Meest geplaagde kabinet

Dossier:

DATA - Eén ding is zeker: het kabinet had er niet op gerekend ooit getroffen te worden door een plaag als deze. Als er iemand is die graag in de schoenen van de minister-president en de direct verantwoordelijke ministers wil staan, sta op!

Nu is er bijna geen kabinet geweest die géén crisis van de een of andere soort en omvang voor de kiezen kreeg.  Kunnen we achterhalen welk kabinet de meest geplaagde van de laatste 70 jaar is? Of wie de meest geplaagde minister-president is?

Aan de hand van drie onderwerpen kunnen we dat enigszins vaststellen. Laten we om te beginnen eens naar de griep kijken.

Griep

Het huidige kabinet heeft voorlopig nog de handen vol aan de corona-crisis en had al een fikse griepepidemie achter de rug in 2018-2019. Omdat er elk jaar wel een ‘gewone’ griep de kop op steekt, kan een kabinet dat de langste zittingsduur heeft ook het meest door griep geteisterd zijn?

In ieder geval zal kabinet Rutte III de boeken in gaan als het meest door griep geplaagd kabinet. Op basis van geschatte cijfers, want de actuele cijfers veranderen en bovendien is het corona-virus nog niet uitgewoed.

Nemen we het aantal dodelijke griepslachtoffers als criterium, dan ziet de ranglijst er zo uit (aan de linkerkant de absolute aantallen en rechts op het gemiddelde op basis van het aantal jaren dat een kabinet zit).
© Sargasso 2020 Meeste geplaagde kabinetten - Griep, naar aantal overledenen

Als we die cijfers koppelen aan de 12 minister-presidenten die we sinds 1950 hebben gehad, dan is niet Rutte koploper, maar Drees. Nu is 2020 nog niet voorbij, dus als de corona-pandemie onverhoopt nog meer pieken geeft, maakt Rutte de morbide kans de meest door griep geplaagde MP te worden.
© Sargasso 2020 Meeste geplaagde MP - Griep, naar aantal overledenen

Rampen

Er zijn meer zaken die geen kabinet op haar agenda wil hebben: rampen, calamiteiten en terreuracties. Allemaal gebeurtenissen die veel impact op de samenleving hebben, tot ongemak en onrust leiden en veel van de overheid vragen.

Voor dit onderwerp maken we gebruik van de Wikipedialijst van Nederlandse rampen, die kleinere (verkeersrampen) en grotere rampen (watersnoodramp van 1953) heeft verzameld. We voegen daar de terreuracties en aanslagen aan toe.

Kabinet Lubbers III heeft met de meeste incidenten te maken gehad. Op basis van bij al die rampzaligheid omgekomen mensen, voert kabinet Drees II de rangschikking aan. De watersnoodramp van 1953 droeg daar, met 1846 omgekomen mensen voor het grootste deel aan bij.
© Sargasso 2020 Meeste geplaagde kabinetten - Rampen, calamiteiten, terreur, naar aantal overledenen

Om die reden is Drees dan ook de minister-president die op basis van het gemiddelde aantal dodelijke slachtoffers per gebeurtenis, de meeste geplaagde MP is.
© Sargasso 2020 Meeste geplaagde MP - Rampen, calamiteiten, terreur, naar aantal overledenen

Economische en politieke crises

En dan zijn er natuurlijk nog economische en politieke crisissen waar menig kabinet mee te maken kreeg. We hebben het dan over kabinetscrisissen, waarbij men struikelde over een of ander speerpunt van de politieke agenda van een van de coalitiepartijen.

Maar ook kwesties als steun aan de Irak-oorlog, de val van Sebrenica en de opvang van grote vluchtelingenstromen,  hebben tot crisissen geleid.

Verder rekenen we hier ook zaken bij als de Lockheedaffaire, de kwestie rond oorlogsmisdadiger  Menten, het kruisrakettenprotest, het Kroningsoproer en een paar parlementaire enquêtes.  Allemaal kwesties waarbij een kabinet haar kwaliteiten als crisismanager diende te tonen.

Op economische gebied hebben meerder kabinetten met recessies geworsteld en zijn de oliecrisis, kredietcrisis en de eurocrisis wel ‘toppers’ gebleken.

Rutte mag blij zijn dat hij op dit gebied niet de grootste ellende op zijn bordje kreeg, hoewel de economische gevolgen van de corona-crisis daar misschien nog verandering in gaan brengen én Rutte nog een volgende ambtstermijn krijgt.

Vooralsnog zijn Den Uyl en Drees III de meest geplaagde kabinetten…
© Sargasso 2020 Meeste geplaagde kabinetten - Politieke en economische crisissen

… en zijn (ook) Den Uyl en Van Agt de meeste geplaagde MP’s op dit terrein.
© Sargasso 2020 Meeste geplaagde MP - Politieke en economische crisissen

Meeste geplaagden

Als we de drie onderwerpen samenvoegen en een score geven aan de rangschikkingen (hoogste krijgt meeste punten) dan knutselen we een uiteindelijke ranglijst in elkaar met als ‘meest geplaagde’ het kabinet Den Uyl.
© Sargasso 2020 Meeste geplaagde kabinet

De meest geplaagde premier is Drees.
© Sargasso 2020 Meeste geplaagde minister-president

Iemand nu nog behoefte in de schoenen te gaan staan van de premier en de verantwoordelijke bewindslieden?

-o-o-o-

De onderliggende data vind je in dit exceldocument, waarin tevens overzichten staan die ontleend zijn aan onderstaande bronnen:
m.b.t. Rampen, calamiteiten, terreur: Wikipedia – Lijst van Nederlandse rampen en Overzicht van terroristische acties.
m.b.t. economische en politieke crisissen: Wikipedia – Kabinetscrises in Nederland en Parlement.com – Historisch overzicht cijfers kabinetten.

Bron m.b.t. de griep:      CBS Overledenen, doodsoorzaken (cijfers 2019 en 2020 zijn ruwe schatting).

Reacties (12)

#1 beugwant

Waarom heeft men dan ook niet die kans aangegrepen om Lubach als Farao der Nederlanden te installeren?

 • Volgende discussie
#2 gbh

Leuk hoor alleen die vergelijking kan je zo niet maken; er is nogal wat veranderd in technologie & welvaart.

Hoe vaak was bijvoorbeeld ’53 nog voorgekomen zonder de deltawerken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 P.J. Cokema

@2: Zeker. Hoewel storm en watersnoden na 1953 nog wel wat slachtoffers kostten, Er zijn sindsdien nog tientallen mensen verdronken of anderszins omgekomen bij voor- en najaarsstormen. De zee bleef buitengaats, maar rivieren stroomden over met evacuaties tot gevolg.

Verder is het natuurlijk zo dat de ene crisis complexer is dan een andere. En impact op de samenleving kan ook verschillen. Zo had de oliecrisis, met de autoloze zondagen (“lock down sundays”), misschien wel net zoveel impact als de corona-crisis nu. Iedereen had het er bijna elke dag over, forse economische schade en invloed op het dagelijks leven. Maar grieppandemieën verschilden behoorlijk van de huidige.

Vooralsnog ging het me om een eerste inventarisatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Co Stuifbergen

@2: De veranderingen in techniek en welvaart zorgen dat er minder vaak een grote ramp plaatsvindt. Maar vergelijken kan nog steeds.

Als we vragen “welke minster-president is het oudst geworden” kunt u ook zeggen “ja maar tegenwoordig kunnen artsen veel meer” of “ja maar de levensverwachting is toegenomen”. Dan kunnen we nog steeds gewoon een lijstje maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Co Stuifbergen

Een ramp biedt een minister-president een uitstekende gelegenheid om zich te profileren als hoeder des vaderlands, met name als het onheil van buiten komt (watersnood, Corona, oorlog).
Rutte komt elke dag op tv (overigens kreeg ook onze koning een gelegenheid om zich betrokken te tonen).

Op dit moment is er weinig discussie of Nederland voldoende gedaan heeft om burgerdoden te voorkomen bij het bombarderen van de IS.
Discussies over “van het gas af” lijken ook verstomd te zijn, en over de aardbevingsschade in Groningen hoor ik ook niet veel.

Ik denk dat zonder de tweede wereldoorlog Churchill niet als groot staatsman herinnert zou worden, maar als een racistische conservatief (zoals er meer waren in die tijd).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 beugwant

@5: Bij Churchill denk ik vooral aan het bombardement op Dresden en zijn (nog net op tijd tegengehouden) plannen met een miltvuurbom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Judith

DE PANDEMIA ontdekte 20 dingen:

1. De Verenigde Staten zijn gestopt met het toonaangevende land te zijn!
2. China won de Tweede Wereldoorlog zonder raket af te schieten, en niemand merkte het!
3. Vladimir Poetin is een visionair.
4. Er kan veel gedaan worden voor de planeet en de mensheid op de harde manier!
5. De gezondheidsmedewerkers zijn meer waard dan een voetballer!
6. Olie is niets waard in een samenleving zonder consumptie!
7. Preventie is meer waard dan last minute acteren!
8. kinderen nemen een bevoorrechte plaats in voor de natuur!
9. De dood maakt geen onderscheid tussen ras noch sociale status!!!!
10. Het personeel van de gezondheid is alleen, verlaten en vergeten. En toch verwaarloost het zijn waakzaamheid nooit!
11. We zijn niet voorbereid op een pandemie!!!
12. mensen zijn opportunistisch en verachtelijk, ongeacht hun economische of sociale positie wanneer ze de prijzen van basis en noodzakelijke dingen verhogen!!!!!!
13. De kinderen van vandaag kunnen niet zonder internet of tv spelen!
14. sociale netwerken brengen ons dichterbij, maar ze zijn weer de middelen om chaos te creëren!
15. toiletpapier is belangrijker dan eten!
16. De planeet regenereert snel zonder mensen!
17. Sommige mensen zijn de echte VIRUS van de planeet!
18. Uiterlijk weten we wat de dieren in de dierentuin moeten voelen!
19. We beginnen het grote gebaar van vertrouwen te waarderen dat betekent handen schudden!
20. dieren zonder mensen beginnen hun leefgebied terug te krijgen!
Denk er eens over na!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joop

@7.

En wellicht zijn er nog meer dingen ontdekt. Dat blijkt pas als deze crisis voorbij is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Co Stuifbergen

@6: Oeps… Mijn bewering dat Churchill een groot staatsman was, kan ik niet hard maken.

Churchill schreef in 1938, over onderhandelingen met Duitsland:

We seem to be very near the bleak choice between War and Shame. My feeling is that we shall choose Shame, and then have War thrown in a little later on even more adverse terms than at present.

https://richardlangworth.com/war-shame
Hiermee lijkt hij een goed inzicht te hebben gehad in de internationale politiek.

Of hij was gewoon wantrouwig naar buitenlanders, ik las dat hij ook een hekel aan Ghandi had.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Co Stuifbergen

@Judith,

Ik vind uw observaties dit keer heel leuk!

Ik reageer wel op punt 9:
Rijke mensen hebben meer kans om het Corona-virus te overleven, doordat:
– ze vaker thuis kunnen werken (of genoeg geld hebben om eventueel niet te werken)
– ze betere gezondheidszorg kunnen betalen
– ze gezonder kunnen eten (dan heel arme mensen)
– ze minder dicht op hun buren wonen (dan heel arme mensen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Judith

@8:
Inderdaad zijn er vast ook nog zoveel meer punten erbij.
Zoals al vaker en eerder gemeld was vanuit de virologen dat corona niet zomaar rondvliegt. Alleen bij hoesten en niezen kunnen ze pas in de lucht , minder dan anderhalf meter pas vallen tot ze gedroogd zijn. Dat was alles. Ik wist meteen dat Rutte en de Jonge al foutieve mededeling over anderhalf meter afstand, want ik zei al: Beter 2 meter, want corona kunnen pas in de lucht hangen binnen anderhalf meter, na het hoesten en of niezen.

Dan zijn er ook zoveel punten, waar ik al vermoedens had, zeg ik liever niet. Anders word ik toch als gek verklaard. Geen zin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Judith

@10:
Ja Alleen door de regering wordt bepaald wie en wie het eerst krijgt;
Vaccineren en ook proeftesten. NU zijn aan de zorgmedewerkers, artsen, specialisten en wetenschappers zeker allang voorrang omdat ze dichterbij de corona-patiënten zitten. Daar heb ik toch geen enkel probleem mee.

Maar daarna ….volgende aanwijzing??? Rijken en wie dan wel?
Ik weet heel zeker dat mijn 3 jaar jongere broer het eerder krijgt, omdat hij de eigenaar van uitzendorganisaties is, en al zoveel tonnen verdient, nu mogelijk al miljonair. Heb nooit goede band met hem, eigenlijk nooit geweest.

Maar de vraag is of risicogroepen eerder voorrang krijgen dan Rijken die heel erg gezond zijn? Als President of wie de minister dan ook is, zou ik eerst naar risicogroepen aanwijzen dan rijken. Want de gezondheid gaat alles voor, ter voorkoming van besmettingen.

Als President echt niet doet, is hij zelf moordenaar van toenemende besmettingen rondom keuze’s die hij zou hebben gemaakt: Rijken.

Dan moeten wij allemaal als middeninkomens, lage inkomens, of armen toch samen vechten tegen onterechte aanwijzingen, denk ik.
Ik leef wel optimaal, ja net boven middeninkomens, zo laag is het niet. Toch vind ik dat ons collegiale inkomens niet echt veel verdienen voor 36 uur per week, na lange termijn onveranderd loonverhoging ter vergelijking van Brandweer, Politie en ZKH.
Bovendien behoor ik echt als risicogroep wegens diabetes en astmatisch bronchitis ( vooral koude vochtig weer ).

Benieuwd naar de keuze’s van die president, ministers en Virologen samen!!!!! Let op!

 • Vorige discussie