KSTn | Zomaar wat stemmingen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagHet zomerreces nadert. Traditioneel een periode waarin de Tweede Kamer er nog een hele reeks stemmingen doorheen jaagt. Goed moment om eens te kijken wat er nou zoal voorbij komt bij dat soort stemmingen. We nemen daartoe de stemmingen van vorige week dinsdag (pdf alert) als voorbeeld. Het is wel even doorbijten hoor, zo droog is het wat nu voorbij komt.

Drie moties over het klimaatbeleid sneuvelen onmiddelijk. Natuurlijk gaat NL de klimaatdoelen halen, een motie aannemen zou nu al falen toegeven zijn. Dat kan niet.

De stemming over het Lanzaroteverdrag over bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting wordt alweer uitgesteld.

Een motie van de Krom (VVD) om de toestroom van importbruiden in te dammen haalt het ook niet.

Weer uitstel stemming over wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten (geen flauw idee wat de tabak hierbij voor een rol vervult).

Ook uitstel voor de stemming over het eigen functioneren van de Tweede Kamer. Typisch.

Een reeks moties naar aanleiding van het jaarverslag van Defensie wordt aangenomen. Alleen de motie van Brinkman (PVV) over blokkeren externe inhuur haalt het niet.

Dan twee moties die goedgekeurd worden bij het voorstel van van der Staaij (SGP) tot in overweging nemen van het aanpassen van de grondwet zodat Europese verdragen altijd door tweederde meerderheid goedgekeurd moeten worden. Een vergaand voorstel dat nog weinig in de publiciteit is gekomen.

Een hele reeks amendementen, moties en een wet over de medezeggenschap van personeel en deelnemers in het onderwijs komt voorbij. Nog niet goed gekeken wat dat eigenlijk voor een consequenties heeft.

Twee gesneuvelde en één aangehouden motie bij het spoeddebat (waarom ook alweer spoed?) over elektronische detentie.

Een motie waarin opgeroepen wordt dat Duitsland en Denemarken onze certificering van zeezeilschepen ook moet accepteren haalt het.

Stemming over aanpassing in de besturing van oa de collegegeldsystematiek worden uitgesteld.

Dan een reeks moties over de rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking, met wisselend resultaat. Duidelijk was te zien dat veel partijen hier een stokpaardje in een motie hadden vertaald.

Een reeks moties bij het spoeddebat over de gevolgen van de rechterlijke uitspraak voor de IND haalt het niet. Deze van lid Verdonk (Groep Verdonk) waarin gevraagd wordt om “verscherping van de glijdende schaal” dus ook niet. Maar die viel me wel op door het begrip “glijdende schaal” dat al een tijdje onderdeel van het beleid blijkt te zijn.

Tot slot een aangenomen motie over procesmatige verbeterpunten mbt de controlerende taak van de Tweede Kamer en twee afgewezen moties bij het wetgevingsoverleg economische zaken.

Tussendoor werden nog wat brieven en het derde structuurschema electriciteitsvoorziening goedgekeurd.
 
 
 
Bent u daar nog? Dit was echt nog maar de warming up hoor. Deze week zijn de stemmingen nog veel langer. Een paar uur lang de achterstand inhalen. Dan moet je de voorbereiding goed gedaan hebben en vooral de aandacht niet laten verslappen. Anders heb je voor je het weet ingestemd met iets wat je totaal niet ziet zitten.

Wat bovenstaande ook laat zien, is de hoeveelheid verschillende onderwerpen waar een Tweede Kamer zich mee bezig houdt. Het roept ook de vraag op of er geen sprake is van overbesturing op veel punten. Maar dat is misschien een onderwerp voor een ander stuk.
 
 

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (4)

#1 Peter

Doet de 2e Kamer ook aan stress voor de vakantie?
Over de hoeveelheid onderwerpen: in 1956 werd de 2e Kamer uitgebreid van 100 naar 150 leden (de 1e Kamer van 50 naar 75). Reden: het toenemende werk moets bter gedaan kunnen worden.

In 1815 vertegenwoordigde één 2e Kamerlid ruim 30.000 inwoners, in 1956 zo’n 70.000 en nu dik 110.000. Als je de totale bevolking verdeelt over het aantal kamerleden.

Is de huidige drukte, hoeveelheid van onderwerpen en de omvang van de bevolking zo langzamerhand reden om de 2e kamer naar 200 uit te breiden en de 1e kamer naar 100?

  • Volgende discussie
#2 seven

@1
60 procent van het produceren van nieuwe richtlijnen en dus creatie van wetgeving is doorgeschoven daar de EU, dus dan past een nationale verkleining naar 100 juist beter. (eerste kamer helemaal exit, gewoon toetsen van wetgeving vooraf door ambtenaren) Daarbij ze houden elkaar met meer mensen gewoon bezig. Nog meer spreektijd, die herhalen wat al eerder is gemeld. Reageren op elkaar enz enz. Het aantal bewoners geeft niet de doorslag, maar het aantal bestuurstaken, en dat zou verkleind worden is o zo vaak belooft. Of je nu voor 30.000 mensen spreekt of over 110.000 behalve dat de getallen iets groter zijn is het net zoveel werk om de wet of motie op te schrijven of te bedenken en het is nog altijd ongeveer hetzelfde aantal ministers en staatssecretarissen die gecontroleerd worden.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Steeph

@seven: waar komt die 60 procent vandaan?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Peter

@2 Op zich zou het mooi zijn als er geen te comntroleren overheid nodig is. Scheelt heel wat aan rijksuitgaven.
Maar goed, de bevolking is gegroeid en om nou niet alleen wetten te maken die absoluut geen rekening houden met delen/individuen in de samenleving heb je een sterke vertegenwoordiging nodig.
Daarnaast was in 1956 ook het argument dat de hoeveelheid onderwerpen was gegroeid. Volgens mij is dat nu, in een zich ontwikkelende maatschappij, ook het geval.

  • Vorige discussie