KSTn | Linkse wetenschappelijke hobbies

Logo kamerstukken van de dagSorry, het is komkommertijd, ook wat betreft de stroom kamerstukken. En verder ben ik nog niet bekomen van de links/rechts discussies de laatste twee weken. Dus kon ik het niet laten de strategische visie van NWO “Groeien met Kennis” door die bril te bekijken. En daarom trap ik deze deur maar zelf in, voordat de rechterflank het doet. Wat zijn namelijk de 6 hoofdthema’s voor de wetenschap de komende jaren?
– Leven in gezondheid
– Water en klimaat
– Samenleven onder spanning
– Duurzame energie
– Verbinden van duurzame steden
– Materialen: oplossingen voor schaarste

Lijkt me duidelijk. Zeker 4 van de 6 thema’s zijn linkse hobby’s of op z’n minst voortgekomen uit linkse complottheorieën. Als ik baas van NWO was, zou ik het rapport snel intrekken en een andere maken, voordat het nieuwe kabinet de geldkraan volledig dicht draait.

Als toetje het jaarverslag van het Rathenau Instituut met wat andersoortige kritische kanttekeningen bij het wetenschapsbeleid van NL.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 1

  Haha! Inderdaad.

  Ik vind het wel slecht dat biodiversiteit an sich geen hoofdthema is in dat NWO rapport. Het zit wel enigzins ingebouwd in de themas klimaat en duurzame steden (het woord biodiversiteit komt daar welgeteld twee keer in voor). Maar het lijkt me goed als de afname van biodiversiteit eens op gelijke voet wordt gezet met de urgentie van het klimaatprobleem.

  Ik zou zo graag een ‘incovenient truth’-achtige docu over de drastische afname van biodiversity zien voor het grote publiek. Alleen dan zonder Al Gore en wetenschappelijk sterker. Is er iemand documentaire maker met connecties in hollywood hier ??

 2. 2

  @1: En dan? Verlies van biodiversiteit is toch meer een symptoom dan een ziekte.

  Ik vind “Samenleven onder spanning” trouwens wel een (extreem) rechts topic.

 3. 4

  De beste manier om wetenschap (en je zogenaamde kennismaatschappij) voor de voeten te lopen is door de politiek zich ermee te laten bemoeien.

  Alle 6 de punten behoeven op dit moment vooral politieke wil, geen wetenschappelijk onderzoek.

 4. 5

  @1: En dan? Verlies van biodiversiteit is toch meer een symptoom dan een ziekte.


  Huh, waarom noem je het een symptoom? Omdat het oorzaken heeft? Maar dan is klimaatverandering toch ook slechts een symptoom van te hoge CO2 uitstoot?

  Op die manier is biodiversiteitsafname inderdaad ‘slechts’ een symptoon van habitatfragmentatie, overharvesting, introductie van exotische soorten, klimaatverandering en vervuiling. Maar het symptoom ‘verlies van soorten’, veroorzaakt ook weer een hoop ellende omdat biodiversiteit noodzakelijk is voor het functioneren van ecosystemen, dus in dat opzicht kun je verlies van soorten ook weer als ziekte zien. Een zeer ersntige ziekte. Zolang amper iemand weet wat het begrip biodiversity betekent en wat voor gevolgen verdere afname ervan kan hebben, kun je mensen ook niet overtuigen om een van de vele oorzaken ervan aan te pakken. Dus wat meer aandacht hiervoor lijkt me zeker nuttig.

 5. 6

  Biodiversiteit en klimaatverandering hebben een link met elkaar. Bij afnemende biodiversiteit (soorten- en genenrijkdom) vermindert het vermogen van ecosystemen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Niet zo handig, in tijden van snelle klimaatverandering.

 6. 8

  /offtopic: D’r is niet zozeer meer concurrentie nodig, maar juist meer samenwerking. Maar dan niet zoals dat nu gaat: samen een zak geld aanvragen voor de eigen hobbys, waardoor je op twee plekken een halve onderzoeksafdeling krijgt.

  Ik voel wel wat voor een indeling in ‘topinstituten’; 3 of 4 universiteiten waar je al het onderzoek in concentreert, in plaats van dat je wanhopig probeert om op iedere universiteit hetzelfde onderzoek te doen. De resterende universiteiten zullen zich meer moeten focussen op onderwijs.

  En nou niet klagen dat ‘dat een verHBO’isering is van het onderwijs’; ten eerste maken universiteiten dat er zelf al van, met hun ‘probleemgestuurd onderwijs’, ten tweede hoeven goede onderzoekers niet perse goede didactici te zijn.

  Overigens komt zoiets er natuurlijk nooit door, vanwege alle politieke gedoe wat je hiermee krijgt.

  Oh, en dit is dus *niet* bedoeld als bezuinigingsvoorstel (hoewel het bij ’t ministerie meestal wel zo uitpakt, want die schaalgroottevoordelen worden meteen ingepland in de budgetten).

 7. 9

  De wetenschap is in wezen a politiek, die gaat alleen over de feiten. Daarna gaan de “hobbyisten” ermee aan de slag, en die willen de feiten nog wel eens naar het eigen denkbeeld interpreteren.

 8. 11

  @7: “Dat stuk van het Rathenau Instituut over wetenschapsbeleid is echt wel een beetje bizar, zeg ik als wetenschapper zonder vast contract. Dat is zacht uitgedrukt, feitelijk komt er stoom uit mijn oren. Alsof we ons niet al kapot concurreren!”

  Je hebt gelijk.

 9. 13

  Als de conservapedia – of hoe heet dat ding ook al weer leest – is wetenschap sowieso een linkse hobby. Dan heb je geen lijstjes meer nodig.

 10. 14

  Hoezo links? Universeel lijkt me. Enkele ‘rechtse’ opties per onderwerp:

  – Leven in gezondheid
  Ontwikkeling van nieuwe, betere, betaalbare medicijnen is hard nodig, kost geld; kwalitatieve en kwantitatieve voedselontwikkeling is een marktzaak

  – Water en klimaat
  Iedereen in de wereld moet beschermd en bediend worden en naar een prettige levensstandaard gebracht te worden, zonder negatieve bij-effecten; prikkel is hoogst economisch

  – Samenleven onder spanning
  Hoe integreer je de allochtonen zonder dat we tussentijds verzuipen in nieuwe immigratie; hoe versla je non-productieve religie (tautonasme?)

  – Duurzame energie
  Kernenergie is de duurzaamste optie

  – Verbinden van duurzame steden
  Hoe maak je architecten dienstbaar; hoe implementeer je distributiemodellen van mensen en goederen

  – Materialen: oplossingen voor schaarste
  Een marktonderwerp ten voeten uit

  Kortom, hier is geld in te verdienen, de uitdaging is om de benodigde wetenschap aan te sturen, van een fundamentele vrijheid aan de basis tot een uiteindelijk economische toepassing. En ja, linkse hobbies moeten daarvoor de kop in worden gedrukt. Er kan aardig wat budget voor technisch onderzoek worden vrijgemaakt door de sociobabbelfaculteiten van b.v. de VU te sluiten. Kunnen die mensen zich full time gaan wijden aan hun eindeloze stroom krantenstukken over Wilders, waar we geen millimeter mee opschieten.

 11. 16

  @PvdA (Pun intended, dat wordt een nieuwe nick bedenken)

  “Ontwikkeling van nieuwe, betere, betaalbare medicijnen is hard nodig, kost geld; kwalitatieve en kwantitatieve voedselontwikkeling is een marktzaak”

  Je bedoelt zoals de farmaceutische industrie nu al doet?

  “Iedereen in de wereld moet beschermd en bediend worden en naar een prettige levensstandaard gebracht te worden,”

  Je bedoelt zoals de industrie nu al doet?

  Etc. etc.

 12. 17

  @14: “Kortom, hier is geld in te verdienen, de uitdaging is om de benodigde wetenschap aan te sturen, van een fundamentele vrijheid aan de basis tot een uiteindelijk economische toepassing.”

  Wetenschap, ook natuurwetenschap, heeft niet alleen economisch of praktisch nut. Het is ook een vorm van cultuur, net zoals kunst. Overigens is er, ook van theorie, altijd wel een toepassing. Zonder de algemene relativiteitstheorie zouden we bijvoorbeeld geen GPS hebben.

  “Er kan aardig wat budget voor technisch onderzoek worden vrijgemaakt door de sociobabbelfaculteiten van b.v. de VU te sluiten. “

  Waarom? Sociaal-wetenschappelijk onderzoek kan ook nuttig zijn, ook economisch. Je kunt het niet altijd van te voren voorspellen waar resultaten van onderzoek kunnen worden toegepast. Je weet tenslotte, in de regel, niet van tevoren wat eruit komt. Zou het anders onderzoek zijn?

 13. 18

  @5: “Maar het symptoom ‘verlies van soorten’, veroorzaakt ook weer een hoop ellende omdat biodiversiteit noodzakelijk is voor het functioneren van ecosystemen”

  Maar daar draai je oorzaak en gevolg om. Het verlies van biodiversiteit is het gevolg van het verdwijnen van ecosystemen en niet andersom. Verlies aan biodiversiteit ligt aan het eind van oorzaak-gevolg ketens, het veroorzaakt zelf niets meer.

 14. 19

  @16, goh, PvdA, nu je het zegt, dat had ik echt niet in de gaten.

  Nergens zeg ik dat alles ongebreideld en ongecontroleerd mag gebeuren, regulering is nodig. Als ik overal dat soort caveats voor moet opnemen dan blijf je bezig.

  Over de farmaceutische industrie: aan de business modellen zitten zeker onwenselijke kanten, maar per saldo komt hier wel veel goeds vandaan voor de volksgezondheid. Begin er alsjeblieft niet over dat het criminele instellingen zijn. Patenten zijn nu eenmaal nodig om de steeds hogere investeringen in onderzoek feitelijk te laten gebeuren. De stap naar eiwitmedicijnen doen momenteel zelfs grote concerns terugdeinzen.

  @17 Nirvana

  Wetenschap als vorm van cultuur, een interessante gedachte. Ik denk echter dat wetenschap met gemeenschapsgeld moet worden gefaciliteerd, dan dat kunst genoeg private bronnen moet kunnen aanboren om gerealiseerd te worden.

  Dat geldt voor relevante wetenschap, niet voor het overgrote deel van de sociale promovendussen en medewerkerswerkjes: als basis voor overheidsbeleid en gezondheidszorg schat ik dat minder dan 5% relevant is. Verder is het de bekende draaimolen van elkaar lekker bezig houden, ‘vervolgonderzoek is noodzakelijk’. Bovendien is de produktiviteit schrikbarend laag, een waste van menselijke kapitaal. Ja, ja, er werken er wel wat hard, maar iedere keer als ik er wat mee van doen heb merk ik dat de non-beta universitaire medewerkers geen besef van de echte wereld hebben, en helemaal niet van wie hun inkomen ophoest.

 15. 20

  @18,
  Verlies van biodiversiteit ligt niet aan het einde van de oorzaak-gevolg ketens. Als dat zo was, en er geen verdere gevolgen zouden zijn voor onze wereld, dan zou het probleem niet zo groot zijn. Dan is het op zijn best zonde te noemen van die flora en fauna.

  Een ecosysteem hangt aaneen van diverse relaties tussen vele organismen, van eencellig tot bomen en planten. Als je die relaties op grote schaal verstoord, dan bedreig je de levensvatbaarheid van de kleiner wordende en geïsoleerd rakende ecosystemen. Je komt als het ware in een vicieuze cirkel.

  Ten tweede, onze hele farmaceutische industrie en onderzoek is gebouwd op o.a. tropisch regenwouden en de vele geneeskrachtige stoffen die je daarin aantreft. vernietig je op grote schaal ecosystemen, dan verkelin je de kans op het ontdekken van nieuwe medicijnen voor diverse uiteenlopende ziektes.

  Daarnaast, een immens ecosysteem als een tropisch regenwoud is een onmisbare schakel in de diverse geobiochemische kringlopen. Het is om te beginnen een gigantisch koolstofreservoir, dat (eenmaal vernietigd en opgegaan in de atmosfeer) niet snel terugkomt, in verband met de schrale grond (contrary to popular belief: de bodem van een regenwoud is zeer arm aan nutriënten). Daarnaast spelen dergelijke bossen een cruciale rol in de waterkringloop. Door respiratie op grote schaal beïnvloed een regenwoud de wolkenvorming en de neerslag die elders weer neerslaat. Een verstoring van dergelijke kringlopen kan desastreus uitpakken voor de mens.

  Dus nee, verlies aan biodiversiteit is niet het einde van de keten, maar kan en zal op zijn beurt weer vele andere (ernstige) gevolgen met zich mee dragen.

  Maar dit terzijde.

  Mvgr – B

 16. 21

  @19
  “Over de farmaceutische industrie: aan de business modellen zitten zeker onwenselijke kanten, maar per saldo komt hier wel veel goeds vandaan voor de volksgezondheid. Begin er alsjeblieft niet over dat het criminele instellingen zijn. Patenten zijn nu eenmaal nodig om de steeds hogere investeringen in onderzoek feitelijk te laten gebeuren. De stap naar eiwitmedicijnen doen momenteel zelfs grote concerns terugdeinzen.”

  Waar zeg ik dat het criminele instellingen zijn? Ze bestaan alleen niet voor het algemeen belang, dus daar richten ze ook hun pijlen niet op. Ze bestaan om geld te verdienen, daar is niets mis mee. Zou het voor het algemeen belang beter zijn als het geld dat aan medicijnonderzoek wordt uitgegeven aan het algemeen belang? (Dan wordt het natuurlijk al gauw een linkse hobby.)

 17. 22

  @20: Maar dat is niet een probleem van verlies aan biodiversiteit, maar van verlies van tropisch regenwoud. En verlies van tropisch regenwoud wordt niet veroorzaakt door verlies aan biodiversiteit, maar omdat dat bos (met grote voortvarendheid) gekapt wordt om plaats te maken voor landbouw en stedelijke bebouwing. Dat daarbij ook biodiversiteitsverlies optreedt, is een bijwerking, geen oorzaak.

  Het stukje rond de medicijnen (hoewel toch maar matig relevant) valt best in onderzoek op de topics “Leven in gezondheid” en “Materialen: oplossingen voor schaarste” te vatten.

 18. 23

  @21 Je hebt gelijk, dat heb ik niet gezegd, ik anticipeerde op een reflex die niet kwam, me bad.

  De wal keert het schip wat betreft onderzoeksopbrengsten in de private sector. Geen rendement dan geen investering.
  Een euro in de private sector is nog altijd effectiever dan een euro in de collectieve sector, dus voor het algemeen belang is het beter dat zo te houden, minus een stukje belasting natuurlijk waar fundamenteel onderzoek zonder duidelijke opbrengst mee kan worden betaald, maar dat we een potentie lijkt te hebben. Een farmaceut heeft niet uitgevogeld welk eiwit RNA naar de mitochondriën brengt, maar een bedrijf kan met die ontdekking nu wel een anti-kankermedicijn gaan ontwikkelen.

 19. 24

  @14 @19 @21

  Het is heel makkelijk om te roepen dat alfa en gamma wetenschappen moeten wijken voor ‘nuttigere’ disciplines, maar er zitten wel een paar haken en ogen aan.

  Ten eerste gaat het uit van het betadogma dat dat wat in cijfers uit is te drukken of anderszins meetbaar is tot betere, zinnige, nuttigere kennis leidt dan dat waarvoor je woorden nodig hebt. Dat is aantoonbare onzin. Ook alfa en gammawetenschappen dringen door in de maatschappij, maar niet via patenten en transacties, veeleer via kranten, opinies, reclames, etc. etc. Denk even na over hoeveel sociale en politieke argumenten er uiteindelijk teruggaan op sociologisch, psychologisch, historisch en anthropologisch onderzoek, en hoe weinig er eigenlijk direct terug te voeren zijn op betaonderzoek – om nog te zwijgen over ethische kwesties. Dat je alfa/gammaonderzoek in begrijpelijke taal kan uitleggen wil nog niet zeggen dat het a) eenvoudiger en b) minder nuttig is.

  Dan dat hardnekkige idee dat je door te bezuinigen op alfa en gammaonderzoek meer ruimte zou kunnen vrijmaken voor betaonderzoek. Dat is echt larie. Een alfapromovendus is even duur als een gammapromovendus, maar een betapromovendus is drie tot vier keer zo duur, en in de medische wetenschap is dat nog erger. Alfa’s en Gamma’s kosten namelijk alleen salaris, en geen laboratoriumruimte. Zelfs als al het alfa- en gammaonderzoek dat reglementair wegbezuinigd kan worde wegbezuinigd zou worden, zou de hoeveelheid geld die extra kan worden geïnvesteerd in beta of medisch onderzoek marginaal zijn!

 20. 25

  @23
  “Geen rendement dan geen investering.”

  Precies. Dat is ook precies waarom een malariavaccin niet interessant is. Maar dien je het algemeen belang door het niet te ontwikkelen? (Even los van alle ingewikkeldheid erom heen.)

  Daarentegen hebben we wel steeds nieuwere en duurdere pakweg cholesterolmedicatie. Er zit wel winst in.

  “Een farmaceut heeft niet uitgevogeld welk eiwit RNA naar de mitochondriën brengt, maar een bedrijf kan met die ontdekking nu wel een anti-kankermedicijn gaan ontwikkelen.”

  Farmaceuten doen m.i. te weinig investeringen in fundamenteel onderzoek. Is ook een korte versus lange termijn kwestie volgens mij.

 21. 26

  @24 hulde voor je reactie, ik haat het om constant de alfa hoek te moeten verdedigen omdat men niet direct een maatschappelijk nut ziet in bijvoorbeeld literatuurwetenschap.

 22. 27

  @Bismarck & Brynnar: Jullie hebben een taalkundige discussie, meer niet. Biodiversiteit en ecosystemen zijn twee verschillende concepten die gemeen hebben dat ze beide opgebouwd zijn uit soorten (in het geval van een ecosysteem komt daar het abiotische geheel en de onderlinge relaties nog bij).

  Bijv:
  Je kan een ecosysteem (tropisch regenwoud) vernietigen met als gevolg dat de biodiversiteit (aantal soorten) minder wordt. Je kan ook alle boomsoorten (biodiversiteit) uit een tropisch regenwoud halen, met als gevolg dat het ecosysteem verdwijnt. Kwestie van formulering, meer niet.

  Ander vb om over na te denken: Gooi een paar brasems in een heldere vijver (verhoging biodiversiteit) en je ecosysteem verandert volledig.

 23. 28

  @23: Geen rendement dan geen investering.

  Ik mis het woord ‘verwacht’ hier. Investeringsbeslissingen zijn afhankelijk van de aannames die beslissers hanteren over toekomstige ontwikkelingen.

  Het werkelijke rendement is alleen ex post te berekenen (wanneer je de koe hoog tussen de achterpoten kijkt).

 24. 29

  @27, is dit niet vergelijkbaar met weer (biodiversiteit) en klimaat (ecosystemen)?

  Je kunt temperatuur en neerslag meten, net als de aanwezigheid van soorten en hun aantallen.

  Als er een paar soorten verdwijnen dan betekent dat niet dat het ecosysteem kapot is. Soorten zijn altijd gekomen en gegaan.

  Het sneller verdwijnen dan Darwin het aan kan vullen is wel een indicator dat de zaak naar de gallemiezen gaat. Maar toon dat maar eens tijdig en onweerlegbaar aan. Net als klimaatverandering kun je dat pas ex post aantonen.

 25. 30

  alle 6 de punten zijn propaganda. Allemaal compleet van de MainStreamMediaPropaganda. Allemaal verzonnen en onwaar. (zelfs peak-oil is een propagandatje om kerncentrales te pushen en de prijzen te controleren)

  het zijn de mensen die geïndoctrineerd zijn door de televisie (mind control box). Verder is het niets. Als ik aan jou vraag terwijl we door de polder lopen: wat kan je eten? Dan heeft 99% geen antwoord. Zeg het maar…. Wat jij wil….

  In mijn mening leverde Darwin ook maar een halve theorie en ben ik daar nog lang niet van overtuigd. Al-Gore was sowieso een leugen, propaganda voor “co2-belasting” of windhandel. BAH, BAH, BAH, VIES, ABJECT

  Big Pharma? EVIL, niets anders… Als ik naar de dokter ga met iets dat afgebroken is (kapot gegaan) dan wil ik dat het gerepareerd wordt. Meestal kennen de doktoren niets anders dan hun grote pillenboek van symptoom-onderdrukking. Traditionele Chineze Geneeskunde of Indiase wijsheden hebben ze niet begrepen of überhaupt van gehoord. Het is triest en vooral een extra prikkeling om de lokale dokter wel aan te spreken en te vragen of hij weet waar je verder kan als dat nodig is.