KSTn – Nieuwe oorlog voeren met oude middelen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagDe zogenaamde oorlog tegen het terrorisme is een asymmetrische. Dat betekent dat de verschillende partijen heel verschillende middelen en een heel verschillende aanpak hebben bij het voeren van de strijd.
Nu geloof ik persoonlijk niet dat je dit als een oorlog moet aanpakken, maar laten we voor deze discussie even aannemen dat dit een oorlog is en dat we kijken vanuit de positie van de partij met het leger.
De “tegenstander” werkt in deze oorlog relatief kleinschalig en heeft als grootste kracht het element van verrassing. Om dit te bestrijden kan je proberen de “vijand” aan te vallen daar waar hij zijn voorbereidingen doet, zie bijvoorbeeld het Afghanistan verhaal. Maar je moet je tevens proberen te verdedigen tegen grote aanslagen. Dat is lastig.
In al haar onmetelijke wijsheid is de NAVO tot de conclusie gekomen dat in dit verband de capaciteit voor het mijnenjagen en mijnenvegen van de marine onvoldoende is. Deze capaciteit is in de loop der jaren langzaam afgebouwd (verouderd) en nu nauwelijks meer aanwezig. Maar, wordt geredeneerd, internationaal gezien is de mijnenlegcapaciteit en de technologische kennis daarover, wel toegenomen. En daarmee de mogelijkheid voor terroristische organisaties om hiervan gebruik te maken om bijvoorbeeld de toegang tot de haven van Rotterdam te blokkeren en daarmee enorme economische schade toe te dienen.

Dat laatste is inderdaad een mogelijkheid die niet uit te sluiten is. De vraag is echter of het middel, waar nu in de Tweede Kamer toestemming voor gevraagd wordt, ook daadwerkelijk gebruikt kan worden om dit soort aanslagen te voorkomen.
Het is immers onmogelijk constant alle waterwegen in de gaten te houden met de gewenste capaciteit, één mijnenveger. Het moet daarom niet al te moeilijk zijn om op het juiste moment één goed geplaatste mijn te leggen. Of sterker nog, gewoon een schip dat in/uit vaart op te blazen.
De mijnenveger is dan ook niets anders dan een duur stuk speelgoed dat geheel nutteloos is in de huidige asymmetrische oorlogsvoering.
En welk prijskaartje we voor deze schijnveiligheid moeten gaan betalen, komen we niet te weten. Dat is namelijk geheim.
Lees vooral ook de vragen die de vaste kamercommissie van Defensie hierover stelt. Zoals deze:
Betreft het bij de terroristische dreiging tegen de Nederlandse wateren en het Nederlands Continentaal Plat met zeemijnen aanvallen met mijnen die beter geveegd dan gejaagd kunnen worden? Zo ja, kunt u uitleggen waarom of doorverwijzen naar literatuur betreffende aanvallen door terroristen met zeemijnen?

Literatuur, maar natuurlijk!
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Overigens ben ik van mening dat in de Tweede Kamer altijd hoofdelijk gestemd moet worden en dat dit direct elektronisch wordt vastgelegd.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (22)

#1 girl on the run

Beste Steeph,

Ik ben het niet helemaal met je eens. De “oorlog tegen het terrorisme” is geenszins een assymmetrische oorlog. Beide partijen gebruiken namelijk dezelfde middelen en aanpak: Collectieve bestraffing. Collectieve bestraffing is het straffen van een grote groep mensen, voor het gedrag van een enkeling (vaak de regering van dat land of de leiders van de groep).

De Westerse landen voeren in hun strijd tegen het terrorisme oorlogen die vooral onschuldige burgers treffen, wat bestempeld wordt als “collateral damage”. Verder worden in het Westen grote groep mensen negatief bestempeld, die eigenlijk helemaal niets te maken hebben met wat de terroristen doen. Denk aan de maatregelen tegen studenten uit moslimlanden in de Westerse universiteiten en de behandeling van Islamitische passagiers in luchthavens.

Aan de andere kant heb je de zelfmoordenaars, die door hun acties het leven van onschuldige burgers ontnemen. Ook zij voeren collectieve bestraffing uit voor daden van de leiders van hun slachtoffers.

Beide partijen bereiken hiermee niet direct de kleine groep waar ze het op gemunt hebben: De zelfmoordenaars vermoorden relatief veel burgers en weinig staatshoofden, en de legers pakken ook relatief weinig “bendeleiders” op (denk aan Osama) maar verwoesten wel steden en dorpen waar ze staan of gaan.

Dus ook al lijkt het alsof de twee “vijanden” verschillend te werk gaan, bijvoorbeeld omdat de een meer technologisch geavanceerde wapens heeft, het belangrijkste instrument dat beiden in handen hebben is hetzelfde: Collective punishment.

Groeten,
S.

 • Volgende discussie
#2 caprio

“De zogenaamde oorlog tegen het terrorisme”
Bestaat terrorisme nu wel of niet volgens linkse loggers? Ik heb ergens gehoord dat het het Amerikaans-Joodse militaire industriele complex is dat een oorlog tegen haar eigen bevolking is gestart, kan iemand dat bevestigen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

Was al bang dat mijn inleiding de aandacht van het eigenlijk punt zou afleiden.

Ga ik later nog op in. Maar zou het wel fijn vinden als er ook reacties komen over het al dan niet zinvol zijn van het aanschaffen van een mijnenveger (toch snel 200 miljoen gok ik) voor deze oorlog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 girl on the run

Ha! Ik was al een rectificatie aan het typen. Ben inderdaad teveel ingegaan op de inleiding. Excuses hiervoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 caprio

Je gebruikt ook veel te veel wol om alleen maar te zeggen dat je een mijnenveger niet noodzakelijk acht in de huidige en midden termijn militaire situatie van nederland.

Feit is dat we profiteren van het NAVO verbond en dus moet je de noodzakelijkheid van een mijnenveger op grotere schaal bekijken. Dat we er een paar nodig hebben is waarschijnlijk billijk als je voor een groot leger bent, maar als libertijn vind ik dat het leger moet worden afgeschaft. In de plaats daarvan zou je burgermilities moeten trainen, nachtwachten, die alleen op de eigen landsverdediging zijn gefocused.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 mescaline

Op naar de VOC-tijd! En weer Doelen en kazernes binnen de stadsgrenzen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 S’z

Koud hè ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 S’z

Tja, als men mijnen legt, moet men ze kunnen opruimen. Zie ook hoe ten onder ging wie dacht de opkomst van de tank te kunnen negeren.

Prioriteiten qua investeringen :
1. Niets is belangrijker dan vrede.
2. Voorkomen dat er mijnen kunnen worden gelegd.
3. Zorgen dat mijnen die toch werden gelegd, geen schade berokkenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Yevgeny Podorkin

We hebben er al 10. Mijnenvegers.

http://www.marine.nl/nlmarfor/schepen/mijnendienst/mijnenjagers/

(Zee)mijnen? Terroristen? Alsof terroristen met een bootje door havens zouden gaan varen om mijnen uit te zetten. En dan wachten tot er een schip tegenaan vaart? Je zal een stevige boot met een takel o.i.d. hebben om die zware met drukcensoren uitgeruste dingen uit te zetten. Zelf maken vergeet het maar. En waar, van wie en hoe haal je kant-en-klare hi-tech zeemijnen naar hier? Waarom zo moeilijk, een rubberboot (evt. met afst.bed) tjokvol explosieven (kunstmest o.i.d.) doet sneller en eenvoudiger zijn werk.

Een 10- tal fregatten, wat transport- en bevoorradingsschepen, de Marine is sinds 1990 ingekrompen en diverse schepen afgestoten (Nederland heeft geen kruisers meer). …maar met 10 mijnenvegers kan je een aardig stukje zee of rivier schoonvegen. België, Frankrijk, Engeland, Denemarken hebben ook allemaal mijnenvegers. Is dat niet voldoende om aan NAVO- verplichtingen te voldoen? Krijgen ze dadelijk nog ruzie.

Gaan we doen? Dat is mijn mijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@6: Ik geloof dat je een misvatting hebt over de VOC-tijd. In die tijd bestond het leger vrijwel volledig uit huurlingen, in het geval van de VOC gewoonlijk meerendeels bestaande uit buitenlanders. Overigens was de VOC een commerciele onderneming, dus dat leger moest zichzelf terugverdienen, daar ging geen cent nederlands belastinggeld in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Steeph

@caprio: Ook in groter verband is het niet goed te rechtvaardigen.

@YP: Nee, dat zijn mijnenjagers. Dat is iets anders dan een mijnenveger. Mijnenjagers kunnen ze vinden en daarna moeten ze met bv dieptebommen onschadelijk gemaakt worden.
Maar niet alles laat zich vinden. En dan ga je er met een mijnenveger overheen tot ze vanzelf ontploffen.
(Heb ik vandaag geleerd uit de betreffende stukken).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

@girl on the run #1: Op dat niveau bekeken is het inderdaad niet asymmetrisch. Maar dit was puur militair-instrumenteel gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Handers

Wat ik zo aardig aan deze (Kamer-)stukjes vind is dat zo helder blijkt met welk een souplesse de democratie werkt in dit land.
Niet alleen in den brede -geen onderzoek naar nederlandse deelname aan de oorlog in irak- maar ook op dit soort mini-niveau. Er worden geen vervelende vragen gesteld, noch -behalve hier- ruchtbaarheid gegeven aan andere overwegingen dan die welke er op gericht zijn, als in bovenstaand voorbeeld, een nieuw speelthje aan te schaffen.
Het is zo onluisterend allemaal.
#1 – wat een aardige analyse – niet rectificeren hoor – is zinvol geformuleerd & geen woord spaans bij

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Degtyarev Pekhotny

Als de Amerikanen echt oorlog tegen het terrorisme willen voeren kunnen ze beter zichzelf nuken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Yevgeny Podorkin

Je hebt gelijk, dié hebben we niet. Mijnenvegers.
“Teruggrijpen naar ouderwetse middelen want terroristen maken gebruik van hele simpele middelen”. Ik dacht waar hebben we dan die 10 mijnenjagers voor die met sonar een mijn kunnen opsporen, dan een lading bevestigen of een duiker erop afsturen. Nodig? Mijnenvegers die een staaldraad slepen en aldus met snij- en ontploffingsklauwen de staalkabel doorsnijden die een mijn(bol) naar de oppervlakte doet drijven, die vervolgens met boordwapens of een granaat tot ontploffing wordt gebracht? Men is dus van mening dat terroristen zich gaan verdiepen in vaarroutes, diepte havens/ vaargeulen en de klassieke drijvende of verankerde contact-, akoestische, magnetische en drukmijnen gaan gebruiken? En heb het nog geeneens over de logistiek om e.e.a. voor elkaar te krijgen. Terwijl je met b.v. een eenvoudige magnetische kleefmijn direct op de huid van een tanker of een (schouder) granaatwerper hetzelfde resultaat bereikt? Daar begrijp ik niks van.

Een nutteloos duur stuk speelgoed.

Gelukkig lees jij al die kamerstukken Steeph.

Als hobby.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 mescaline

Hehe @YP. Er was toch ook die grote Al Qaeda-aanslag met een rubberbootje, een kleefbom en een verwoest Amerikaans fregat zo groot als de Mont-Blanc ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 S’z

Maar als ik me niet vergis is België ook nogal gespecialiseerd in mijnen (kml). Forza Benelux !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Yevgeny Podorkin

De USS Cole inderdaad. Hoe simpel was dát. Ik verplaats(te) me even in “de gemiddelde terrorist” hier, in Nederland. Die om wat voor reden dan ook een beetje bozig de diep gefrustreerde snaak in een flatje in Rotterdam West zit uit te hangen. Die, evenals zijn kornuiten, geen luis heeft om dood te drukken. Wil desondanks een punt drukken in de wereld. Onhandig internet en telefoongekwaak echter vestigt de aandacht. Een tweedehands pistool, wat aantekeningen en misschien wat explosieven in een rugzakje…

En professioneel opgezet met big- money erachter…laten zich dan echt niet afschrikken door 1 zo’n mijnenvegertje dus ja…

Maar een Fiere Zeemacht heeft ook wel iets!

Fisherman’s Friends en zo…starend over de reling denkend aan thuis…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 mescaline

Die gasten die nu zgn de Erasmusviering 2008 wilden opblazen. Iedereen ziet hoe ze alleen door een stommiteit een verschuttinkje aan de broek hebben.

Hoe groter mijnenveger, hoe groter sliep uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Degtyarev Pekhotny

Check gewoon de laatste toespraak van defensieminister Middelkoop bij de NL militairen; dan snap je het: http://www.youtube.com/watch?v=TeNGVS2T_Rk&feature=related

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 RennieB

Verademend Steeph.

Hulde hulde hulde

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bismarck

He, een mijnenveger is altijd nog goedkoper dan een kristallen stad als surrogaat-fallus.

 • Vorige discussie