KSTn – Verklaring van Verbondenheid

Logo kamerstukken van de dagDe Verklaring van Verbondenheid gaat er komen. Mensen die vanaf nu Nederlander willen worden moeten op 15 december deze verklaring plechtig opdreunen. Alleen de exacte tekst staat nog een beetje ter discussie.

Laten we daar maar even bij helpen dan:
Ik verklaar dat ik de Nederlandse rechtsorde respecteer, tolerant zal zijn zal gedogen mijn eigen mening zal opdringen, alle geloofsovertuigingen de Joods-christelijke traditie respecteer, met iedereen ABN Fortis zal spreken en beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen te vervullen als het zo uitkomt. Vol vreugde zal ik van mijn grondwettelijke vrijheden recht op uitkering gebruikmaken. Zo waarlijk helpe mij God Allah Darwin almachtig.

Suggesties welkom op het Binnenhof.

Maar laat u niet in slapen sussen. Dit gaat het integratieprobleem natuurlijk niet oplossen. Nee, wat dat betreft kunnen we beter de aanpak van Sietse Borg Fritsma volgen. Alleen totale assimilatie in het collectief zal orde brengen.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Overigens ben ik van mening dat altijd bekend moet zijn hoe de individuele kamerleden gestemd hebben en dat alle stemmingen direct online beschikbaar moeten zijn.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 2

  “Ik beloof daddik de nederlandse orde net zo recht zal doen, asdattie krom is, respekt toon aan iedereen die mij repsekt toont, de nederlandse taal zal hellepen verder te evoludingesen, de plichten van de staatslieden in de gaten te houen. Ik verheug me er nu al op as ’t waar zou zijn dat de almachtige me er echt bij zou hellupun.”

  Overigens ben ik van mening dat het burgerschap jaarlijks bij alle ingezeten getoetst dient te worden. Het Wilhelmus dient volledig (alle coupletten) van achter naar voor uit het hoofd gedeclameerd te worden. Wie faalt wordt gedeporteerd naar Rottumeroog, wie slaagt mag over tot de orde van de dag.

 2. 4

  Het moet niet gekker worden![/telegraaf mode]

  ’t is dat stateloos een onaantrekkelijke optie is …Een Nederlands paspoort is handig, en voor mij niet meer dan dat.
  Als geboren Amsterdammer, en ex-seizoenkaarthouder, zeg ik : Ajax heeft een doodzonde begaan door De Meer te verlaten voor zo’n bak.

 3. 6

  “Hiernaast verklaar ik dat ik zonder klagen, tegen een minimumloon, jullie kantoren schoonmaak en de hamburgers die jullie zo hard nodig hebben voor het in stand houden van jullie overgewicht met toewijding bak.”

 4. 7

  Van dat joods-Gristelijk zou ik liever Humanistisch-Gristelijk maken.
  Als Atheist zie ik tenslotte de eed aan het einde liever vervangen door een belofte.

  Verder is de tekst goed, hoewel ik die mensen liever aan het werk zie gaan (boven MBO niveau dus, want ongeletterden, daar heeft Nederland niks aan.)

 5. 9

  @2: Ik kan me erin vinden dat het wat vaag is om een eed alleen voor nieuwkmers te maken. Omgekeerd kan ik me dan weer niet vinden in de rest van je plan. Ik heb geen zin met zijn 15,5 miljoenen op Rottumeroog te zitten om die half miljoen enge nationalisten (en royalisten!) hun lebensraum te geven.

 6. 10

  @9: Nou je het zegt, die kans is wel erg groot.
  Slecht plan. Alks ze nou die voor de kust geplande tulp groot genoeg maken, wordt het misschien nog wat als dat eoland afdrijft richting zonniger oorden…..

 7. 13

  Als iedereen wist wat er in inburgeringsland gebeurd??
  Wij Nederlanders moeten niet elke alochtoon over die ene kam scheren, er zijn er veel die goed willen en goed doen voor Nederland. En die echt de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen en daar ook ontzettend veel moeite voor doen, want het Nederlandschap krijg je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen !!!! Maar ook dat is puur hollands …. investeren , poosje het ervan nemen en te niet gaan!! Heh , zo is het toch kabinet ?