Mark, tijd om op te rutten

Foto: Arenda Oomen, bewerkt door Sargasso (fair use)

Het is natuurlijk allang tijd voor Mark om op te rutten, maar hoe meer redenen erbij komen, hoe dringender en urgenter het oprutten wordt. En wij weten het natuurlijk allang, maar het is altijd fijn als iemand je helpt je punt te illustreren. Daarom danken we Mark R. en zijn demissionaire kabinet voor het keer op keer aantonen van de eigen onkunde en zijn ongeschikte karakter om minister-president te zijn. Het ligt er inmiddels zo dik bovenop dat het lastig is om Hanlon’s razor te blijven toepassen, maar wat voor een keuze hebben we? Op welk moment wordt onkunde verwijtbaar?

Was het dat moment dat nog maar eens duidelijk werd dat het kabinet Rutte-III gewoon schijt heeft aan het Urgenda-vonnis en de dreigende ontwrichtende gevolgen van klimaatverandering? Dat de CO2-uitstoot gewoon weer aan het stijgen is, ook hebben twee rechters gezegd dat het kabinet hiermee de zorgplicht verzaakt en mensenrechten schendt, en dat Rutte daar niks aan doet?

Of was het dat moment dat Rutte dacht dat het een goed idee was om vanaf zijn @minpres-account te tweeten: “Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging”, waarmee hij jarenlang stelselmatig Israëlisch geweld en vele VN-resoluties negeerde?

Of is het het negeren van experts en de daaropvolgende opeenstapeling van onethische en onverantwoorde keuzes in het coronabeleid, die vervolgens worden weggemoffeld als ‘foute inschattingen’? Rutte die het beter weet dan het RIVM, of Rutte die samen met Hugo ‘dansen met Janssen’ promoot en vervolgens de horeca en de jongeren de schuld geeft van oplopende besmettingen, of Rutte die vindt dat het ‘onbeschaafd’ is als hij door Sylvana Simons wordt aangesproken op het coronabeleid waarvoor onder zijn verantwoordelijkheid is gekozen en dat inmiddels meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft, en een nog onbekend hoog aantal slachtoffers van long-covid?

De lijst van leugens, onkunde, wanbeleid en loze beloften is lang en wordt alsmaar langer en langer, maar de tijdlijn van 11 jaar Rutte-kabinetten is nog lang niet compleet. Help ons de tijdlijn aan te vullen, zodat ook voor anderen duidelijk wordt: Mark moet oprutten.

Bekijk de tijdlijn hier, stuur je aanvullingen hier in.

Reacties (13)

#1 Cerridwen

Het blijft moeilijk: je politieke opvattingen scheiden van of een politicus goed functioneert of niet.

Stel jezelf de vraag: gegeven de politieke verhoudingen, worden de zaken waaraan je je ergert beter of slechter als politicus x aftreedt?

Bij Rutte zie ik ze eerder slechter worden dan beter, de VVD blijft immers de grootste partij, rechtse partijen hebben een meerderheid in het parlement en zo beroerd staat Nederland er helemaal niet voor. Zaken in dit artikel worden overdreven, uit de context gehaald en kwaadaardig geframed. Als er vanuit rechtse kant een dergelijke geframed artikeltje zou komen, zou Sargasso spreken van ‘leugens en bedrog’, maar zelf zijn ze er ook niet vies van, blijkt maar weer.

Of het contact met de werkelijkheid is verloren, dat kan ook.

 • Volgende discussie
#1.1 Ronzhu - Reactie op #1

Er wordt Rutte en het kabinet letterlijk kwade opzet verweten, dat is gewoon een wappie-niveau suggestie dat ze voor hun eigenbelang mensen de dood in jagen. Of rechters de staat concrete beleidsdoelen op mogen leggen daar kun je gewoon nog altijd een discussie over voeren, en dat Nederland het recht van Israël op zelfverdediging steunt is al decennia het geval en staat los van zowel Rutte als geweld door dezelfde Israëlische staat. Inderdaad niveautje ’tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend’.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Jos van Dijk - Reactie op #1

Rutte is al jaren de beste verkoper van een rechts beleid. Ik vind ook dat kritiek op dat beleid voorop moet staan. Maar je kunt dan ook moeilijk om het boegbeeld van rechts Nederland heen. In alle media spelen politici als personen al jaren de hoofdrol. Wat dat betreft is Sargasso toch nog een gunstige uitzondering.

 • Vorige reactie op #1
#2 beugwant

Hij is vandaag in Limburg, waar het spannend is. Wie weet glibbert hij daar van een dijk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Rigo Reus - Reactie op #2

Ja, en dan dicht hij het gat en wordt hij een held, en krijgt een beeld in Spaarndam. Nee, ik ontdekte vandaag, misschien is het satanistisch, maar dan nog: als je Rutte achterstevoren leest, dan hoor ik toch duidelijk: Ettur, brrrrr.

#3 Micowoco

11.000 besmettingen per dag en nog vinden narcisten als Markt Rukke en de Schoenenreus zich zelf bekwaam genoeg om nog langer aan het roer te staan. Oprutte? Ik dacht meer aan een tribunaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Co Stuifbergen

Rutte die het beter weet dan het RIVM
Dat klopt niet.

In de tijd dat “groepsimmuniteit” nog het doel van de regering (en van het RIVM!) was, las Rutte een artikel waarin gepleit werd voor een strenge lockdown.

En hij vroeg Grapperhaus en De Jonge of iemand daarnaar kon kijken.

Het rare was wel dat het buiten het RIVM om moest. Blijkbaar vertrouwde Rutte het RIVM niet helemaal.

We kunnen het hier nalezen:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rutte-wilde-rivm-passeren-bij-beoordeling-artikel-over-coronastrategie-blijkt-uit-openbaar-gemaakte-sms-jes~b4c94409/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken meent dat de sms’jes van Rutte ‘een fascinerend inkijkje’ bieden en concludeert dat de premier meer openstond voor een rigoureuze indamming van de pandemie dan tot dusver gedacht. ‘Rutte keek nadrukkelijk naar indamstrategie en snel inreisverbod’, aldus Kuiken op twitter. ‘De strategie voor groepsimmuniteit was dus echt de agenda van Van Dissel. De enquête naar deze pandemie gaat echt veel bijzondere inzichten opleveren denk ik zo maar.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 beugwant - Reactie op #4

Dan moet hij zich nog wel e.e.a. kunnen herinneren.

 • Volgende reactie op #4
#4.2 Co Stuifbergen - Reactie op #4.1

Dan nog klopt de stelling niet.

#4.3 Cerridwen - Reactie op #4

Als ik het sms’je van Rutte lees, ging het hem ook om snelheid. Ook is het niet zo dat hij het RIVM helemaal wilde passeren. Ik lees het dat hij vooral wilde checken of het stuk van Pueyo hout sneed, voordat hij de relatie met het RIVM daarmee wilde belasten. Het gaat hier ook om zijn eigen reputatie, als Rutte dan iets in zou brengen van wat buiten het RIVM kwam, dan wilde hij niet dat het direct als onzin van tafel geveegd kon worden.

Dit sms’je straalt mijns inziens dus juist goed af op Rutte: hij nam in een vroeg stadium de crisis serieus en keek daarbij breder dan alleen het RIVM dat achteraf gezien de crisis heeft onderschat.

Het is dan ook kwalijk dat dit in het stuk wordt geframed als iets slechts, en ook hypocriet, aangezien Rutte ook wordt aangewreven de crisis niet goed gemanaged te hebben. ‘Niet luisteren naar het RIVM’ betekende in dit geval meer willen doen om de crisis te bestrijden.

 • Vorige reactie op #4
#4.4 Co Stuifbergen - Reactie op #4.3

Ik vond al goed dat Rutte het artikel van Pueyo serieus nam, ik begreep alleen niet waarom hij het niet met het RIVM besprak. Bedankt voor de uitleg!

Ik vind nog steeds dat de regering de epidemie niet goed bestreden heeft, en de crisis al helemaal niet goed bestreden heeft.
Maar dit SMS-je pleit wel voor Rutte.

#5 Frank789

[ Rutte die vindt dat het ‘onbeschaafd’ is als hij door Sylvana Simons wordt aangesproken op het coronabeleid ]

Deze zin klopt niet. Rutte vond het “aanspreken op coronabeleid” niet onbeschaafd, maar dat hem zo ongeveer alle 30.000 doden in zijn schoenen werden geschoven.

Of je die motie nu zo kunt interpreteren vind ik eigenlijk niet eens zo belangrijk, het valt me tegen dat Rutte zich op die 30.000 doden richtte en de rest van de motie onbesproken liet.
Simons zegt bijvoorbeeld “gecontroleerd uitrazen”, uitrazen is volgens mij helemaal niet ingrijpen en ook Marcel Keulemans vat het zo op: https://twitter.com/volkskrant/status/1371745381202198528
Op het eind van de motie is “gecontroleerd” al verdwenen: “keurt de coronastrategie van het virus laten uitrazen af”.

Ik zou ook nog wel wat kunnen zeggen over “betekent dat het virus zich *dient* te kunnen verspreiden zolang als de ic-capaciteit dit toelaat,” en “dat niet het zo veel mogelijk indammen en het voorkomen van besmettingen het doel van de beleidsstrategie is” maar dit volgende stukje
“constaterende dat deze strategie de volksgezondheid ernstig heeft geschaad, meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad en potentieel honderdduizenden Nederlanders langdurig ziek heeft gemaakt;
constaterende dat deze strategie de economie, werkende mensen, mensen uit risicogroepen, jongeren en vele anderen enorme fysieke, financiële en mentale schade heeft toegebracht;”

dat stukje zegt mijns inziens min of meer dat een 100% lockdown nodig was geweest tegen het uitrazen én tegelijkertijd een 100% opening tegen de economische én mentale schade. Hoe?

Ik heb geen ervaring met het lezen en interpreteren van moties, maar eindigen met “roept de regering op, met deze strategie te breken, en gaat over tot de orde van de dag” vind ik wel ongelooflijk makkelijk. Nul suggesties hoe het dan moet gaan, dan wel had moeten gaan.

Nogmaals, vreemd dat Rutte daar niet op in ging.

https://nl.wiktionary.org/wiki/uitrazen
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=428847a6-792f-406e-9ffb-8b85de94c90c&title=Motie%20van%20het%20lid%20Simons%20over%20afkeuren%20van%20de%20coronastrategie%20van%20het%20virus%20laten%20uitrazen.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Co Stuifbergen - Reactie op #5

Rutte is niet zo goed in debatteren, denk ik.

Toen Wilders zei “doe eens normaal” antwoordde hij “normaal, normaal, doe zelf normaal” en niet: “als u vindt dat ik niet normaal doe, stel ik voor dat u een motie van wantrouwen indient en dan zien we of iemand het met u eens is.” of zoiets.