Misdaad daalt alweer

Stel je nou eens voor dat de misdaad in Nederland in 5 jaar tijd met bijna 15% zou stijgen. Wat zou dat dan voor een krantenkoppen opleveren?
Stel je nou eens voor dat de misdaad in 5 jaar tijd met bijna 15% zou dalen. Wat denkt u dat er dan gebeurt. Niets!
Want wat moet je nou met goed nieuws zeg. Dan heb je niets meer om over te zeiken en moet je naar je eigen tekortkomingen gaan kijken.

Afijn, de misdaad is dus alweer voor het vijfde opeenvolgende jaar gedaald. “Ietsjes minder” is de kop dan, als er al aandacht voor is. En dat het toch echt om ruim 13% in die periode gaat. Als we in dat tempo doorgaan, hebben we voor 2050 de misdaad opgelost.


Met dank aan Flip van Dyke die ons hier op attendeerde en tevens een inzichtelijke grafiek stuurde van de belangrijkste soorten misdaad en de trend daarbinnen. Op basis van cijfers van het CBS uiteraard.

Gaan we deze discussie uit 2009 gewoon nog een keer voeren!

Reacties (44)

#1 knelistonie

Deze statistieken lijden onder mode, paniek, beleid, en nog zowat. If ergens dan geldt het hier: de observator (politie) is deel van het waargenomen systeem.

 • Volgende discussie
#2 Cor Mol

Als we de misdaadverslaggevers nu eens vervingen door de journalisten die dagelijks de beurspagina verzorgen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 knelistonie

@2 prachtige gedachte. Van 2007 tot 2010 is er in NL meer geld verdampt dan ooit. Maar de misdaadcijfers daalden gestaag…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Yevgeny Podorkin

Woninginbraken met 10% (10.000 woningen) gestegen. Waar staat dat bij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Frank

Opvallend. de misdaadcijfers lijken gestaag omlaag te gaan, maar de ophelderingscijfers blijven gelijk. als we ze doorgaan hebben we in 2030 helegaar geen politie meer nodig!
Intrigerende cijfers. Zou het demografie zijn (een jonge generatie die ouder wordt), of misschien wel minder aangiften (want het heeft met een paar uitzonderingen na toch niet zo veel zin?). Vragen, vragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Steeph

@YP:
1.1.2.15 Diefstal uit woning 4,3 4,4 4,1 4,3 4,5 4,9

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 ReinoutS

Tja, ik kan deze cijfers toch niet helemaal los zien van de welbekende problemen met de politie-ICT waardoor aangiftes soms gewoon helemaal niet meer geregistreerd worden. En hoe is de trend in het aandeel burgers dat geen aangifte doet van een misdrijf “omdat het toch geen zin heeft”? Vragen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jazzper

Na vele malen vruchteloos enkele uren voor aangifte van winkeldiefstal op het bureau te hebben doorgebracht (notabene na het moeten maken van een afspraak), afstandsverklaringen voor opnames van beveiligingscamera’s hebben moeten ondertekenen en minder intelligente verbalisanten herhaaldelijk hebben moeten uitleggen hoe de juiste formulering in het PV moet luiden, heb ik het ook maar opgegeven. De verzekering betaalt toch niets uit als er geen braaksporen zijn, opsporing heeft geen prioriteit als er geen geweld bij komt kijken en de spullen komen ook niet terug. Zelfs als ik via Marktplaats persoonlijk de heler opspoor heeft de politie na flinke pressie van mijn zijde nog twee weken nodig “om een team te formeren”, waarna de spullen al doorverkocht zijn en de bewijslast is verdwenen. Ik doe dus geen aangifte meer (meer dan 1 feit per maand) en werk dus graag mee aan de daling van de misdaadcijfers. Zou ik de enige zijn die zijn tijd beter wil besteden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Yevgeny Podorkin

De grootste klappers lijken die in de bestrijding van vermogensmisdrijven (koppeling belastinggegevens e.d./ ontduiking via buitenlandse rekeningen onmogelijk gemaakt?) en vernielingen (meer camera’s?). De rest lijkt redelijk in evenwicht of verschoven naar woninginbraken…

En goed nieuws verkoopt nooit.

*had link ff over hoofd gezien steeph*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joep

De cijfers zijn gebaseerd op ‘geregistreerde criminaliteit’ , dat zijn vnl aangiften. De enige conclusie kan zijn: er is minder aangifte gedaan. Dat zegt niets over een daling van de misdaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Frank

Steeph, weet jij of er inmiddels cijfers beschikbaar zijn voor de aangiftebereidheid zoals die in 2009 voorhanden waren?
Ik heb overigens wel moeite om de verschillende methoden te achterhalen en doorgronden, maar al met al zijn de gemiddelde bereidheid tot aangifte (destijds) alsmede de oplossingspercentages erg laag en dat geeft te denken.
Neemt niet weg dat de dalende trend van de misdaad grotendeels reeel zou kunnen zijn, en dat is natuurlijk fijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 vander F

Die belachelijk lage oplossingspercentages geven vnml aan dat er defacto helegaar niets verandert.
Crime pays, bigtime.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Harm

Grappig dat ongeacht de politieke kleur de geloofwaardiheid van de politie tot het nulpunt schijnt te zijn gedaald.

Ik wacht op het antwoord van de vraag van Frank (11).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 vandyke

@YP Die woninginbraak had ik er inderdaad bij moeten zetten.
Hier de volledige lijst met misdrijven.
Let op dat sommige misdrijven meerdere keren voorkomen omdat ze verschillende artikelen van het WvS betrekking kunnen hebben. Dat is oa het geval met diefstal uit woning.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Steeph

@Frank (ea): Nee, ik heb geen recente gegevens over de aangiftebereidheid gevonden.
Ik ga er even vanuit dat het blijft schommelen rond de waarden van de laatste 8 jaar.

Maar…
Hier ligt wel een aardig discussiepunt. Waardoor zouden mensen geen aangifte doen? Vaak door gebrek aan vertrouwen dat er ook iets mee gebeurd.
Dat wordt natuurlijk versterkt als de enige berichten in de krant gaan over de zoveelste misdrijf en het zoveelste onopgeloste geval.
Zou de bereidheid niet omhoog gaan als de krant melding maakt van “we winnen de strijd tegen de misdaad”?
Zitten we anders niet onze eigen negatieve insteek te versterken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Spam

@15 Bovendien is links nu niet aan de macht, dus wat heeft het dan nog voor zin om de politiek de schuld te geven van de alsmaar toenemende criminaliteit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@9: Ik denk dat je je de verkeerde dingen voorstelt bij vermogensdelicten. Dat is vooral diefstal, beroving en oplichting. Fietsendiefstal is (al jaar en dag) het meest voorkomende vermogensdelict in Nederland.

De aangifte daarvan kan tegenwoordig gewoon online gedaan worden (net als voor winkeldiefstal #8, daar hoef je niet meer uren voor naar het politiebureau). De drempel om aangifte te doen is tegenwoordig dus veel lager dan vroeger. Ik vind het daarom ook zo vreemd dat bijna iedereen hier de daling probeert te verklaren door een lagere aangiftebereidheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Weerman

Omdat het geboortecijfer laag ligt worden er minder mannen geboren waardoor de criminaliteit daalt. Heeft m.i. niets met aangiftebereidheid te maken, er zijn simpelweg minder mensen die rottigheid uithalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 bertje

waarom reageert geen van de mooiweer-denkers hier op het bericht van Jazzper?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 gronk

Vaak door gebrek aan vertrouwen dat er ook iets mee gebeurd.

Of omdat de politie, heel behulpzaam, zegt dat je NAW-gegegevens bij de dader terecht komen (in geval van geweldsmisdrijven). Dan krijg je de dader nog een keer op bezoek op een willekeurig moment om verhaal te halen. Of een steen door je ruit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@19: Dat deed ik wel. Aangifte doen moet voor Jazzper in no time een kwestie van een paar minuten zijn, als hij dat maar zou willen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 JSK

Hier ligt wel een aardig discussiepunt. Waardoor zouden mensen geen aangifte doen? Vaak door gebrek aan vertrouwen dat er ook iets mee gebeurd.

Veelal ervaring denk ik. Bijvoorbeeld een vriend van mij die na een inbraak werd verteld om aangifte te doen op het bureau aan de andere kant van de stad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Yevgeny Podorkin

Artikel 163 lid 5 Sv: “Tot het ontvangen van aangiften bedoeld in de artikelen 160 en 161 zijn de opsporingsambtenaren, en tot ontvangen van de aangiften bedoeld in artikel 162 Sv de daarbij genoemde ambtenaren verplicht.” Artikel 165 lid 1 Sv : “Tot het ontvangen der klachten is elke officier van justitie en elke hulpofficier van justitie bevoegd en verplicht”

Er is al jaren een hoop te doen rond de storingen, niet alleen C2000, in het invoersysteem BVH (invoersysteem Basis Voorziening Handhaving). Als noodmaatregel heeft de politie besloten een quotum in te stellen aan medewerkers die toegang hebben tot administratieve systemen. “We stellen een maximum in, dat we langzaam verhogen om te kijken wat het netwerk aankan.”

En ja hoor: in Rotterdam b.v. kan je thans in een digitaal onbemande kamer voor Jan Lul aangifte doen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 zmmco

@Bismarck, #17 De drempel om aangifte te doen is tegenwoordig dus veel lager dan vroeger.

De drempel is inderdaad veel lager. Echter, in tegenstelling tot de ouderwetse manier van aangifte doen, wordt je bij het doen van een digitale aangifte extra duidelijk dat het gewoon ergens in een bak belandt en je net zo goed je aangifte ergens in een rioolput had kunnen roepen. De eerste keer digitale aangifte doen is daarom waarschijnlijk ook de laatste keer.

Ondertussen houden de mensen in mijn omgeving zich wat misdaadcijfers betreft voornamelijk bezig met dit soort dingen: Het aantal overvallen in Gelderland-Zuid is vorig jaar met 53 procent toegenomen: van 95 naar 145.

En daarom is de daling geen voorpaginanieuws. Wat mensen bezig houdt, is niet hoeveel misdaden er worden gepleegd, maar hoe groot de kans is dat zij er last van hebben en hoe bang ze daarvoor moeten zijn. Op basis van de cijfermatige daling kun je niet zeggen dat die kans of die angst ook gedaald is. Op basis van de cijfers uit mijn omgeving geldt eerder het tegenovergestelde; er is sprake van meer geweld, ernstiger geweld en veel dichterbij geweld. Ondertussen wordt mijn fiets minder vaak gejat. Is de misdaad nu gedaald? Ik zou zeggen van niet. De misdaad is geconcentreerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 pedro

Grappig hoor. Jaren geleden stegen de misdaadcijfers. Toen voerde ik aan, dat meer politie tot meer registratie leidt, en dus tot hogere misdaadcijfers in de statistieken. Toen werd ik heel politiek correct genoemd. Nu de misdaadcijfers dalen, wordt zonder enig bewijs aangevoerd, dat mensen misschien minder aangifte doen. Dat is dan natuurlijk ook politiek correct, maar dan volgens de nieuwe norm.

Maar goed, ik sta wel open voor onderzoeken, die bewijzen, dat het aantal aangiftes significant is gedaald, en dat de reden daarvoor is, dat mensen geen aangifte meer willen doen. Tot die tijd ga ik er van uit, dat het aantal aangiftes is gedaald, omdat de criminaliteit is gedaald, want het lijkt er meer op, dat het vooraf al ingenomen standpunt de leidraad voor veel reacties is, en dan doen feiten en cijfers er niet zo veel meer toe. De onderbuik weet het beter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Jazzper

@Bismarck Mij is gezegd dat als er daderinformatie is en er camerabeelden bij komen kijken, het zeker niet online zou kunnen worden afgehandeld. Als dit nu wel zou kunnen, is dit zeer recentelijk gewijzigd of ben ik verkeerd geïnformeerd door de politie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Bismarck

@26: Het staat gewoon op de website van de politie:

Waarvan kunt u op deze site geen aangifte doen?

U kunt geen aangifte via internet doen:

-indien er een signalement van de dader is (uitzondering: winkeldiefstal)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 pedro

@24: Dat is een mooie verklaring, waarom de misdaadcijfers jaren geleden stegen en nu weer terug lopen. Dan is er dus jarenlang onterecht over stijgende misdaadcijfers geklaagd.

Geweldsmisdrijven nemen wel toe, maar de kans, dat iemand slachtoffer wordt van ‘een’ misdrijf, is kleiner geworden. De relativering, dat de misdaad is verhard, is terecht, en dat kan tot meer angst leiden. Als ik naar andere landen kijk, lijkt mij, dat harder optreden van de politie ook tot hardere misdaad leidt. We hebben door harder politieoptreden minder, maar hardere misdaad gekregen. Daar kunnen we beleid op baseren: willen we minder misdaad, of willen we minder harde misdaad. Dat is dan de vraag, die beantwoord moet worden. Misdaad uitbannen is een illusie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 jos

@27

Als je ’n winkel in Rotterdam hebt lijkt die uitzondering er niet te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bismarck

@24: Je vergeet dat het belangrijkste motief om aangifte te doen de verzekering/garantie is. Veel burgers boeit het niet zozeer of de dader gepakt wordt, als de afgebroken spiegel er maar weer gratis aan wordt gezet, of de gestolen fiets vervangen door een nieuwe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Hal Incandenza

Hier staat de Integrale Veiligheidsmonitor:

http://www.veiligheidsmonitor.nl/Publicaties/Rapportages

Aangiftebereidheid lijkt redelijk stabiel de afgelopen drie jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Steeph

@Jazzper (en @bertje): Dat er nog heel veel niet goed gaat bij het aangifteproces en de politie, staat deels los van de discussie over de trend in de misdaad.
Er gaat al heel lang van alles mis bij aangiftes, dat is niet van de laatste jaren. En hoe moeizaam de individuele ervaringen ook zijn en opgelost moeten worden, het is van zijdelings belang.

(Ik heb in 1992 geprobeerd een reeks autoinbraken op te geven. Doffe ellende)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Frank

@Steeph en Bismarck,
Ik heb hele slechte ervaringen met aangiften doen. Rond de eeuwwisseling woonde ik in een ruig wijkje in Amsterdam Oost. Meestal werd er zo’n twee keer per jaar een autoruit ingeslagen of anderzins vernield. Ik ging als naieveling aangifte doen. “was dat nou wel nodig”, “even wachten mijnheer” en een uur later, of twee, kwam er eindelijk een politie mijnheer aangifte opnemen (duurde destijds ook nog eens tergend lang).

Vrij snel nadat we er gingen wonen was het achter elkaar raak, drie keer vernieling in twee weken (dat jaar eindigde met zeven keer). De eerste keer naar het politiebureau, en daar hadden ze net een nieuw systeem (hoera, hoera), telefonisch aangifte doen. Ik bellen, en ja het systeem was zo een succes dat ze de aangiftes niet aankonden. Ik zou een week later terug worden gebeld. Tot mijn grote verbazing gebeurde dat ook, maar toen waren we inmiddels twee vernielingen verder en die konden niet worden meegenomen. De wachttijd was inmiddels opgelopen tot drie weken.

Ik heb net geschat hoeveel misdrijven ik in de zeven jaar dat we in het wijkje woonden hebben meegemaakt. Naast ongeveer 20 vernielingen van de auto (al dan niet met diefstal), een poging tot beroving van een mobieltje die ik nog niet had, bedreiging nadat ik met mijn stomme kop twee vechtende jongens uit elkaar probeerde te trekken en een woninginbraak, dus dat is ongeveer 23 keer (ik kan er een paar naast zitten). Van de laatste is de politie aangifte komen opnemen, ik heb zelf vier keer aangifte gedaan en dat geeft dus een aangifte bereidheid van 28% als ik het goed bereken.

Destijds zat een hoofdcommissaris, mogelijk was het nog Nordholt, te kraaien dat zijn oplossingspercentage van zoiets als 17,9% naar 18,4% was gestegen. Ik heb sindsdien geen enkel begrip meer kunnen opbrengen voor onze hoge politieheren die daar maar mee wegkomen en de politici die brullen dat ze tough zijn on crime en niets doen aan de beroerde oplossingscijfers.

Sinds zeven jaar woon ik in een omgeving met heel weinig criminaliteit. Nul keer misdaad meegemaakt in dezelfde tijd (in plaats van 23 keer). Nou valt het me op dat er bij ons in de buurt verschillende tweede kamerleden wonen. Zullen ook wel geen last hebben van criminaliteit. Volgens mij hebben ze geen idee hoe erg de politie in bepaalde buurten disfunctioneert.

/excuus, ik doe mijn best het kort te houden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Frank

Oh ja, een jaar of zes terug bleek dat in Nordrhein-Westfalen, dat bijna een tweeling is van Nederland qua omvang, bevolkingssamenstelling, welvaart, ze met een vrijwel vergelijkbare politie inzet meer dan twee keer zo veel misdaden op konden lossen. Destijds hebben de hoge politieheren hemel en aarde bewogen om voor te stellen dat het onderzoek (ik meende onder meer uit Nijmegen) niet deugde en dat wij niet te vergelijken waren met onze Duitse buren en dat Nederland het best goed deed. Het is ze destijds tot mijn verbazing gelukt om de bevindingen te neutraliseren. Ik ben benieuwd of er nog steeds zulke opvallende verschillen zijn. Zouden we van kunnen leren hoe we het misschien beter kunnen aanpakken met de bestrijding van criminaliteit.

/cynische modus
(maar ja leren is een linkse hobby, als rechtsgeaarde roep je natuurlijk heel hard dat je de criminaliteit gaat aanpakken en als de cijfers aangeven dat je maar liefst een kwart van je zaken oplost dan zeg je natuurlijk dat het linkse cijfers zijn)
/cynische modus uit

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Bismarck

@34: Kijk dat bedoel ik. Tussen 2000-2006 was aangifte doen blijkbaar zo’n crime dat je het erbij liet zitten, nu kan het simpel via internet. Wat voor invloed denk je dat die ontwikkeling heeft op het percentage misdaad dat wordt aangegeven? Gezien je verhaal wordt de daling van het aantal aangiftes in de afgelopen jaren alleen maar opmerkelijker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Hal Incandenza

@34
Volgens mij woonde je bij mij in de buurt? (Transvaal.) Overigens kan ik je wellicht verheugen met het feit dat de politie tegenwoordig gewoon komt en nog snel ook (woninginbraak en auto-inbraak in het afgelopen jaar).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Frank

@37 Hal, grappig, inderdaad. Fijn te horen dat er inmiddels het nodige verbeterd is, dat was ook hard nodig. Ik mis de dynamiek van het wijkje en de stad overigens best wel in ons huidige burgerlijke bastion.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Frank

Ik zat trouwens net op de onvolprezen CBS site te kijken naar de bevolkingsopbouw, en inderdaad, we hebben de afgelopen tien jaar een bevolkingsbubbeltje gehad dat uit de meest criminele leeftijd is gegroeid. Misschien toch de verklaring die Steeph al aanhaalde uit de Freakonomics dat criminaliteit uiteindelijk toch wel heel sterk wordt bepaald door het aantal jongeren in een (westers) land?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 reinouts

aangifte doen via internet ja. Bij de politie Rotterdam-Rijnmond krijg je dus geen enkele opvolging als je online aangifte doet van je gestolen fiets. Nog geen mailtje dat ze hem helaas niet hebben gevonden kan eraf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 vandyke

Ik heb nog even gekeken naar de leeftijdsgroepen van de verdachten.

Hoe jonger hoe crimineler (het verklaart ook voor een derde het hoger aantal verdachte Marokkanen).
Het lijkt er ook op dat het aantal verdachten verminderd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Frank

@Flip van Dyke, wederom zeer geinige bevindingen. Zou het ook kunnen zijn dat de kleinere absolute omvang van de jeugdigen groep een rol speelt in de percentagegewijs lagere aantallen verdachten in die groep? Het klinkt maf, alsof ik het verschil tussen absoluut en relatief niet begrijp, maar ik bedoel het wel zo. Zoiets als dat het straatbeeld minder jongeren heeft het aantal onder hen dat rottigheid uithaalt relatief afneemt om dat ze zich minder “beschermd” voelen door leeftijdgenoten? Of zou er toch echt iets anders aan de hand zijn? Heb jij enig idee?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 pedro

@40: toen je nog niet via internet aangifte kon doen, kreeg je bij de aangifte al meteen te horen, dat een gestolen fiets zelden of nooit terug wordt gevonden. Daarna hoorde je ook nooit meer iets. Waarom zou dat bij internet aangiftes anders zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 vandyke

@42 Er is geen sprake van een afname van de bevolking bij jongeren.

 • Vorige discussie