Mauwen over ‘segregatie’

COLUMN - Wil je coronavaccinaties weigeren? Dat kan en dat mag, en de reden waarom je weigert doet er niet toe. Pleiten – zoals sommigen nu doen – dat weigeraars medische hulp kan worden ontzegd als zij vervolgens ernstig ziek raken na een besmetting, is volstrekt uit den boze. De zorg mag, zo lang zij dat aankan, nooit en te nimmer adequate hulp weigeren, ook niet wanneer iemands toestand tot op zekere hoogte voorspelbaar was – de zorg helpt ook rokers, een rund dat met vuurwerk stunt, mensen die hun lever kapot hebben gezopen, of de roekeloze die zichzelf of een verkeersongeluk heeft aangedaan. Die laatste krijgt hopelijk wel een fikse boete wanneer hij anderen door zijn gedrag heeft geblesseerd – maar zorg mag hem nooit op die grond worden ontzegd.

De weigeraars rekken hun rechten echter wel erg op. Ze weigeren zichzelf en anderen te beschermen, maar willen daar tegelijkertijd geen enkele consequentie van velen – terwijl je ze op zijn minst kunt vragen voortaan zelf te betalen voor een regelmatige test. Keuzes hebben immers gevolgen, ook voor anderen.

Maar weigeraars mauwen nu over discriminatie en ‘segregatie’ alleen al bij de gedachte aan toegangstesten, terwijl anderen hun best doen zichzelf en elkaar blijvend te beschermen.  Ze beroepen zich op hun lichamelijke integriteit – een recht dat akelig selectief wordt ingezet, want de lichamelijke integriteit van anderen boeit ze kennelijk weinig. (Voorts vind ik sowieso dat we dat recht zeer armoedig interpreteren: door laks toezicht wordt dat bij iedereen die in de buurt van Tata Steel, Schiphol of van een drukke snelweg woont, voortdurend geschonden: daar wemelt het van de vreemde stoffen die je lichaam ongewenst maar onophoudelijk te verstouwen krijgt.)

Het is maar een vaccinatie. Hetzelfde spul dat de bof, mazelen, polio, cholera en kinkhoest in bedwang kreeg, dat kinderen voor een leven met ernstige handicaps behoedde, en sterfte voorkwam. Nogmaals: je mag vaccinatie afwijzen, maar anderen in gevaar brengen – zoals de mensen die zich niet kunnen laten vaccineren, of bij wie vaccins door onderliggende ziekte of noodzakelijke medicijnen niet goed werken – is nooit een recht.

En waar ik privacy een groot goed vind – en ik zeg dat als een van de oprichters van privacy-voorvechter Bits of Freedom – is ook dat in mijn ogen niet onaantastbaar. Net zoals ik het recht heb te vragen of mijn visite gevaccineerd is, of anders te eisen dat ze een maskertje dragen voordat ik ze binnenlaat – vind ik dat een cafébaas of restauranthouder mag weten of zijn personeel beschermd is voor hij ze op zijn klandizie loslaat, dat zijn klandizie daar ook recht op heeft, en dat mensen die dicht op elkaar moeten werken – bijvoorbeeld in de bouw, en in de zorg – van hun collega’s op aan moeten kunnen.

We hebben immers allemaal kunnen zien wat er gebeurt als dit virus woekert en verder muteert. Daar lijdt iedereen onder.

[deze column verscheen eerder in Het Parool]

Reacties (40)

#1 Michiel de Pooter

Wat mij stoort aan de vrijheden van de vaccinatieweigeraars is de onbegrensdheid, die dan ook nog gehonoreerd wordt met onbegrensde rechten op medisch hulp, bij konsekwenties van het uitoefenen van die vrijheidsrechten (!) Hier klopt iets niet met het sociaal contract. Vooral de onbegrensdheid doet me zelfs denken aan de “natuurtoestand” van de contractfilosofen Hobbes en Rousseau, die dat voortreffelijk hebben beschreven. Onbegrensde vrijheden en sociaal contract verdragen elkaar niet en is zelfs absurd. Iedere vorm van sociaal contract impliceert immers altijd overdracht van individuele vrijheidsrechten aan de gemeenschap, een soeverein, een staat, in functie van een algemeen belang, waarmee uiteindelijk voordeel wordt bereikt voor het individu. Dat wisten ze 300 jaar geleden al. Zo simpel is het. Iedereen moet dat kunnen begrijpen.

 • Volgende discussie
#1.1 Karin van der Stoop - Reactie op #1

Toegang tot medische zorg is een mensenrecht en daar moet je niet aan lopen kloten. Want je krijgt nooit overeenstemming over de grens van wat wel of niet toelaatbaar is. En zodra je 1 bepaalde groep uitsluit staat de deur open voor verdere restrictie, voor je het weet ben je zelf de lul. Zeker met deze overheid, die sowieso schijt aan de rechtsstaat heeft en een bloedhekel aan burgers, vooral als ze geld kosten

#1.2 Frank789 - Reactie op #1.1

[ Toegang tot medische zorg is een mensenrecht ]

Ja, totdat er geen capaciteit meer is.
Dan moet je voor de IC bv. kiezen tussen een gevaccineerde voetganger die is aangereden en een ongevaccineerde die Covid heeft opgelopen (uiteraard met gelijke overlevingskansen).

#1.3 Maggi - Reactie op #1.2

De échte oplossing zou natuurlijk zijn dat je je als overheid in je keuzes richt op die zaken waarbij het mensentecht in het geding komt. En dat er dus in geen enkel denkbaar scenario een tekort zal zijn aan ziekenhuisbedden. Een kwestie van de juiste prioriteiten stellen. Dat betekent dus dat er veel meer in de zorg geïnvesteerd zou moeten worden en veel minder in bv wapentuig of doceurtjes voor multinationals.

#1.4 Hans Custers - Reactie op #1.3

En dat er dus in geen enkel denkbaar scenario een tekort zal zijn aan ziekenhuisbedden.

Dat lijkt me onmogelijk. Hoeveel ziekenhuisbedden je ook hebt, er is altijd nog wel een scenario te bedenken waarin dat er nog steeds te weinig zijn. Wat niet wegneemt dat een verantwoordelijke overheid wel had mogen zorgen dat er iets was voorbereid voor de epidemie waarvan iedereen met verstand van zaken wist dat die ooit zou komen. Extra capaciteit, een plan voor opschaling en afstemming tussen ziekenhuizen, enzovoort. In Nederland moest dat allemaal nog geregeld worden terwijl de eerste golf al volop was uitgebroken.

#2 Anna@999

Ik zweer bij Apollo enz…..
Medische zorg is voor iedereen in principe: medici legden de eed van Hippocrates af, dus med. zorg is een mensenrecht voor eenieder.
Ook voor Urkers en aanverwante biblebelt die menen dat hun onbegrensd vertrouwen op God hen zal vrijwaren van o.a. covid en vaccin weigeren. Het artikel van Karin Spaink heeft mijn instemming: linksom of rechtsom, het is redelijke bescherming. Uit zelfbescherming vraag ik inderdaad of mijn bezoek is gevaccineerd, zo niet, dan buiten de deur. Weigeren mag, maar dan ook ieder de gevolgen nemen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Anna@999 - Reactie op #2

Parool Karin Spaink vandaag: Weiger je anderen te beschermen, dan ook niet naar de kroeg. En andere gelegenheden, zeg ik erbij.
Oeverloos geleuter, ook hier, div. meningen en een nog veel te lage vaccinatiegraad in Nederland. Een tochtige herfst is te verwachten.

#3 Daan van der Keur

De vaccinatie-dwangbuisjes hun argumenten beginnen steeds triestere vormen aan te nemen. Eerlijk gezegd vind ik hun gedrag zelfs ronduit zielig te noemen. Net als het corona-virus verdwijnt als iedereen gevaccineerd zou zijn. Noop dat verdwijnt niet want de vaccinaties beschermenen bij lange na niet voor 100% en de werking van de vaccinaties neemt in de loop van de tijd af. Kortom corona gaat nooit meer weg en is een blijvertje. Wil je je elk jaar opnieuw laten vaccineren ga je gang maar net als bij de Griep zal het niet helpen. Reden genoeg dus om niet te vaccineren! En via mijn hele grote familie die allemaal in de Gezondheidszorg werken ben ik perfect op de hoogte van het reilen en zeilen van de IC-patiënten. Bijna allemaal allochtonen met overgewicht dus dat overgewicht is veel gevaarlijker dan niet vaccineren. Mensen zonder overgewicht die niet gevaccineerd zijn belanden niet op de IC een zeer grote uitzondering (sommige mensen zijn nou eenmaal low-responder = genetisch zwak immuunsysteem).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Daan van der Keur - Reactie op #3

“Het is maar een vaccinatie. Hetzelfde spul dat de bof, mazelen, polio, cholera en kinkhoest in bedwang kreeg, dat kinderen voor een leven met ernstige handicaps behoedde, en sterfte voorkwam.” Deze vergelijking gaat totaal mank want deze vaccinaties beschermen voor 100% en hoef je ze niet elk jaar te herhalen!!! Dat is nogal een verschil zeg hallo. Bovendien zijn deze vaccins niet van het mRNA-type waarvan men totaal niet weet wat het op de lange termijn doet. Het lijkt mij zeer veelzeggend dat hele hordes artsen, verpleegkundigen en wetenschappers zich absoluut niet willen laten vaccineren. En daar lees je dus nooit iets over, het lijkt wel of die vaccinatie-dwangbuisjes geen enkele vorm van kritiek kunnen verdragen. Hoezo dictatoriaal???

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Frank789 - Reactie op #3.1

[ Deze vergelijking gaat totaal mank want deze vaccinaties beschermen voor 100% en hoef je ze niet elk jaar te herhalen!!! ]
[ Ik heb 34 jaar in de Gezondheidszorg gewerkt ]

Die tweede zin is nu toch echt zeer twijfelachtig.

“Vaccinaties aanbevolen op volwassen leeftijd
Voor volwassenen:
Om de 10 jaar gedurende het hele leven: herhaling van het gecombineerd trivalent vaccin tegen difterie (kroep), tetanus (klem) en pertussis (kinkhoest).
Een inhaalvaccinatie voor MBR is aangeraden voor volwassenen die geboren zijn na 1970 en die geen of slechts 1 dosis van het vaccin gekregen hebben
Cocoonvaccinatie voor kinkhoest”

[ Bovendien zijn deze vaccins niet van het mRNA-type waarvan men totaal niet weet wat het op de lange termijn doet. ]

Van Covid 19 weet men totaal niet wat het op de lange termijn doet.
Niet bij zwangerschap, niet bij (zeer jonge) kinderen. Er zijn verschillende “kinderziektes” die op latere leeftijd kunnen terugkeren, zoals polio, maar er is geen vaccin bekend met lange termijn effecten. De keuze voor een nadenkend mens is dus makkelijk.

[ hele hordes artsen, verpleegkundigen ]

Dat blijken grotendeels alternatieve genezers te zijn die uiteraard minder aandacht krijgen dan hun wel wetenschappelijk opererende collega’s die in aantal tientallen keer groter zijn.

 • Volgende reactie op #3.1
#3.3 Daan van der Keur - Reactie op #3.2

Ik heb 34 jaar op vele laboratoria (o.a. Bacteriologie, Genetica en Immunologie) gewerkt en één van de Infectie-artsen daar zei tegen mij Daan ik heb nog nooit 1 patiënt gezien met Tetanus in mijn lange loopbaan die ingeënt was. Ze waren allemaal niet ingeënt tegen Tetanus! Zelfde geldt voor Polio dat komt niet meer voor. Ik moet echt hard lachen om alle flauwekul-argumenten van de dwangbuisjes. Face it die corona-vaccinaties werken gewoon niet en ik ga echt geen 2-3 maal per jaar een vaccinatie halen. Ik heb ooit eenmaal een griepprik gehaald en toen heb ik voor het eerst in mijn leven serieuze griep gehad, man, man die griepprik haal ik echt nóóit meer!

#3.4 Frank789 - Reactie op #3.3

[ en één van de Infectie-artsen ]

Ah! n=1…

[ Zelfde geldt voor Polio dat komt niet meer voor. ]

In Nederland niet, maar ik had het over terugkeer van polio op latere leeftijd bij personen die als kind polio gehad hebben. Dus jouw “Ik heb 34 jaar in de Gezondheidszorg gewerkt” wordt met elke reactie ongeloofwaardiger.

[ Ik moet echt hard lachen om alle flauwekul-argumenten ]

Dat zeg je omdat je geen tegenargumenten hebt, je gaat op het merendeel van mijn argumenten niet eens in.

[ Face it die corona-vaccinaties werken gewoon niet en ik ga echt geen 2-3 maal per jaar een vaccinatie halen. Ik heb ooit eenmaal een griepprik gehaald en..]

Kijk, nu komt de aap uit de mouw. Nogmaals n=1 voor jouw griepprikervaring en daar ga jij als wetenschappelijk opgeleide docent een conclusie uit trekken? Ik geloof je status van bioloog/scheikundige nu ook niet meer.

Jouw reactie #3.7 op #3.6 slaat ook al nergens op.

#3.5 okto - Reactie op #3.1

U weet er anders bijzonder weinig vanaf.

Allereerst: geen enkele vaccinatie beschermt 100%. Wie dat beweert snapt iets fundamenteels over vaccineren niet.

Dan: mRNA is een lichaamseigen stof. We weten wel zeker wat mRNA op de lange termijn doet: niets, want het valt na een paar dagen uit elkaar omdat het niet stabiel is. En het valt uit elkaar in componenten die ook lichaamseigen stoffen zijn. Wie zulk soort dingen beweert heeft er geen jota van begrepen wat mRNA is.

[hordes artsen, verpleegkundigen en wetenschappers…] FOUT. Hordes artsen en verpleegkundigen, dat wil ik wel geloven. Maar wetenschappers zul je niet vinden die dat zeggen, op een enkele malloot in een niet-relevant vakgebied na die nooit iets begrepen heeft van het gezegde “schoenmaker hou je bij je leest”.
Verpleegkundigen weten er niks van en er zijn ook hordes artsen die aan homeopathie doen. Artsen zijn geen wetenschappers. In de zesjarige opleiding tot basisarts is er een nihile hoeveelheid aandacht voor wetenschap en wetenschapsfilosofie.

 • Vorige reactie op #3.1
#3.6 Hubert - Reactie op #3

Wat een grenzeloze onderschatting van je eigen domheid. Je reactie is behalve inhoudelijk volstrekt onzinnig, je taalgebruik getuigt van een grote verwardheid. Onbegrijpelijk wat jij op sargasso te zoeken hebt.

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.7 Daan van der Keur - Reactie op #3.6

Ik snap niet wat jij op Sargasso te zoeken hebt met je non-cijfers en non-feiten reacties. Kom nou eens met wetenschappelijk onderbouwde argumenten aub. maar dat doe je dus niet.

#3.8 Sjors - Reactie op #3.7

Ik ben benieuwd waar jouw eigen ‘wetenschappelijk onderbouwde argumenten’ zijn, die heb ik nog niet kunnen ontdekken.

#3.9 Michiel de Pooter - Reactie op #3

Je vergeet er bij te zeggen dat 90% van de ic-opnames ongevaccineerden zijn (stand 1 september). Best wel een dingetje.
Gelet op jouw mindset, zijn er redenen om je af te vragen of de communicatie over Covid in de “hele grote familie” van der Keur wel correct gebeurt. Ik heb zelf n.l. ook nogal wat familie en vrienden in de zorg, met verhalen die allerminst aanzetten tot het afzeiken van vaccinaties. Of ben je gewoon doof aan een oor ?

 • Vorige reactie op #3
#3.10 Daan van der Keur - Reactie op #3.9

Mwah in het grote LUMC wil een overgrote meerderheid van de artsen/verpleegkundigen/wetenschappers echt geen vaccinatie. Duh……

#3.11 Maggi - Reactie op #3.10

Tuurlijk joh. Heb je ook een bron? Of vind je oprecht dat je allemaal niet onderbouwde bullshit mag spuien en dat het vervolgens waar is omdat het onmogelijk is om alle bullshit van de wereld wetenschappelijk onderbouwd te weerleggen?

 • Volgende reactie op #3.10
#3.12 beugwant - Reactie op #3.11

Hoewel het qua FODMAP niet mijn voorkeur heeft, denk ik intussen toch maar eens naar een uien- en bonenrijk dieet over te stappen zodat al die al dan niet gevaccineerden die in publieke plaatsen menen bijna tegen mij aan te moeten rijen nu eens uit zichzelf wat afstand zullen bewaren.

O, en die Daan van de Keur praat hier poep. En die hoeft het IC-personeel van mij niet op te ruimen.

#3.13 Karin van der Stoop - Reactie op #3.10

Je wordt ook niet gedwongen je te laten vaccineren, maar wel om je te laten testen als je je onder de mensen begeeft. Lijkt me toch een hele redelijke eis, tenzij je het geen probleem vindt dat iemand uit een kwetsbare groep het loodje legt omdat jij het virus draagt

 • Vorige reactie op #3.10
#4 Hans Custers

want deze vaccinaties beschermen voor 100%

Man, hou toch op met je domme gelul als je niet weet waar je het over hebt. Geen enkel vaccin beschermt voor 100%. Dat niveau van bescherming haal je dankzij groepsimmuniteit, die bereikt kan worden als voldoende mensen gevaccineerd zijn.

het lijkt wel of die vaccinatie-dwangbuisjes geen enkele vorm van kritiek kunnen verdragen

Je verwart hersenloos geschreeuw van fanatici nu met kritiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 pjotr

Vrijheid voor de een heeft doorgaans (altijd?) beperkingen voor anderen tot gevolg.
Hoe meer die ene vrijheid vraagt, hoe meer beperkingen voor anderen gaan gelden.
Een keuze heeft altijd consequenties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Oink

Omdat ik al immuun ben weiger ik het vaccin. Waarom hier geen uitzondering voor wordt gemaakt snap ik echter niet. Ik laat mij niet dwingen om gevaccineerd te worden als dit geen meerwaarde heeft. Natuurlijke immuniteit werk meestal beter dan een vaccin, voor COVID-19 lijkt dit ook op te gaan.

Rosanne Hertzberger heeft gister uitgelegd wat het probleem is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Daan van der Keur

Nou daar sta je dan, blijken die cijfers over corona-doden expres overdreven te worden om ons bang te maken: https://opiniez.com/2021/09/09/sterke-aanwijzingen-voor-overdiagnose-covid-19-sterfte/jan-ruis/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Frank789 - Reactie op #7

Nou, daar sta je dan voor gek met Jan Ruis die overduidelijke oversterfte probeert weg te bagatelliseren en uiteindelijk zijn masker laat vallen:
“Wat is nu de betekenis van dit ondemocratische proces, dat gepaard gaat met massale censuur (YouTube, Facebook), eenzijdige berichtgeving in de media en repressie die in veel landen op vrijwel identieke wijze plaatsvindt? Waarom is dit ineens tijdens de corona-epidemie in 2020 ingevoerd? Waarom worden boeren nu onteigend? Waarom worden nu de klimaatmaatregelen erdoor gesluisd? ” Het stukje over de great reset heb ik maar weggelaten.
.
Uiteraard is gepensioneerd bioloog Ruis ook zelfbenoemd klimaatveranderingsdeskundige:
https://klimaatgek.nl/wordpress/2019/05/07/david-attenborough-en-het-klimaat/
.
Dit is toch dezelfde Jan Ruis?
“Ondersteuning voor de astrologie uit de horoscopen van seriemoordenaars, het onderzoek van Jan Ruis”

 • Volgende reactie op #7
#7.2 Co Stuifbergen - Reactie op #7.1

Overigens zorgt corona niet alleen voor sterfte, maar ook voor langdurige ziekte.
(Was bedoeld als reactie op #7, niet op #7.1)

#7.3 Co Stuifbergen - Reactie op #7

Interessant! Ik lees eens iets van buiten mijn eigen zeepbel (bubble).
Volgens de auteur wordt (in Nederland) vaak Corona als doodsoorzaak aangewezen terwijl ze al aan een andere dodelijke ziekte leden.
Mogen we, n.av. uw reactie hierboven concluderendat de combinatie allochtoon+overgewicht een dodelijke ziekte is?
Of versnelt corona ook de dood van magere autochtonen?

 • Vorige reactie op #7
#8 Hans Verbeek

Fijn stukje, Karin.

je mag vaccinatie afwijzen, maar anderen in gevaar brengen ……. is nooit een recht.

Ik vind het persoonlijk bizar dat jij vaccinatie weigeren gelijk stelt aan het in gevaar brengen van anderen.
Je weet toch dat dubbel gevaccineerden, behept met de delta-variant evenveel virus verspreiden als de ongevaccineerden.
https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-delta-variant-infections-carry-same-virus-load-unvaccinated/
Dus ook volledig gevaccineerden, die verkoudheidsverschijnselen hebben brengen volgens jouw visie anderen in gevaar en ook die volledig gevaccineerden moet dan de toegang tot horeca en theaters ontzegd worden.

Het tweede zwakke punt in je verhaal is dat vaccinatie niet 100% veilig is. Er zijn bijwerkingen geconstateerd en er zijn mensen overleden na vaccinatie met deze experimentele vaccins. Net zoals er mensen zijn die niet gaan skydiven omdat er een kleine kans is op een dodelijke afloop. Zo zullen er ook mensen vaccinatie weigeren vanwege bijwerkingen. Je hoeft je zelf immers niet in gevaar te brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Hans Custers - Reactie op #8

Oxford’s lead researcher, Dr. Sarah Walker, told The Telegraph that the study shows two doses of the Pfizer/BioNTech, Moderna or AstraZeneca vaccines “are still protective. You are still less likely to get infected – but if you do, you will have similar levels of virus as someone who hasn’t been vaccinated at all.”

Ofwel: een vaccin beperkt het aantal infecties, verlaagt dus de reproductiefactor en helpt daarmee wel degelijk om de verspreiding van het virus te beperken. En dus ook om anderen te beschermen.

Maar inderdaad is het nog steeds verstandig om voorzichtig te zijn als je verkoudheidsverschijnselen hebt. Maar dat soort besef van verantwoordelijkheid is natuurlijk niet te bevatten door iemand die aan het begin van de epidemie nog dacht dat het stoer was om te liegen dat hij met een besmetting was blijven werken in een supermarkt. En die anderhalf jaar later nog steeds niet groot genoeg is om toe te geven dat dat wel erg stompzinnig was. Die figuur snapt zelfs nog steeds niet hoe ontzettend hij zichzelf voor lul blijft zetten met zijn stug volgehouden, betweterige gezwam over corona.

 • Volgende reactie op #8
#8.2 Frank789 - Reactie op #8

[ Er zijn bijwerkingen geconstateerd ]

Daar gaan we weer, u blijft zaken poneren die allang aan u zijn weerlegd.
De gebruikelijke bijwerkingen van een dagje koorts of pijn in de bovenarm, voor de rest een kans van nul komma nul en geen vergelijk met de “bijwerkingen” van Covid-19.

[ er zijn mensen overleden na vaccinatie ]

Er overlijden normaal gesproken elke dag 400 mensen, als je 100.000 mensen per dag vaccineert, dan gaan er een paar mensen kort na de vaccinatie overlijden, dat is onoverkomelijk. Gewoon een kwestie van statistieken. De serieuze bijwerkingen zijn al in de eerste maanden boven water gekomen en geëlimineerd.

[ met deze experimentele vaccins. ]

Voor zover ik weet zijn alle vaccins in de US en EU goedgekeurd. Dat u 10 jaar wil wachten slaat nergens op. Er is niks experimenteels aan, dat is Fvd propaganda.

 • Vorige reactie op #8
#8.3 Hans Verbeek - Reactie op #8.2

https://nos.nl/collectie/13850/artikel/2377800-onzuiverheden-in-astrazeneca-vaccin-mogelijk-oorzaak-zeldzame-bijwerking

Vaccins met mRNA zijn nog nooit eerder op mondiale schaal uitgeprobeerd. Je kunt het wel associeren met FVD, maar het is wel een feit.
Ik hoef sowieso geen vaccin om mij te beschermen tegen een coronavirus. Ik heb al zoveel coronavirussen ingeademd de afgelopen 60 jaar, ik ben er niet bang voor.

#8.4 Maggi - Reactie op #8.3

De lange termijn effecten van de huidige covid varianten zijn ook nog nooit op mondiale schaal ‘uitgeprobeerd’

 • Volgende reactie op #8.3
#8.5 Hans Verbeek - Reactie op #8.4

Je hebt gelijk. Wat dat betreft is de hele menselijke evolutie één langdurend experiment.
De natuur stuurt ons voortdurend nieuwe uitdagingen, waar we maar aan moeten wennen.
Tot nu toe doen we het uitstekend: we zijn al met 7 miljard !!!!

#8.6 Frank789 - Reactie op #8.3

[ Vaccins met mRNA zijn nog nooit eerder op mondiale schaal uitgeprobeerd. ]

Kijk eens om u heen? We zijn nu bijna een jaar aan het prikken, wereldwijd.
Waar zijn de rampverhalen over mensen die massaal omvallen? Nergens.
Wie liggen in het ziekenhuis? De ongevaccineerden.

[ ik ben er niet bang voor ]

U mag zichzelf uiteraard als superman beschouwen, heeft u ook een zuipende kettingrokende opa die 94 is geworden?

 • Vorige reactie op #8.3
#8.7 Bert - Reactie op #8.6

Van Softenon werd ook gezegd dat het veilig was.

#8.8 Frank789 - Reactie op #8.7

[ Van Softenon werd ook gezegd dat het veilig was. ]

Oh jee, er is ergens ooit iets goed fout gegaan en nu mogen we dat op de overige 99% pharmaceutische producten projecteren?

Een vaccin is bovendien iets totaal anders dan een geneesmiddel waarbij bepaalde chemicaliën in het lichaam gestopt worden, meestal voor langere tijd, om processen in het lichaam te veranderen.
Een vaccin “kietelt” kort het afweersysteem om gevaarlijke virussen of bacteriën voortaan te te herkennen en aan te vallen.

#9 beugwant

Hoeveel van die wappies hebben er geregeld van Pfizer de Viagra gebruikt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Frank789 - Reactie op #9

Daarvan vonden ze het wel de moeite waard de lange termijneffecten zelf te testen.
Er bleken geen lange termijn effecten te zijn. Soms iets na negen maanden, maar dat mag geen naam hebben…

#10 Frank789

Frank Verhoft heeft geretweet Mike Rothschild @rothschildmd

I don’t care. The unvaccinated have been coddled, cajoled, bribed, gently spoken to, sent articles, given information, listened to, asked, and begged. Carrot after carrot after carrot. It’s time for sticks.

#GetVaccinated

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie