Mot du Jour | Knevelarij

Knevelarij

De beschuldigingen richting Staatssecretaris Menno Snel zijn niet mals. Machtsmisbruik, het handelen in strijd met de wet en knevelarij. Wacht, knevelarij? Ja, wij kenden het woord ook niet. Het is blijkbaar zo’n uitzonderlijke beschuldiging dat niemand de afgelopen 200 (?) jaar de tijd heeft genomen het woord voor dit ambtsmisdrijf aan te passen aan de moderne tijd.

  1. 3

    Ik vind het wel een goed signaal, dat er nu onderzocht wordt of bewindslieden en ambtenaren aangeklaagd kunnen worden voor repressief beleid en machtsmisbruik. Dat loopt al een tijdje de spuigaten uit, ten koste van de zwaksten in de samenleving. Kafka is er niets bij.