Minder informatie naar de Kamer

Een gastbijdrage van GB, ook te lezen op Publiekrecht & Politiek.

Handige jongen, die Rutte. NOS.nl en Nu.nl koppen: ‘Rutte: ‘Minder informatie via de commissie stiekem.” Aanleiding waren berichten uit De Volkskrant dat Ter Horst en later Hirsch Ballin in de besloten commissie over de veiligheidsdiensten aan de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer hadden verteld dat Willem-Alexander een bedrag had overgemaakt naar een makelaar ergens in een belastingparadijs. De politici voelden zich gepiepeld en lieten de boel lekken naar de krant die al een beruchte journalistieke voet tussen de deur van de Eikenhorst had. Via deze route kunnen de Kamerleden vervolgens weer vragen stellen. Op die vragen zijn dan nu antwoorden gekomen.

De koppen van Nos.nl en nu.nl zullen openbaarheidsminnend Nederland op het eerste gezicht gerust stellen. Minder informatie via de Commissie Stiekem leest immers als: ‘meer informatie rechtstreeks naar de Kamer, in de volle openbaarheid.’ Dat staat echter niet in de antwoorden.

Rutte schrijft eigenlijk dat hij spijt heeft dat het überhaupt aan een parlementariër verteld is. De betalingen waren immers zo privé dat ze niemand aangaan. Hier had de Tjeenk-Willink-doctrine, ook bekend als de ‘dat gaat je geen zak aan-leer’, toepassing moeten vinden. In die doctrine moeten Kamerleden rekening gaan houden met de privé-sfeer van de Oranjes en volgt uit de Eed bij de inhuldiging van de Koning dat parlementariërs ook geen vragen meer mogen stellen over dit soort dingen, omdat het niet is wat een goed en getrouw parlementariër schuldig is te doen.

Als de Kamer dit nu accepteert, dan volgt ze kennelijk deze nieuwe leer. Waarbij dus ook niet meer de mogelijkheid bestaat om ten minste in de beslotenheid te beoordelen of het inderdaad de privé-sfeer betreft. Rutte: ‘Minder informatie naar de Kamer.’

  1. 1

    Rutte stelde: “dat de prins in 2007 een makelaar heeft betaald op een van de Kanaaleilanden, en dat hij daar geen enkel voordeel bij had.” Deze ‘vriendendiensten’ waarbij medewerking wordt gegeven aan belastinmgontwijking c.q. belastingfraude hoeven dus in het vervolg niet meer te worden gemeld. Tenslotte is dat in het op ondernemingsgewijze productie gebaseerde maatschappelijk verkeer de gewoonste zaak van de wereld om dit soort betalingen te doen. Henk en Ingrid doen ook wel eens een zaakje buiten de belasting om en doen daar niemand kwaad mee. Sterker hard werkend Nederland moet dit soort transacties wel doen om het hoofd boven water te houden.

  2. 2

    Wie bepaalt eigenlijk of ze die “nieuwe leer” moeten volgen? Dat ligt toch nergens vast ofzo?
    Beetje kamerlid prikt daar doorheen en vraagt het toch.

    Belastingontduiking door het (aankomende) staatshoofd lijkt me toch echt meer dan alleen een privezaak.