KSTn | Regen van moties

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagAangezien het nu reces is in de Tweede Kamer, was het donderdag weer even erg druk. Gebruikelijk patroon, op het laatste moment nog allerlei spoedjes en stemmingen doen. Of dat de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komt, is maar de vraag natuurlijk. Alle aandacht in de media ging uiteraard naar het wetsvoorstel om het kraken te verbieden. Maar er was veel meer. Eindelijk is er voor gestemd op het voorstel om abonnementen niet langer automatisch meer te mogen verlengen. Dat gaat een hoop mensen blij maken. Er was ook een hele lange discussie over de betalingsachterstand van de overheid. In tijden van economische crisis is het niet fijn voor veel bedrijven om hun rechtmatige geld te laat te ontvangen. De overheid laat hier nog steeds steekjes vallen.

En in deze discussie kwam dhr Brinkman (PVV) met de volgende aanzet tot motie: “Ik heb erg veel moeite met het percentage van Justitie en ik heb al aangegeven waarom: zij verwacht van de burgers dat zij op tijd betalen. Zij gooit er zelfs boetes bovenop. Wij hebben het nu over boetes van 2%. De heer Elias vraag zich af waarom wij daarvan niet 5% maken. Het is zeer terecht dat hij dat vraagt, maar ik vind eigenlijk dat de overheid dezelfde boetes moet betalen die de burgers betalen op het moment dat zij hun boetes voor bijvoorbeeld verkeersovertredingen niet betalen. Vandaar dat ik de volgende motie indien.

Minister ter Horst had over dit onderwerp namelijk al het volgende aangegeven:
Een boete kan ook heel goed werken bij de departementen. Het kabinet is daar niet tegen. Wel vindt het kabinet de richtlijn van een boete van 5% in vergelijking met wat op de markt gebruikelijk is, niet helemaal redelijk. Het kabinet vindt een boete prima, maar wil wel dat het een boete van 2% wordt.

Roept u maar, heeft Brinkman een punt?
De stemming hierover is pas na het reces, dus u kunt uw invloed nog doen gelden.

In een heel andere discussie over de Europese Unie kwam eerst een interessante motie van dhr Pechtold voorbij waarin hij om openheid van zake rondom het verstrekken van bankgegevens naar de VS vraagt. Het feit alleen al dat deze vraag middels een motie gesteld moet worden, is zorgwekkende. De motie is overigens aangehouden (waarom weet ik niet).
Toen had hij nog een motie samen met dhr De Krom (VVD). Ze stellen voor er op aan te dringen dat het IT-agentschap van de EU ook in Den Haag komt. Maar ik weet niet of dat wel zo verstandig is, gegeven het feit dat wij (lees de overheid) zo’n puinhoop maken van onze eigen grote IT projecten. Ook deze motie is aangehouden.

Last but not least nog een motie over de introductie van DBC’s in de eerstelijns zorg waar we het hier eerder over hadden. Dit maal van dhr van Gerven. In de motie wordt gevraagd om uitstel. Kansloos natuurlijk. Hoewel er een andere motie waarin de introductie gekoppeld werd aan het hebben van standaards later wel steun kreeg.

Moet ik nog vermelden dat alle voorstellen om hoger in te zetten mbt het klimaatbeleid richting Kopenhagen de grond in geboord werden? Nee?

Afijn, teveel moties om allemaal te behandelen. Leest u het gerust nog eens zelf na. Wel even op de linkjes links klikken dan.

 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (7)

#1 Hirtszhals

Boetes die de overheid betaalt, betalen we met z’n allen, ja?
Het is belastinggeld.
Dat is op zich al voldoende reden om de overheid niet gelijk te schakelen met ‘de markt’.
Dit dus los van de 5231 andere redenen om de overheid niet gelijk te schakelen met ‘de markt’, zoals godbeterehet al veel te vaak gebeurt.

 • Volgende discussie
#2 su

@1: Een belastingsverlaging voor de gedupeerde?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 seven

@1 Een straf voor de ambtenaar cq bestuurder in kwestie. (En meteen weg met het Pikmeerarrest ) De boete kan betaald worden van zijn loon oid. Kost het de belastingbetaler niets en is er eindelijk ook een prikkel tot presteren. (Ziet opeens ook vele mogelijkheden op vele andere beleidsterreinen.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

@Hirtszhals: Er wordt niet zozeer gekeken naar de markt als wel naar de regels die de overheid (in deze Justitie) hanteert voor de burgers. Dus waarom niet dezelfde regels hanteren andersom?
En ja, dan word ik ook boos als ze mijn belastinggeld weggooien omdat ze hun administratie niet op orde hebben. Maar dan weet ik in ieder geval wel zeker dat de ondernemers gewoon op tijd betaald krijgen of compensatie voor te late betalingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lord Flash

Jezelf aan de regels moeten houden die je anderen oplegt lijkt me in ieder geval een goede manier om de bewustwording van de effecten van je eigen maatregelen op de maatschappij te vergroten.

Daarnaast is het een van de eenvoudigste manieren om in een economische crisis het bedrijfsleven overeind te houden. Zeker kleine bedrijven gaan geregeld op de fles door een liquiditeitstekort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 DJ

Symmetrie mbt boetes lijkt mij ook logisch, maar dat is het niet omdat je de boetes zou moeten opleggen aan de politici in den kamer en niet aan hun onderknuppels. Veelal is verantwoordelijkheid toch iets dat men neemt ipv geeft, dus nee – ik zie dat niet gebeuren – en als het al gebeurt dan is het de persoon laag in de hiërarchie die deze bekeuring mag voldoen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph

Motie Brinkman heeft het niet gehaald in de stemming van vandaag:
http://www.tweedekamer.nl/images/27-10-2009_tcm118-196392.pdf

 • Vorige discussie