Native Perspectives 11

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol


Off late the term ‘decadence‘ comes to mind.

It seems mainstream culture is unable / unwilling, to respond adequately to current pressing issues. This could be labelled as decadent, in the sense of a self destructive response. Respondents regarding this blog can file themselves under this category. In fact, it might prove illustrative to read the reactions to previous postings and compare them to the subject matter presented.

Fortunately there are other currents in society, which are open to a regime where potentials are stimulated to unfold.

As I see it, a regional format addressing contemporary icons has best chances for resilience to unfold.

Why cars? Since they’re icons of freedom, death, wealth, power, obesity, speed, urban sprawl, congestion, stagnation, utility and a host of other things.

Changing the icons, is changing conceptions of the Good. And that is what bears strong potential of making a significant contribution to the unfoldment of potentials.

Reacties (39)

#1 su

Off late

Belated pungency?

 • Volgende discussie
#2 Karsa Orlong

@su#1 Moet inderdaad “Of late” zijn. Dat Nederlandse stuk van Emil waar s’z toen naar linkte was goed te volgen. “unfoldment” is trouwens ook een draak van een woord (wordt volgens google vooral gebruikt in combinatie met spiritual. Anyway volgens Emil moeten we dus aan de electische auto. Nuon is het geloof ik met ‘m eens. Klaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 su

Ja, dat unfoldment zat mij ook dwars. En deze zin vind ik ook al een draak:

Respondents regarding this blog can file themselves under this category.

Pure nengels volgens mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Chiel

Het is tenminste een kort postje. Nogsteeds wat warrig, maar in ieder geval kort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Gezellig

minstens even begrijpelijk als het origineel!

http://tinyurl.com/5qkecv

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Chiel

Jammer dat ‘unfoldment’ niet wordt vertaald. Is ‘ontvouweraties’ geen woord dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@6: ontplooiing?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Gezellig

@7 ja mooi! hoewel het iets anders betekent dan ontvouwing, maar goed. Met die twee woorden kan je een mooie NL zin maken.

…hoe meer ik naar die laatste zin kijk, hoe minder ik m begrijp…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 su

Ik denk dat je het met uitwerken moet interpreteren. Niet dat dat veel bijdraagt. Teveel potentialen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 RB

Emil de grote spellingsmachine sarcassa weer van nieuwe bayesian input geruimtescheept heeft.

En nu, jongens? Biertje dan maar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Paul

volgens mij is dit de Matrix;
heb ik nou het schermschot gewonnen?
roffel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Palestrina

Het is toch interessant dat er blijkbaar een groep mensen bestaat die, zodra ze iets niet begrijpen, de boodschapper gaan aanvallen op de vorm (gebrekkig engels, lengte van de boodschap).

Als dat algemeen zou gelden, dus ook voor echte belangrijke zaken in de wereld (energievoorziening, bevolkings stabilizatie etc), dan zou dat betekenen dat er een enorme hoeveelheid aanvallen op vorm moeten zijn.

*** kijkt even in een willekeurige krant op dat te checken ***

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Oplawaai

Ik snap die critici wel. Als je voor een zo ambitieuze (of pretentieuze) vorm kiest, dan moet je die ambitie wel waarmaken. Blijkbaar vinden veel mensen dat dat Emil (nog?) niet zo goed lukt.
(Over wat ik zelf vind zeg ik lekker veilig niks…)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 S’z

Van mijn kant (klikmelink) toch ook wel een beetje m’n excuses aan Emil om het op de spits te drijven. Desondanks, educatief meesterschap is in deze problematiek OOK aan de orde. Voorlichten en sensibiliseren en gedrag veranderne zijn al moeilijk genoeg. (Je hebt er vooral sociale netwerken voor nodig. Het Sargassonetwerk echter …)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Karsa Orlong

Ach palestrina hou toch op. Ik heb vele malen inzichtelijker materiaal gelezen wat gewoon leesbaar was … en Emil kan het wel (zie voorbeeld S’z). Deze vorm is slechter dan de telegraaf of een door chinezen geschreven biologie artikel. In de (beta)wetenschap zou ie hier niet mee weg komen (zoals door vele reaguurders hier is opgemerkt), in de krant zou ie hier niet mee weg komen etcetera. Op een blog mag ie het zeker proberen maar dan mogen wij ook kritiek leveren. Ik probeer het nu al inhoudelijk samen te vatten maar ik denk dat er pas een echte inhoudelijk discussie komt als er gewoon een duidelijk verhaal wordt geschreven. Dus palestrina als jij nu voor ons even emil samenvat, kunnen we een inhoudelijke discussie hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Gezellig

@14 precies. De posts zelf zijn niet te begrijpen zonder de links waar naar verwezen wordt. Als je al deze tekst bij elkaar zet kom je al snel op 30 A4tjes txt, excl. het NRC artikel en 2 websites. Dan vind ik het niet gek dat er niet direct een inhoudelijke discussie losbarst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Gezellig

PS: en dan heb ik het dus alleen nog over deze aflevering 11!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Palestrina

@Karsa Orlong:
het gaat niet zo goed met de wereld, en de “next quarter profit / next election”-mentaliteit helpt niet zo goed. We hebben snel een paar helden nodig die het op gaan lossen, anders gaat het echt mis

Is dat een redelijke samenvatting?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Palestrina

Ik sla de eerste 63 discussie punten even over en ga direct door naar puntje 64:
Stel er komen een paar helden, van die echte leiders die samen de wereldbevolking het rechte pad laten zien. Die paar goedbedoelende leiders hebben de facto alle macht in handen en ze zagen dat het goed was. Na een tijd zijn praktisch alle wereldburgers overtuigd van het nut van een duurzame samenleving en de leiders zijn dus niet meer nodig.
Het puntje is: wat gaan die leiders doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Karsa Orlong

Ik deel de analyse niet dat “het niet zo goed gaat met de wereld”.

We zijn rijker dan ooit tevoren en er zijn minder grootschlige militaire conflicten dan ooit te voren. Ik neem aan dat jouw samenvatting over het milieu gaat?

De primiaire mileu problematiek zoals we die in de jaren tachtig hadden is in het westen grotendeels opgelost. Blijft over: broeikas / energie / opraken niet hernieuwbare resources. Hier gaat mijns inziens de wal het schip keren, maar niet voordat het een paar graadjes warmer is geworden, de voedsel productie lokaties zijn veranderd, er wat dieren en planten zijn uitgestorven en er wat delta’s in de derde wereld zijn ondergelopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 su

Welke 64 punten?

/spoor volledig kwijt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Palestrina

@su: de 64 punten zijn niet letterlijk bedoeld. De stelling dat we helden nodig hebben die de wereld gaan redden is er eentje waar je nogal lang over zou kunnen discussieren (“waarvan moet de wereld dan wel gered worden?”, “moet de wereld wel gered worden?” “kan de wereld wel gered worden?”, “wat is een held?”, “is Gaia misschien al bezig zichzelf te redden?” etc). Mijn puntje (“wat doe je met de helden nadat ze de wereld gered hebben?”) is chronologisch gezien niet meteen het eerste discussiepunt, daarom noemde ik het “punt 64”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 su

Mja, maar echt inhoudelijk op de aangedragen punten lijkt dat er ook niet op in te gaan. Van helden maak je naderhand action-figures. Maar is dat nou echt waar Emille met zijn perspectives naartoe wil? Het enige wat ik er zelf uit heb kunnen filteren is wat verhandelingen over de veranderende energiemarkt, electrische auto’s en wat morele vingers. Maar weinig samenhang onderling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 S’z

Of het nu gaat om duurzaamheid of over zin & onzin Europa of over … sen-si-bi-li-se-ren vereist visie, inspirerende leiderschap, pragmatisme … en contact maken (aka communicatie). Enz.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Palestrina

@Karsa Orlong: beter nog dan te zeggen dat het niet zo goed gaat met de wereld is, denk ik, te zeggen dat het de verkeerde kant op gaat met de wereld (tenminste vanuit het standpunt van de mensheid).
Het is verdedigbaar dat de mensheid het het gemiddeld nog nooit zo goed heeft gehad als in de afgelopen tientallen jaren.
Het gaat echter de verkeerde kant op omdat de huidige welvaart niet duurzaam is. Je kan dat inderdaad zijn aan het broeikaseffect, maar vooral ook aan het groeiende gat tussen energie vraag en aanbod. Het is denk ik wenselijk dat er nu vooral qua energievoorziening aktie komt, en omdat dat in eerste instantie waarschijnlijk koopkracht beperkende maatregelen zullen zijn is het in een democratisch systeem eerst nodig voldoende draagvlak te creeren.
Volgens mij was het Lely die zei dat er 3 dingen moeten samenvallen om iets groots te bereiken.
1) er moet iets ergs/indrukwekkends (bijv. een ramp) gebeuren waardoor er draagvlak komt voor aktie
2) er moet een plan zijn voor aktie
3) er moeten een onvermoeibaar iemand zijn die het plan wil uitvoeren

Waar Emil volgens mij op doelt is dat er “potentials” moeten zijn om plannen te maken en helden om de plannen uit te voeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 S’z

M.a.w. wat je hier ziet met die reeks is :
– too high brow for an average reader
– ook de meer academische of vrijgevochten lezers lusten het niet.
Ineffficiënte communicatie. Dat signaal werd al gegeven van dag één. Respons op dat signaal is : “jamaar wat ik zeg is TOCH belangrijk doe dus aub moeite en lees het toch”. Tja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Palestrina

@su: wat Emil zelf denkt weet ik natuurlijk ook niet zeker.
Zijn communicatie is niet geheel eenduidig, en wat dat betreft is de link met de “The Matrix” films wel passend. Ook daar zijn de berichten verre van eenduidig en wordt de kijker haast gedwongen (voor zover dat kan) om zelf na te denken en er zelf uitleg aan te geven. Andere overeenkomst is dat er grote kritiek is op de “The Matrix” films (vooral het tweede en derde deel, maar zelf denken bijna onontkoombaar is) van mensen die gewend zijn aan voorgeprakte, makkelijk behapbare berichtjes uit de mass media.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Palestrina

@ S’z
“too high brow for an average reader” is voor een blog als Sargasso juist een pro.
Er is inderdaad een groep academische of vrijgevochten lezers die het niet lusten, maar ik behoor niet tot die groep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Karsa Orlong

Please niet de matrix. Leuke film, maar neem ‘m aub (vooral 2 en 3) niet te serieus. Opgewarmde kliekjes, achterhaalde pseudo filosofie, inconsistenties in toon (einde deel 1 neo = superman; deel 2 toch niet, want we willen cashen) en feiten (oerstomme robots zie http://www.cracked.com/article_16338_p2.html).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Karsa Orlong

En onleesbaar != high brow. Sommige high brow = idd onleesbaar, maar ik kan door de onleesbaarheid niet determinieren of dit highbrow is … dat is de crux van mijn bezwaar. En van talloze anderen zie de vergelijking met de problematiek rond “Intellectual Impostures / Sokal” in de discussie rond de perspectives 10: https://sargasso.nl/archief/2008/06/10/native-perspectives-10/).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 S’z

Matrix, Twelve monkeys, Stalker, The hidden fortress, … whatever, daar gingen mijn #24+26 niet over. (Verder meer eens met #29 dan #27 wat betreft The matrix.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Palestrina

@29 “Goede fictie is meestal niet consistent.” stel ik maar even fenomenologisch vast.
Het is natuurlijk waar dat het niet zo waarschijnlijk is dat als de Matrix realiteit echt zou gebeuren, de robots in de Matrix film “hand”-to-hand combat zouden voeren.
Toch is dat nou niet het meest onwaarschijnlijke van de film. Het is altijd grappig vermakelijk om te zien hoe de meest grove onwaarschijnlijkheden (machines die een mensenwereld bijna perfect kunnen simuleren, machines die mensen nodig hebben voor energie etc) relatief gemakkelijk worden geaccepteerd, terwijl kleinigheden worden aangegrepen om aan te geven dat de film niet deugd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Palestrina

@30 Als ik naar een verzameling wolken zit te kijken en door de toevallig waargenomen vorm van de wolkenpartij wordt gestimuleerd om na te denken dan vindt dat alleen maar fijn.
Hetzelfde geldt voor films als The Matrix en de teksten van Emil. Het zijn stimuli die aanzetten tot nieuwe gedachten en het is voor mij redelijk onbelangrijk wat Emil dacht toen hij de tekst schreef of wat de gebroeders dachten toen de films maakten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 S’z

Hm, #30, als ik het goed begrijp betreft de kritiek van Sokal & Bricmont (klikmelink) vooral de Franse postmoderne mist. In dat (verdom)hoekje wil ik deze reeks nu ook niet duwen. Het gaat hier niet om ijle essays, maar wel degelijk over issues, zij het wat lastig ingeleid. Over duurzaamheid, met vaak pertinente links. Bv. de Lincvolt link zal ik vlotter onthouden dan menige pagina uit “Amérique” van Baudrillard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 S’z

Ivm die Lincvolt, overigens … ooit al gehoord van de GM EV1 (klikmelink) ?

Vergelijk deze twee artikels. (Ik kies voor DM omdat het dan 2x dezelfde bron betreft.) Het eerste artikel biedt een rare achtergrond bij het lezen van het tweede.

http://forum.goddeau.com/viewtopic.php?f=11&t=4400

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/285623/2008/05/22/GM-gaat-elektrische-auto-lanceren-voor-minder-dan-30-000-dollar.dhtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Karsa Orlong

@S’z#34 ja we chargeren. Ik vermoed niet dat Emil zo erg is als franse postmoderne filosofie. Al was het alleen maar omdat ie het over concrete problemen heeft en over de moeilijkheid om dat soort globale, niet acute NIMBY problematiek op te lossen. Maar de reden voor chargeren is het feit dat het grappig is, makkelijk scoort en een niet te missen punt maakt.

Verder is de nadruk die palestrina op helden legt wellicht gevaarlijke naieve romantiek. Het wachten op een jezus figuur of een soort van verlossing.(weer matrix bij de weg). Wat Emil volgens mij bedoelt is dat we nieuwe dingen cool (iconen) en normaal (nieuwe mindset) moeten gaan vinden. Ik denk dat dat kan zonder grote revoluties, zie prius etc. maar dat de overheid er wel wat meer vaart/geld in mag steken dan nu het geval is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Gezellig

En Emil, wat denk je ervan tot dusver?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 S’z

Holadrijé, da’s touché !

 • Vorige discussie