Likoedleider zag geen probleem in ontmoeting met delegatie Vlaams Belang

De Israëlische Likoedpartij zoekt openlijk toenadering tot extreemrechtse Europese partijen.

Ofir Akunis, staatssecretaris onder premier Netanyahu en een belangrijke jongere leider van de Likoedpartij, heeft vorige week in het Bureau van de premier (in feite het ministerie van Netanyahu en van hemzelf) een ontmoeting gehad met een delegatie van de Belgische ultrarechtse partij, Vlaams Belang, die Israël bezocht. De delegatie stond der leiding van de partijleider, Filip de Winter.

Vlaams Belang wordt, net als de Franse Parti National van Marine le Pen, geacht antisemitisch te zijn. De Belgische Joodse gemeenschap mijdt om die reden elk contact met de partij. De overige Belgische partijen houden een ‘cordon sanitaire’ in stand rondom Vlaams Belang.

Maar Akunis maakte geen geheim van de ontmoeting. Op zijn Facebookpagina vermeldde hij de bijeenkomst, begeleid door een foto. Hij deed dat zonder het maken van excuses en ‘zonder er eromheen te draaien,’ zoals hij schreef.

De bijeenkomst was georganiseerd door de kolonisten Gershon Mesika en Yossi Dagan, de leider en plaatsvervangend leider van de ‘Regionale Raad voor Samaria’, het overkoepelende orgaan van de nederzettingen in het noordelijke deel van de bezette Westoever.

Mesika en Dagan, die beiden activisten zijn van de rechtervleugel van de Likoedpartij, hadden de delegatie van Vlaams Belang vooral aangeprezen omdat Vlaams Belang voorstander is van de kolonisatie van de Palestijnse gebieden en tegenstander van enigerlei boycot van Israël of de nederzettingen. Om dezelfde reden brachten Mesika en Dagan in 2010 ook al de leider van de extreem-rechtse antisemitische FPÖ (Freiheitslichen Partei Österreich), Heinz-Christian Strache naar Israël.

Beide partijen, zowel de Vlaamse als de Oostenrijkse, hebben oud-nazi’s in hun gelederen en vergoelijken het naziverleden. Vlaams Belang rechtvaardigt onder meer de vroegere samenwerking van Vlaamse nationalisten met de nazi’s.

De Regionale Raad van Samaria, het orgaan van Mesika en Dagan, ontkende echter dat Vlaams Belang antisemitisch is. Vlaams Belang zou zich juist welwillend opstellen jegens Israël en de Joodse gemeenschap, aldus een communiqué van de Regionale Raad. In het communiqué werden ‘linkse elementen in Israël’ ervan beschuldigd de partij zwart te maken.

Daarbij werd opgemerkt dat Mesika’s familie deels uit Holocaustoverlevenden bestaat en dat twee van zijn broers door de nazi’s zijn vermoord. Blijkbaar verleent het feit dat iemands familieleden door de nazi’s zijn vermoord deze persoon speciale eigenschappen en volmachten om te beoordelen wie antisemitisch is en wie niet.

Overigens zouden Mesika en Dagan weleens deels gelijk kunnen hebben: ultra-rechtse Europese partijen als het Vlaams Belang, de Oostenrijkse FPÖ, het Front National in Frankrijk, Jobbik in Hongarije, enzovoort, steunen weliswaar deels op oud- en neonazi’s, maar in een tijd waarin de vijand toch vooral als ‘de islam’ wordt gedefinieerd, is het bij al deze partijen bon ton om het antisemitisme een beetje onder het tapijt te vegen en aansluiting te zoeken bij de meest rechtse en meest anti-islamitische elementen in Israël.

Israël staat in de ogen van deze partijen immers pal tegen de ‘islamitische vloedgolf’. Als bijkomend voordeel worden deze partijen door identificatie met ‘de slachtoffers van de Holocaust’ wat worden witgewassen en gelegitimeerd. En nu de meest rechtse elementen in Israël om pragmatische redenen op hun toenadering ingaan is de cirkel rond. Velen zullen er helaas uit opmaken dat het Europese fascisme zo kwaad nog niet is. Veel anderen zullen er echter de conclusie uit trekken dat de rechterzijde in Israël steeds openlijker fascistisch wordt.

Reacties (54)

#1 Bismarck

Als dat maar niet bekend wordt in België, wat een blamage voor het VB.

 • Volgende discussie
#2 Derpjan

@0

“Blijkbaar verleent het feit dat iemands familieleden door de nazi’s zijn vermoord deze persoon speciale eigenschappen en volmachten om te beoordelen wie antisemitisch is en wie niet.”

Als dat niet zo is dan heeft “De Belgische Joodse gemeenschap” (zijn die allemaal 1 blok?) ook geen bijzonder recht van spreken en kun je hun vermijding van het Vlaams Belang dus ook niet zien als bewijs voor het antisemitische karakter van het Vlaams Belang.

Waarom zouden antisemieten vrijwillig naar Israel afreizen? Het lijkt mij toch dat datgene wat de oude Belgische fascisten en de jongere garde van het Vlaams Belang bindt niet het antisemitisme is. Het is erg zielig dat mensen als “Abu Pessoptimist” naar obscure banden uit het verre verleden zoeken (en dan ook nog eens de helft daarvan, de in de holocaust gedode familieleden bv. kiezen te negeren) om maar munitie te kunnen vinden tegen hun politieke tegenstanders en dat terwijl er veel meer voor de hand liggende en beter aantoonbare munitie bestaat, maar ja, dan ga ik ervan uit dat hun eigen gedachtegoed niet kwetsbaar is voor die betere munitie, daar moet ik misschien maar niet te snel vanuit gaan…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Benach

@2 Gelukkig hebben ze de foto’s nog.
Flupke is daar heus niet aan het reiken naar zijn sigaretjes. En dan zwijg ik van de dagtochtjes van Filip de Winter aan de IJzerwake en zijn vriendje Siegfried Verbeke.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Prediker

Het is erg zielig dat mensen als “Abu Pessoptimist” naar obscure banden uit het verre verleden zoeken (…) om maar munitie te kunnen vinden tegen hun politieke tegenstanders ..

@2 Obscure banden? Verre verleden? In 1988 stonden Filip DeWinter en Gerolf Annemans nog zij aan zij met leden van de Vlaamse Militanten Orde en Voorpost in een manifestatie waarbij men bloemen wilde gaan leggen op de graven van omgekomen Vlaamse SS-strijders.

Noem dat maar het verre verleden. Nog altijd flirt de top van het Vlaams Belang net zo makkelijk met neonazistische, extreem-rechtse bewegingen binnen flamingantisch rechts als met xenofoob-rechts in Israël.

Logisch wel, want het zijn twee uitersten die elkaar raken: xenofoob, nationalistisch, anti-arabisch en anti-moslim.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Tzoimbo

Plus antisemieten en zionisten hebben gemeen dat ze beide willen dat Joden vertrekken naar Israël. Zo heeft Marcus Garvey, die voorstander was van een ’terugkeer’ van Afro-Amerikanen naar Afrika, in de jaren dertig contacten gelegd met blanke racisten waarmee hij het roerend eens was op dat gebied.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 su

Twee partijen uit een gedeelde ideologische bloedlijn die elkaar vinden dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Benach

Nee SU. Abu Pessoptimist geeft hier de zaken aanzienlijk negatiever weer dan de werkelijkheid. In Israel weet men heus wel hoe men op het Vlaams belang moet reageren. Ook onder Belgische joden is het Vlaams Belang niet bepaald onomstreden. Claude Marinower, zeg maar de Vlaamse Frans Weissglas, was ook al goed te spreken over dit rasopportunisme van Filip de Winter.
En let wel: Claude Marinower is van oudsher een van de belangrijkste joodse parlementariërs. Onder de orthodox joodse gemeenschap van Antwerpen haalde hij de vorige keer al minstens tweeduizend voorkeursstemmen op. Vergelijkbare statistieken heb ik niet kunnen vinden van Filip de Winter.
Kleine aanvulling op Prediker: http://joodsactueel.be/2012/11/06/vber-tekst-holocaust-in-twijfel-slikt-onder-druk-snel-woorden-weer-in/
Voor zulke dingetjes hoef je bij het Vlaams Belang nooit lang te zoeken. Het zit gewoon onder de oppervlakte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 De Conservatief

Typisch gevalletje van de vijand van mijn vijand is mijn vriend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 su

@7 In Israel weet men heus wel hoe men op het Vlaams belang moet reageren.

Dat doet niks af aan mijn stelling, bENACH. Zowel Likud als Vlaams Belang kennen een directe ideologische lijn naar het fascisme. Het verbaast mij allerminst dat deze partijen gedeelde belangen zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Benach

Tzoimbo: vandaar het overweldigende succes dat er slechts enkele tienduizenden joden in die periode naar het Mandaatgebied trokken? Vandaar dat veel joden in die periode liever naar Amerika of Argentinië trokken?
Nee, je maakt een farce van zionisme. Joden willen en wilden een veilig gebiedje om zonder idioten te kunnen leven. Dat ze daarbij het mes aan twee kanten lieten snijden, ook die van de mensen die ze weg wilden hebben, is dan slim bekeken. Maar dat wat anders dan een innige liefdesverhouding met je vijand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Benach

@9: Goed, laat maar zien dat lijntje dan in het geval van Likoed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 su
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Benach

Ja en dus? Dat is een soort rechts-zionistisch opleidingsinstituut voor marineofficieren die gesanctioneerd werd door fascistisch Italië. Hoe volgen hieruit de grondbeginselen van Likoed? Dit hele instituut is opgedoekt in 1938, ongeveer 40 jaar voordat Likoed ook maar enige serieuze macht werd in Israël.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 su

@13 Likoed is verbonden met de ideologie van Ze’ev Jabotinsky, de oprichter van het opleidingsinstituut.

Although the Revisionists were keen to ensure that trainees avoided local Fascist politics the cadets did express public support for Benito Mussolini’s regime, as Halpern later detailed in his book History of Hebrew Seamanship.[1] Cadets marched alongside Italian soldiers in support of the Second Italo–Abyssinian War and collected metal scraps for the Italian weapons industry.[1] They “felt as if they were living the true Beitarist life in an atmosphere of herosim, militarism, and nationalistic pride.”[1]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Benach

Allemaal leuk SU. Maar zo kan ik ook Diederik Samson koppelen aan de opvattingen van Stalin en andere communisten. Op zeer veer cruciale punten verschillt het huidige Likoed bijv. van de opvattingen van Jabotinsky. Dat ze hem noemen is leuk, maar ze zitten verder van zijn ideeën vandaan dan je nu zelf schetst. Zo was hij voor volledige gelijkheid van de Arabische bevolking, wilde hij een Arabische premier enz. Bovendien zie ik geen streven naar autocratie binnen Likoed, iets dat fascisten kenmerkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 su

@15 Op zeer veer cruciale punten verschillt het huidige Likoed bijv. van de opvattingen van Jabotinsky.

Meh, Netanyahu geeft zelf Jabotinski als een van zijn eigen inspirators, samen met zijn eigen vader Benzion Netanyahu:

http://world.time.com/2012/05/02/received-wisdom-how-the-ideology-of-netanyahus-late-father-influenced-the-son/

Ben ik toch wel benieuwd naar je bron waar Diederik Samsom Stalin als inspirator geeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Benach

Volgens mij zeg ik nergens dat Samson Stalin als inspiratiebron ziet. Volgens mij hebben ze wel dezelfde inspiratiebron: Marx. Maar zoals de opvattingen van Marx tot uiteenlopende opvattingen kan leiden, van Stalin tot Samson, zo leidden de opvattingen van Jabotinsky tot uiteenlopende opvattingen. Hierin is zowel pappa Netanyahu als Bibi Netanyahu geen uitzondering, hoe graag ze ook zelf anders beweren.
Daarmee loopt er nog geen direct fascistisch lijntje van Jabotinsky naar beide Netanyahu’s. Of bega je nu dezelfde analogische fout door die je bij domrechts ziet: elke moslim is een radicale jihadist? Want dat die analogie niet juist is, zie je waarschijnlijk wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 su

@17 Volgens jouw beredenering kunnen we de VB dan ook niet hiervan betichten. Er is immers geen directe link tussen Belgische Fascisten en VB behalve uitspraken van leden zoals Filip de Winter. Je bedrijft zo Israelisch exceptionalisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Benach

Geklets SU. Als je even kijkt naar mijn linkjes en bijv. die van Prediker dan zie je dat holocaust-ontkenners gewoon lid zijn en mogen blijven, na veroordeling, van het Vlaams Blok. Daarnaast doet Flupke nog wel eens mee met een IJzerwake hier of daar (beruchte neonazi ontmoetingsplek) en steekt hij zijn rechterarmpje op in het parlement. Daarnaast zijn er heel veel nationaal socialisten lid geweest van het VB. Sorry maar dan is het ”it quacks like a duck….”
Bij Likoed echter is dat lijntje aanzienlijk minder duidelijk. Je zou misschien graag willen dat de opvattingen van Jabotinsky rechtstreeks naar de Likoedpartij zouden lopen, maar zelfs als deze er al is dan was Jabotinsky een democraat in hart en nieren. Dat kan geen enkele fascist van zichzelf zeggen. Kortom, je poging om Likoed donkerder af te schilderen dan nodig zijn hopeloos gefaald.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 su

@19 Bij iedere Likud congres hangt prominent een portret van Jaotinsky, maar we mogen verder niet wijzen op hun ideologische verbondenheid. Yeah, right.. Quack, quack.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 su

@19 Jabotinsky een democraat

Democraten bedienen zich niet van knokploegen:

In 1923 he made a pact, behind the back of the official Zionist Organization, with the representative of the Ukrainian “White” General and ferocious Jew baiter Petlyura, for the creation of a Jewish corps within the frame-work of an anti-bolshevist White Guard in the Ukraine. When the intrigue leaked out, violent protests were made by the Jewish labor organizations compelling Jabotinsky to resign from the Executive of the Zionist Organization. This gave the ‘enfant terrible’ his chance to play his messianic role with a vengeance. He became a “leader” and, copying the Hitler movement, built up a strictly authoritarian and militarist organization based on centralized direction, the “Leader principle”, and an incredible cult of the personality of the “Leader”.

[…]

Here too the workers’ organizations are to be “smashed”. The Revisionists organized strike breakers, their activities resulting in pressing on the wage standard. Parading their Brown-shirts thru the streets, they did everything to provoke the workers. They attacked meetings (a meeting in honor of Brailsford, the English Socialist, was bombarded with stones by their hooligans) and organized gangs to beat up political opponents.

[…]

In Germany the Revisionists carried out raids on labor clubs. In other countries they perform attacks on Socialists. In other words, the peculiar “spirit” and methods of the Brownshirts are shown to be quite compatible with Judaism. Revisionism proper might be described, to use a mathematical formula, as “Zionism plus Hitlerism”, or as “Hitlerism minus Anti-semitism”.

http://libcom.org/library/brownshirts-of-zionism-barnatan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Prediker

@15 – Likoed zelf heeft Ze’ev Jabotinsky prominent op haar website staan als eermalige leider, tussen ‘groten’ als Menachem Begin en Yitschak Shamir.

Kennelijk identificeert Likoed Jabotinsky dus zelf wel als geestelijk vader. Daarnaast lopen er allerlei historische en ideologische lijntjes van het revisionistisch zionisme en Jabotinsky naar Likoed.

Zo is Likoed in 1973 begonnen als coalitieblok van allerlei rechtse partijen onder leiding van Menachem Begin, aanvoerder van Herut, de politieke opvolger van de paramilitaire organisatie Irgun. Likoeds wortels liggen daarmee stevig in de revisionistische beweging.

Benjamin Netanyahu’s vader was nog de secretaris van Jabotinsky geweest. Toeval?

Voor wie een beknopt overzicht wil van de historische en ideologische ontwikkeling zoekt van Jabotinsky via Begin naar Netanyahu is dit paper in het kader van een studie Internationale Betrekkingen een aardig startpunt (jammer dat het Engels van de auteur zo slecht is).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Benach

SU: Google zelf maar op Die Rote Fahne om je eigen ongelijk over knokploegen te zien. En als jij graag in je sprookjes wil blijven geloven, zelfs als je het antisemitisme van Hitler uit zijn ideologie wil wegsnijden (kan dat?) dan houd je een rompje over die nog niet in de verste verte lijkt op Likoed.
Is Likoed bijvoorbeeld voor het nationaliseren van vakbonden, vindt Likoed dat de volksvertegenwoordiging moet worden opgeheven, vindt Likoed dat mensen van wieg tot graf gelieerd moeten zijn aan een toegestane partij die voor alle sociale voorzieningen zorgt? Nee SU, allemaal niet. Maar dit zijn allemaal programmapunten uit het door jou geschetste rompje van hitlerisme-antisemitisme die totaal niet overeenkomen met de gedachten van Likoed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 gbh

Zag Likoed Jabotinsky maar als geestelijk leider:

”We do not want to eject even one Arab from either the left or the right bank of the Jordan River. We want them to prosper both economically and culturally. We envision the regime of Jewish Palestine [Eretz Israel ha-Ivri] as follows: most of the population will be Jewish, but equal rights for all Arab citizens will not only be guaranteed, they will also be fulfilled.” Jabotinsky was convinced that there was no way for the Jews to regain any part of Palestine without opposition from the Arabs. In 1934 he wrote a draft constitution for the Jewish state which declared that Arabs would be on an equal footing with their Jewish counterparts “throughout all sectors of the country’s public life.” The two communities would share the state’s duties, both military and civil service, and enjoy its prerogatives. Jabotinsky proposed that Hebrew and Arabic should enjoy equal status, and that “in every cabinet where the prime minister is a Jew, the vice-premiership shall be offered to an Arab and vice versa.”

Daar zou iedereen nu voor tekenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Prediker

@23 – Je meet nu wel erg opzichtig met twee maten, Benach.

Enerzijds mag men de wortels van Likoed in het revisionistisch zionisme en het gedachtengoed van Ze’ev Jabotinsky kennelijk niet benoemen zolang het beginselprogramma van Likoed geen exacte kopie is van de ideologische overtuigingen van Jabotinsky en zijn kompanen.

Anderzijds mogen de neonazistische wortels van het Vlaams Belang (voorheen: Vlaams Blok) wel benoemd worden omdat er allerlei kopstukken van het Vlaams Belang rondlopen in die partij die lijntjes hebben lopen met neonazistische, radicaal-nationalistische en extreem-rechtse groepen en organisaties, of er minder frisse ideeën op nahouden over Joden, Hitler-Duitsland en de Holocaust.

Zou je dezelfde maat, die je hier toepast op de historische en ideologische lijn die van het revisionistisch zionisme naar de Likoed-partij loopt toepassen op het Vlaams Belang, dan zou je dus ook eisen dat die partij holocaustontkenning, rassenleer en führerprinzip in haar beginselprogramma heeft staan, voordat men mag wijzen op haar neonazistische wortels.

Daarnaast wijzig je de doelpalen tijdens de discussie. Je noemt Ze’ev Jabotinsky “een democraat in hart en nieren”. Vervolgens laat iemand zien dat Jabotinsky voor een democraat wel erg veel gemeen had met de fascistische zwarthemden; en dan wijzig je het discussiepunt snel naar het beginselprogramma van Likoed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 su

@23 Waarom moet ik googlen naar het lijfblad van de Duitse KPD om een artikel van een radencommunist uit Tel Aviv in een publicatie van de Chicago radencommunisten te ontkrachten? Verder kun je hierboven genoeg links vinden die de ideologische verbindtenissen glas helder maken. Dat het een slappe aftreksel is – net zoals Vlaams Belang in vergelijking met hun ideologische voorgangers – doet er niet toe.

Edit: waar je trouwens ook nog wel vraagtekens kan stellen over dat slap aftreksel. Een staat die langzaam aan het revisionistische ideaal verwezenlijkt lijkt mij nogal geslaagd in die zin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Prediker

@24 Ach ja, de jonge Benjamin Netanyahu had ook allemaal mooie theoretische dromen over de Palestijnen op de Westbank en hoe de Joodse staat hun rechten zou moeten respecteren.

Dit zei hij in 1977, toen de Jordaanse staat nog een claim had op de Westelijke Jordaanoever en Israël met Jordanië in onderhandeling was over eventuele teruggave daarvan:

Well, I think that the Palestinians in the West Bank are going to be offered the full human rights, the full civil rights as there are no Arabs in the Middle East; no Arabs whatsoever have full human rights or the right to vote for their own government.

Those Arabs who lived in Israel in the pre-1967 boundaries are the only Arabs in the Middle East who are offered that right and I’m all in favour of having the same Arabs living in the West Bank and the Gaza strip being offered such a right in the final peace agreement. (…)

In the event that this negotiation process will continue, I’m sure that what we’re talking about is in fact eventual citizenship of some kind, either Jordanian or Israeli or in any other arrangement, in which these people will certainly vote.

We kunnen veertig jaar later zien hoezeer zionistische leiders bereid zijn dit soort prachtige fantasietjes in de praktijk te realiseren.

Als puntje bij paaltje komt: niet. Men kiest gewoon consequent voor de eigen bevolkingsgroep. Mensenrechten voor de inboorlingen zijn leuk en mooi op papier en voor de bühne, maar het mag natuurlijk niks kosten.

Maar als Jabotinsky ooit premier was geworden, dan was het natuurlijk allemaal heel anders gelopen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Tzoimbo

@17: “Volgens mij zeg ik nergens dat Samson Stalin als inspiratiebron ziet. Volgens mij hebben ze wel dezelfde inspiratiebron: Marx.”

Serieus? Nog nooit gehoord van het fundamentele verschil tussen sociaal-democraten en marxisten? Komt je geloofwaardigheid over geschiedkundige onderwerpen niet echt ten goede.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 thalmann

@28
De sociaal democraten waren de marxisten die geen revolutie wilden, maar hun doelstellingen op democratische manier wilden behalen.

Marx is hun inspiratie bron, ook Stalin is nog lid geweest van de Russische sociaal democratische partij. Dat was dan wel de bolsjewistische vleugel daarvan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Tzoimbo

Nog zo’n grapjas. Sociaal-democraten waren SOCIALISTEN die geen revolutie wilden (wouden = het meervoud van woud). Marxisten waren socialisten die wel een revolutie wilden. Anarchisten waren socialisten die de staat wilden afschaffen. Sociaal democraten waren en zijn geen marxisten, net zo min als anarchisten dat zijn/waren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 larie

In een paar woorden samenvattend “amicus et inimicus inimici”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 thalmann

@30
Socialisten waren marxisten, de term socialist komt van Marx.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 su

@30 Je verwart marxisten met Marx. Je kunt best ideologisch afstammen van Marx zonder een marxist te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 gbh

@27: Dat zou heel goed kunnen maar een gemeenschappelijke Joods Palestijnse staat zou nu de ideale oplossing zijn of ben je het daar niet mee eens?

@25: Prediker ik ben geen fan van fascisme maar het oorspronkelijke fascisme onder Mussolini was een klassenstrijd (net als bijvoorbeeld communisme) daar zat geen rascisme bij. Zwarthemden was de benaming voor rijke katholieken en de kerk.

Doordat het nazisme fascistische elementen heeft overgenomen heeft het fascisme tijdens/na WWII een hele andere betekenis gekregen. Als je (mogelijke) sympathisanten uit de jaren 30 verantwoordelijk stelt voor misdaden die later door een wezenlijk ander systeem gepleegd zijn ben je fout bezig en of besef je dit niet of speel je een retorisch vuil spelletje. De halve wereld geilde in die tijd op sterke autoritaire leiders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Benach

SU. Die Rote Fahne is ook gewoon de naam van de knokploeg van de KPD in de dertiger jaren. Dus ook democratische partijen hadden, net als de SA bij de NSDAP hun eigen knokploegen.

Prediker: helaas voor jou maar ik heb nu al zeer veel verschillen genoemd in deze discussie waaruit blijkt dat Jabotinsky en vriendjes de ene weg inslaan en fascisten en hun vrienden de andere kant op slaan. Daaruit zou toch duidelijk moeten blijken dat er grote verschillen bestaan tussen beiden. Daar wordt ongeveer alleen tegenover gesteld een marinebasisje in fascistisch Italië. Nou nou, ik ben diep onder de indruk van de overeenkomsten met zwarthemden. Not.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 su

@34 Mussolini verklaarde in 1920 al dat het Italiaanse ras afstamde van het Arische:

http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Fascism#Nationalism_and_racialism

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 su

@35 Oh nee, dan is het goed. Als je een democratisch partij bent mag je best knokploegen sturen om stakingen te breken.. Quack, quack.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Prediker

…helaas voor jou maar ik heb nu al zeer veel verschillen genoemd in deze discussie waaruit blijkt dat Jabotinsky en vriendjes de ene weg inslaan en fascisten en hun vrienden de andere kant op slaan.

@35 – Heb je het nu over deze opsomming in #24?

Is Likoed bijvoorbeeld voor het nationaliseren van vakbonden, vindt Likoed dat de volksvertegenwoordiging moet worden opgeheven, vindt Likoed dat mensen van wieg tot graf gelieerd moeten zijn aan een toegestane partij die voor alle sociale voorzieningen zorgt?

Want dat gaat dus niet over ‘Jabotinsky en zijn vriendjes’ maar over het moderne Likoed. Als je er zelf zo op hamert dat men die twee niet met elkaar kan vereenzelvigen, is het wel vreemd dat je ze dan zelf, al naar gelang het je uitkomt, steeds afwisselt alsof het synoniemen zijn.

Het aardige is dat juist een tijdgenoot van Jabotinsky als Abner Barnatan in 1937 allerlei parallellen trekt tussen revisionistisch zionisme en fascistische bewegingen in Italië en Duitsland. Op die parallellen ben jij helemaal niet ingegaan, al doe je het nu voorkomen van wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 gbh

@36: su ik vind je heel lief hoor maar lees jij niet een klein beetje selectief?

Aryan in the meaning of people of an Indo-European language and culture. Italian Fascism emphasized that race was bound by spiritual and cultural foundations, and identified a racial hierarchy based on spiritual and cultural factors. While Italian Fascism based its conception of race on spiritual and cultural factors, Mussolini explicitly rejected notions that biologically “pure” races were still considered a relevant factor in racial classification.

Elke wetenschapper classificeert ons als: Indo-European dat maakt wetenschappers toch geen nazi’s?

Als je Mussolini als misdadiger wilt wegzetten wat hij zeker was kan je beter over Ethiopië beginnen. De reactie van het westen op deze misdaden dreef hem naar Hitler. Mussolini vond Duitsers minderwaardige barbaren en dat was niet gebaseerd op ras maar op cultuur.

Italië en de door Italië bezette gebieden waren tijden WWII toevluchtsoorden voor Joden omdat ze daar niet vervolgd werden. Die vervolging begon pas na de Duitse bezetting van Italië in 1943 en ook door de Duitsers.

De politieke oorsprong van Mussolini’s fascisme lag in het marxisme wat aangevuld werd nationalisme en met een verering van het oude Romaanse rijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 su

@39 Je moet wel doorlezen:

He claimed that Italianità had assimilatory capacity.[46] It used spiritual and cultural conceptions of race to make land claims on Dalmatia and to justify an Italian sphere of influence in the Balkans based on then-present and historical Italian cultural influence in the Balkans.[47] the Fascist regime imposed mandatory Italianization upon the German and South Slav populations living within Italy’s borders.[48] The Fascist regime abolished the teaching of minority German and Slavic languages in schools, German and Slavic language newspapers were shut down, and geographical and family names in areas of German or Slavic languages were to be Italianized.[49] This resulted in significant violence against South Slavs deemed to be resisting Italianization.[50] The Fascist regime justified colonialism in Africa by claiming that the spiritual and cultural superiority of Italians as part of the white race, justified the right for Italy and other powers of the white race to rule over the black race, while asserting that racial segregation of whites and blacks in its colonies.[51] It claimed that Fascism’s colonial goals were to civilize the inferior races and defend the purity of Western civilization from racial miscegenation that it claimed would harm the intellectual qualities of the white race.[51] It claimed that the white race needed to increase its natality in order to avoid being overtaken by the black and yellow races that were multiplying at a faster rate than whites.[52]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Prediker

Oh nee, dan is het goed. Als je een democratisch partij bent mag je best knokploegen sturen om stakingen te breken..

@37 – Zuiver discussiëren blijkt in dit draadje maar weer eens een kunst die lang niet ieder beheerst.

Je argument hierboven was dat Jabotinsky een onmiskenbare fascist was omdat hij zich bediende van knokploegen.

Democraten bedienen zich niet van knokploegen (#21)

Vervolgens betoogt Benach (#35) dat er wel degelijk democratische partijen waren die zich bedienden van knokploegen, en doe je net alsof de vraag is of gebruik van knokploegen ‘goed’ of ‘fout’ is.

Terwijl je natuurlijk ook gewoon zou kunnen betwisten of de Kommunistische Partei Deutschlands, opgericht in 1918 vanuit de Spartakusbund en andere linksrevolutionaire organisaties, wel zo democratisch was. Die Rote Fahne was trouwens het partijblad.

De communisten hadden, net als de fascisten, in de jaren ’20 en ’30 knokploegen, die elkaar regelmatig te lijf gingen. Maar dat was geen nieuws. Dat stalinistische communisten keurige democraten waren – hetgeen Benachs argument veronderstelt – echter wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 gbh

@40: Dat was toch de filosofie achter elke kolonisator? Het was een compleet foute tijd waarbij in de koloniën hele andere regels golden dan in het thuisland. België heeft in die tijd 2 miljoen Congolezen uitgemoord en Nederland later 150.000 Indonesiërs. Dat waren ongelofelijke grote misdaden maar dat maakt het nog geen nazisme.

Als je @12 middels de stepping stone vertaalt naar nazisme/extreem-rechts kan je dat met democratie ook doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Prediker

België heeft in die tijd 2 miljoen Congolezen uitgemoord..

Dat was meen ik in de tijd van Leopold II, en dan zitten we in de 19e eeuw.

De koloniale mindset is inderdaad zeer fout, maar dat is dan ook precies wat er niet deugt aan het zionisme, dat in wezen een koloniaal project is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 su

@42 Dat was toch de filosofie achter elke kolonisator?

Jazeker, het is Imperium denken. Past prima in de visie van een Derde Rome. Waardoor je niet zomaar het rassendenken kan wegwuiven als iets overgenomen van Hitler.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 su

@41 Die Rote Fahne was trouwens het partijblad.

Ja, dat zei ik ook al (#26).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 gbh

@43: Leopold II heeft tot 1908 Congo uitgemoord.

De koloniale mindset was het uitbuiten en leegroven puur voor financieel gewin. De zionistische mindset is die van een terugkeer naar historische grond. Vind ik toch een wezenlijk verschil. De zionistische mindset is er ook bij rastafari’s.

Wat er niet deugd aan zionisme is dat dit ten koste is gegaan van een groot gedeelte van de oorspronkelijke bevolking: de moslim/christelijke Palestijnen.

@44: Ik wuif niks weg, rassendenken is al oud. Wat Hitler en het nazisme zoveel anders en zo demonisch maakt is dat dit rassendenken werd omgezet in het industrieel uitroeien van andere rassen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Prediker

@46 – Je doet nu net alsof er slechts één type kolonialisme is. Maar de immigratie van Noord-Europeanen naar Noord-Amerika en Australië, of van Engelsen en Nederlanders naar Zuid-Afrika en verdrijving en onderwerping van de inheemse bevolking is ook een vorm van kolonialisme.

En dan worden de parallellen met de verdrijving van de Arabische bevolking in Palestina door de zionisten wel erg nauw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 gbh

Volgens mij viel de massa immigratie naar andere delen van de wereld onder imperialisme maar je hebt gelijk, dat kan je ook onder kolonialisme plaatsen.

De mindset blijft echter gelijk; kolonialisme is altijd economisch gewin ten koste van de oorspronkelijke bevolking, zionisme is een terugkeer naar historische grond om vrij te zijn van vervolging.

Kolonialisme is altijd fout, zionisme had niet per definitie ten koste hoeven gaan van een groot deel van de oorspronkelijke bevolking (zie @24). Dat is nu wel het geval en daarom zijn er die parallellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 HPax

Over Vlaams Belang en Israël

1. Vlaams Blok/ – Belang (VB) als politieke formatie, kan hoofdzakelijk slechts worden begrepen in het licht van de Belgische tegenstelling Vlamingen-Walen. Met de Walen in de imperialistische rol, de Vlamingen dan – zoals door het VB vertegenwoordigd – noodwendig in de nationalistische. Dit conform de oppositie IMPERIUM-NATIE. (cf. Emersons ´From Empire to Nation´).

2. ´Entre-acte´. Hoe Walen over Vlamingen denken.

Eerst wist ik niets van België. Toen zag ik jaren geleden op de tv een geloofwaardige documentaire film. Die ging over hoe Walen in Wallonia over Vlamingen dachten en dat tot op vandaag zijn blijven doen. Verschrikkelijk!
Geïnterviewde Walen wilden geen Vlaams leren, zelfs niet als dat in hun functie wettelijk verplicht was. Algemene minachting voor hun federatie-genoten was van alle Waalse ondervraagden de houding, van laag tot hooggeschoolde.* De (impliciete) vanzelfsprekendheid van hun afwijzing vond ik gruwelijk. Neem ook bijv. Brel: ´Vlamingen houdt toch op met in het Vlaams te blaffen´ (uit het hoofd geciteerd).´
Grondbeginsel van Wallonia, leerde ik, is schaamteloze irreciprociteit. Wat Wallonia van Vlaanderen eist en krijgt, wordt aan Vlamingen ontzegd. Walen willen in Vlaanderen Frans sprekend huwen, maar ontzeggen deze taalfacilitiet aan Vlamingen in Wallonia.
Wallonia is al lang failliet, milliarden transfers uit Vlaanderen houden haar overeind, het doet haar geen goed. Vlaams loon daarvoor is de bekende ondank cum brutalisering, door lui als de bekende Rappards en beruchte Vlamingenhater Maingain.

3. Nationalisme is vandaag bij ons in NL een schier-synoniem van racisme. Dat zit het VB als nationalistische partij dus al niet mee. Verder is haar nationalisme communautair gekleurd en laten zich vanuit dit perspectief haar feitelijke of verzonnen affecties met het nazisme van WOII grotendeels verklaren. Maar vergelijk Sukarno die zwaar met de Japanse bezetting heulde, wat hem niet heeft verhinderd als nationalistische dekolonisator te worden vereerd.
Ook heeft het VB zich jaren geleden schriftelijk tot de Joodse Gemeenschappen (JG) in België (Antwerpen) gewend, met daarin opgenomen de indringende, boodschap dat de geconstateerde bedreiging van Joden in B. niet van het VB uitging, en dat het VB die absoluut afkeurde. JG reageerde nogal slap of pervers.**
Van het VB is vanaf haar oprichting geen woord of daad bekend dat ook maar enigszins vijandig tegen Joden in België of waar ook was gericht. Wel beticht.
Voorbeeld van de zucht tot lasteren van het VB geeft de bekende Belgische minister de Gucht.
In een (dorps-?) krant las die Minister of parlementariër het verhaal van een journalist over een Vlaams-Blok militant die zijn vrouw had geslagen, of dat zou hebben gedaan. Ik begreep het bericht en bevroede het gevolg. De volgende dag al vond de G.*** het niet beneden zijn liberale – en vrijmetselaarswaardigheid om voor radio of op de tv uit te bazuinen wat een gemene mensen die Blokkers – maak er PVV er van – waren. Die sloegen hun vrouwen. Nou, dan wist je het wel. Wat een tuig! Kort daarna bleek het krantenbericht onwaar. De Gucht hoorde je er niet meer over. De G. is 1. zeer anti-VB (PPV) en 2. 2x ernstig verdachte van verboden financiële transacties (iets met voorkennis handelen). Maar hij had niets gedaan, dat was zijn vrouw geweest en die wist nergens van.

* Joden kozen in de USA ook suf of noodlottig Obama, ofschoon ze waren gewaarschuwd positief door Melanie Philips en negatief door Jeremy Wright (guru van Obama).
** Alleen op een Waals gymnasium vonden leerlingen dat hun onderwijzers in hun Vlamingenhaat te ver gingen.
** * Noemde Balkenende een ´Harry Potterfiguur´, wat ik wel grappig vond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Tzoimbo

@32: “Socialisten waren marxisten, de term socialist komt van Marx.”

Ik weet niet hoe je daar nou weer bij komt, maar dat heb ik nog nooit gehoord. Er waren al lang socialisten voordat Marx langskwam. Volgens Wikipedia: “The term “socialism” was created by Henri de Saint-Simon, one of the founders of what would later be labelled “utopian socialism”.”
Wiktionary zegt dat het waarschijnlijk uit het Frans komt maar geeft geen verdere oorsprong.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Tzoimbo

@48: “Kolonialisme is altijd fout, zionisme had niet per definitie ten koste hoeven gaan van een groot deel van de oorspronkelijke bevolking”

Hoe dan? Een Joodse staat in een land waar de overgrote meerderheid (2/3 in 1948) niet Joods is?
Die etnische zuiveringen waren niet per ongeluk, dat is inmiddels wel vast komen te staan na 1948 van Benny Morris en The ethnic cleansing of Palestine van Ilan Pappé.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Prediker

Die etnische zuiveringen waren niet per ongeluk, dat is inmiddels wel vast komen te staan na 1948 van Benny Morris en The ethnic cleansing of Palestine van Ilan Pappé.

@51 – Kletskoek.

Benny Morris meent dat er geen centraal plan was om de Palestijnen te verdrijven, en zegt nav de publicatie van ‘1948: A History of the First Arab–Israeli War’:

As a result of this war, some seven hundred thousand Palestinians were displaced from their homes. Not really turned into refugees most of them, because they were moved or moved from one place in Palestine to another. About one third who moved out of Palestine were genuine refugees. (…)

Most of the people who were displaced fled their homes; a small number were expelled. Most fled their homes as a result of the war. The fear of battle, the fear of being attacked, the fear of dying.

A small number also left because of the economic conditions, and a small number were advised or instructed by their leadership – as in Haifa in April 1948 – to leave the country.

But it’s a mixed bag. The war itself, with it’s hostilities themselves and fear of being hurt, being the main precipitant to flight. (…)

Every war has it’s dark side, especially civil wars which are notably vicious. And ’48 also had a dark side, which involved the displacement of seven hundred thousand people; and the decision of the Israeli government – and this is the crucial decision: there was never a decision to expel, but there was a decision not to allow back the refugees.

And this is in some way a dark side to the ’48 war, which was a glorious war of the creation of the state of Israel, the defeat of larger armies and ultimately lager countries by a small and weak community..

Morris zegt dus inmiddels met zoveel woorden dat de etnische zuivering wél een ongeluk was.

Wat Ilan Pappé betreft: die zuigt zijn reconstructie van ‘plan Dalet’ eenvoudigweg uit zijn duim. Hij heeft geen historische bronnen en documenten die staven dat er een concreet, omvattend plan was om de Palestijnen te verdrijven.

Hij redeneert eenvoudigweg dat er wel zo’n plan geweest zal zijn omdat er zoveel dorpen waren waar Arabieren vluchtten voor geweld van Israëlische soldaten (veelal voormalige milities) en omdat het vertrek van die zevenhonderdduizend Arabieren de oprichting van de Joodse staat wel verdacht goed uitkwam.

Ik word een beetje moe van antizionistische reaguurders die keer op keer met dezelfde autoriteitsargumenten wapperen (Benny Morris, Illan Pappé), maar er geen enkele blijk van geven die autoriteitsargumenten ook daadwerkelijk kritisch te hebben gewogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Tzoimbo

@52: En dat heb jij wel gedaan? Het vertrek van die zevenhonderdduizend Palestijnen kwam de Joodse staat inderdaad wel verdacht goed uit. Sterker nog, zonder het ‘vertrek’ van de zevenhonderdduizend ‘Arabieren’ was die hele Joodse staat er helemaal niet geweest, want zelfs in de gebieden die de VN zo ruimhartig aan de zionisten had toebedeeld waren de Joden nog steeds niet in de meerderheid, laat staan in de gebieden die ze er meteen bij pikten. Niemand die mij kan uitleggen wat de zionisten dan voor alternatief plan hadden om hun staat te vestigen in vijandelijk gebied. Pappé komt tenminste met een geloofwaardig verhaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Prediker

@53 – O, het leuke is: ik ben het nog eens met je analyse ook.

Ik wijs er gewoon op dat je autoriteitsargumenten niet deugen:

Morris zegt in dat boek dat jij aanhaalt niet wat jij hem in de mond legt, integendeel (hetgeen eenvoudig valt na te gaan); en Pappé’s boek schiet als historisch werk tekort (ik heb daarvoor mijn argumenten gegeven, maar daar ga jij niet op in).

 • Vorige discussie