Marokkaanse cultuur is niet crimineel

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

rellen (Foto: Flickr/ treviño)Veel mensen relateren het gedrag van Marokkaanse straatjongeren aan hun cultuur. Als uitleg wordt daar dan de vechterscultuur van de ouders die vaak oorspronkelijk uit het Marokkaanse rifgebergte komen gebruikt. Promovendus Jan Dirk de Jong stelt nu dat dat onzin is.

Hij deed onderzoek naar de Marokkaanse jongeren uit Slotervaart. Volgens hem voelen de jongeren die de problemen maken zich afgewezen door de Nederlandse maatschappij. Daardoor vallen ze terug op elkaar en worden groepsprocessen versterkt en zijn daarom sneller geneigd tot ‘heftig delinquent groepsgedrag’.

Binnen deze groepen onstaan volgens de onderzoeker daarnaast ‘versterkte loyaliteitsverwachtingen’ en ‘extreme vijandigheid naar buiten toe’. De reactie op dat gedrag werkt weer versterkend op het gedrag, waardoor het van kwaad tot erger gaat.

Nederlanders zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor het recente verhevigen van de problemen en de verdere ontwikkeling van de straatcultuur. Een oplossing is volgens de promovendus dat we deze jongeren moeten zien als ‘onze jongens’ en het stigma ‘Marokkaanse jongens’ laten vallen. Hij noemt de problemen een uiting van ‘knellende onmacht’: “Ze proberen gezichtsverlies te beperken door de indruk te wekken dat ze er zelf bewust voor kiezen zich delinquent te gedragen.”

Ik denk dat hij gedeeltelijk gelijk heeft. De retoriek zoals die op dit moment met name door Wilders wordt gebezigd in de politiek brengt de oplossing niet dichterbij, juist verder weg. Maar hij neemt wel heel gemakkelijk de verantwoordelijkheid weg bij de jongeren die de problemen veroorzaken. Natuurlijk zijn er oorzaken, en misschien zijn die oorzaken wel de grootste reden dat het uit de hand loopt. Maar die jongeren kiezen er op een gegeven moment toch zelf voor om dat geweld te gebruiken. En daar mogen ze wat mij betreft best hard op aangepakt worden. We moeten ze dus niet zien als slachtoffers, maar als onderdeel van het probleem.

Reacties (41)

#1 RH

Mee eens, de slachtofferrol meten “ze” zich vaak maar wat graag aan.

Toch geloof ik ook dat als je iemand structureel als probleemgeval wegzet, hij zich ernaar gaat gedragen. Vicieuze cirkel, want als iemand zich ernaar gedraagt, wordt hij als probleemgeval weggezet.

Oplossing: hard en duidelijk aanpakken, tegelijkertijd kansen bieden en niet mee zo veel over lullen.

Voila. At your service.

 • Volgende discussie
#2 Klaas de Vries

Conservatieve Amerikanen waren er in de dertiger jaren ontsteld over dat socialisten en communisten in de VS misdaad zagen als het gevolg van maatschappelijke wantoestanden.

Een Oostenrijkse satelliet zender zendt regelmatig nagespeelde echte rechtszaken uit; ik keek er een paar keer naar.

Helaas werd ik er steeds meer van overtuigd dat kleine criminelen (ik laat mensen als Bush en Blair buiten beschouwing) slachtoffers zijn.
Dat betekent niet dat je ze niet moet straffen, want dan is het hek helemaal van de dam.

Op het eind van de 18e eeuw heerste in Nederland (ook) de opvatting dat wie arm was dat aan zichzelf had te danken.

Tijdens de Franse tijd was het vooral Isaac Gogel die zich er voor inzette dat een regering er voor iedereen was.
Als iemand er voor heeft gezorgd dat er belastingen werden geheven naar draagkracht was hij het, als minister van financiën.
Zoals het gaat met dergelijke idealisten eindigde hij z’n leven als baas in een stijverij.

En zo vrees ik, ik weet er niet veel van, dat Marokkaanse jongeren ook primair slachtoffers zijn.

De bezoeken van Wilders aan de Israelische ambassade zijn via de AIVD in de openbaarheid gekomen, er wordt beweerd dat hij een tijd in Israel heeft gewoond.
Het demoniseren van Moslims is vooral een zionistisch initiatief, tot elke prijs moet worden verkomen dat verzet door Moslims wordt toegeschreven aan staatsterreur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Mark

Een complex probleem als dit heeft altijd meerdere oorzaken en gevolgen, het is vrij voor de hand liggend dat als ze zich buitengesloten voelen/zijn zich ook gaan gedragen om zich daartegen te beschermen.

Biedt de promovendus nog (concrete) oplossingen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Ernest

Dat het niet de Marokkaanse cultuur is, bleek me toen ik (10 jr geleden) persoonlijk te maken had met zo’n groepje. Hollandse jongens en meisjes, een paar marokkanen en hindoestanen en misschien nog wel anderen. Licht ontvlambaar. Geen idee wat het was: coke, speed? Maar ze werden wel gepamperd, niet afgewezen. De marokkaanse ‘baas’ van het stel was ook lid van een buurtwerkgroep. Ze gingen op survivaltocht in de Ardennen. Bij terugkomst waren ze nog even irritant, op z’n zachtst geegd. De politie kwam pas in actie toen ze ook toeristen lastig vielen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Abhorsen

Het herinnerd mij een beetje aan wat Olivier Roy ook beweerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Adriaan Pek

Kennelijk kan je altijd en overal op promoveren. Ik kan me niet herinneren dat de negatieve betitelingen van bepaalde marokkanen al werd gebruikt vóór ze aan het etteren waren geslagen. Dat etteren was al vele jaren gaande. Je groeit als het ware een tijd met het geëtter mee als achteloze burger, vóór je het gaat benoemen als negatief voor de samenleving en jezelf. (Een symptoom is langer aanwezig voor er een naam aan gegeven wordt.)

Als je het beestje een naam geeft wordt het kennelijk pas echt een beest. Maar ja, het moet er een keer van komen natuurlijk, je kan niet blijven wegkijken en jezelf voor de gek houden dat het niet bestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bart

Spuyt maakt nu zelf ook “de vinger en de zere plek” met de opmerking dat de promovendus “gedeeltelijk” gelijk heeft.

De promovendus heeft OOK gelijk, maar het tegendeel ook.
En zolang we tegelijk beide richtingen terecht vinden (en welk weldenkend mens vindt dat niet): zowel én tegelijk hard aanpakken als met rust laten de juiste aanpak vinden zal het nooit opgelost worden en worden we verder meegezogen in de vicieuse circel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

Bart: Nu wil je dus zeggen dat we juist moeten polariseren om het probleem aan te pakken en je bombardeert mij en passant even tot onderdeel van het probleem? Wat een onzin! Je kan best hard optreden tegen deze jongeren naar tegelijkertijd de oorzaken niet uit het nog verliezen. Oplossingen voor problemen die slechts de gevolgen en niet de oorzaken aanpakken zijn geen oplossingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bart

Nee Spruyt. Het laatste wat ik bedoel is om jou tot onderdeel van het probleem te benoemen. Ik bedoel dat je door het woord gedeeltelijk te gebruiken precies doet wat helaas steeds gebeurt: voor het één (harde aanpak) is wat te zeggen, voor het ander (laten gedijen) is ook wat te zeggen, maar beide tegelijk werkt niet, maar ik zou het ook niet weten: de promovendus heeft gedeeltelijk gelijk en jij helemaal. Maar, helaas, daarmee komt de oplossing geen meter dichterbij.
Polariseren is wel het laatste wat hier moet gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 wout

Wat interesseert mij dat nou of die cultuur oorspronkelijk crimineel is of niet. Nú is ie dat wèl.

Ze hoeven zich niet af te zetten tegen de Nederlandse cultuur, ze kunnen ook postzegels gaan verzamelen. Ze gedragen zich crimineel omdat ze ermee weg kunnen komen, door dit soort softe gelul van brillemannetjes en dikke knuffelvrouwtjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joost

Gelul: een cultuur ontstaat niet in één generatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 wout

Overigens kunnen we akelige dictators als Pol Pot enzo (Godwin ontwijkend) ook als slachtoffers bestempelen (vast geen leuke jeugd gehad o.i.d.). Maar er zijn zat zielige, misbruikte, gediscrimineerde mensen die zich gewoon netjes gedragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 wout

@ 11

Nee, maar aspecten van een cultuur kunnen wel binnen één generatie veranderen. In 10 jaar kun je best van een open, tolerante cultuur naar een gesloten xenofobe gaan… toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 jos

“Tout comprendre c’est tout pardonner”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

Ik heb niet het hele stuk van de Jong gelezen, maar voor zo ver ik de artikelen er over lees, stelt hij nergens, dat die jongeren niet voor hun crimineel gedrag aangepakt mogen worden. Het bestraffen van die criminele daden is ook helemaal niet tegenstrijdig met zijn idee, dat we nu eindelijk eens af moeten stappen van het criminele gedrag aan een cultuur te wijten, waarmee we vooral onze eigen schuld aan het probleem bagatelliseren. door het probleem namelijk als een Marokkaans probleem te definiëren, schuiven we iedere schuld van ons zelf weg. Dan kom je tot conclusies, dat het etteren al bezig was voordat er gediscrimineerd werd. Dat iedereen tot op een bepaalde hoogte discrimineert, is alleen al op basis van doodgewone logica duidelijk: we vertrouwen meestal meer op ons eigen gezin dan op onze buren en bij een voetbalwedstrijd tegen Duitsland zijn we ineens allemaal voor Nederland. Enige angst of weerstand tot wat ons zelf vreemd is, is ons allen eigen. Op zijn best kun je dus stellen, dat het discrimineren en het etteren ongeveer tegelijk is begonnen (ik heb daar wel een mening over, maar dat heeft helemaal niets met het onderwerp te maken) en elkaar voortdurend versterkt. Roepen dat het etteren of het discrimineren eerst is begonnen draagt bovendien alleen maar bij aan het vergroten van het probleem en niet aan een oplossing. En wie Nederlandse etters met Marokkaanse grootouders gaat vergelijken met Pol Pot is helemaal van de pot gerukt. Gelukkig geeft diegene zelf al aan hoe die vergelijking gemaakt kan worden: “er zijn zat zielige, misbruikte, gediscrimineerde mensen die zich gewoon netjes gedragen”. Als je zielig bent, misbruikt en gediscrimineerd wordt, is het in zo´n optiek belachelijk, dat je daar over klaagt. dat gaat namelijk nog veel verder als het oproepen van de vraag of het probleem begon met etteren of discrimineren. Discrimineren mag gewoon en wie daar over klaagt, krijgt te horen, dat ie zich netjes moet gedragen, omdat er ook andere mensen zijn, die zielig zijn en misbruikt en gediscrimineerd worden, en die zich daar niet over beklagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joshua Trevino

If you’re going to use my photograph, you should at least credit it.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 wout

Komop mensen.

Ze mogen gewoon zitten in de bus, autorijden en drinken van hetzelfde water als ik.

Ook krijgen ze gewoon een baan als hun opleiding toerijkend is en een stafblad klein. Net als bij al die anderen van buitenlandse afkomst hier.

Rot dus op met dat slachtoffergelul. Het gedrag van die etters lijkt helemaal niet op dat van slachtoffers, maar op dat van drammerige, verwende kindertjes. Kindertjes met ouders die te slap zijn om consequent te straffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Joost

@16: We did… How else could you have found it?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Robert

In de tijd dat ik nog jong was, verslond ik het boek: De scheepsjongen van de Bontekoe. Ze werden overvallen door de Barbarijse zeerovers. Dat kon met vrijwel alle schepen die Marokko de 16e, 17e , 18e en 19e eeuw passeerden, ook gebeuren. ER was altijd hoog alarm. Die zeerovers waren de voorouders van onze medelanders. Ze opereren nu niet meer op door de wind voortgedreven, maar gemotoriseerde voertuigen. Hoezo niet bij de cultuur behorend?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Roy

@Robert: Ja, dat is wel het ultieme bewijs dat het in de cultuur van die zandhappers zit. Tjongejonge.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Robert

De Nederlanders konden er ook wat van.
Een cultuur heeft altijd positieve en negatieve aspecten, net zoals een mens zijn goede en slechte kanten heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Jay

(offtopic) @18 not that it is any of my business really… but the only place I could find credits was in the ‘mouseOver’ text of the photo, and it took me quite a while to find this out. Wouldn’t a (small font) caption underneath each photo be better?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Joost

@22: Yes, if we had the technology to do that without making posting a blog much more difficult. If someone likes a photo and wants to know who made it, he will find the photographer, as both the alt tag and the title contain his name.

This guy found his own photo using google.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 pedro

Komop wout, je kunt je eigen teksten toch zeker wel lezen. “Ook krijgen ze gewoon een baan als hun opleiding toerijkend is en een stafblad klein. Net als bij al die anderen van buitenlandse afkomst hier”. Ze krijgen onder de door jou genoemde voorbehouden bijna net zo gemakkelijk een baan als alle overige buitenlanders met een getinte huidskleur. Kregen ze maar net zo gemakkelijk een baan als een blanke autochtone jongen en was dat in het verleden ook maar altijd zo geweest, dan was er nu niet zo´n groot probleem.

@Robert: je gaat me toch niet vertellen, dat wij Nederlandse autochtonen een criminele natuur hebben? Je verwijzing naar de Barbarijse zeerovers lijkt daar wel op te wijzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Klaas de Vries

Pol Pot was een idealist, die, als Parijs student, in de trant van de Rote Armee Faktion, bedacht hoe Cambodja verbeterd zou moeten worden.
Nadat hij het proces in gang had gezet liep het uit de hand, dat gebeurt veel vaker met idealisten.
Grote veranderingen leiden zelden tot verbetering, daarom heb ik een zekere bewondering voor Troelstra die in 1918 na tien dagen aarzeling besloot niet tot revolutie over te gaan.
Er is veel negatiefs over ons land te zeggen, maar niet dat we geneigd zijn tot bloedvergieten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Abhorsen

@wout,

Vraagje. Wil jij dat de problemen met “de Marokkaanse jongeren” wordt opgelost of niet? Je vind het namelijk wel een heel probleem, maar oplossen wil je het als ik alles wat jij steeds zegt zo lees juist niet.

Om iets op te kunnen lossen moet je het begrijpen. Je kan wel als een klein kind lopen huilen over “maar het is wel cultuur!”. Als het dat gewoon weg NIET is, dan kan je het probleem op die weg dus ook niet oplossen. Wat jij zegt komt neer op het volgende:

Piet en Kees steken een bos in de brand. Op het eerste gezicht lijkt het alsof Jan de brand gesticht heeft. Als iemand dan komt met dat het toch Piet en Kees zijn kom jij in de discussie met: “NEEE!!!! HET WAS JAN! JAN JAN JAN JAN!! JULLIE WILLEN NIET STRAFFEN!! HET WAAASSS JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!!!!”. Zouden we naar jouw luisteren dan wordt Jan opgesloten, en branden Piet en Kees het volgende bos gewoon prettig plat.

Ik hoop dat je dit hebt kunnen volgen (maar houd mijn adem er niet voor in). Als je wilt dat je het probleem met deze crimineeltjes wilt oplossen kan je wel gillen over cultuur als een kip zonder kop en janken over strenger straffen. Maar ten eerste heeft wel of geen cultuur NIETS met straffen te maken, en ten tweede als de cultuur NIET het probleem is maar jij al je tijd en geld wilt steken in dat “aanpakken” is je effect dus 0 geweest. Je lost het probleem niet op EN je hebt veel geld over de balk gegooid.

Kortom als je een probleem wilt oplossen zal je vaak de oorzaak ervan moeten onderzoeken. Jij bent echter een van de lafste mensen die bang is om dat te onderzoeken. Je bent juist de zwakte van de natie ipv de kracht. Als je berijpen waarom verward met begrip hebben voor heb je per definitie verloren.

Je zou ook een ramp op het slagveld zijn. Jij bent zo’n ouderwetse generaal die zijn troepen tegen beter weten in de dood in stuurt en verliest. Een normale bevelhebber wil graag weten wat de vijand beweegt, waarom en hoezo. Zodat je deze kan voorspellen en er opin kan spelen. Jij bent zo bang voor de vijand dat je niet durft informatie tot je te nemen. Geobsedeerd als een dolle hond zonder hersens. And you will lose.

Als je Moslims zo haat en ze graag wilt verslaan zal je ze toch eerst echt moeten begrijpen beste wout. Je wint geen veldslagen door je zonder informatie blind op de vijand te storten.

Een analyse waarom deze jongeren zo doen als ze doen is hard nodig ipv geroep. Jouw geroep is als de kerk die weigerde te accepteren dat de aarde om de zon draaide omdat het niet hun gemakkelijke wereldbeeld paste.

En het heeft allemaal NIETS te maken met wel of niet hard straffen. Je maakt de denkfout van een 12 jarig kind door aan te nemen dat als je gedrag verklaard je dit ook excuseert. Grote mensen horen dat niet meer te doen.

Dat je weet waarom deze jongeren zich als criminelen gedragen neemt NIETS af van hun eigen verantwoordelijkheid en dat als ze de wet breken je ze straft. Maar het kan je wel helpen deze groep te doorgronden en te ontwapenen van wat ze hun kracht geeft waardoor ze uiteindelijk helemaal geen probleem meer zijn.

Je kan namelijk twee dingen tegelijk doen. Zowel de criminelen gewoon oppakken en veroordelen en daarnaast de oorzaken van het crimineel zijn proberen aan te pakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Robert

[email protected] Natuurlijk niet. De kop is al verkeerd: geen enkele cultuur is crimineel. Een cultuur omvat een zeer breed spectrum. Elke cultuur heeft ook onaangename trekjes. Wij hadden ook kapers, vrijbuiters enz., met licensies van de VOC en de WIC. Beroemde leiders van de Barbarijse zeerovers waren van Hollandse afkomst. Ze hebben de Berbers geleerd, die alleen konden roeien met de riemen die ze hadden, hoe op de oceaan te varen, waardoor hun strooptochten zich konden uitbreiden tot zelfs IJsland en de Amerika’s. Dat is doorgegaan, als bron van inkomsten, tot half 19e eeuw.
En alleen maar omdat de Engelsen die veel schade leden, hardhandig ingrepen.
De geschiedenis leert ons dus dat alleen hardhandig ingrijpen loont, maar dat zijn wij Nederlanders verleerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Robert

[email protected] Waarom staat er nu de voor AbHorsen. Zijn er meer Abhorsens en wil je je onderscheiden van de anderen als de enige echte?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Adriaan Pek

Die vondst @19 van het Marokkaanse zeeroversnest was wel leuk en toepasselijk….:)

Maar ik begin te twijfelen, want ik heb wel eens gehoord dat wij hier meestal met Berbers van doen hebben en die zouden in Marokko zelf ook al geen goede naam hebben. De koning van destijds wilde ze graag kwijt en zou de Nederlandse zakenlieden ze op dit volk achter het Rifgebergte gewezen hebben als mogelijke bron om gastarbeiders uit te putten.
Uiteraard laat ik me graag corrigeren als het niet zo is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Robert

[email protected] Allebei hebben we denk ik gelijk.
Barbarijs is afgeleid van Berbers of andersom. Laten we dat aan Jos, de kenner vragen. Toen de goede bron van inkomsten (de zeeroverij) uitgeput was, moesten ze een andere bron van inkomsten vinden, wat ze tot hun komst naar ons land niet zo goed gelukt is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Adriaan Pek

http://www.anno.nl/i001636.html
Als je alle 5 pagina’s hebt gelezen, vooral de laatste, is er helemaal geen reden te suggereren dat Marokkanen vanaf het begin in Nederland een slechte naam hebben gehad. Dat moet pas in de loop van de tijd zijn gegroeid, met name door de bekende feiten. Ik kwam in mijn snelle zoektocht op Magreb terecht, maar daar het wel wat wilder toe dan hier. In elk geval is wel duidelijk dat met Marokkaan of Berber een open deur is ingetrapt….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 pedro

@robert: “De geschiedenis leert ons dus dat alleen hardhandig ingrijpen loont, maar dat zijn wij Nederlanders verleerd”. Dat ben ik niet met je eens. Er zijn veel meer voorbeelden in de geschiedenis te vinden, waarin conflicten door middel van onderhandelingen op zijn gelost, dan er conflicten door hardhandig ingrijpen zijn beëindigd. En dat je criminelen aan mag pakken, daar is iedereen het over eens. Als dat je stelling is…

@adriaan: de Berbers hebben niet alleen in Marokko een slechte naam. ook in Algerije, Tunesië e.d. hebben ze een slechte naam. In ieder land waar ze een minderheid vormen. Net zoals de Saharaoui (de oorspronkelijke inwoners van de Westelijke Sahara). Net zoals de Koerden in Irak, Armenië en Turkije bijvoorbeeld. Dat heeft niets met het volk te maken. Zoiets noemen we discriminatie. Dat had je ook kunnen weten. Je schrijft immers: “Als je alle 5 pagina’s hebt gelezen, vooral de laatste, is er helemaal geen reden te suggereren dat Marokkanen vanaf het begin in Nederland een slechte naam hebben gehad”. Als de Marokkaanse of Berberse cultuur crimineler zou zijn dan die van andere mensen, was dat toen toch ook al bekend. De Barbarijse zeerovers dateerden van ver voor de zestiger jaren van de vorige eeuw. Feit is gewoon, dat de gastarbeiders in het begin geen slechte naam hadden, omdat hun cultuur niet crimineler is dan die van andere volkeren. En als dat wel zo zou zijn, mogen we onze captains of industry uit de zestiger jaren niet alleen verwijten, dat zij om hun winsten op te krikken goedkope arbeidskrachten naar ons land hebben gehaald i.p.v. marktconforme salarissen aan Nederlandse werknemers te betalen, maar ook nog eens, dat ze willens en wetens criminelen ons land binnen gehaald hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Robert

[email protected] In Armenie wonen geen Koerden, maar Yezidi’ s. De Koerden stellen gewoon dat het Koerden zijn, net zo als de Turken de Koerden Bergturken noemen. De Yezidi’ s in Armenie voelen zich in grote meerderheid geen Koerd. Er zijn zelfs conflicten over geweest. Ze hebben hun eigen kranten en een radiostation en hebben beslist geen slechte naam. Dit ter opheldering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 alt. johan

Weer zo’n warhoofd van de universiteit (ik weet hoe het daar is, ik heb er ook gezeten) die graag wat publiciteit wil.

Deze uitspraak zit wel uitdrukkelijk op de linkerpool en zal dus nog meer polarisatie veroorzaken (niet dat ik daar tegen ben, ik geniet wel van al die polarisatie)

Het is typisch zo;n waarbij rechts ook weer wat leuks kan zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Klaas de Vries

Eén van de illusies over Nederland is dat wij zo tolerant zijn, en waren.

Realiteit is dat die tolerantie nooit verder ging tot waar de heersende klasse aan de macht bleef, vooral de protestanten.

Emancipatie van bijvoorbeeld katholieken was er pas echt na de zestiger jaren toen de kerk, elke kerk, niet veel meer te betekenen had.

Nog kort geleden zei een aanhangster van Wilders uit de Limburgse of Barbantse stad waar hij vandaan komt ‘dat het goed is dat ook eens iemand van onder de rivieren iets te betekenen heeft’.

Een stel van m’n overgrootouders was Mennist, Quaker, dus.
Deze groepering wijst elke kerkelijke hierarchie af.

Ze hadden wel een kerkje in een Fries dorpje, maar achter een woonhuis en zonder toren.
Zo tolerant waren de mensen van de Grote Kerk, de orthodox hervormde.

En zo hebben ‘buitenlanders’ bij ons eigenlijk geen kans, dan vuilnisman zijn of een shoarma zaakje opzetten.

Ik heb er bewondering voor hoeveel van hen eigen zaakjes opzetten, helaas bestaan vele daarvan maar kort.

Onze discriminatie is overigens niets bijzonders, kijk maar eens hoe N Afrikanen in Frankrijk worden behandeld, of Mexicanen in de VS.

Zelfs toen Kennedy president was, de eerste katholiek, wilde niemand in Palm Beach hem eem huis verkopen.
De heersende elite in de VS is op één of andere manier protestant, en komt uit een protestants land.
Bij voorkeur op de Mayflower uit toen nog Groot Brittannië.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 MP

Voor wie het interessant is, Jan Dirk de Jong besprak zijn resultaten bij Pauw en Witteman.
link

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Johan

Aanrader voor wie het nog niet heeft gezien heeft!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 JeCuS

@23
Als je het niet kan, moet je de foto niet gebruiken. Theoretisch kan deze persoon geld vragen aan je voor het plaatsen van deze foto. Het minst dat je kan doen is inderdaad een bijschrift bijknallen.

Het ongevraagd plaatsen van andermans foto’s is strijdig met de auteurswet en zou nare gevolgen kunnen hebben. Nu reageert deze nog vrij relaxed, maar wat als je per ongeluk een foto hebt te pakken van een professionele fotograaf die serieus geld wil zien? Zo een erg lullig eind van geencommentaar in kunnen houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Robert

[email protected]
Ik dacht altijd dat ze mennonieten genoemd worden. Ik heb er lang geleden wel eens een scriptie voor Nederlandse literatuur over geschreven n.a.v. van een trilogie van van Duinkerken. De mennonieten (of mennisten) die het nieuwe Jerusalem in Munster wilden stichten. Een oom van me is het ook geweest: zijn vrouw (ee Nederlandse) kwam uit een mennonistendorp in Rusland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Robert

Sorry, de naam van de schrijver is niet van Duinkerken, maar van van Moerkerken. Ik word oud en vergeetachtig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Joost

@38: Nee, we mogen het wel. We hebben voldaan aan alle verplichtingen volgens de Creative Commons-licentie waaronder de fotograaf zelf de foto heeft geplaatst. We hebben zelfs zijn toestemming niet nodig om het te plaatsen.

De enige reden dat hij zijn foto terug heeft kunnen vinden is omdat we dat gedaan hadden.

 • Vorige discussie