eentje voor belastingen? Ik zou graag een beetje meer respect willen voor degenen die zorgen dat er brood op tafel komt. Dus graag een dankje wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Arjan Fernhout

@12: Waarschijnlijk zou Willem Schinkel op de zelfde manier reageren op een verzoek van politieke creeps waarom hij niet van plan is om te komen babbelen over integratie. (hoewel het er een beetje aan ligt hoe het verzoek gesteld is). Zoals een beroemd arts niet van plan is om te komen babbelen over koorts. Koorts is een symptoom van een aandoening, maar zelf geen ziekte. Bij Schinkel is obsessie met integratie de koorts en sociale hypochondrie de ziekte. Nu wist ik al dat het ondoenlijk is om even een bondige samenvatting van een complex boek als “Denken in een tijd van sociale hypochondrie” met de ondertitel ‘aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij’ zeker omdat Schinkel een eigen begrippenapparaat hanteert. Maar de opvattingen van Willem Schinkel worden in een pdf goed weergegeven:

Sommige wetenschappers in Nederland zijn felle tegenstanders van het gebruik van integratie als concept voor beleid en onderzoek. Een daarvan is de socioloog Willem Schinkel (2007, 2008, 2009). Begrippen als ‘de samenleving’ en ‘integratie’ zijn problematisch, vindt hij; een term als ‘de samenleving’ verwijst naar een eenheid die er in werkelijkheid niet is. De samenleving zou namelijk worden opgevat als een ‘sociaal lichaam’ en het integratieprobleem als een ‘ziekte’. Als een ‘sociale hypochonder’ maakt de samenleving zich voortdurend druk over de niet-geïntegreerde burgers, die als een bedreigende invloed van buitenaf worden beschouwd. Op deze wijze, zo betoogt Schinkel, worden allochtonen als niet-geïntegreerden buiten de samenleving geplaatst. Het hedendaagse denken in termen van integratie bestendigt de scheiding tussen de samenleving en de mensen die buiten deze samenleving staan, aldus Schinkel. Dit bevordert de tweedeling tussen wij-zij en allochtoon-autochtoon en houdt haar in stand.

Google: Biedt het concept integratie nog perspectief?

Kortom, het is gewoon onzin om te stellen dat Willem Schinkel drie boeken over integratie heeft geschreven. Als je het zo neerpent, dan is een Babylonische discussie het gevolg. Dat zie je al in reacties @1 en @2 (ik sta inhoudelijk achter @1, maar dat is de discussie niet). Wat ik bedoelde met ‘belagen’ in @3 is exact datgene wat jij in @12 neer pent. Willem Schinkel is zeer goed in het ontmantelen van politiek misbruik van wetenschappelijk discussies. Dit volk wordt al jaren oneigenlijk (neoliberaal) gedisciplineerd – en bepaald niet alleen op het gebied van integratie – zonder dat het er genoeg sjoege van heeft; dus Schinkel c.s. hebben als wetenschappers genoeg werk te doen. Hadden ze al moeten doen. Alleen Willem Schinkel heeft wat dat betreft voldoende aan de weg getimmerd.
We zijn ver heen, vrees ik. Een politieke partij die de opvattingen van Willem Schinkel één op één overneemt, heeft geen schijn van kans.
@redactie: gezien reactie @4 heeft Sargasso een opvoedkundige nodig. Geldt zowel voor reaguurders als voor stukjesschrijvers.

 • Vorige discussie