KSTn | Europees niemandalletje

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagMijn aanleiding voor dit stukje was een afgewezen motie over het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg. Stom dat dit afgewezen werd. Maar na enige tijd moest ik constateren dat er eigenlijk een heel ander probleem relevant was.
Laat me u even door de voorgeschiedenis leiden.

Vandaag en morgen is er de reguliere Europese top. Op de agenda staan vooral de economie en de komende klimaattop in Kopenhagen. Beide onderwerpen kan je rustig als relevant en urgent bestempelen.
Nu is het gebruikelijk dat er voor zo’n top nog met de Tweede Kamer gesproken wordt. De Tweede Kamer kan dan discussiëren over met welke inzet de regering deelneemt aan de top.
Door alle perikelen rondom de crisisbesprekingen leek het er dit keer niet van te komen. Maar een aantal oppositiepartijen maakten zich daar erg kwaad over deze week. Het was te belangrijk om niet te doen. Vooral de VVD had hier een prominente rol in. Een overleg op dinsdagavond lukte niet, een spoeddebat ging niet, het werd een “spoedoverleg” op woensdagochtend.
Nou, dan hoop je dus op wat vuurwerk en relevante inbreng voor de komende top. En dat viel stevig tegen. Er was wel vuurwerk, maar die ging over iets anders. Straks daar meer over. Er was één relevante motie van dhr Vendrik. Die ging over het aandacht vragen voor het schenden van de Ecofin afspraken van Bali. Had dus duidelijk met klimaat te maken. Daar was weinig discussie over. De motie werd aangenomen (waarbij VVD en PVV tegenstemden).

De meeste tijd van het spoedoverleg ging echter zitten in een motie van dhr Han ten Broeke (VVD), mede ondertekend door SP, GL, D66 en SGP. Deze motie roept de regering op om nogmaals te verzoeken om het verhuiscircus naar Straatsburg aan te kaarten op de top.
Nu hebben ze daarmee een punt. En hoewel in de discussie aangegeven wordt dat dit al wel meerdere malen is aangekaart, heeft de regering dit volgens mij nooit tot een echt agenda-onderwerp gebracht. Omgekeerd kreeg de VVD voor de voeten geworpen dat ze dan maar wat harder aan de liberale fractie in het EP hadden moeten trekken. Daar zijn ze ook nog niet overstag. Kortom, een kort debat met veel verwijten over en weer.
Maar dat is allemaal niet zo relevant nu. Dit is een motie die al vijf keer eerder is aangenomen. Daarnaast is het geen onderwerp op deze voorjaarstop. Dus waarom is dit nou zo belangrijk? (De motie werd afgewezen trouwens.)

Sterker nog, met name de VVD schiet zichzelf hiermee in de voet. Door aandringen op dit spoedoverleg frustreren ze het crisisberaad van de regering, iets waar Rutte nu juist zo kwaad over is. Maar ook de andere oppositiepartijen hebben boter op hun hoofd.
Kortom, weer een staaltje van kleinsteedse politiek. Wat men daar nu mee dacht te bereiken is me niet duidelijk geworden.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (22)

#1 Kaj

Het gebeurt niet vaak dat ik Maxime Verhagen en zijn CDA-campagnestaf een schouderklopje geef. Maar het was, zoals Verhagen met zichtbaar genoegen memoreerde, de VVD-staatssecretaris Michiel Patijn die destijds instemde met Straatsburg als 2e vergaderdstad voor de EU.

Ach ja, de VVD wilde ook weer eens scoren nu het ter rechterzijde alleen maar over de PVV gaat en de VVD louter geridiculiseerd wordt ivm de (idiote) voorstellen van die partij mbt de crisisbestrijding.

 • Volgende discussie
#2 Taco Zip

Heel sympathiek dat het Nederlandse parlement voor de zoveelste keer dit verhuiscircus afkeurt. Frankrijk zal echter het verlaten van Straatsburg altijd vetoën, dus besteed je tijd aan iets anders dan symboolpolitiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Sikbock
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Kaj

Je kunt ook gewoon stemmen met je voeten. Dus: niet naar Straatsburg afreizen als Europarlementariër.

Daar staat geen enkele sanctie op, zijn geen afspraken over, helemaal niks nakkes.

René Cuperus, nummer 5 op de kandidatenlijst voor de PvdA-eurofractie, stelt voor om daarmee te beginnen. Als hij inderdaad in het parlement komt, gaat hijzelf Straatsburg sowieso boycotten, en gelijkgestemden overhalen dat ook te doen. Er zijn al europarlementariërs die Cuperus goed kennen die willen meedoen.

De bedoeling is uiteindelijk dat álle europarlementariërs daaraan mee gaan doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 kim

Brussel en Strassburg hadden voor de euro alleen de dubbele s als overeenkomst

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Sikbock

jaja.. rene cuperus van de PvDA belooft wonderen en het europarlement lonkt.. Indien gekozen levert hem dat 14000 netto per maand op.. ik denk niet dat hij als europarlementarier nog erg moeilijk gaat doen..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@4: Gaan de Franse parlementariërs nooit aan meedoen en het is maar de vraag wat die dan gaan beslissen als ze het rijk voor zich hebben.
@5: En tweetaligheid (en bij beiden verdringt het Frans de andere taal).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Herman

De VVD heeft weer eens tegen een klimaatmotie gestemd. Ze doen echt hun best met dat een jaar geleden door Rutte aangekondigde groenrechtse profiel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 erik

Het is niemendalletje ipv niemandalletje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 vandyke

De meerderheid bepaalt de agenda. Wat als je niets meer op de agenda zet als het circus naar Straatsburg gaat? Kan dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Micha

Het is niemendalletje ipv niemandalletje.

Spel en grammatica Nazi’s zijn bijna net zo erg als europarlementariers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 gadget

En zo eindigt een discussie over een niemandalletje in een niemendalletje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 ReinoutS

@11: Het moet zijn: “Spel- en grammaticanazi’s”. Wat is er trouwens mis met Europarlementariërs? Dit stuk ging over Nederparlementariërs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 kim

Waar is dat filmpje gebleven ? De media hier is ook niet echt betrouwbaar : http://www.youtube.com/watch?v=xnMtc_QJ4-E

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 kim

De grootste bankroof ooit vind geheel open en transparant in Brussels plaats .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 kim

@11 De B van : Bush,Blair,Balkenende,Brussel,Bonus,Bankroof,Brown .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 richard

Steeph,

Toch is het eigenaardig. D’r is niemand in de 2de kamer die straatsburg goed kan praten. Maar het enige wat onze Geliefde Politici kunnen doen is navelstaren en moties indienen.

Als ze nou een knip voor de neus waard waren, dan zouden ze bij hun eigen fractie in het EP dit aankaarten, en er doordrukken.

Het verwijt aan de VVD over opportunistisch kletsen is volledig op zijn plaats, maar dat geldt denk ik voor alle politieke partijen.

Hier is leiderschap nodig, staatsmanschap. En dat, lieve kijkbuiskindertjes, is helaas een probleem voor onze Geliefde Leiders. Niet geheel onverwacht, hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 richard

Steeph,

Nog een klein puntje:

Jij zegt dat de economische crisis een belangrijk agenda punt is voor de europese top.

Ik krijg al kouwe rillingen bij het idee.

Ondanks dat politici zich er mee bemoeien, moeten we uit deze crisis komen. En als deze geliefde medemensen zich op europees vlak effectief gaan organiseren, dan vrees is dat het nog lang gaat duren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Taco Zip

@11 & 14: Als spelling blijkbaar voor Nazi’s is, wat is dan het geval als ‘media’ voor enkelvoud wordt aangezien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Han ten Broeke

Han ten Broeke: Ik werd attent gemaakt op uw blog en wil er van harte even op reageren.

de gekke procedure in de Kamer:
Eerst even over de vreemde procedure die we deze week in de Kamer volgden. De waarheid is alsvolgt: op dinsdagochtend bereikte de Kamer een verzoek vanuit het Torentje of Catshuis, maar van de MP, of we het Algemeen Overleg (AO) dat als voorbereiding op de Raad zou dienen niet diezelfde avond wilden doen. Ondergetekende was, namens de VVD, de eerste die het verzoek van de premier honoreerde.

Vervolgens maakten enkele kleinere partijen (CU, D66, GL) bezwaar omdat ze dan te weinig voorbereidingstijd zouden krijgen. Begrijpelijk en terecht. Dus werd er dinsdagmiddag opnieuw gepeild onder de woorvoerders en bleek dat we gewoon op woensdagochtend zouden vergaderen met de MP, de minister van BuZa en de stas van Europese Zaken.

Toen kwam echter het CDA haar premier – die overduidelijk met een zelf gecreerd agendaprobleem zat – te hulp en stelde voor de voorbereiding van de EU Top dan maar schriftelijk af te doen. Los van het feit dat dit in alle gevallen een slecht voorstel is dat in dit geval zeker zo: deze voorjaarsraad neemt besluiten over de belangrijkste zaken die aan de orde zijn: van klimaat/energie -pakket tot EU-herstelplan, van de voortgang Verdrag Lissabon tot en met de Lissabon-agenda. Daarvan vond de voltallige oppositie dat dit niet schriftelijk kon worden afgedaan. Helaas konden wij dat CDA-voorstel alleen tegenhouden door een spoeddebat aan te vragen en vervolgens met een spoed AO (niet in de plenaire zaal) akkoord te gaan. Dus dat is de achtergrond.

Straatsburg in motie:
Nu over Straatsburg. Inderdaad zijn er al vele moties ingediend die allemaal hetzelfde beogen. Maar juist omdat dit een zaak van zeer lange aandacht zal zijn mogen we het er dus niet bij laten.

In 2006 was er een motie van NB Frans Timmermans (en mat Herben) die hiertoe opriep. Destijds stemde de VVD tegen omdat we toen aan de vooravond stonden van de Verdragsonderhandelingen die leidden tot het Verdrag van Lissabon. Mijn voorganger Van Baalen pleitte er toen voor de regering even de kans te geven dit even in “stilte uit te onderhandelen”.

In 2007, toen we in de Kamer het resultaat van die onderhandelingen bespraken moesten we constateren dat dit niet was gelukt. Ik was ondertussen zelf woordvoerder en heb toen opnieuw de regering opgeroepen dit alsnog te doen. De PVV (De Roon) diende toen ook een motie in. Ik heb dat niet gedaan omdat ik me door de -ondertussen staatssecretaris Timmermans – liet overtuigen dat dit en het onderhandlingesresulaat van nederland (dat heel behoorlijk was en ook 2 VVD-punten bevatte) kon teniet doen. Zowel de premier als de staatssecretaris zeiden toen dat ze elke gelegenehid te baat zouden nemen de zetelkwestie aan de orde te stellen. Ook CDA, CU en PvdA stemden om die reden tegen de motie-De Roon.

Het is nu bijna 2 jaar later, deze EU-Top is de laatste voor de EP-verkiezingen waarbij wij de kiezer tegemoet treden en moeten aangeven wat we ook aan dit heikele onderwerp hebben gedaan. Ik heb geconstateerd dat in die periode vanaf de toezegging die mij werd gedaan, tot nu er in geen enkel verslag melding is gemaakt van de kant van de regering dat ze er iets aan hebben gedaan. Dus kwam ik er op terug. En ook met een motie. Na 2x daartoe niet te hebben besloten was het nu welletjes.

De kritiek van CDA en PvdA is helemaal frappant omdat hun lijsttrekkers bij de EP-verkiezingen over elkaar heen buitelen met afkeer over Straatsburg uit te spreken. De heren van CDA(vd Camp) en PvdA (Berman) hadden echter niet het lef dat ook om te zetten in daden, zoals het geven van een opdracht aan je onderhandelende ministers.

Verhagen is weliswaar niet mijn minister en datzelfde geldt voor Timmermans en Balkenende, maar ik vond het noodzakelijk dat deze kwestie hoogst noodzakeljk weer eens aan de orde moets worden gesteld. Dat PvdA, CU en CDA hiertegen stemden, de laatste zelfs zonder stemverklaring en zonder aanwezigheid van de heer van de Camp is tekenend.

Dat de PvdA met verwijten kwam over de liberale fractie in het EP is helemaal een gotspe: het zijn de liberalen in het EP die de actie one-seat organiseerden. Daar deden trouwens ook prominente PvdA-ers aan mee. Maar het was een socialistische (PES) EP-voorzitter die de kans verpeste om er iets aan te doen in 2006, een meerderheid van de socialisten die zich ertegen verkeerd en een president Sarkozy (die bij de christen-democraten inwoont) die het allemaal tegenhoudt.

Trek uw eigen conclusies.

met vriendelijke groet

Han ten Broeke
VVD Tweede Kamer

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 mescaline

@Han ten Broeke, tsja, machtsblokken zitten ook wel eens tegen.

U laat zich zo te zien inderdaad meeslepen door de bijzaken in de politieke spelletjes (“de laatste zelfs zonder stemverklaring en zonder aanwezigheid van de heer X”.)

Ik kan alleen maar meevoelen met de poster als die het heeft over kleinsteedse visies in de Kamer.

PS Maar u bent voor een deel gepardoneerd in een cultuur (m.n. in de regering) van geheimhouding en NIET ALLEMAAL MET ELKAAR de problemen in een open debat bespreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 richard

@Han ten Broeke (*),

> Maar juist omdat dit een zaak van zeer lange aandacht zal zijn

Met alle respect, maar dit geeft toch aan dat u niet in contact met de realiteit staat, pardon my French. ;-)

Er is in deze wereld geen bedrijf dat een dergelijke constructie zou laten bestaan. U, als liberaal, die dit soort strapatsen toch aan het hart moet gaan, er is immers duidelijk en voor iedereen waarneembaar, sprake van een machtspolitiek spelletje, dat zijn tijd lang geleden al gehad heeft.

De burgers van Nederland eisen van de politiek om dit soort strapatsen uit te bannen. U kunt niet hier op dit weblog komen reageren, hoe positief in intentie ook, zonder u te realiseren dat dit een brevet van onvermogen van de gehele nederlandse / europese politiek is. De nederlandse belastingbetaler houdt u en uw partij verantwoordelijk voor deze verkwisting.

Mensen verwachten van u dat u dit soort zaken aanpakt en oplost. Ieder ander resultaat is niet acceptabel. Ook al steekt u uw nek uit om e.e.a. te bespreken, toch moet ik u aanspreken op het resultaat.

(*) Ik neem aan dat u inderdaad De Han ten Broeke bent, die voor de VVD
in de kamer zit en niet een flauwe grappenmaker die ook eens wat wil zeggen.

 • Vorige discussie