KSTn | Privatisering gevangeniswezen

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022
,

Door een brief van de regering waarin ze om uitstel vragen voor het geven van een reactie op een literatuuronderzoek naar de effecten van privatiseren van het gevangeniswezen zag ik alsnog wat laat het onderzoek zelf.
De regering, neo-liberaal als ze zijn en zich niets aantrekkende van alle lessen uit het verleden, wil graag bezuinigen. Belangrijkste motivatie: privaat is altijd goedkoper.
Dus is het rapport waarin diverse cases uit het buitenland aan de orde komen interessant. Twee belangrijke punten uit de samenvatting:
Alles overziend geven de studies geen aanwijzingen dat privatisering in Nederland tot een betekenisvolle daling van de operationele kosten zal leiden, als we rekening houden met de additionele kosten (transactiekosten en overheadkosten).

Het is op basis van de empirische literatuur, rekening houdend met de weging van de studies, niet mogelijk om ex ante een betrouwbare uitspraak te doen over de effecten van privatisering op de kwaliteit van het Nederlandse gevangeniswezen.

Lijkt me duidelijk.
Zal overigens geen invloed hebben op het traject verwacht ik. Feiten zijn zo vorige eeuw. Het niet geven van een reactie is dan ook waarschijnlijk puur bedoeld om het wat in de vergetelheid te laten zakken en dan op een goed moment toe te kunnen slaan.
Het effect dan? Niet minder kosten, wel meer gevangenen.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (3)

#1 NietJeZus

Cynisch stukje. En cynisch genoeg denk ik dat het wel zo zal gaan, inderdaad.

  • Volgende discussie
#2 McLovin

“Feiten zijn zo vorige eeuw” :)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 ziekte van graves

Ik denk niet dat het veel zal helpen

  • Vorige discussie