Minimum straf voor moord en doodslag

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Gemiddeld krijg je voor moord in Nederland zes jaar cel. Om te zorgen dat er hogere straffen komen wil LPF-kamerlid Eerdmans een minimum straf voor moord en doodslag wettelijk gaan regelen. Veel steun voor zijn voorstel is er niet, alleen het CDA voelt er wel wat voor. De cijfers zouden vertekenend zijn omdat er de laatste jaren al strenger wordt gestraft dan de jaren ervoor. Volgens een PvdA kamerlid is de wet een fopspeen. Er zouden zoveel haken en ogen aan zitten dat het in de praktijk niet werkt.

Reacties (27)

#1 jack

Het is nochtans niet zo ingewikkeld. In het genuanceerd denken over de beperkingen die een samenleving zich oplegt om moord/doodslag/verkrachting en wat die smeer zij te bestraffen zijn we een beetje de weg kwijtgeraakt. De wetboeken van Strafrecht en Strafvordering zijn vooral neergepend in tijden waarin zware delicten nauwelijks voorkwamen. De samenleving kon zich daarom permiteren de persoon van de dader meer centraal te stellen. Het vooruitgangsgeloof en de utopie van de maakbare mens en samenleving deden de rest. Ik herinner me nog dat deviante geluiden enige decennia geleden werden weggehoond als zijnde “reactionair, burgerlijk of fascistoide”. Vraag maar aan Buikhuizen. Nu zware delicten aan de orde van de dag zijn lijkt me een kanteling in het denken over deze materie op zijn plaats. Een eenduidig en eenvoudig stelsel van strafrecht kan helpen de samenleving helderheid te verschaffen die zij nu ontbeert. Het huidige stelsel is te zeer geent op veronderstellingen en vergt in ieder geval dat inwoners van dit land de nuance en achtergronden van de beide genoemde wetboeken kunnen begrijpen. Die tijd ligt heel ver achter ons, al wil vrijwel iedereen daar nog niet aan. Maar wie had 10 jaar geleden gedacht dat de toestroom van asielzoekers vrijwel zou opdrogen? Wie had 5 jaar geleden kunnen )?) bevroeden dat leidende publieke figuren vermoord zouden worden door links extremisten en moslims? Wat vandaag ondenkbaar is kan voor de deur staan zonder dat iemand het kennelijk ziet. Om die reden pleit ik er voor inderdaad een (zeer) hoge minimumstraf in te voeren. Ik denk aan 20 jaar voor moord bijvoorbeeld. 15 jaar voor een loverboy (eufemisme voor “meestal gekleurde jongeman die minderjarige meestal blanke meisjes pooiert”) die uw dochter in zijn klauwen had)? Ik sta er achter.
U begrijpt de pointe van mijn redenering wel, vermoed ik. Volle gevangenissen een bezwaar? Not for me. Als ik wat extra belasting moet betalen om luiden die mijn gezin kunnen ontdoen van iedere menselijke waardigheid (ooit slachtoffers gesproken, geachte lezer? Ik wel, en nog wel beroepshalve)voorgoed op te bergen, dan doe ik dat zonder aarzelen. Discussie graag…..

 • Volgende discussie
#2 Mark

De meeste mensen zijn het er wel mee eens dat de straffen hoger moeten. De vraag is of dit voorstel van Eerdmans daaraan bijdraagt. Moeten we strafmaten gaan regelen via wetten? En die wetten later weer veranderen als we ze weer te hoog/laag vinden?

Volgens mij voldoet het aloude systeem waarin de rechtsprekende macht, gescheiden van wetgevende macht, op basis van jurisprudentie de strafmaat bepaalt, nog steeds. Of vinden we de scheiding der machten maar saaie lulkoek geworden? Gevaarlijk…

Zoals gezegd wordt er nu ook strenger gestraft dan jaren geleden, er zijn nog nooit zoveel levenslang straffen gegeven. Het kantelen in denken lijkt dus wat strafmaat betreft al ingezet. Het duurt alleen even voor de statistieken dat ook laten zien.

Reactie graag…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 jack

Inderdaad: anders denken over en toepassen van straffen is ingezet. Een goede zaak, lijkt me. Over je opmerking over de scheiding der machten: wetten aanpassen gebeurt natuurlijk niet door de rechterlijke macht. Zij zijn in die zin volgend dat zij de wetten toepassen die door de andere macht(en) gemaakt wordt/en. Wetten worden doorlopend aangepast naargelang een tijdsgewricht daarom vraagt. Zie bijvoorbeeld de draad over koffiesjops op deze site. Wat mij betreft is verandering in dat krachtenveld niet noodzakelijk. Anderzijds moet ik wel zeggen dat ik vanwege mijn interesse in historie de betrekkelijkheid van een politiek/ maatschappelijke organisatie wel zie. Zo is het in feite arbitrair of een land geregeerd vwordt door een staatshoofd, een regering en parlementen of door een alleenheerser. Wij zijn dermate vergroeid met het idee van onze parlementaire democratie dat een andere staatsvorm voor verreweg de meeste mensen ondenkbaar is. In HP de tijd stond deze week een interessant artikel over dit onderwerp. Ik raad je aan dit te lezen. Trouwens: ik raad iedere vrije geest minstens eens per maand HP de Tijd eens in te zien. Vrije meningsvorming, tegen de verdrukking in en nog wel geschoeid op intellectuele leest. Een verademing in het media- landschap dat hoe langer hoe meer ten dienste staat van het “establishment” en mij doorlopend in wil peperen hoe en wat ik moet/mag denken. Ach ja… Nederland is diep gezonken en schier zichzelf doorlopend in eigen voet. Wellicht wordt het tijd om eens over andere staatsvormen na te denken? Laat je prikkelen :-))))))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 micha

Moord of doodslag is een vergrijp wat niet is terug te draaien en waar een familie behoorlijk door wordt geraakt. De dader kan als voorbeeld na 6 jaar weer verder met zijn gezinnetje. Hmmm.

Er kunnen aardig wat verzachtende omstandigheden zijn waardoor je een lagere straf wil geven. Een minimum straf staat dit in de weg.

Helaas is het rechtssysteem in nederland vooral gericht op de heropvoeding van de dader en niet op het beschermen van de samenleving of het slachtoffer. Erg spijtig. Zo creer je namelijk je eigen probleem.

Conclusie de rechtsprekende macht staat al net zover van de bevolking af als de wetgevende macht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Dramklukkel

Door het indienen van dit wetsvoorstel, dient men meteen een motie van wantrouwen in tegen de rechterlijke macht. Deze wordt op deze wijze overruled… buiten spel gezet. Rekening houden met verzachtende omstandigheden is er dan niet bij (toen hij hoorde dat zijn kind was ge###, werd het zwart voor zijn ogen. Toen hij weer bij zinnen was, zat hij achter tralies).

Ik denk dat het probleem van lichte straffen ergens anders geregeld moet worden

Nederland kent 16 miljoen rechtsdeskundigen, evenzoveel voetbaldeskundigen, verkeerskundigen en politici. Misschien moet iedere Nederlander een half jaar sociaal (onbetaald) werk doen (werken in gaarkeuken ofzo) om meer één te worden met de maatschappij. Misschien moet iedere Nederlander een maand in de bak om te weten hoe traag de tijd er gaat en hoe zeer zo’n douche aan je reet doet. Misschien moet iedere moordenaar gestrafd worden door middel van een evenredig verlies (is dat jouw moeder Mohammed B? Tsjak!Pang!). Wel ben ik van mening dat de rechterlijke macht meer naar het volk moet gaan luisteren. Maar ze moet niet naar de bijpen ervan gaan dansen. En dat is wat velen wel willen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 jack

Ik denk dat de meeste mensen een meer rechtvaardige verhouding tussen de belangen van criminelen en die van de burgers willen. De tragiek van de Staat (een ieders grootste vijand!) is dat ze pas overstag gaat als het ECHT niet anders meer kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Mark

De Staat ieders grootste vijand? Nee anarchie is leuk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Dramklukkel

Aaah
Anarchy, Choas, destruction.
My job is done here.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 jack

Ik zal mijn uitspraak een beetje nuanceren: de omvang van de staat is een belemmering voor vrijheid van burgers. Voorbeelden? veel te hoge belastingen, gedwongen verzekeringen (bv zorgstelsel, door de staat gefinancierde organisaties met een private doelstelling, zoals een politieke, ziekmakende regelzucht, de relatieve onbestuurbaarheid van zo’n moloch enz enz enz. Lees Elias Canetti: Massa en macht er maar eens op na. Fijn dat mensen een schier eindeloos vermogen hebben zich te plooien naar gegeven omstandigheden. Jammer dat te weinigen hechten aan vrijheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Mark

Waar heb je het in hemelsnaam over, zoveel vrijheid als de laatste decennia is er in Nederland nooit geweest!

Of heb je het hier over filosofische overwegingen. Dan is de staat (en eigenlijk ieder ander mens) inderdaad een belemmering van de vrijheid. Als je het zo stelt moet je maar in het bos gaan wonen, zoals Thoreau deed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 jack

Vrijheidsbeleving is inderdaad subjectief, getuige je reactie TT….. Kennelijk levert de huidige maatschappelijke constellatie jou voldoende op om tot je uitspraak te komen. Misschien is het zinvol om even boven je eigen beleving uit te stijgen. De weerstand tegen de almachtige staat is al jaren knarsend op gang aan het komen. Niemand kan voorzien waar dat toe leidt. Mijns inziens is dat een teken van vooruitgang. Pas als de mens ervaart dat een bepaalde balans verstoord raakt (bijvoorbeeld tussen individuele vrijheid en de dwang van het collectief, lees de staat)
Overigens was Thoreau nogal naief en nihilistisch. In die zin kun je hem wellicht een van de voorlopers van het escapisme noemen, zoals we dat in de steeds vervreemdender (westerse) samenlevingen in toenemende mate terugzien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 jack

na … lees de staat) moet staan: neigt de mens naar beweging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 jack

Het kan nog simpeler TT: ooit een dakkapel willen plaatsen (grinnik)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mark

Vergelijk de situatie met begin jaren veertig, vijftig. Nederlanders hebben sindsdien op het vlak van godsdienst, familiebanden, seks, vrije meningsuiting, monetair (uberhaupt geld hebben om een dakkapel te kunnen betalen), bescherming tegen oorlog, etc. enorme sprongen vooruit gemaakt in hun vrijheid. Het klopt dat er nu teveel bureacratie is, maar dat is een dip in een over tientallen jaren sterk stijgende lijn. Verder: De staat is helemaal niet almachtig, en je opmerking over Thoreau kan ik helemaal niet plaatsen. Ik wilde ermee zeggen dat echte vrijheid in filosofische zin nooit in een gemeenschap van mensen te vinden is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 jack

TT zegt: “Ik wilde ermee zeggen dat echte vrijheid in filosofische zin nooit in een gemeenschap van mensen te vinden is.”

Ahhhh… lifes’ paradoxes :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 micha

Vraagje… Wat is de staat nou eigenlijk? Mensen wijzen altijd gauw naar een of enkele personen maar puntje bij paaltje… 200 man kunnen jou echt niet vertellen wat je moet doen. Blijkbaar willen de meeste mensen meewerken want alleen dan gaat het werken. De mens is simpelweg een kuddedier en een opstand niets anders dan een migratie naar een andere weide.

Wat betreft de de wetgevende en de rechtsprekende macht. De rechtsprekende macht moet controleren of iedereen zich houdt aan de regeltjes die de wetgevende macht heeft opgesteld.

Een nieuw wetsvoorstel is dan ook een “verbetering” van eerdere regeltjes zoals opgesteld door de wetgevende macht en geen motie van wantrouwen tegen de rechtelijke macht. De rechtelijke macht voelt dit vaak wel zo maar loopt dan eigenlijk buiten zijn schoenen.

Nogmaals, de rechtspraak zou niet gericht moeten zijn op de dader maar op de bescherming van de bevolking. Het doel moet niet het straffen of heropvoeden van een dader zijn. Dit zijn alleen mogelijke middelen om het echte doel te verwezelijken. Helaas lijkt de rechtelijke macht dit te zijn vergeten…

Let wel de bescherming van de bevolking is ook tegen zichzelf. Justice for all. Komt er eigenlijk op neer dat we niet zelf onze fakkels en hooivorken oppakken.

Dat is natuurlijk een stuk “onderhandeling” die de rechtelijke macht moet aangaan binnen de door de wetgevende macht gestelde grensen.

Als de bevolking het er niet mee eens is zal zij dit laten merken en zullen de “onderhandelingen” anders uitpakken en kan het zijn dat de wetgevende macht de “onderhandelingsregels” moet aanpassen.

In het geval van dit voorbeeld lijkt het mij alleen zinnig om de maximale straf te verhogen en niet om een minimale straf per wet neer te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 micha

Zijn we nu echt vrijer dan de jager vezamelaar die vroeger rond liep? Volgens mij niet.

Die K’s hangen behoorlijk om de nek van een vrij persoon. Het merendeel van de bevolking is niets meer of minder dan een loonslaaf. Niet van de staat maar van de mensheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Mark

Over rechtsprekende macht: volgens mij is de scheiding niet zo strak, omdat de rechtsprekende macht in grote mate bepaalt welke regels wanneer precies gelden en hoeveel straf ze behoeven t.o.v. het maximum (jurisprudentie).

Wij zijn denk ik inderdaad niet vrijer dan de jager/verzamelaar, als je vrijheid definieert als je mate van afhankelijkheid van andere mensen.

Maar als je dan TOCH binnen een gemeenschap van mensen leeft, dan is onze vrijheid er t.o.v. de jaren veertig wel op vooruit gegaan. Doordat we meer geld hebben valt er meer te kiezen. Doordat de familiebanden minder sterk zijn geworden bepaalt vader niet met wie zoon/dochter moet trouwen. Door afname van sociale controle kan jij rustig de seksshop binnenlopen zonder dat het hele dorp het binnen de korste keren weet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Dramklukkel

@MICHA
Jij meldt: “De rechtspraak zou niet gericht moeten zijn op de dader maar op de bescherming van de bevolking.”
Mee eens. Dan vervolg je “Het doel moet niet het straffen of heropvoeden van een dader zijn.” Pleit je hier nou voor afschaffing van TBS (heropvoeding) of voor afschaffing van 20-to-life (straffen)? Je gaf zelf al eens aan dat moord niet terug te draaien is. Dus slachtoffers kun je uiteindelijk niet meer helpen, behalve een doekje. Zit er voor de dader m.i. maar één ding op en dat is zitten en betalen voor de begrafenis. Het uiteindelijke doel, veilige maatschappij, kan op niet veel manieren bereikt worden.

Een wetsvoorstel dient een verbetering van het bestaande stelsel van wetten te zijn. Maar als je de rechterlijke macht buiten spel zet -door straffen te verdrievoudigen- is dat wel degelijk een motie van wantrouwen. Een minimumstraf vind ik verder een heel leuk initiatief, maar niet in die extreme mate. Eerdmans wil schijnbaar hoog inzetten om wat wisselgeld over te houden. Stomme zet in zo’n gevoelig onderwerp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 micha

Wat gebeurt er als er een moord wordt gepleegd? De (directe)omgeving is geschokt en agressie zal niet ver achterblijven. Er wordt gezocht naar een schuldige dit zal “eerlijk” moeten gebeuren om b.v. geen (willekeurige) lynch taferelen te krijgen. All rise for the judge.

Vervolgens zal je iets moeten doen om de gemoederen te kalmeren en om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. Afhankelijk van de zwaarte het (mogelijke vervolg)vergrijp mag je hier meer of minder risico in lopen en zal je daarin de waarde van de dader tegen de waarde van de burger moeten afwegen. Moord is een zeer ernstig en definitief vergrijp. In mijn ogen mag je hier dan ook weinig tot geen risico lopen.

Als je geen straf uitdeelt aan de dader zal deze of een ander al snel het kunstje weer flikken. Je zal dus moeten straffen en wel op zo’n manier dat het risico van dit vergrijp niet op weegt tegen de baten. Op deze manier beschermt straffen de samenleving maar ook omdat de omgeving ziet dat de dader gestraft wordt en daardoor kalmeert.

TBS is in mijn ogen erg gevaarlijk en ben ik liever kwijt dan rijk. Het is gokken met het leven van burgers of we enkelen die zich enorm hebben misdragen niet alsnog op het rechte pad kunnen krijgen. Hoeveel mensen (en paarden)zouden nog leven als de daders levenslang of de doodstraf hadden gekregen?

Als samenleving hebben we uiteindelijk niets aan TBS. Het is bij moord vanuit biologisch oogpunt zelfs een positieve selectie op moordenaars? En daar betalen we belasting voor…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Joost

TBS wordt denk ik vaak gegeven doordat de rechters het niet eens zijn met de maximumstraf die ze op kunnen leggen. Tot nu toe was 20 jaar het maximum. Dat houdt in dat de veroordeelde na 12 jaar weer op vrije voeten is. Dat is belachelijk kort als je als rechter een hoge straf wilt geven, maar geen levenslang, wat in Nederland echt levenslang is.

Ik zie dus meer in het voorstel het maximum naar 30 of zelfs 40 jaar op te hogen. Dat geeft rechters de macht hogere straffen op te leggen.

Overigens moeten we niet vergeten dat het grootste gedeelte van de moord en doodslag in Nederland gepleegd wordt zonder een grote kans op herhaling. Dat gemiddelde van zes jaar komt vooral doordat er veel mensen zijn die de moord/doodslag pleegden toen zij verminderd toerekeningsvatbaar waren dan wel uit zelfverdediging handelden.

Nog even een losse opmerking: Wie denkt dat er IEMAND beter wordt van jarenlange opsluiting gezamenlijk met andere criminelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 micha

Die herhalingskans is nou net het punt. Bij TBS is er een kans op herhaling. Daarom geef je het…

Wordt er iemand beter van jarenlange opsluiting. Waarschijnlijk niet maar dat is weer kijken naar de dader als slachtoffer. Kan me voorstellen dat er mensen zijn die liever de doodstraf hadden gekregen dan levenslang…

Vroeger had men nog zoiets als verbannen. Een redelijk alternatief. Dat is tegenwoordig wat lastig aangezien b.v. Duitsland niet graag ziet dat wij ons afval bij hun dumpen. Kan eigenlijk alleen bij buitenlanders die zich hier misdragen. Net als het buurjochie met kattekwaad terugsturen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Joost

@Micha: klopt, maar schiet de maatschappij als geheel iets op met een slachtoffer-georiënteerd justitieel apparaat? Waar wraak staat boven resocialisatie? We willen toch geen Amerikaanse toestanden waarbij ongeveer 1 procent van de bevolking in de gevangenis zit?

Soms zit er niets anders op, (recidivisten, praktiserende pedofielen enz.) maar over het algemeen denk ik dat we meer hebben aan een beleid dat gericht is op het terugbrengen van mensen in de samenleving, bij voorkeur met betere perspectieven dan voordat ze in het gevang geraakten. Denk bijvoorbeeld aan scholing enz.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 micha

Geen dader en ook geen slachtoffer orientatie lijkt mij het beste. Een half blinde vrouwe justitia die met haar goede oog naar de samenleving kijkt. Al vindt ik wel dat er in nederland niet voldoende naar de compensatie van het slachtoffer wordt gekeken.

Ben het helemaal mee eens dat je moet zorgen voor een betere overgang voor mensen die hun straf uit hebben gezeten.

Waarom laten we ze gevangenen (met een langere straf?) niet standaard (simpel) werk verrichten in de gevangenis. gewoon van 09:00 tot 17:30. Kan men wennen aan een baan. Geld besteden aan het onderdak van de betreffende gevangene zodat hij gemotiveerd wordt. Voor de rest een karig verblijf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Joost

Ikzelf zie ook wel wat in aparte gevangenissen voor eerstgestraften en recidivisten en beroepscriminelen. Misschien is electronisch huisarrest voor die eerste groep een uitkomst. (Voor niet zware misdaden). Daarmee voorkom je dat men elkaar “aansteekt”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Mark

Dat klinkt redelijk, als dat elkaar aansteken echt zo’n groot probleem is. Ik vermoed dat recidive ook veel te maken heeft met de omgeving waarin iemand terecht komt nadat ie de gevangenis weer verlaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 micha

Gevaar van gevangenissen met recidivesten is dat je groepsvorming krijgt. Laten we zeggen een kenniscentrum en uitzendbureau voor de andere samenleving.

Je zal duidelijk het profijt van de daad weg moeten halen zodat het niet meer loont en dit zichtbaar moeten maken aan de rest. Dat zie ik nu nog niet gebeuren.

 • Vorige discussie