Mee in de frames van de PVV

ACHTERGROND - De criminaliteitscijfers dalen al jaren in ons land. Jeugdcriminaliteitscijfers ook. Veel Nederlanders weten dat niet. Hoe zouden ze dat ook kunnen weten? In plaats van cijfers en context bieden media een hard en gekleurd beeld. Dat recent nog harder en gekleurder is geworden. De frames van de PVV domineren de berichtgeving.

Zoals eerder al op Sargasso werd gemeld, daalde tussen 2007 en 2011 het aantal minderjarige verdachten met 44%. Interessant nieuws voor elke burger. En eindelijk ook eens goed nieuws. Het leidt tot boeiende vragen. Welke delicten lieten de sterkste afname zien, en in welk jaar? Hoe zit het in mijn buurt? En is die trend toe te schrijven aan repressie, of juist aan preventie? Of aan iets anders? Toch kwam dit nieuws nauwelijks in de media.

Integendeel – sommige media hebben in die periode juist meer verslag gedaan van jeugddelicten. Een rapport van onderzoekers onder leiding van Nel Ruigrok (Vrije Universiteit) brengt dit keurig in kaart. Het rapport meldt ook dat in alle berichtgeving meer nadruk ligt op Marokkanen dan op andere bevolkingsgroepen, en meer op repressie dan op preventie. Goed nieuws… voor de PVV.

Marokkanen

Jeugdcriminaliteit gaat over Marokkanen. Tenminste, in de media. Als in 2011 de herkomst van een verdachte werd genoemd, dan was dat in 78% van de gevallen de Marokkaanse. Aldus het rapport van Ruigrok cum suis. Dit terwijl maar zo’n 11% van de dat jaar uniek geregistreerde minderjarige verdachten een Marokkaanse achtergrond had. Een vertekend mediabeeld, dat kan haast niet anders..

Ook werden Marokkanen sinds 2007 sterker geassocieerd met ‘straatterreur.’ Indien sprake is van een Marokkaanse betrokkene is de kans dat in berichtgeving uit 2011 wordt gesproken van ‘terreur’ ruim driemaal zo groot als indien geen afkomst wordt genoemd. Dit is hetzelfde frame dat de PVV gebruikt in Kamervragen, merken Ruigrok en collega’s op. Weer een punt gescoord door de PVV.

Repressie

Volgens sommige media is er dus omvangrijke straatterreur, veelal door Marokkanen. Wat te doen tegen die terreur? Experts die in de media optraden hadden het ongeveer even vaak over preventie als over repressie, blijkt uit het onderzoek. Oftewel, experts praatten even vaak over het voorkomen van delicten als over het straffen van jeugdcriminelen. Bij veel andere bronnen lag dat heel anders.

Een belangrijke bron is het ministerie van Veiligheid en Justitie. De twee bewindslieden op dat ministerie, beiden VVD, lieten een eenzijdig geluid horen. In de woorden van Ruigrok en haar onderzoeksteam: “Met de PVV als gedoogpartner in 2011 (…) prevaleren (…) de politieke belangen boven de feiten en wordt in de berichtgeving vooral gesproken vanuit een repressief frame.”

Journalisten zijn deels afhankelijk van politieke bronnen. Die kunnen ze vaak nauwelijks controleren. Controleren loont ook niet, integendeel: “Te kritische journalisten krijgen geen primeurs.” Mede hierdoor kwamen preventieve frames voor in 22% en repressieve in 54% van alle uitspraken in de berichtgeving uit 2011. Dit betekent minder preventieve en meer repressieve frames sinds 2007.

Het publiek

Wat Ruigrok en haar mede-onderzoekers beschrijven is een schoolvoorbeeld van een vicieuze cirkel: politici denken dat burgers hardere straffen willen en als gevolg van hierdoor verharde en gekleurde verslaggeving willen burgers (nog) hardere straffen. Althans, er is wetenschappelijk bewijs dat stereotypering gecombineerd met nadruk op repressie de publieke opinie in die richting beïnvloedt.

Dat zou betekenen dat ook het publiek meegaat in de frames van de PVV. Zo suggereren Ruigrok et al. dat jeugdcriminaliteit in termen van straatterreur sterk wordt geassocieerd met Marokkanen, “inmiddels ook in de hoofden van de burgers.” Hoe dan ook, vast staat dat de berichtgeving over jeugdcriminaliteit, onder andere door politieke bronnen, steeds meer is losgezongen van de feiten.

Dus of de criminaliteit nu daalt of stijgt – de nieuwsmedia gaan mee in de frames van de PVV.

Reacties (33)

#1 Amateur Commenter

De trend is nu toch vooral Euro-scare, Russia-scare en ISIS-scare? Straatschoffies zijn van de troon gestoten, be careful with what you wish for.

 • Volgende discussie
#2 Bas van Stapelberg

@ Joost- aangiftes worden structureel niet meer opgenomen door de dienders. Beleid van hogerhand, ja zo zakken de cijfers wel. De realiteit ligt op straat en mensen trappen niet meer in de leugens van VVD en OM. Althans gezien de verkiezingsuitslag van de laatste keer weet ik dat net zo niet, misschien komt dat door die duizend euro?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Amateur Commenter

@2: Wauw, zo’n claim mag op zijn minst vergezeld worden met wat linkjes, vind je niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Stronkel

@3: linkjes heb ik niet voor je, wel eigen ervaring. Toen ik aangifte wilde doen vanwege ernstige vernielingen op een bedrijventerrein waar ik beheerder voor was, nota bene met duidelijke bewakingsvideobeelden, werd mij duidelijk verstaan te geven dat er geen tijd zou zijn om mijn aangifte in behandeling te nemen. Ik kon ‘m dus wel indienen, maar zou zonder gevolg blijven. Toen een half jaar later wederom vernielingen werden aangericht, heb ik niet meer de moeite genomen om uberhaupt aangifte te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Amateur Commenter

@4: Is dat de schuld van de politie of van de beheerder die zijn verantwoordelijkheden laakt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Stronkel

Dat de politie laat blijken dat een aangifte ondanks beschikbare videobeelden niet in behandeling zal worden genomen wegens een naar eigen zeggen ‘gebrek aan middelen en tijd’, lijkt mij niet de schuld van de beheerder.
Of suggereer je wat anders?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zmoooc

Nou zal ik niet ontkennen dat de PVV deze situatie graag framed; dat doen ze zeker. Weet u wie dat ook graag doet? Joost van Spanje. Wat een ongefundeerd nodeloos tendentieus stukje vol met niet-onderbouwde beschuldigingen en aannames.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Schuur

Ach ja. Die jeugdcriminaliteit. Dat werd medio jaren ’70 nog melancholisch bezongen: https://www.youtube.com/watch?v=C2BFR3WkWPQ

Maar ja, toen waren de straatcrimineeltjes nog roomblanke Hollandsche jongens die Sjakie heetten en geen Hassan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Amateur Commenter

@6: De politie liet een half jaar daarvoor doorschemeren dat er geen prioriteit gegeven kon worden aan de zaak. Niet alleen je plicht als burger maar tegenover je klanten en verzekeraar hoor je aangifte te doen, die je overigens ook nog eens digitaal kan doen..

Moeilijk hoor!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 aynranddebiel

@2 @3
Het is nogal een claim inderdaad, maar ik wil het ook niet bij voorbaat uitsluiten. Normaal gesproken stijgt criminaliteit tijdens een economische crisis juist, en ik kan ook eigenlijk geen verklaring bedenken waarom het nu gedaald zou zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mario

@10

Aangiftebereidheid (mede door wantrouwen, zoals @2) is dalende, zo ik begreep. Geen linkje op dit moment, zoekmachine naar keuze te gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 McLovin

Nou Rob Oudkerk vindt toevallig wel dat het erger is geworden met die Kutmarokanen. En zoals hij zegt: je kan het niet meten maar het gevoel……etc:

http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/23615649/__Oudkerk__Probleem_alleen_maar_verergerd__.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 kevin

Ach ja, als de cijfers niet kloppen met de onderbuik, dan zijn de cijfers fout…

Aangiftebereidheid zal misschien een deel verklaren, maar echt niet alles. Kritiek op de politie of de politiek is prima, maar die bangmakerij is bij lange na niet gerechtvaardigd.

Je moet wel in een flink complot geloven dat de criminaliteit zo explosief is gestegen dat er zelfs regelmatig sprake is van ’terreur’ terwijl de cijfers juist een flinke daling laten zien. Dan is demagogie door de PVV en sensationalisme van sommige media een veel waarschijnlijkere verklaring.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joost

@2 / @10 : Oh goh, gaan we dat verhaal van een week geleden weer oplepelen? Bas, toen heb ik die onzin ook al onderuit geschoffeld. Ja, volgens onafhankelijk onderzoek (enquêtes) van het CBS loopt de aangiftebereidheid / opgenomen aangiftes per misdrijf iets terug. Maar dan heb je het over procentenwerk (nee, niet per jaar), terwijl de criminaliteit flink sneller afneemt.

Lijkt wel de klimaatdiscussie. Meneer X roept iets, meneer Y schoffelt dat onderuit, meneer X sputtert wat.

En vervolgens start discussie ergens anders, en verhip! Meneer X roept weer exact hetzelfde! Het is om moedeloos van te worden.

Bas, je hebt recht op je eigen mening, niet op je eigen feiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bas van Stapelberg

@ ja Joost ik gaf het inderdaad vorige week ook aan. Dit is een taak voor journalisten om het te onderzoeken. Mondjesmaat gebeurt dit al. En flauw om onderbuik gevoelens erbij te halen, het is eerder je hoofd niet in het zand stoppen. Misschien eens gaan wandelen in een een omgeving wat een no go area is. Ook die hebben we in Nederland. En dit heeft trouwens niks met de PVV te maken. Je kan ook zonder PVV een mening vormen. Staat los van ongefundeerde uitspraken die de PVV doet. Misschien dat er een meldpunt moet komen over het functioneren van de politie en het OM?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

@15: Nee, dat hoeven journalisten niet te onderzoeken, Bas, ik heb je in de vorige draad een link gegeven naar het rapport van het CBS. Dat zijn cijfers. Je weet wel, van die dingen gebaseerd op onderzoek en metingen enzo.

En verder een paar mooie stropoppen.
– Ik haal de PVV er niet bij
– Ik haal de onderbuik er niet bij

Maar leuk dat je over “onderbuik” begint en dan roept om zelf een mening te vormen door op straat te lopen. Als er iets niet nuttig is om je een mening te vormen over een landelijk issue dan is het wel over een gecherry-pickte straat te lopen.

En als je dan direct doorgaat over Nederlandse no go area’s, dan is die term wel erg aan inflatie onderhevig. Ikzelf heb in Slotervaart gewoond (020-gaza), kwam regelmatig in de Bijlmer en fiets ook nog wel eens door de Schilderswijk heen (iets met Sharia-driehoek). Dat zijn geen no-go area’s. Maar jij kan er vast een paar noemen, nietwaar, want ik kan geen uitputtende lijst geven van alle wijken die geen no go area zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Amateur Commenter

@15: Uit het zand, in je reet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bas van Stapelberg

@ 16 ja dat klopt dat was @15,- Spangen, Charlois- gedeelte, kanaaleiland, Schilders Rivieren wijk, Immerloo. Politie slechts met behoorlijk aantal wagens naar binnen, begrijp dat jij daar nooit een probleem hebt, ligt misschien aan tijdstip?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Mario

Bange mensjes ‘voelen’ zich angstig op thuis en op straat en plots is het e.e.a. een “no-go zone”. Fucking dramaqueens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Anton

@2: Een VU onderzoeker die het over PVV frames heeft. Geen wonder dat het ‘bewijs’ zich opStapeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 JANC

@20: Want er is geen geld voor vrij onderzoek om bewijzen te vinden. Dat onderzoek wordt enkel gedaan door “linkse kop in het zand stekers” die alle bewijzen vervalsen want zie geval “Stapel” en een geval blijkt dat alle onderzoekers fout zijn. Het geld voor die onderzoeken komt enkel van links. En rechts heeft geen geld om onderzoek te doen om het tegendeel te bewijzen. Zoiets, toch?

Dat is dus strike zoveel voor Anton waarin hij aangeeft dat als iemand het eens is met hem dat hij zegt “zie je wel, hij zegt het ook”, maar zijn kop juist zelf in het zand steekt als er bewijzen komen die het tegengestelde met feiten aantonen.

Waarmee ten zoveelste maal bewezen is dat domheid niet te bestrijden is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bas van Stapelberg

@21, ja ik baseer mij in dit onderwerp meer op wat je in de werkelijk tegenkomt. Er zijn zoveel plaatsen aan te duiden waarvan ik weet dat er geen aangifte word opgenomen. We zouden de som op de proef moeten nemen. Weet in Schiedam een straat waar een aantal scholen staan gevestigd waar structureel auto’s worden vernield en ruiten ingeslagen. En de politie weigert aangifte daarvan op te nemen. Ze maken er wel een melding van, maar aangifte niet. Dit is slechts een voorbeeld, zou er nog meer op kunnen noemen, en in gesprekken met veel mensen die dezelfde ervaring delen in andere plaatsen in Nederland waar dit ook aan de gang is. Daar komt bij dat de gegevens van het CBS mij een wrange smaak geven. Ik heb eens gegevens omtrent het aantal vacatures gelezen van het CBS. Daaruit bleek dat zij een baan van slechts 15 uur per week meetellen als een volle vacature. Terwijl ik dan denk een vacature is voor mij een baan van 40 uur. Ik kan de kachel niet laten branden van 15 uur werken. En politici maken goede sier door dan te vermelden over hoeveel vacatures er dan wel niet zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 JANC

@22: Wat is nu precies je antwoord aan mij? Je eerste stuk is geen onderzoek maar wat men hier noemt: n=1
Je tweede gedeelte is over hoe vacatures gerekend worden. In hoeverre is hier een links complot in te zien? In hoeverre is hier links beleid in te zien? Of anders: Hoe kunnen we daar anti-PVV beleid in zien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bas van Stapelberg

@23, Er is helemaal geen complot in te zien. Waar lees je complot? Of het het n=1 genoemd wordt of iets wat iemand als vitaal ziet en aan de samenleving kan toegevoegd worden is om het even. Het verhaal vacatures moet je lezen in context met de berichtgeving van het CBS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 JANC

@24: Dat is interessant. Ik moet de context zien met de berichtgeving, maar jij kan de context niet zien van de reactie van Anton en de reactie daarop van mij.

Anton post op Sargasso wel vaker commentaar. Dat commentaar is meestal in de zin van “linkse multiculti knuffelaars theedrinkende gutmenschen”.

Om het concreet te maken: Anton schrijft – als je tussen de regels leest – dat bewijzen gecreeerd zullen worden om te laten zien dat het met de criminaliteit wel meevalt. Hij refereert daar aan een onderzoeker die blijkt het niet nauw te hebben genomen met de regels. Oftewel, wij moeten die organisaties die bewijzen leveren niet geloven, want die doen aan een agenda (ziedaar: complot).

Gek genoeg kunnen die bewijzen enkel gefabriceerd worden tegen de PVV. Aldus Anton.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bas van Stapelberg

@ nu we het toch even over thee hebben, was vooral de VVD met persoon Ivo een voorstander van, kopje thee (nee dank u liever koffie). Naderhand overgenomen door Cohen. Maar goed mocht dat zo zijn, kan makkelijk, dan wordt er door de sociale werkelijkheid doorheen geprikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Mario

@22

“Ze maken er wel een melding van, maar aangifte niet.”

Opnemen aangifte is men verplicht. Dus daar ga je al met je geblaat.

En weet je, het is mede door angstige types zoals jij, dat er minder aangiftebereidheid is. “Ze doen toch niks…huilhuiljankjanksnotterdesnotter”

Feit is, dat jij eerder van het doen van aangifte bent weggelopen.

Had je aangifte gedaan, dan had het bedrijf waar jij voor werkt(e) een advocaat erop kunnen zetten. Jij faalt, ook voor het nemen van je professionele verantwoording als beheerder.

Maar hey, pak alle kleine criminaliteit er maar bij en gooi het maar op een hoop. Wentel lustig verder in je irrationele angsten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Flip van Dyke

Uit eigen ervaring weet ik dat de politie 40 jaar geleden al weigerde aangifte te doen of de zaak saboteerde door degene die aangifte wilde doen telkens terug te laten komen. Geen enkel bewijs wordt er aangevoerd dat dat nu meer zou gebeuren dan vroeger. Voorbeeldjes die er worden gegeven hadden ook van 10, 20 jaar geleden kunnen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Flip van Dyke

Ook dit onderderzoek heeft weinig aandacht gekregen:
http://www.dieponderzoek.nl/journalisten-vinden-etniciteit-vooral-relevant-bij-negatief-nieuws/

Journalisten vinden etniciteit alleen maar belangrijk bij negatief nieuws.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 frankw

@28 Ik heb die ervaring ook tot ruim 10 jaar geleden (toen ik vertrok uit Amsterdam). Aangifte van kleine zaken werd gesaboteerd door de politie. Na de vierde keer kastje muur bij vernielingen en niet op komen dagen bij bedreigingen heb ik destijds de politie maar gelaten voor wat ze was en een flinke dosis rancune aan de niet functionerende maatschappij overgehouden die heel lang mijn beeld heeft bepaald (over slappe politie en liegende politici/politiecommisarissen met hun mooie cijfertjes dat de criminaliteit was gedaald van 13,2% naar 12,9% of zoiets terwijl ik jaren had waar ik tot 8 keer toe besloot geen aangifte te doen). En dat terwijl oplossingspercentages in Nederland belachelijk laag zijn. Oh ja, en de politie net over de grens in zeer vergelijkbare omstandigheden (demografie, aantallen agenten etc.) ongeveer twee keer zo veel zaken oplost.

Oplossingspercentages NL volgens Sargasso: http://public.tableausoftware.com/profile/sargasso.data#!/vizhome/oplossingspercentages/Dashboard1

In 2003 was het al een drama in Nederland in vergelijking met Nordhrhein-Westfalen (dat volstrekt te vergelijken is met Nederland op tal van parameters):
http://www.websitevoordepolitie.nl/archief/wat-zegt-het-ophelderingspercentage-over-prestaties-128.html

In 2008 toonde vergelijkend onderzoek tussen Utrecht en Munster vergelijkbare grote verschillen aan.

En wat te denken van een reële pakkans van 1,8%? (getal niet van mij maar schatting van onderzoeker Ben van Velthoven, al weer een tijdje terug).
https://decorrespondent.nl/2038/Opheldering-verzocht-acht-op-de-tien-misdrijven-in-Nederland-wordt-nooit-opgelost/183247108308-d68eed48

De PVV frames vervuilen de politiek en pers. Tegelijkertijd is er een vruchtbare voedingsbodem voor dit soort frames omdat er daadwerkelijk gelogen wordt/werd over de werkelijke stand van de criminaliteit (ik weet niet of er de afgelopen paar jaar iets structureels verbeterd is maar heb daar voor geen aanwijzingen gezien).

Zolang dit soort misstanden niet worden benoemd en aangepakt zullen de frames blijven komen. Maar ja, roepen dat het strenger moet en de zoveelste stelselwijziging bij de politie lost criminaliteit niet op. Wegkijken door notabene VVD bewindslieden ook niet. En de onkritische houding van de pers, die wel Marokaanse jongeren framet als “Marokkaanse straatterreur” (wat over 11% van de criminaliteit gaat) en geen aandacht geeft aan het falen van ons justitieel apparaat als geheel en het politieke gelieg erover (dat gaat over alle criminaliteit brengt ons alleen maar verder van huis. Bah.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 kevin

@30 De oplossingspercentages zijn ook bedroevend, maar in plaats van dat het daar over gaat, zeikt men liever over bontkraagjes. Wat ik zo jammer vind, is dat de gemiddelde burger compleet geen gevoel voor nuance heeft en alles op één hoop flikkert. Met die lui wil ik het niet over oplossingspercentages hebben, want dan krijg je dat “soft theedrinken”-gelul er gratis bij. Ik herken daar heel duidelijk de invloed van de PVV in. Geertje bezigt dat soort taal ook in de Tweede Kamer. Daarbij ook de houding dat gezond boerenverstand net zo goed is als onderbouwd beleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Bas van Stapelberg

@ 27, je hebt er duidelijk geen kaas van gegeten zeg. Ja ga stampei maken op een bureau dat ze verplicht zijn je aangifte op te nemen want Mario zegt dat anders haal ik een advocaat erbij?? Op welke planeet leef jij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Sasha Berkman

Nog een voorbeeld van een PVV frame:

http://nos.nl/artikel/2016090-pvv-en-sp-botsen-fel-over-huurbeleid.html

De PVV grijpt dit vraagstuk aan om de schuld van de problematiek te leggen bij het aantal asielzoekers. Ze geeft haar achterban feitelijk gewoon niets!

 • Vorige discussie