Leven in tijden van zelfopgelegde repressie

OPINIE - Ergens vorige eeuw heeft een eerdere generatie gepoogd zich met veel gedoe te bevrijden van de knellende maatschappelijke banden. Een tijdje groeide de vrijheid. Maar al snel werd deze beperkte vrijheid misbruikt voor politiek gewin. Anderen zouden die vrijheid afpakken als je niet op partij X stemde zodat ze maatregelen konden nemen. En maatregelen namen ze. Maar de vrijheid werd er niet beter op.

En nu zijn we zover dat we roepen om meer maatregelen om de vrijheid in te perken, terwijl de politici achter de meute moeten aanhollen.

Het probleem is alleen dat we denken dat we de vrijheid van anderen gaan beperken om die van onszelf te beschermen. Maar niets is minder waar.

We zien nieuwe religies als een bedreiging en wensen de uitingen te beperken. Een hoofddoek is ongepast en onwenselijk. De politiek past zich aan. En nu krijgt u straks geen uitkering meer als u geen ‘gepaste’ kleding draagt.

Terroristen zijn een groot gevaar en we moeten alles op alles zetten om ze te pakken te krijgen voor ze iets kunnen doen. Vergaande digitale surveillance zetten we in om zo vroeg mogelijk te zien of iemand van het strakke pad afdwaalt. Maar intussen houden we iedereen in de gaten, ook de “onschuldigen”. En zal iedere afwijking geregistreerd worden en tot in lengte der dagen opgeslagen.

Criminelen maken deze wereld onveilig, ook al daalt de criminaliteit. Incidenten blazen we op zodat het acceptabel is dat we overal camera’s ophangen die het grootste deel van de tijd onschuldige mensen het gevoel te geven in de gaten gehouden te worden zonder dat er echt meer boeven gevangen worden.

Om de kindermishandeling te lijf te gaan, houden we alle kinderen en alle ouders in de gaten. Maar dat kan alleen als je normen stelt om te zien of er sprake is van een afwijking. En zo zijn alle gezinnen met een originele insteek ineens verdacht en kunnen ze niet meer in vrijheid opvoeden.

En de schreeuw om al onze kinderen te beschermen van die ‘horden’ pedo’s leidt ertoe dat geen man meer vrijwilligerswerk kan doen zonder een “zonder zonde” verklaring en dat we het grondrecht op het hebben van een vereniging weggooien omdat langs die weg mensen de ‘verkeerde’ ideeën verspreiden en de jeugd zich niet kan verdedigen.

Alle stapjes op zich zijn uit te leggen, zijn verklaarbaar. Maar alle stapjes bij elkaar zorgen ervoor dat we weer terug in de tijd gaan. Dat we in een maatschappij terecht komen waarin alleen een heel nauw gedefinieerd gedrag, bepaalde kleding en bepaalde leefwijze acceptabel zijn. Maar dat we niet langer leunen op maatschappelijke druk van buren en kerkgenootschappen, maar dat we het heel modern instrumenteel hebben opgelost. Waardoor we niet meer naar onszelf hoeven te kijken als veroorzaker van alle ellende, dat doet iets anders al.

En waarbij we terloops de democratische noodzakelijke bescherming van minderheden verwaarlozen terwille van onze schijnveiligheid.

Reacties (20)

#1 Niet JeZus

We vinden onszelf heel modern, ruimdenkend en vooruitstrevend – en zijn ziende blind want het ontgaat ons compleet dat de geschiedenis zich alweer aan het herhalen is.

 • Volgende discussie
#2 roland

@: “Alle stapjes op zich zijn uit te leggen, zijn verklaarbaar”.
Met steeds een algemene maatregel als antwoord is op een enkele misstand en zo uitzonderingen tot regels verheven worden.
Je krijgt wetgeving bol van uitzondering op uitzondering met voortdurende aanpassingen, waardoor slimme ontwijkers winnen, willekeurig in uitvoering regel wordt, subsidiebureautjes welig groeien en de rechter meent te kunnen achterblijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 McLovin

”Dat we in een maatschappij terecht komen waarin alleen een heel nauw gedefinieerd gedrag, bepaalde kleding en bepaalde leefwijze acceptabel zijn”. Zo is het Steeph, dus graag dit soort subversieve stukjes achterwege laten voortaan…beetje in de klein-burgelijke ganzemars blijven paraderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Djools

@3: “ganzemars”: voldoet niet aan de vigerende spellingsrichtlijnen. Het Bureau Toezicht Correct Gebruik Vaderlandse Taal zal u voortaan met gepaste attentie blijven volgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 McLovin

@4: bugger…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 nome

En omdat we het verdommen om te zien dat onze bestuurders de fine fleur zijn van intelligente psychopaten, die niet kunnen voelen hoe het is om een door hen gecreëerde, technologische totaalstructuur te leven, wordt onze wereld langzaamaan een nachtmerrie, waaruit geen vluchten mogelijk is.

We hebben er zelf voor gezorgd dat de wens voor een beetje veiligheid werd tot een gevangenis voor onszelf. De keurige, nette, brave politici met hun beschaafde discours, over van alles, behalve met gevoel, dat wij nu toch wel erg missen, terwijl zij het nooit gekend hebben en nooit zullen kennen.

Kunnen ophouden met klagen, is ophouden met geloven in deze ziekelijke democratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joop

Je vergeet bijvoorbeeld nog het kraakverbod van enige jaren geleden. Ook een teken des tijds. Allemaal met grote instemming van de goegemeente.

En die goegemeente heeft nog altijd het devies ‘als je niets te verbergen heb, wat betekent schending van privacy dan’. Volgens mij gaat zelfs het maatschappelijk debat die kant op: afschaffen van privacy. Dat gaat gebeuren. Want vrijheid voor afwijkend gedrag is ingeruild voor veiligheid bij de mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hans Verbeek

Mooi verhaal, Steeph. Op zoek naar de gouden middenweg tussen individuele vrijheid en maatschappelijke orde en tucht.

Wit-Rusland kent al 20 jaar lang een streng autoritair bewind (o.l.v. dictator Lukashenko).
Oekraïne heeft een democratische regering en kende al twee revoluties in de laatste 10 jaar.
Maar het onvrije Wit-Rusland doet het veel beter dan het democratische Oekraïne. Kan het zijn dat vrijheid en democratie economische hervormingen bemoeilijken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Daan van der Keur

Als je niet vrij bent in je hoofd snap je niet wat vrijheid is en kun je ook nooit vrij zijn. We leven in een democratie, maar kijk gewoon eens om goed je heen… Hoeveel mensen (=buren, vrienden, collega’s etc.) ken je die écht hun eigen gang gaan, zich door helemaal niets of niemand onder druk laten zetten, mensen die bereid zijn alles op te geven zodat ze zichzelf elke avond weer recht aan kunnen kijken in de spiegel. Pas als je jezelf nog nooit van je leven verloochend hebt (lees: je ziel verkocht) ja pas dan snap je wat echte vrijheid is!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 thalmann

Nederland is de afgelopen 50 jaar een erg strak georganiseerd land geworden, camera’s en taps zijn hier een onderdeel van. De rest van de controle, daar lees ik nooit over op sargasso en andere ideologisch verwante sites. Deze controle wordt verdedigt als “sociaal”.

Neem bijvoorbeeld de welstandscommissie, die ervoor zorgt dat als onze dorpen en steden grauwe kopieën van elkaar zijn, of de arbeidswetgeving die werkgevers en werknemers verstrikt in een wirwar van regels.

Zijn we vrij als we de camera’s uitzetten en net doen alsof pedofilie niet bestaat? We spreken schande van de misbruik schandalen in de katholieke kerk, maar weigeren in achting te nemen dat roofdieren jagen waar hun prooi zich bevind.

Een post-modern, individualistisch land, waar het woord sociaal staat voor overheidscontrole, met als motto “Ieder voor zich, de staat voor ons allen” zie ik niet als vrijheid, dan heb ik liever de gemeenschap van weleer, dat pedofielen verenigingen daar geen plek in hebben neem ik op de koop toe.

@9
Alleen jij snapt wat vrijheid is, de anderen doen dat niet. Alleen hele goede geweldige mensen, waar jij natuurlijk toe behoort, kunnen dit begrijpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Derpjan

@10

Alles in regeltjes gieten, alles willen regelen is al veel langer een maatschappelijke trend. Dat ging vroeger over andere dingen dan veiligheid maar het is niet raar dat mensen die daar in opgroeiden het nu ook op veiligheid toepassen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 thalmann

@11
Waarom dan de enkel focus op camera’s, taps en een verbod op de pedofielen vereniging bij een beschouwing over controle in Nederland?

Als het over overheidscontrole gaat hebben de sociale zekerheid, het belastingstelsel, het onderwijs en “het poldermodel (corporatisme)” een veel grotere invloed op ons leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Derpjan

@12

Ja, maar er wordt geschreven voor een bepaald publiek. Ik ben zelf ook wel blij met die sociale zekerheid, het openbare onderwijs etc… maar dat hangt inderdaad ook allemaal aan elkaar van regels en controles die 200 jaar geleden nog als totalitair werden gezien. Welstandscommissies en kamerdebatten over een wet bedoeld voor een enkele asielzoeker, ziek persoon of crimineel heb ik echter altijd al onzin gevonden, maar zo is onze maatschappij nou eenmaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

@12: Het stuk kan niet ellenlang worden.
Bovendien is de insteek hier vooral “zelfopgelegde repressie”. En veel van de dingen die je noemt zijn verschijnselen uit een eerdere periode. Niet minder slecht, maar in mijn ogen niet met dezelfde aard.

(Oh en ik en anderen hebben er wel degelijk vaak over geschreven hier, dus dat punt negeer ik)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Aesir

“Ergens vorige eeuw heeft een eerdere generatie gepoogd zich met veel gedoe te bevrijden van de knellende maatschappelijke banden.”

Ja ze waren een paar jaar heel idealistisch en daarna vraten ze de ruif drie keer leeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Loupe

@15:
De keuze tussen idealen en een royaal eindloonpensioen was snel gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 kevin

@thalmann Dat is inderdaad allemaal fout (al ben ik persoonlijk wel voorstander van het principe van de welstandscommissie). Met name de controledrang bij de belasting en de sociale zekerheid (de pandjesgestapo!) mag wat mij betreft wel wat meer aandacht krijgen op Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 roland

@11: “alles willen regelen is al langer een maatschappelijke trend”
Het is veel grilliger, allerlei voorvallen leiden tot steeds weer aangepaste regelgeving, terwijl de roep om minder regeldruk weer tot grillige schrapping van regels leidt onder het mom van eigen verantwoordelijkheid van bedrijven.
Voorspelbaar misbruik van die eigen verantwoordelijkheid geeft weer regelherstel van deze grillige tredmolen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 kevin

@10 Denk je dat de verwezenlijking van linkse (‘sociale’) idealen noodzakelijkerwijs deze oneindige controle met zich meebrengen, of dat rechtse idealen van meer vrijheid inhouden dat de burger minder bespied wordt?

Beide is namelijk onwaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Lunarts

“Now I will tell you the answer to my question. It is this. The Party seeks power entirely for its own sake. We are not interested in the good of others; we are interested solely in power, pure power. What pure power means you will understand presently.
We are different from the oligarchies of the past in that we know what we are doing. All the others, even those who resembled ourselves, were cowards and hypocrites. The German Nazis and the Russian Communists came very close to us in their methods, but they never had the courage to recognize their own motives.
They pretended, perhaps they even believed, that they had seized power unwillingly and for a limited time, and that just around the corner there lay a paradise where human beings would be free and equal. We are not like that.

We know what no one ever seizes power with the intention of relinquishing it. Power is not a means; it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship. The object of persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is power. Now you begin to understand me.”

George Orwell

 • Vorige discussie