Leve het kabinet

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Alleenstaande moeders met kinderen onder de vijf jaar moeten verplicht solliciteren, maar zakenmannen met een leasebak krijgen een leuk voordeeltje. Way to go, Jan-Peter!

0

Reacties (29)

#1 Carlos

Dat gebaar dat JP daar maakt is veelzeggend.

 • Volgende discussie
#2 peter

Mag ik nu eindelijk mijn tomaten in de strijd gooien? Taart is ie niet waard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lilith

Een paar punten uit het programma van uitgangspunten van het CDA (misschien dat ons dan duidelijk wordt op grond van wat het CDA handelt):

artikel 1
Het CDA aanvaardt het Bijbels getuigenis van Gods beloften, daden en geboden als van beslissende betekenis voor mens, maatschappij en overheid. Het richt zich daarnaar met de intentie steeds te zoeken naar de betekenis van het Evangelie voor het politieke handelen.

artikel 2
In antwoord op de oproep van de Bijbel krijgt de politieke overtuiging van het CDA gestalte. De voortdurende toetsing aan de Bijbel is het kenmerk van die politieke overtuiging. Die politieke overtuiging is het samenbindend element waarop een ieder in het CDA aanspreekbaar is. Dit Program van Uitgangspunten geeft uitdrukking aan deze politieke overtuiging.

artikel 4
Het CDA zet zich in voor een samenleving waarin Bijbelse gerechtigheid kan opbloeien. In zo’n samenleving beleven mensen in vrede en vrijheid hun verantwoordelijkheid, dragen mensen zorg voor wat de Schepper heeft geschonken (rent meesterschap) en zet ieder haar of zijn talenten in naar de norm van naastenliefde (solidariteit). Het CDA erkent dat een dergelijke samenleving uiteindelijk een Godsgeschenk en vrucht van verzoening tussen God en mensen is.

artikel 9
Solidariteit houdt in dat nationaal en internationaal in wetgeving en beleid mensen worden aangesproken om zorg te dragen voor elkaar, in het bijzonder de sterken voor de zwakken. In belastingen en sociale zekerheid is het draagkrachtbeginsel essentieel. Solidariteit betekent dat de overheid sociale vragen als vragen van menselijke verhoudingen aan de orde moet stellen en niet kan volstaan met organisatievormen, die als anoniem worden ervaren.

artikel 10
De wereld is door God geschapen; de mens is de beheerder en de rentmeester daarvan. Dat houdt in dat de mens de vruchten van de schepping mag gebruiken, maar het vruchtdragend vermogen intact moet laten, dat deze zo nodig worden hersteld en waar mogelijk verbeterd en dat de verscheidenheid van biologische levensvormen zo groot mogelijk gehouden moet worden. Het betekent voorts dat de mens niet uit mag zijn op maximaal gewin voor zichzelf, maar op het nodige waarin ook anderen meedelen.

Verder nog:
Burgers in gevestigde democratieën kunnen verwend raken. Wat moeizaam bevochten is, geldt voor hen als vanzelfsprekend. Duidelijk blijkt dat het niet genoeg is voor een levende democratie als de bevolking goed is opgeleid, minderheden zich geëmancipeerd weten, de staatsinrichting open is en de middelen van communicatie modem zijn. Indien de burgers hun betrokkenheid laten varen, verliest de democratie haar wortels.

Als de overheid zich concentreert op haar kerntaken en in de uitoefening daarvan doelmatiger wordt levert zij ook een bijdrage aan de verlaging van de belasting- en premiedruk. Dat vraagt een herverdeling van financiële verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. Burgers die de plicht hebben naar vermogen in hun onderhoud te voorzien, maatschappelijke organisaties en bedrijven zullen zoveel mogelijk zelfde kosten voor basisvoorzieningen moeten dragen Dat moet leiden tot een beter evenwicht tussen beslissen, betalen en genieten; een beter evenwicht tussen rechten en plichten.

Mensen zullen dan bewuster en meer gericht keuzen moeten maken.
Zij zullen zich dan meer rekenschap geven van de kosten van voorzieningen en deze minder afwentelen op de gemeenschap of op toekomstige generaties. Hierbij doen zich nieuwe uitdagingen voor. Want, ook al zou het bovenstaande leiden tot een verlaging van de collectieve lastendruk de kosten voor levensonderhoud nemen toe. Dit is vooral bezwaarlijk voor mensen uit de lagere inkomensgroepen. Het bieden van uitkeringen op maat kan in elk geval die personen en huishoudens helpen, die niet meer in staat zijn hun positie met betaald werk te verbeteren.

De toegankelijkheid van de zorg kent financiële grenzen. Juist in deze tijd waarin het aandeel ouderen in de samenleving toeneemt. Evenwicht is noodzakelijk tussen preventie, curatieve zorg en verzorging van langdurig hulpbehoevenden. Op de eigen verantwoordelijkheid van de burger wordt een maximaal beroep gedaan. De overheid moet borg staan voor een bodem in de zorg. Het basispakket omvat voor de gezondheid essentiële voorzieningen waarvan de kosten de draagkracht van burgers te boven gaan. Daarover wordt een wettelijke vastgestelde premie geheven, met betrekking waartoe het pakket en de hoogte worden bepaald door de vermijdbaarheid van de risico’s en kosten. Voor het meerdere dragen burgers en hun organisaties een eigen verantwoordelijkheid.

Och, en zo kan ik wel doorgaan ….

‘We zijn er maar mooi klaar mee: het CDA’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Gorg

God zal ze roosteren in de hel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 caprio

Sommige watjes kunnen dan misschien wel een vuist maken, maar het lijkt desalniettemin van geen meter op een vuist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Carlos

@Lilith: het is inderdaad een grote hypocriete teringbende dat CDA. En je weet zelf er is niets ergers dan christenen die zich on-christelijk gedragen. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Ruben

Je bent rechts of je bent rechts. Daar helpt geen kerk aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Vincent

hoe zal het eigenlijk met de lease fiets van Donner zitten of heeft die hem gewoon bij de kerk ontvreemd onder het motto er zijn toch geen normen en waarden meer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 JeePee

“Burgers in gevestigde democratieën kunnen verwend raken. Wat moeizaam bevochten is, geldt voor hen als vanzelfsprekend.”

Nou, wij van het huidige kabinet denken daar dus duidelijk anders over. Het wordt hoog tijd dat mensen met geld -mensen die hard hebben gewerkt voor hun bezittingen- daar ook eindelijk de vruchten van mogen plukken.
Uitvreters als bijstandsmoeders die de hele tijd op de zak van de samenleving hebben geteerd en aldus de staatsschuld hebben opgekrikt moeten boeten voor hun zonde.

Mijn vriend Gerrit denkt er overigens net zo over hoor!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 dreadloki

Ober!
Mag ik hier éénmaal een ouderwetse christelijke lijfstraf!

U weet wel, die ene met de zaag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Remco

Die die alleenstaande moeders met kinderen onder de vijf jaar meteen een leasebak erbij, solliciteren is een full-time job.

Overigens is mijn prive oto weer de lul..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Grobbo

Grappig, het kabinetsbeleid samengevat in een paar woorden: blablabla

http://nu.nl/news.jsp?n=187195&c=99

Echt heel erg blablabla :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 M

Volkert, waar ben je in het uur van onze nood? En wij maar denken dat Pim F. een enge man was….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Grobbo

@M: Volkert is de komende 18 jaar bezet. Probeert u het later nog eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 jj

Waar hebben die lui hun hersenen zitten? tijd voor een meeltje naar die imbicielen….
niet dat het helpt maar meer kun je niet doen, naast de tomaten dan…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Licht kalende man

De man die ooit een aanslag op Ronald Reagan pleegde komt binnenkort vrij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 jj

http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_ITEM=9D4D9581F13447798DBD9A97D1722683X1X57364X73
voor je commentaar
dat gecensureerd wordt?? ik zie mijn bericht iig niet verschijnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Lilith

Ik bekeek dat plaatje en zag ineens het volgende onderschrift:

DEZE VUIST PAST ONS ALLEMAAL!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 M

Grob, als een Balkenende II kan, dan kan een Volkert II ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 M

En, bedenk ik me net, zou Frau Balkenende dan in de bijstand komen? Of bestaat er tegenwoordig nog steeds zoiets als de weduwen- en wezenwet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 caprio

Het heeft ook veel weg van een ‘doortrekken’ gebaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 mark

Of het gebaar van een aan de toeter van een truck trekkende ambtenaar die zich heeft ingeschreven voor het festijn ‘Ook na hun 30e ontmaagde mannetjes mogen weleens op een vrachtwagen zitten’.

[de kleur rood op zijn duim komt overigens verdacht veel overeen met de lipstick van de aanpalende vrouw]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Grobbo

Hehehe, geeft daarmee ook duidelijk aan dat zijn beleid poep is

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 peter

Het is wel fijn dat we ons weer op de binnenlandse politiek kunnen richten. Weer eens iets anders dan Bushbashing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Grobbo

BalkBashing: Helemaal in

BushBashing: Zooo voorjaar

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 nimo

Zeg, ik bedoelde het niet ironisch of zo, hoor. Ik vind het juist goede maatregelen! Alleenstaande moeders met kinderen onder de vijf jaar? Hoe ken dat dan? Die hebben gewoon iets fout gedaan. Hup! Van je luie reet af en solliciteren. En dat leaserijders een voordeeltje krijgen MAG HET ALSJEBLIEFT???!!? Dat zijn wel de mensen die de economie draaiende houden.

Ik distantieer me dus van de bovenstaande reacties, en al helemaal van dat gedemoniseer en die Volkert-grapjes!

Ik zeg het nog een keer: Way to go, Jan-Peter!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Carlos

hahaha!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Grobbo

@nimo: Hou je ons op de hoogte van je pogingen een baan te krijgen op het partijbureau van het CDA?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 name
 • Vorige discussie