Migranten moeten assimileren

Stel je voor: een zojuist naar Nederland geëmigreerde orthodoxe jood is na het zoveelste pro-Palestina stuk in de krant in de pen geklommen. In een vlammende brief legt hij uit dat de islam een achterlijke cultuur is, dat de koran een fascistisch boek is en dat de Israëli’s dus nooit van z’n leven kunnen vertrouwen op een vredesovereenkomst met de Palestijnen. De krant plaatst. De schrijver zit het nog eens tevreden na te lezen, als de bel gaat. Het is Lodewijk Asscher.

‘Meneer Yehudi,’ zegt Asscher. ‘Herinnert u zich nog dat contract dat ik u heb laten tekenen? Hier in Nederland hebben we respect voor elkaars geloof, dus we laten ons niet denigrerend uit over homo’s, joden of vrouwen.’

‘Maar ik laat me alleen denigrerend uit over moslims. Dat mag toch wel? Iedereen hier doet het.’

‘Voor mensen die hier geboren en getogen zijn, gelden andere regels. Het is een vrij land, dus Geert Wilders mag zeggen over moslims wat hij wil, en als zwaar gereformeerden vinden dat vrouwen niet zelfstandig kunnen denken, soit. We vinden het vervelend dat ze zich niet bij de tolerante meerderheid willen aansluiten, maar we laten het zo. Aan migranten kunnen we die eisen wel stellen. Zij moeten zich aansluiten bij de meerderheidscultuur in dit land, niet bij een van de minderheidsculturen.’

‘Curieus. Maar als die meerderheidscultuur zo aantrekkelijk en superieur is, waarom straalt de Nederlandse samenleving die dan niet zodanig uit dat ik me er vanzelf bij wil aansluiten?’

‘Daar faalt de samenleving helaas in. Gelukkig hebben we ook nog een overheid, die in zulke gevallen kan ingrijpen om het volk te verheffen. Vandaar het contract.’

‘Meneer Asscher, als u zo praat, klinkt u net als een socialist.’

‘Ik ben ook een socialist.’

‘Dat verklaart veel. Weet u, mijn gemeenschap heeft nooit zoveel opgehad met de afvallige Spinoza. Maar ik begrijp dat zijn gedachtegoed hier tot de meerderheidscultuur behoort. Dus voor de gelegenheid sluit ik me daar graag bij aan: de gedachte is vrij. Dat is een natuurwet. Al laat u me duizend contracten tekenen, u kunt mij niet het recht ontnemen mijn gedachten te hebben, mijn cultuur te beleven en die hardop te uiten.’

Reacties (85)

#1 Minik

Wat een onzinstuk. Ascher spreekt over participeren niet over assimileren. Joden zijn al honderden jaren in Nederland en zijn nooit geassimileerd.

 • Volgende discussie
#2 Ralph van der Geest

“Participatie contract’, ‘assimilatie contract”…het is Asscher’s Newspeak voor ‘bij voorbaat criminaliseren en uitsluiten’, verdacht maken, wegezetten als ‘er niet bijhoren’.
Het is de bijdrage van de vice-premier van hufterig Nederland aan de stemmingmakerij van nazi’s als Joost Niemöller en wannebe-massamoordenaars als Theodor Holman jegen hen wier wieg elders stond.
Trouwens: als er destijds geen mensen waren die hun leven in de waagschaal legden omdat ze vonden dat de ouwe heer van de toekomstige vice-premier er wél bij hoorde, was er nu waarschijnlijk geen Lodewijkje geweest om zich op te werpen als de plaatsvervanger van Wilders in dit Telegraaf-kabinetje van haat en afbraak.
’t Kan verkeren.
In elk geval: die Asscher is gek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 su

VAN MIJN BELASTINGCENTEN!1!!1!*

* Oeh, kijk mij participeren als fuk..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joop

Eens met Ralph.

Je kan het niet hard genoeg zeggen. Het beleid wordt gewoon doorgezet, met of zonder Wilders. Want dat beleid is ook niet ontstaan tijdens de gedoogsteun van Wilders, maar al ver daarvoor. Wilders heeft niets bereikt. Nee, het beleid is nog afkomstig van het laatste paarse kabinet, met Job Cohen.

Een nationalistische conservatieve verstikkende doodmakende geest waart rond door Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Rob

*Iets met van een mug een olifant maken.*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Christian Jongeneel

@4 Daar ben ik het dan weer niet mee eens. De gedachte dat de samenleving maakbaar is komt rechtstreeks uit het socialistische arsenaal, niet uit het nationalisme of conservatisme. Alleen is de maakbaarheidsgedachte in Nederland door Pim Fortuyn in de nationalistische hoek beland. Conservatieven in Nederland en Europa zijn juist erg van de soevereiniteit in eigen kring. De SGP verzint zo’n contract niet.

@5 Vandaar ook een luchtig stukje, geen vlammend betoog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 su

@6: Ik vind het trekken van arbitraire grenzen anders behoorlijk getuigen van een maakbaarheidsdenken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Christian Jongeneel

@7 Sorry, ik snap niet waarnaar je verwijst met ‘arbitraire grenzen’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 su

@8: Landsgrenzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Ernest

Ik vind dat participatiecontract wel gek eigenlijk. Het doet me denken aan het inburgeringsvignet van Rita Verdonk. Misschien zat er wel dezelfde ambtenaar achter?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 lapis

Als moslims hun afkeer en/of verontwaardiging alleen zouden uiten door in de pen te klimmen en vlammende brieven te schrijven dan zou de PVV nu geen zetels in de Tweede Kamer hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Christian Jongeneel

@9 die zijn in Europa zo gek nog niet, namelijk ruwweg waar mensen dezelfde taal spreken en worst eten. Door eeuwen van oorlog en etnische zuivering tot stand gekomen.

Maakbaarheid zit niet in de genen van de nationalist. Hij wil niet dat een migrant zich aanpast, maar dat hij oprot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 su

@11: Pleur op met je moslimgeneuzel. Deze beleid is gericht op alle migranten ongeacht religie of afkomst. En Wilders is zo groot geworden omdat Nederland een xenofobe kudtland is die deze eeuw uit de kast is gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 su

@12: De Europese grenzen gaan veelal dwars door streekgrenzen. Als je in onze grensstreken rondrijdt en naar de mensen en hun dialect luistert hoor je veel overeenkomsten aan beide kanten. En ze vreten ook dezelfde worst. En als je naar de koloniale grenzen kijkt, dan is de willekeur van een lineaal – met alle negatieve effecten vandien – wel heel erg duidelijk. Er is dan ook niks zo arbitrair als de landsgrenzen van een natiestaat. Niet dat de nationalist dat zal toegeven. Die is volledig gehersenspoeld door de nationale mythen van blut und boden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 roland

@6: De SGP neemt de deel aan het bestuur en poogt dan de maatschappij in te richten voor eenieder, niet alleen voor “eigen kring”, dat is behoorlijk verstikkend.
Als een minderheid ook wordt gedwongen – zoals met de ” zondagsheiliging” – is er een probleem

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Henk van S tot S

Als het eventueel nut zou hebben iemand iets laten teken omdat hij/zij anders geen papiertje “Nederlander” of verblijfsvergunning kan krijgen, kan het wel eenvoudiger:
Laat bij uitgifte van dit “identiteitspapiertje” een formuliertje ondertekenen dat de persoon zich houdt aan de wet en noem eventueel een paar punten waarvan men zich dus moet onthouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 euro

@11

Ja. En als joden niet betrokken waren bij communistisch geweld aan het begin van de 20e eeuw was de nazi-partij ook niet groot geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Co Stuifbergen

@17:
ik neem aan dat uw reactie ironisch bedoeld is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 euro

@18

Nee. Geen ironie. Als er wijdverbreide haat bestaat richting een etnisch-religieuze minderheid dan ligt dat aan die minderheid zelf zoals @11 zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 HPax

@ 13 ‘Pleur op met je moslimgeneuzel.’

Er geldt denk ik de regel van totum pro parte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 pedro

@6:

Conservatieven in Nederland en Europa zijn juist erg van de soevereiniteit in eigen kring

Soevereiniteit in eigen kring betekent dat zij een maatschappij zo in willen richten, dat die soevereiniteit bepaald mag worden door de gemeenschap, die zij tot de eigen kring definiëren. Zij willen dus de samenleving zo maken, dat zij soevereiniteit in eigen kring kunnen bewerkstelligen. Dat is dus net zo goed een maakbare samenleving. Zij willen er alleen iets anders van maken dan de socialisten.

De maakbare samenleving als iets negatiefs voorstellen en dat begrip integraal aan het socialisme koppelen, is een succesvol verkooppraatje van neoliberale conservatieven, waar echter alleen in eigen kring van neoliberale conservatieven waarde aan wordt gehecht. Iedere politieke partij en iedere politicus is van mening, dat een samenleving tot op zekere hoogte maakbaar is. Daarom zitten ze in de politiek.

De maakbare samenleving is net zulke onzin als een reclamespotje op tv.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bismarck

@12: ie zijn in Europa zo gek nog niet, namelijk ruwweg waar mensen dezelfde taal spreken en worst eten.

Ik heb zelden zo’n domme uitspraak op Sargasso gelezen (NB. Ik lees doorgaans HPAX bijdragen niet). Dat dezelfde taal spreken (voor zover het zelfs maar waar is), is op de grenzen gevolgd (en dan nog pas met name in de laatste 100 jaar, sinds de schoolplicht en andere nationalistische assimillatieprocessen door de meeste Europese staten in gang zijn gezet), niet omgekeerd. En voor de worstvoorkeur (die overigens nog minder landsgrenzen volgt) geldt de laatste paar decennia (sinds het verdringen van zelfstandige winkels door veelal nationale winkelketens) hetzelfde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

Overigens wordt bij de Roze Khmer terecht opgemerkt dat Janmaat, Fortuyn en Wilders om vergelijkbare plannen met de dood zijn bedreigd, omdat die plannen zo extreemrechts waren. Ik ben benieuwd of er hier toch geen PvdA’ers rondlopen die zich nu diep zitten te schamen voor Asscher.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Flip Van Dyke

Volgens Asscher: ‘De culturele integratie hapert, er is zelfs sprake van achteruitgang in de manier waarop wordt aangekeken tegen homoseksualiteit, tegen joden, tegen vrouwen.
Nu zou ik wel eens willen weten uit welk onderzoek dat blijkt.

Asscher gaat uitzoeken wat juruidisch mogelijk is.
Als je daar nu eens mee begint voordat je begint te brullen. Sta je soms niet goed in de opiniepeilingen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Aesir

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH

Politici met debiele plannen……………….

Sociaal-economisch migratiebeleid op basis van opleidingsniveau is de toekomst! Snappen ze in sommige landen in Europa helaas een stuk beter dan wij. Al die pestregeltjes raken alleen de nieuwe migranten die juist een impuls kunnen geven aan onze welvaart. De probleemgroepen zijn hier al lang en breed genesteld, die krijg je zo geen stap vooruit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Flip Van Dyke

Hij wil ook immigranten met de Nederlandse nationaliteit een participatiecontract laten tekenen.
Zo ken ik ook de nodige niet-immigranten van de Needrlandse nationaliteit die zo’n contract nodig hebben.

Ik moet bij Asscher meteen denken aan zo’n ander PvdA’er die haast huilend bij P&W: 15.000 importbruiden. We kunnen het niet meer aan. Leugens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 pedro

Een participatiecontract laten ondertekenen door mensen, die hier naar toe willen komen, niet als politiek vluchteling, is onzin. Die mensen komen, omdat ze aan onze samenleving deel willen nemen. Het laten ondertekenen van een contract heeft dus geen toegevoegde waarde en kost ons alleen maar geld, zoals #3 al terecht opmerkt. Voor de kleine groep politieke vluchtelingen heeft zo iets ook weinig waarde, om zeer voor de hand liggende redenen.

Blijft over dat dit contract een poging is om onze xenofobe landgenoten tegemoet te komen. Het probleem daarmee is, dat onze xenofobe landgenoten zelf niet aan de voorwaarden van het contract voldoen, omdat zij zich niet aan de meerderheidscultuur willen conformeren. Maar dat zegt het artikel ook al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 lapis

Die mensen komen, omdat ze aan onze samenleving deel willen nemen.

De enige reden dat dit plan ooit het daglicht heeft gezien is de realiteit dat er hier tien- zo niet honderdduizenden immigranten en nazaten van recente immigranten wonen die dat niet doen en niet uit zichzelf zullen gaan doen. Je hoefde hier de afgelopen paar decennia ook helemaal niet te participeren om het beter te hebben dan in de Antillen of Marokko. En ook al is het too little, too late, het is een halfslachtige poging om erger te voorkomen.

Is dit plan van Asscher door zijn halfslachtigheid ridicuul? Ja. Maar dat maakt het probleem dat het tracht op te lossen niet per implicatie ook ridicuul. Dat het voorbeeld van de Haredi die boze brieven over moslims schrijft belachelijk overkomt, geeft ook slechts aan dat het plan te breed en slap is om effect te hebben. Het plan is immers niet bedoeld voor dit soort personen. Een Mohammed Enait die pretentieus geformuleerde brieven schrijft waarin hij oproept tot een militante beweging die voor moslimrechten op moet komen is ook niet waar dit plan voor bedoeld is. Dit plan is bedoeld voor groepen kansenjongeren die lesbische stellen uit hun huis wegpesten en dan vooral voor de gemeenschappen om hen heen die dat goedpraten of oogluikend toestaan. Afgaande op sommige reacties hier vraag ik me serieus af of er mensen bestaan die hun hoofd zo diep in hun aars hebben zitten dat ze dat niet inzien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Rob

+1 Voor Lapis en dikke boe naar alle reacties die op Joop thuishoren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 euro

@28

…en dan vooral voor de gemeenschappen om hen heen die dat goedpraten of oogluikend toestaan.

Toe maar. Kun je dit ook bewijzen ? Zo niet dan is het een smerig gevalletje verdachtmaking/collectieve schuld aanpraten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 ed
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 kevin

Verschrikkelijk plan. Je kunt iemand simpelweg niet dwingen om dingen te vinden.

Vraag aan #13: is Nederland in het algemeen intolerant of bestaat er een zeer vocale intolerante minderheid in Nederland?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 su

@32: In hoeverre kun je nog over een minderheid spreken als het beleid wordt gedragen door alle mainstream partijen? Dat is ruim 70% van het electoraat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 ed

Ik heb een paar islamitische moslimvrienden aan de kant gezet omdat ze zich op een bepaalde manier discriminerend bleven opstellen tegenover niet moslims . Het voelt voor mij alsof ze een geheime agenda hebben en ook extreem veel moeite hebben om hier te integreren . Mensen die niet blank zijn discrimineren vaak zonder dat ze het beseffen en wat integratie en of toelating tot ons land betreft zouden de grenzen best iets beter mogen worden .Dat gedoe van’ de markt regelt het wel ‘van neo liberalen zoals Von Rompuy is onzin .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 kevin

@34 “islamitische moslimvrienden”, die moeten wel héél erg islamitisch zijn :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Joop

Tofik Dibi ‏op twitter:

“Mensen snakken naar een arbeidscontract, niet naar assimilatie – of participatiecontracten #stopthefoolery”

Klopt met die symboolpolitiek kom je er niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Rob

@36 Mensen snakken naar een arbeidscontract, niet naar gratis water in de horeca. http://nos.nl/artikel/405333-groenlinks-gratis-water-in-horeca.html

Ik bedoel maar te zeggen dat die tweet van Dibi nogal goedkoop is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Christian Jongeneel

@28 “Dit plan is bedoeld voor groepen kansenjongeren die lesbische stellen uit hun huis wegpesten en dan vooral voor de gemeenschappen om hen heen die dat goedpraten of oogluikend toestaan.”

Ja, laat die klootzakjes een contract tekenen, dan zingen ze wel een toontje lager!

Maar even serieus: reële maatschappelijke vraagstukken pak je niet aan met dit soort symboolpolitiek, die bovendien kwalijke rechtsstatelijke trekjes heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 ed

@37: Mensen hier willen werk en niet die Communistische Commissie uit Brussel die zijn neoliberale agenda van goedkope ‘arbeid macht frei’ in oost Europa / China opdringt terwijl ze de rekeningen maar door blijven schuiven naar de burgers in west EU .
NeoLiberale agenda bestaat volgens mij alleen maar uit uitbuiting .Moet je eens kijken naar griekenland en dat gezeur over Turkije . Turkije houd zich niet aan de mensenrechten en voert op den duur de doodstraf weer in . Ze beginnen hier nu al te roepen van “doodstraf moet af en toe uitgevoerd mogen worden”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 euro

Een communistische commissie die een neoliberale agenda opdringt. Man man man.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Rob

@39 Ik dacht even dat je het als parodie bedoelde…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Hal Incandenza

Een communistische commissie die neoliberale agenda opdringt met behulp van nazistische slogans, zelfs. Dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 ed

Indien Brussel niet wat meer humanitair wordt (zie zuid Europa en Griekenland) dan zitten we straks in WW3
http://nos.nl/video/463898-grieken-demonstreren-tegen-aanwakkerende-vreemdelingenhaat.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 lapis

@38:

“Dit plan is bedoeld voor groepen kansenjongeren die lesbische stellen uit hun huis wegpesten en dan vooral voor de gemeenschappen om hen heen die dat goedpraten of oogluikend toestaan.”

Ja, laat die klootzakjes een contract tekenen, dan zingen ze wel een toontje lager!

Is dit plan van Asscher door zijn halfslachtigheid ridicuul? Ja” leek me toch behoorlijk duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 ed

@41: Spanningen lopen op en uit de hand . Mensen willen werk terwijl de grenzen de EU worden uitgebreid waardoor we binnenkort met griekse toestanden te maken krijgen inplaats van democratie . Naïef zijn betekend dat je respect toont voor diegenen die respectloos zijn .Ik doe daar niet aan mee .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 McLovin

En ik maar denken dat er belangrijkere problemen waren….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 goochem

Ik ben net terug uit Sydney en als er één land is dat opgebouwd is door migranten,dan is het Australie wel ( even de aboriginals daargelaten voor het gemak hier ). Daar geen gezanik over participatie, assimilatie, allochtonen, religie als probleem, alles in relatie tot het gedoe in Nederland. Men realiseert zich sterk dat je bij normen en waarden rekening moet houden met culturele verschillen en achtergronden, en dat de common ground er vooral in zit dat je je houdt aan de wetten van het land en de wil hebt om wat van je leven te maken aldaar. Dit is een uitgangspunt en hoeft niet bewezen te worden. Men mág zichzelf blijven, desnoods met baard en burka. Open je vervolgens een restaurant, dan komen daar gewoon heel veel angelsaksische klanten op af. Live and let live..
Het is dus ook geen enkel probleem dat de verschillende bevolkingsgroepen in hun eigen wijken wonen, met behoud van hun eigen cultuur en religie ( én hun eigen authentieke kookunsten dus..)
Uiteraard is er in Australie een geschiedenis mbt vluchtelingen en onbegrip tussen bevolkingsgroepen. Er zal echter nooit een sentiment ontstaan dat groepen mensen rucksichtlos definieert. Voor een politicus zou dit zowiezo een gotspe zijn.
Nederland zou eens moeten beginnen met op te houden zo veel te lullen over “allochtonen” > en dat woord idd afschaffen..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Ernest

Toch denk ik dat de timing van dit plan door Asscher vooral is ingegeven door de lage peilingen van de PvdA, en verder niks. Een typisch staaltje populisme dus: het uitbaten van onvrede in de bevolking door een onmogelijk uitvoerbare oplossing voor een ingewikkeld probleem voor te stellen als een simpel akkefietje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 ed

@46:Het gaat tegenwoordig alleen maar over uitbuiting

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 ed

@47: Australië heeft een goede grensbewaking ,ook met voedsel .
Als ik genoeg geld zou hebben ,dan was ik daar 7 jaar geleden al naartoe geëmigreerd .Veel mensen uit de UK emigreren daarheen ,maar als je uit de EU komt dan laten ze je daar bijna niet toe .
the white British left : http://www.bbc.co.uk/news/uk-21511904

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 goochem

@50: De Britten zijn ook vaak illegaal..
Ik kan er door mijn huwelijk met een Aussie wél heen mocht ik willen. Een mooi alternatief mocht Nederland letterlijk en figuurlijk verzuipen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 pedro

@44: ja, dat dacht ik. Je bent het met iedereen hier eens, die zegt, dat dit een slecht plan is. Waarom je zo veel moeite doet om net te doen alsof je het met alle anderen hier oneens bent, is mij een raadsel.

@28:

De enige reden dat dit plan ooit het daglicht heeft gezien is de realiteit dat er hier tien- zo niet honderdduizenden immigranten en nazaten van recente immigranten wonen die dat niet doen en niet uit zichzelf zullen gaan doen

Je kan lullen wat je wil, en onbewezen stellingen en slogans de lucht in slingeren, maar dat maakt het nog steeds geen goed plan, zoals je zelf ook al aan geeft. Maar ja, dat is natuurlijk ook lastig… toe geven dat je het eens bent met mensen, waar je het normaal mee oneens bent over dit onderwerp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 pedro

@50:

Veel mensen uit de UK emigreren daarheen ,maar als je uit de EU komt dan laten ze je daar bijna niet toe

Eh… Groot Brittannië is lid van de EU… En overigens laten de Australiërs je heel gemakkelijk toe, maar dan moet je wel iets te bieden hebben. Ongekwalificeerd personeel komt er daar niet zo gemakkelijk in als de VVD en het CDA in de jaren 60 voor onze werkgevers wel hebben geregeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 su

[img]https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/526927_10151346740534926_435852882_n.jpg[/img]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Henk van S tot S

@48:
Inderdaad!
Hij probeert in navolging v.d. VVD ook wat stemmen bij e PVV weg te trekken.
Wel sneu voor een eens socialistische partij ;-)

@54
Die is echt raak :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Frisco

Ik ben benieuwd wat de uiteindelijke bewoording zal zijn in het participatiecontract, want het erkennen van, of instemmen met rechten die de burgers moeten beschermen tegen de overheid, zoals een aantal klassieke grondrechten geacht worden te doen en goedvinden dat de burger beschermt wordt tegen willekeur en de macht van de staat, oftewel de rechtsstaatgedachte, heeft volgens mij weinig met participatie te maken. Ergens ook wel grappig, gezien de theorie van artikel 3 Grondwet en in de praktijk hoe burgemeesters worden aangesteld. Do as I say, not as I do.

Voor wat betreft EU migranten zie ik het feest sowieso niet doorgaan. Er bestaat nu eenmaal een vrij verkeer van personen en de beperkingen daarop (bedreiging openbare orde/veiligheid/volksgezondheid) lijken mij niet van toepassing. Je kunt nu eenmaal niet van elke migrant verwachten (en eisen) dat ze grondrechten onderschrijven waarmee zij het niet eens zijn, zoals het artikel in de Hongaarse grondwet die het huwelijk definiëert als een verbintenis tussen man en vrouw. (In het geval dat Hongarije ook maar aan de participatiecontracten gaat)

Symboolpolitiek, niets meer, niets minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 HPax

In Martin Bosma’s ‘De schijnélite van de valse munters’ enz., wordt een Nederlandse elite verantwoordelijk gesteld voor de katastrofe die zich het best laat samenvatten onder de naam van: de Nederlandse Massa Immigratie = de NMI.
Ik ben het met MB eens. Die elite!

In veel opzichten kan in Ascher de figuur worden aanschouwd die onze elite in NMI-opzicht representeert. Welnu, dan kan in Ascher´s initiatief 2013 met dat ‘Participatiecontract’ een begin van een schuldbekentenis van die elite worden gelezen. Bosma´s vindicatie!

Wat die schuld inhoudt, dat staat steno in A.’s toelichting bij zijn Pcontract: ´Anders betalen we een enorme prijs voor vrijblijvendheid. Er is zelfs sprake van achteruitgang in de manier waarop wordt aangekeken tegen homoseksualiteit, tegen joden, tegen vrouwen.’

Wij zijn al aan het betalen! Voor niets, of nog minder dan dat.
Voor ‘Femme de la Rue’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 frankw

Zeg HPax, als je al je tijd die je in je flutepistels steekt nou eens zou gebruiken om de betogen van Flip van Dyke te lezen dan zou je kunnen weten dat de NMI een luchtkasteel is. Een sprookje. Een heel kwaadaardig sprookje, dat dan weer wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Prediker

Dit plan is bedoeld voor groepen kansenjongeren die lesbische stellen uit hun huis wegpesten en dan vooral voor de gemeenschappen om hen heen die dat goedpraten of oogluikend toestaan.

@28 – Dan zou het wellicht raadzaam zijn om al dat geleuter over cultuur uit het raam te werpen, en eens in de VS te gaan kijken welke projecten onder latino en zwarte jongemannen in de getto’s daadwerkelijk werken.

Of denk jij dat je in het Amerikaanse getto wel openlijk homoseksueel kunt zijn? Word je net zo goed weggetreiterd en gemolesteerd door – hé, dat is opvallend – tienerjongens en adolescenten van etnische minderheidsgroeperingen. Dezelfde demografische laag van de bevolking als hier dus.

Maar Asscher’s plan richt zich sowieso niet op tweede en derde generatie nazaten van immigranten. Het richt zich louter op mensen die zich hier komen vestigen, hetzij van binnen hetzij van buiten de EU.

Dat heeft dus nulkommanul effect op die jongens die hier problemen schoppen omdat ze niks beters met hun leven hebben te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Henk van S tot S

@59:
Aangaande “latino en zwarte jongeren met homohaat”

Meen ik toch zeker te weten dat die ten tijde van de (blanke) Hitlerjugend ook aanwezig was en dat het in o.a. Moskou voor homo’s ook niet erg prettig toeven is.

Verder:
We zijn al een immigratieland sinds de Batavieren de Rijn afkwamen zakken.
N.B.
Er zijn de laatste 100 jaar meer mensen uit Nederland vertrokken dan er zijn bijgekomen.
In het buitenland zijn een hoop aangepaste Nederlanders te vinden.
Maar er zijn ook dorpen te vinden waar de bevolking nog in “Staphorster stijl” leeft; best leuk voor het toerisme ;-)

Laten we nu eindelijk eens stoppen met gezeur over “groepen”
Als een individu in de fout gaat gaat dat individu in de fout n niet zijn/haar familie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Flip Van Dyke

Het was even zoeken, maar ik heb toch wat gevonden waar Assher zijn uitspraken op zou baseren. Dinsdag heeft Assher de integratienota naar de 2e Kamer gestuurd.Daarin wordt verwezen naar het SCP-rapport Dichter bij elkaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Flip Van Dyke

Noch in de integratienota noch in het SCP-rapport komt het woord Jood of Joden niet voor.
Dichter bij elkaar gaat over niet-westerse allochtonen in Nederland. Het gaat niet over immigranten. In het rapport wordt geconstateerd dat het niet best gesteld is met de acceptatie door Turken en Marokkanen van homo’s. Dat is inderdaad niet best, maar is niet iets wat nieuw is.

De link met de huidige immigratie ontgaat mij. Het is het PVV-riedeltje van de massa-immigratie uit moslimlanden. Is er goed ingepompt.
Hier een plaatje met het aandeel van T&M in de totale immigratie naar geboorteland.

http://www.flipvandyke.nl/wp-content/uploads/2015/05/TM_totaal-immi.jpg

Als je de emigratie er vanaf trekt dan kom je in 2012 vrijwel op nul uit en als je de 2e generatie erbij betrekt dan is de netto-immigratie zelfs negatief.

Ben je problemen aan het oplossen Asscher of ben je alleen maar bezig stemmen te winnen? Twee zeteltjes moet het toch wel weer opleveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Christian Jongeneel

@62 Twee zeteltjes … maar er zijn helemaal geen verkiezingen nu. Ik ben bang dat Asscher het oprecht meent.

Wat me ook opvalt is dat hij klaagt over de achteruitgaande acceptatie van joden, homo’s en vrouwen (impliciet: ‘onder moslims’). Daar heeft hij een punt. Maar die valt in het niet bij de achteruitgaande acceptatie van moslims door de rest van Nederland.

Het contract vraagt van immigranten een mate van tolerantie die de rest van Nederland niet kan opbrengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Henk van S tot S

@63:
Misschien houdt hij rekening met provinciale verkiezingen die over ruim een jaar plaats vinden.
Mocht clownskabinet zover komen, wordt het pas echt lachen (via de eerste kamer) ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Rob

@63

Daar heeft hij een punt. Maar die valt in het niet bij de achteruitgaande acceptatie van moslims door de rest van Nederland.

Cijfers graag.

Het contract vraagt van immigranten een mate van tolerantie die de rest van Nederland niet kan opbrengen.

Wat een onzin. Het vraagt om een mate van tolerantie dat in overeenstemming is met hetgeen dat in onze wetten is vastgelegd.

Je bent de dramaqueen van de week.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 su

@65: Wat een onzin. Het vraagt om een mate van tolerantie dat in overeenstemming is met hetgeen dat in onze wetten is vastgelegd.

Dat is al gecodificeerd in wetten. Waarom is een aparte participatiecontract dan nog nodig? En als het nodig is, waarom dan niet voor de inheemse bevolking?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Rob

@66 Het is niet nodig en ik vind dat hele participatiecontract volstrekte onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Joop

@63

“Maar die valt in het niet bij de achteruitgaande acceptatie van moslims door de rest van Nederland.”

Daar schrok ik van kort geleden toen ik vanwege activiteiten met twee pubers optrok: 1 een dorpeling, de ander een stedeling met Algerijnse vader en Nederlandse moeder.

De laatstgenoemde is een beetje teruggetrokken, wat niet helemaal vreemd is op die leeftijd, maar doet zijn best. Telkens werd hij door de dorpeling ‘herinnerd’ aan zijn ‘roots’. “Of weet je niet wat dat woord betekent?” zo ging dat gedurende de gehele middag door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Christian Jongeneel

@65 “Cijfers graag”

Aantal kamerzetels haatkazen: 15
Aantal kamerzetels haatbaarden: 0

(en zelfs als alle moslims op de partij van de haatbaarden zouden stemmen, dan nog had die minder zetels dan de PVV)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Rob

Ah, werkt het zo. Dan pak ik graag de peilingen van Maurice erbij. https://n6.noties.nl/peil.nl/

Zo zie je dat Nederland op 1 januari nog relatief haatdragend was tegenover moslims,want de PVV krijgt daar 26 zetels in de peiling. Op 6 mei was het alweer gigantisch verminderd naar 17 zetels. Nederlanders zijn haatbaarden duidelijk meer gaan waarderen na Koninginnedag, om een week later, vlak na Bevrijdingsdag, met 25 zetels voor de PVV, toch weer een gruwelijke hekel te krijgen aan moslims.

Ja, we kunnen duidelijk stellen dat moslims steeds minder geaccepteerd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Bismarck

@61: Longitudinale cijfers zag ik niet meteen, maar er staat wel een zin in dat rapport: “Tussen 1998 en 2011 zijn de opvaingen over man-vrouwrollen en de positie van ouderen gemiddeld iets moderner geworden.” die precies in tegenspraak is met Asschers uitspraak ” er is zelfs sprake van achteruitgang in de manier waarop wordt aangekeken tegen homoseksualiteit, tegen joden, tegen vrouwen.”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Rob

@69 Door Bismarck besloot ik ook om even te spitten in het SCP rapport van dat Flip @61 al aanhaalde:

Gegevens over de periode 2002-2011 laten zien dat de opvattingen over de maatschappelijke acceptatie van migrantengroepen somberder zijn geworden. Meer migranten zijn van mening dat het maatschappelijke klimaat is verslechterd, de maatschappelijke acceptatie is volgens hen verminderd.

Ongeveer 40% van de autochtone bevolking vindt dat er te veel migranten in Nederland wonen. Dit aandeel is de laatste jaren afgenomen. De beeldvorming binnen de Nederlandse bevolking over integratie en migratie was aan het begin van deze eeuw ongunstiger. Tussen migrantengroepen en de Nederlandse bevolking zijn de opvattingen over het maatschappelijk klimaat dus verder uiteen gaan lopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Joop

Wilders heeft gauw andere ijzers in het politieke vuur gegooid die hij uitvent zoals ouderen en Europa. Dat heeft weinig met acceptatie van moslims te maken. (hint: statische gegevens – waarom stemmen mensen op pvv)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Flip Van Dyke

@63 Het gaat niet om de twee zeteltjes. Het gaat erom dat, voorzover ik nu kan zien, Asscher het eerste punt wat ik @28 aanhaalde (zie ook @71)niet kan hardmaken en daar is wel zijn verhaal op gebaseerd.
Ik kon en kan mij in iedere geval niet herinneren.
De journalisten die hem hebben geïnterviewd natuurlijk ook niet, want die lezen alleen maar persberichten anders hadden ze het misschien wel gevraagd op grond van welk onderzoek hij zijn beweringen doet.

“Daar heeft hij een punt,”schrijf je. Uit welk onderzoek blijkt dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Christian Jongeneel

@71 Longitudinale cijfers vind je bijvoorbeeld hier:
Een longitudinale studie naar veranderde etnocentrische reacties in Nederland.

De houding ten aanzien van migranten in het algemeen is iets verbeterd, maar ten aanzien van moslims verslechters

@74 Daar heb ik geen onderzoek bij. Maar er zijn genoeg incidenten geweest om het als fenomeen te onderkennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Rob

@75

De houding ten aanzien van migranten in het algemeen is iets verbeterd, maar ten aanzien van moslims verslechters

De tijdsvakken in de rapporten overlappen voor een groot deel niet, dus je kan niet op basis van het ene rapport zeggen dat de houding tov migranten in het algemeen is verbeterd, en op basis van het andere rapport dat de houding tov moslims is verslechterd. Het rapport dat jij aanhaalt gaat over de periode 1995-2006 terwijl het SCP rapport veel actueler is en bijvoorbeeld uitspraken doet over de periode 2002-2011.

Ik breng een uitspraak van jou weer in herinnering:

Maar die valt in het niet bij de achteruitgaande acceptatie van moslims door de rest van Nederland.

Weet je wat het is: je roept lukraak maar wat. Je hebt het idee dat iets zo is, je gooit dat hier op Sargasso en wanneer er om iets van onderbouwing wordt gevraagd dan moet je je baseren op een rapport waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is. Als je spreekt over de achteruitgaande acceptatie van moslims dan mag je toch echt wel met iets van de afgelopen jaren op de proppen komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Flip Van Dyke

@75 Ik kan mij geen onderzoek herinneren waaruit blijkt dat er sprake is van meer incidenten met bijvoorbeeld Joden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Ernest

Zijdelings on topic: Parool (ANP) over een promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit: “De integratietoets voor immigranten die Nederlander willen worden, mist zijn doel. De toets is voor sommige migranten te hoog gegrepen en voor anderen juist veel te makkelijk. Hierdoor haken veel migranten die graag Nederlander willen worden af in plaats van te integreren.[…]De invoering van de toets in 2003 heeft volgens Van Oers geleid tot een halvering van het aantal naturalisaties.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 HPax

@58: frankw

De Nederlandse Massa Immigratie (NMI), in haar verschillende gedaanten van aggregatie, omspant decaden en bevat millioenen mensen. Als vandaag alle immigratie stopt of er zelfs meer migranten uit Nederland vertrekken dan binnenkomen, blijft zich de NMI als (onverteerbare zie Asscher) TOESTAND voordoen.

En deze visie klemt des te meer omdat mocht er vandaag volgens bepaalde tellingen van immigratie nauwelijks meer sprake zijn, het beter is daarin toch slechts een tijdelijke teruggang te zien. Mondiale ontwikkelingen onder ogen gezien moet er namelijk rekening mee worden gehouden dat de NMI als (instroom)PROCES zal herleven. Want wat ik hier of daar al eens eerder schreef: letterlijk en figuurlijk staat de NMI nog in haar kinderschoenen.
Wat Flip van Dyke’s (FvD) statistieken betreft, de betekenis van de getallen die ze bevatten, hangen van woordelijk gegeven definities af. Een andere omschrijving van ze en dezelfde cijfers ‘spreken’ als bij toverslag een ander taal. Op die manier kun je de hele NMI wegtoveren. `Via een soort verdwijntruc die je Fakirs uit India in de herinnering brengt.

FvD gelooft niet in de Nederlandse Massa Immigratie. Ten bewijze daarvan komt hij vaak met statistieken die moeten aantonen dat die immigratie vandaag de dag zowat nihil is. Of zoiets. De finale van NMI als PROCES dus, in een bepaald tijdsbestek. En wie dat tegenspreekt wordt door FvD op een hatelijke manier wegzet, bijv. als PVV-er. Wat een haatzaaiers en schurken zijn dat, of woorden van gelijk strekking. En het kan – dat schelden van m’ buiten beschouwing gelaten – dat FvD de waarheid spreekt. Maar dan zoals Hoover dat deed. Die moest jaarlijks aan een USA politieke commissie verslag over zijn werk uitbrengen en kreeg dan steevast de vraag gesteld hoeveel telefoons hij afluisterde. Van die praktijk hielden die commissieleden niet. Nooit. Een paar 100, placht H. dan door de jaren heen te antwoorden, en hij loog. Niet statistisch en juridisch, maar wel sociologisch. Echt dus. Want een dag vóór zijn Verhoor had hij duizenden afgeluisterde telefoons afgehaakt, om ze een dag na de ondervraging weer aan te sluiten. (Uit het geheugen geciteerd).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 AltJohan

@HPax: Ik deel je reserves ten opzichte van FvD. Zijn gegoochel met cijfers is onnavolgbaar. Ervaring leert dat je bij hem de bronnen goed moet checken.

https://sargasso.nl/leers-reageert-maar-roept-alleen-maar-meer-vragen-op/#comment-730218

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Inca

@80: vooral je argumenten in die comment zijn sterk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Joop

Doet HPax het weer:

“En wie dat tegenspreekt wordt door FvD op een hatelijke manier wegzet, bijv. als PVV-er. Wat een haatzaaiers en schurken zijn dat, of woorden van gelijk strekking.”

Hij doet zelf niets anders, als hij de discussie niet kan winnen komt hij met de meest schunnige opmerkingen. Die krankzinnige geest kan gewoon zijn gelijk niet krijgen, dus probeert hij op alle mogelijke manieren zijn tegenstander te diskwalificeren. Erg zielig. Ga jij maar lekker geloven in je Massa Onzin.

Goed dat HPax zijn eigen uitlatingen gaat vergelijken met de ‘leugens’ van Hoover. Mooi hoe hij zichzelf ontrafeld.

En dan komt AltJohan nog met goochelen. De grootste circusartiest in de Tweede Kamer, meneer Wilders, doet niet anders. Want nuanceren kan nooit goed zijn, dan snapt het Volk het niet meer. Dus het geloof in de Massa Onzin moet gewoon aangewakkerd worden, ondanks de keiharde feiten die het logenstraffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Rob

@Joop Ach ja, als de feiten niet stroken met je vooroordelen, dan ga je feiten maar veroordelen. Het is eenvoudig om Flipke zwart te maken, maar het vergt een wat serieuzere inspanning om je eigen wereldbeeld onder de loep te nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Joop

Je eigen wereldbeeld onder de loep nemen – het lijkt wel cognitieve gedragstherapie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Henk van S tot S

@83:
Komt vooral voor bij mensen met (religieuze) waandenkbeelden en andere vormen sektegekte ;-)

 • Vorige discussie