1. 3

  Mister Moore is nu reeds een historisch figuur.
  Dat de toon heftig is, is de normaalste zaak ter wereld, onderhuids is hij extreem mild. Dat bljkt ook in de loop van het interview, waarin ie overigens Blitzer niet destroyt, maar net een gevoelige snaar raakt.
  Hij lukt er in om een objectiviteit te behouden en over te brengen die de waan van de dag overstijgt.
  Hij maakt dit geschmier hier draaglijk, met de wetenschap dat er nog gezond verstand is. En het is een volbloed Amerikaan, yippeeeee!!!
  Pet af voor de zak vol met vet.

 2. 6

  ‘Socialized health care’ is voor de VS de slechtere keuze. Het land is simpelweg te groot en te complex om dergelijke zaken via de Staat te regelen; ik zou zeggen laat het over aan de deelstaten – los daarvan heeft een democratische en regeringsbevoegde meerderheid in de VS middels verkiezingen altijd aangegeven geen ‘universele’ gezondheidszorg te willen.

  MM staat volledig in zijn recht als hij oppositie wil bedrijven, maar zijn woede verraadt intolerantie naar andere opvattingen over wat de politiek wel en niet mag doen.

  MM lijkt niet ingelezen in het principe van de ‘welfare-warfare state’. Als hij tegen oorlog is én voor collectivisatie, dan spreekt hij zichzelf theoretisch niet, maar praktisch wél tegen. Staten met een grote, publieke sector zijn eerder geneigd – met nadruk: neiging, geen wetmatigheid – tot oorlogsvoering, dan landen met een kleinere, publieke sector. Dat geldt dus ook voor rechtsere samenlevingen met een grote, publieke sector.

  Waarom?

  Wel ‘because they can’; Staten hebben met een grote, publieke sector genoeg middelen om oorlog te kunnen voeren. Vroeg of laat zullen ze dan oorlog gaan voeren. De oplossing om de ‘welfare-warfare state’ tegen te gaan, is om een kleine overheid na te streven – zonder al te veel collectieve voorzieningen. MM zou dat als journalist toch moeten weten.

  Kortom: de boodschappen achter Sicko en Fahrenheit 9/11 spreken elkaar tegen. In die zin, is MM dus een schreeuwlelijk, die alleen maar Bush wil bekritiseren zonder er een consistent verhaal tegenover te plaatsen.

 3. 7

  @Jimmy
  Je welfare-warfare idee is het gekste dat ik ooit gehoord heb.

  Verklaar dan maar is waarom Europa (waar de gemiddelde staat meer welfare is dan de states) niet naar Irak is getrokken.
  En om Europa nog buiten beschouwing te laten waarom is Canada niet mee in die oorlog gestapt?
  Soit dat idee nog buiten beschouwing gelaten.

  Moore zijn film heeft niet tot doel de oplossing te brengen. Veel meer heeft ze tot doel het probleem aan de kaak te stellen en te laten zien dat het beter kan en beter moet in de VS.

  Ik weet niet of je ooit in de VS naar een hospitaal bent geweest maar zolang je niet hebt bewezen dat je een verzekering hebt laten ze je daar gewoon creperen. En daar spreekt MM dan nog geeneens.
  Als je dan al een verzekering hebt moet je toch nog altijd betalen voor een heel aantal basiszaken.
  Je kan me moeilijk vertellen dat dat het beste systeem is. Anders kan je maar beter opkrassen en ergens anders gaan wonen.

 4. 8

  Het land is simpelweg te groot en te complex om dergelijke zaken via de Staat te regelen;

  Non sequitur. Het is niet moeilijker of complexer dan de Nederlandse situatie.

 5. 9

  Wel ‘because they can’; Staten hebben met een grote, publieke sector genoeg middelen om oorlog te kunnen voeren.

  Alleen als de publieke sector voornamelijk bestaat uit militairen.

 6. 10

  @6: De geschiedenis levert eerder een negatieve correlatie op tussen grootte publieke sector en aantal gestarte oorlogen/jaar. Dat is zelfs inclusief oorlogs/defensiebudget (dat de zaak natuurlijk nog eens fix vertekent, denk bv. aan Pruisen dat 90% van zijn budget uitgaf aan het leger en dus eigenlijk een bijna inexistente publieke sector had, buiten defensie).

  Ik geef toe dat het verband door duizenden andere factoren vertekend wordt, maar dat maakt een uitspraak de andere richting uit niet aannemelijker.

 7. 11

  @Blammeke

  Ik zou willen dat het mijn idee was, maar die eer gaat echt naar een ander. Een Staat met een grote publieke sector heeft meer macht om te onderdrukken en zal daar eerder naar neigen (ik spreek van neigen, lees maar.)

  @Bismarck

  Uhm, het is natuurlijk zo, dat kapitalistische landen rijker worden, dan socialistische landen en dus meer geld te besteden hebben – dus ook aan leger. VS heeft een budget dat groter is dan alle 10 à 20 landen na hun samen.

  @su (9)

  Zeker, militairen heb je wel nodig. Collectivistische samenlevingen hebben ook vaak grotere legers gehad.

  Btw, Bismarck (de keizer dan) was een van de actiefste aanhangers van de welfare-warfare staat.

  Ook wil ik even benadrukken, dat ik MM hier niet als oorlogshitser wil neerzetten. Ik wil slechts wijzen op een inconsistentie in zijn redeneren – al ben ik ook niet vrij van zonde.

 8. 12

  Ik heb het gevoel dat Mr Moore graag zou hebben dat er geen bloed meer vloeit in Irak, en dat de ziekenzorg in de US er fundamenteel op vooruitgaat.
  Mijn vermoeden is dan ook dat hij de theorie van welfarewarstate heel even laat voor wat het is, gezien de hoop op beters in beide smetten op des Eagle’s blazoen.

 9. 14

  Ik heb toch grote moeite met de man’s integriteit.

  Zo als eerder genoemd zo uitbundig bevleesd en zo uitbundig wonend (50 miljoen dollar plekje, drie mijl groot) alsmede een 4 miljoendollar vakantriehuisje, vraagt voor een anderhalf uur praatje 55.000 dollar, kinderen met de taxi mijlenverweg om maar naar een lelieschool te kunnen.

  Die tijdens een intervieuw “- “I’m a millionaire, I’m a multi-millionaire. I’m filthy rich. You know why I’m a multi-millionaire? ‘Cause multi-millions like what I do. That’s pretty good, isn’t it?”” zegt is voor mij een valserd.

  .

 10. 20

  Collectivistische samenlevingen hebben ook vaak grotere legers gehad.

  Het is echter geen wetmatigheid. Zo heeft bijvoorbeeld de Verenigde Staten in verhouding tot de Volksrepubliek China bijna driemaal zoveel troepen per capita. Noord Korea is weliswaar lijstaanvoerder, maar op de hielen gevolgd door Zwitserland. bron.

 11. 25

  Het gooien met cijferlijstjes wat zowel Moore als zijn oppositie doet heeft een hoog appels en peren gehalte. Wat ik weet omdat ik er een aantal keren geweest ben voor een langere tijd is dat wanneer je rijk genoeg bent om de behandeling te betalen de VS één van de beste landen is om behandeld te worden, de werelds meest moderne en vooruitstrevende behandelmethoden staan dan zonder wachttijd direct ter beschikking.

  Als gewone verzekerde loop je het risico dat de verzekeringmaatschappij een behandeling weigert omdat ze die te duur vinden ten opzichte van een behandeling die de verzekeringsmaatschappij zelf aanbiedt. Er wordt daarbij soms zelfs een ‘live to sue’ ratio gehanteerd waarbinnen de waarschijnlijk wordt geprobeerd te bepalen dat een verzekerde een geweigerde behandeling zelf kan betalen, daardoor kan genezen en daarmee zijn verzekeringsmaatschappij met een enorme schadeclaim om de oren kan slaan.

  Direct gevolg daarvan is dat een behandeling minder snel wordt geweigerd indien de verzekerde niet onbemiddeld is. Al ben je als arme verzekerde altijd nog beter af dan de grote groep onverzekerde die de VS kent, deze mensen worden alleen in acuut levensgevaar zo goedkoop mogelijk opgelapt en weer op straat gezet, mocht de patiënt nog enig bezit hebben dan worden de eventuele kosten verhaald tot er niets meer is.

  Wel moet opgemerkt worden dat in Nederland patiënten om budgettaire redenen ook niet altijd de optimale behandeling krijgen. Maar in Nederland is er voor weigering maar een beperkte kans dat dit leidt tot een claim en dan gaat het meestal om een futiel bedragen. Hierdoor loopt de scheiding tussen toekenning of weigering hier minder langs de lijn van rijkdom wat enorm indruist tegen het gevoel van rechtsgelijkheid zoals in de verenigde staten.

  Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn we helaas wel een stapje dichterbij het Amerikaanse systeem gekomen, naarmate er meer macht bij de verzekeringsmaatschappijen komt te liggen kunnen we ook hier meer ongelijkheid en excessen verwachten. Zelf heb ik als particulier verzekerde in het oude stelsel ook juridische stappen moeten nemen om een behandeling vergoed te krijgen van mijn verzekeringsmaatschappij. Het was niet levensbedreigend maar deed enorm veel pijn, ze stelde doodleuk dat ik er mee moest leren leven omdat de gewenste (te dure) procedure op dat moment niet in Nederland werd uitgevoerd.

  @larie Ik citeerde de goede repliek van Moore op het persbericht wat al een tijdje circuleert en zelfs in het filmpje door CNN wordt geopperd; Moore gaat met sicko naar Iran. Verder kan ik me redelijk vinden wat je zegt over Moore het is toch een beetje een schreeuwlelijk die inhoudelijk niet echt veel nieuws brengt maar wel veel aandacht met zijn presentatie weet te krijgen. Een soort O’Reilly, zijn ideologische tegenpool en het schreeuwlelijk van fox.