Moria-deal op herhaling

Dossier:

Hè, hè, zijn we eindelijk van dat demissionaire kabinet af. Nu kan de Tweede Kamer ook weer voortvarend verder en wel met de controversieel verklaarde onderwerpen.

Nadat Rutte III ten val kwam stelden de Tweede en Eerste Kamer vast welke onderwerpen als politiek gevoelig beschouwd konden worden. Pas bij aantreden van een nieuw kabinet kunnen die onderwerpen weer op de Kameragenda gezet worden. Een traditie die moet voorkomen dat een demissionair kabinet niet fluks nog wat van die politiek gevoelige zaken er door jast.

Van de 308 controversieel verklaarde onderwerpen, werden er 54 migratierechtelijke onderwerpen op ‘non-actief’ gesteld. Van de 89 controversieel verklaarde onderwerpen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gaan er 54 over het migratierecht (bron: Verbijfblog van de sectie migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam).

De thema’s integratie, immigratie, asielzaken en vreemdelingenzaken kregen bij de meeste naoorlogse kabinetten een ‘rechts’ VVD/CDA stempel gekregen, met hier en daar wat kleine puntjes van D66 en ChristenUnie (bron: Republiek Allochtonië). Dat was onder Rutte I tot en met III niet anders.

Rutte I: Gerd Leers (CDA) minister voor immigratie, integratie en asielzaken, Ministerie Binnenlandse Zaken.
Rutte II: Fred Teeven (VVD) staatssecretaris voor Integratie, Immigratie, Asielzaken en Vreemdelingenzaken,  Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Rutte III: Mark Harbers (VVD) staatssecretaris voor vreemdelingen- en vluchtelingenzaken, migratie en aangelegenheden betreffende mensenhandel, opgevolgd door Ankie Broekers-Knol (VVD), Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Mark Harbers is terug in Rutte IV, nu als minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ankie Broekers-Knol heeft afscheid genomen en is opgevolgd door Eric van der Burg (uiteraard VVD) als staatssecretaris Asiel en Migratie.

Nieuw gezicht, nieuw elan, nieuw beleid? Je zou bijna zeggen van wel omdat in het coalitieakkoord wordt beloofd dat het jaarlijkse hervestigingsquotum opgehoogd zal worden van 500 naar 900 vluchtelingen.

Maar de manier waarop het nieuwe kabinet dat wil realiseren is een regelrechte kopie van de ‘Moria-deal’, een van de controversieel verklaarde onderwerpen.
De ‘Moria-deal’ hield in dat 100 kwetsbare personen, waarvan 50 kinderen tot 14 jaar naar Nederland gehaald zouden worden. Maar omdat onder Rutte II humanitaire hulpverlening tot boekhoudkunde werd gedegradeerd werden 100 reguliere hervestigingsplaatsen geschrapt.

Dat trucje wordt nu herhaald. Pas als de invoering van maatregelen ter bevordering van terugkeer bij onrechtmatig verblijf gestalte hebben gekregen, wordt het aantal hervestigers verhoogd. De UNCHR en stichting Vluchtelingenwerk wezen al op deze merkwaardige constructie.

Met andere woorden: vluchtelingen hoeven er niet op te rekenen dat het Ruttiaans cynisme vervangen zal worden door empathie. Niks nieuw beleid.

Reacties (12)

#1 Co Stuifbergen

Als ik het goed begrijp, is het niet precies hetzelfde als de Moria-beslissing.
De Moria-beslissing was: voor elke vluchteling uit Moria die in Nederland komen mag, laten we een andere vluchteling in een ander kamp zitten.

De nieuwe regeling komt neer op:
We laten meer vluchtelingen toe, maar pas nadat we de kilometerheffing ingevoerd hebben. Of zoiets.
(in theorie zou dit een permanente verbetering kunnen zijn, maar pas na Sint-Juttemis).

  • Volgende discussie
#1.1 P.J. Cokema - Reactie op #1

De regeling komt er op neer: eerst iemand er uit, dan iemand er in. Dat is tegen de intentie van de hervestigingsdafspraken op. Bij mijn weten os het internationale verdrag waar Nederland voor heeft getekend nog niet veranderd of heeft Nederland zich daar van terig getrokken.

#2 beugwant

Je moet die mensen ook ergens huisvesten. Ik weet in Zeewolde nog wel een strook rijksgrond, waar -vermits het mag van de stikstof- een opvang gebouwd zou kunnen worden. Maar Facebook zit er ook op te azen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#2.1 Co Stuifbergen - Reactie op #2

Ik denk dat ik nog ruimte weet bij Lelystad. En in de Haarlemmermeerpolder.
Want het blijkt dat Lufthansa sommige vluchten uitvoert met lege vliegtuigen.
(oké, ik weet niet of Lufthansa ook met lege vliegtuigen naar Schiphol vliegt).

  • Volgende reactie op #2
#2.2 beugwant - Reactie op #2.1

Stoelen uit die vliegtuigen en bedden erin. Het voorbeeld staat in Teuge.

(en iedereen vliegt met lege vliegtuigen op Schiphol, want daar zijn de slots het schaarst.)

  • Volgende reactie op #2.1
#2.3 Frank789 - Reactie op #2.1

[ Want het blijkt dat Lufthansa sommige vluchten uitvoert met lege vliegtuigen ]

Er is ook een hoop verborgen “leegheid”.
Vluchten met maar 10 man aan boord waar plaats voor 100 is, zijn in principe ook “leeg”. Normaal zou je zo’n vlucht cancelen en combineren met een ander tijdstip.

“Hoeveel (bijna) lege toestellen op Schiphol vliegen, is niet bekend. Schiphol zegt daar geen informatie over te hebben.”
Oh, ja, elk leeg toestel komt gewoon aan de gate staan en dan staat de hele ploeg bagageafhandelaars en grondstewardessen klaar om de niet bestaande passagiers te begeleiden. Bulshit.

https://www.ad.nl/binnenland/duizenden-lege-spookvliegtuigen-de-lucht-in-om-landingsrechten-niet-kwijt-te-raken~ad9e162c/

  • Vorige reactie op #2.1
#2.4 P.J. Cokema - Reactie op #2

Je moet die mensen ook ergens huisvesten.

Ah ja, het argument van alt-right politici die beweren niet tegen opvang van vluchtelingen te zijn maar dat we er, jammer helaas, geen plaats voor hebben want ‘eigen volk’ kan al niet aan woonruimte komen.

  • Vorige reactie op #2
#2.5 beugwant - Reactie op #2.4

Je kunt ervan vinden wat je wilt en je kunt de boodschapper kleuren hoe je wilt, maar je kunt ze niet eeuwig in een noodtent laten bivakkeren. Dat geeft gerechtvaardigd gemor. Reserves aanhouden lijkt in Nederland een taboe, overal moet meteen het uiterste eruit gehaald worden en altijd maar tot het gaatje gaan.
Een probleem met die betweterige Batavieren is dat ze denken dat ze in een volwaardig land wonen, terwijl het eigenlijk een stadstaat is. En elke plek waar een vluchteling een beetje tot rust kan komen wordt door een projectontwikkelaar ingepikt om er villa’s of luxe appartementen voor expats van te maken.

#2.6 KJH - Reactie op #2.5

Tja, op enig moment zal links toch ook moeten erkennen dat ‘natuur’ (ok, park-) behoud, ruimte voor groene energie-opwekking en bevolkingsgroei (waar die ook vandaan komt) in Nederland tegenover elkaar op een weegschaal staan. Iets met cake willen houden en die ook willen opeten.

#2.7 P.J. Cokema - Reactie op #2.6

Wat nou links? Rutte IV is verre van links en belooft jaarlijks 400 vluchtelingen meer op te nemen. Om te voorkomen dat het ook zo ver komt bouwt met het beruchte ‘addertje onder het gras’ in, in plaats van dat ze er eerlijk voor uit komen hun oren te laten hangen naar de rest van het rechtse deel in het parlement.
In jouw opvatting zou Rutte c.s. moeten zeggen: kijk, we hebben hier zoveel vierkante meter en dat hebben we al zo verdeeld dat er geen mens meer bij kan. [trekt empathisch smoel]dat vinden we natuurlijk reuze zielig voor alle mensen die in nood zitten[/verwisselt empathisch smoel voor hypocriet masker] maar we kunnen echt niet anders[//flikkert hypocriet én empathisch masker in de prullenbak]

#3 Jos van Dijk

Uit Nederland zal de vernieuwing niet komen. Misschien van Italië en Duitsland, als we mogen afgaan op berichtgeving van Politico.

Germany and Italy want to use their upcoming bilateral “action plan,” announced last month, to work toward “a sustainable European asylum policy” with “humane and fair rules,” German Foreign Minister Annalena Baerbock said Monday during a visit to her Italian counterpart Luigi Di Maio in Rome. “We are both not willing to accept the dying in the Mediterranean Sea,”. Baerbock proposed that a smaller coalition of the willing might have to go ahead: “Some states will have to lead the way,” the Green politician said. “States that have a common understanding of humanitarianism and orderly structures at the external borders will have to work hand in hand … The status quo is no longer sustainable.

Ben benieuwd hoe de nieuwe staatssecretaris hier tegen aan kijkt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3.1 basszje - Reactie op #3

“States that have a common understanding of humanitarianism and orderly structures at the external borders”

Nederland yolo’t dat gewoon weg natuurlijk. Met een sneer dat de Italianen dan maar niet zo lui moeten zijn. Moet je je land maar aan de noordzee (de echte zee!) bouwen, in plaats van die rare mediterraanse.

Dat je hier geen Schotten ziet overvaren is prima bewijs dat de kustwacht op orde is hier.