Nederland in de internationale schijnwerpers (2)

GC heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag komt P.J. Cokema, zoals beloofd, nog terug op zijn gastlog van vorige week maandag.

Oplaad station (Foto: Flickr/Olivander)

Ik had beloofd op het gastlogje van vorige week maandag terug te komen. Uiteraard met de bedoeling een boeiend overzicht van alle creatieve vondsten te presenteren, die Nederland zouden doen schitteren in de internationale schijnwerpers. Op de vraag met welk klimaatvriendelijk en schoon idee Nederland die glansrol kon vervullen, kwam slechts één reactie. Het artikel was ook gelinkt op Nujij.nl en daar reageerden toch nog vier lezers.

Deze ongewoon lage respons kan klimaat-moeheid zijn, of een totaal gebrek aan innoverend denken. Ik hou het er voorlopig maar op dat de lezer van GC de internationale schijnwerpers liever niet op dit land gericht zien. Ook niet als er een goed ideetje wordt gelanceerd. Zo trots op Nederland is men hier blijkbaar niet. Het kan ook zijn dat men gedacht heeft dat internationale belangstelling nergens voor nodig is, omdat het op milieu- en klimaatgebied al erg goed gaat hier. Gewoon doorgaan en verder geen aandacht aan besteden. Dat kan aardig kloppen.

Neem de twee reacties die te maken hadden met de elektrische auto. Hier op GC opperde Mark het idee alvast langs de snelwegen honderd tankpunten voor de elektrieke kar te plaatsen. Op Nujij.nl wees ene Yaerav op het succes die de TU Delft bij de zonne-auto-races weet te behalen. De reacteurs waren misschien geïnspireerd door het testritje dat minister Eurlings met een elektrische auto maakte en, opgelucht dat-ie er geen voetgangers mee had geraakt, uitriep dat hij vele miljoenen wil uittrekken voor Nederlandse bedrijven die de motoren voor elektrische auto?s ontwikkelen. Het idee van Mark moet geen probleem zijn. Een volautomatisch batterijwisselsysteem en oplaadstation, zou consumenten kunnen stimuleren over te gaan tot de aanschaf van een elektrische auto. In Japan staat een model dat in luttele minuten de auto weer oppimpt. De bestuurder kan gewoon in de auto blijven zitten. Makkelijker dus en sneller dan benzine tanken.

En dat was in het nieuws nog voor het gastlog werd gepubliceerd. Op de dag zelf maakte Schiphol bekend al een elektrische auto te hebben aangeschaft voor het personeel en staatssecretaris De Jager kondigde een flink belastingvoordeel aan voor leaserijders met een elektriek karretje. De dagen na de publicatie stond de elektrische auto nog vol in de nationale schijnwerpers. De gemeente Amsterdam steekt er tien miljoen euro in en Peter van Dalen, SGP/CU-lijsttrekker voor het EU-parlement, vindt dat Brussel de auto flink moet promoten en dat er zelfs een groot netwerk van oplaadstations moet komen. Waarmee we kunnen concluderen dat, gezien de reactie van Mark en de heer Van Dalen, er kennelijk heel korte lijntjes tussen GC en de CU en SGP lopen.

Het is mooi meegenomen dat het gastlogje dat dan weer allemaal aan het licht heeft weten te brengen, maar daar ging het niet om. De uiteindelijke conclusie moet zijn dat het op gebied van initiatieven ten behoeve van milieu en klimaat, zo goed gaat in Nederland, dat niemand daar ook maar iets aan heeft toe te voegen.

  1. 2

    @1

    Ach, er is toch 1 Europese energiemarkt? We krijgen nu al atoomstroom uit Frankrijk. De facto is de stroom die we uit Duitsland krijgen gedeeltelijk duurzaam. Als wij niks vies bijbouwen wordt onze stroom vanzelf schoner. En dat op kosten van de Duitse belastingbetaler.