1. 4

    @3: Een deel van de eerste fase hoogduitse klankverschuiving betrof dat in een aantal woorden de k naar ch verschoof. (bv. Nederlands: ik, Duits: ich).

    Bij nader inzien (en na wat raadpleging van Wikipedia) denk ik dat ik ongelijk heb, en dat de sk->sch verschuiving van later is (4e fase klankverschuiving). Volgens Wikipedia zou die in heel Duitsland en Nederland hebben plaatsgevonden. Misschien dus toch niet? Wordt in West-Friesland ook wel eens een woord met th begonnen ipv. (Nederlands) met een d (bv. NL: dat ENG: that)?