KSTn | Emissie in de luchtvaart

Foto: copyright ok. Gecheckt 27-09-2022
,

Voorzitter! Voorzitter! Ik protesteer tegen het misbruik van belastinggeld voor rapporten waar de media niets van begrijpen en waar de minister niet bij kan relativeren! Het recente rapport over de impact van het Europese systeem voor emissierechten voor de luchtvaart, opgesteld door een rijksinstituut, wordt totaal uit zijn verband gerukt. En dat had echt anders gekund.

Waar gaat het hier over? Eergisteren pas viel het rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (onderdeel Ministerie van Infrastructuur en Milieu) op de stapel officiële bekendmakingen. Dat wil zeggen, eigenlijk alleen de samenvatting. De media hadden een week eerder al een de informatie tot hun beschikking en pakten groots uit:
Vliegtaks is strop voor Schiphol
Grote schade Schiphol en KLM door Europese vliegtaks
Vliegtaks leidt tot verlies 200 banen op Schiphol

Bij al deze berichten geen enkele vorm van context of nuance. Dus dan moet ik het maar even doen.

Eerst maar eens die werkgelegenheid. Het rapport meldt het verlies van die 200 banen voor Schiphol inderdaad. Evenals de daling in aantallen passagiers. Echter, het rapport geeft ook (aan het einde) aan dat deze daling geldt ten opzicht van de normale groei. Simpel gezegd, als Schiphol ieder jaar 1000 banen zou toevoegen, worden er na de maatregel maar 800 toegevoegd. Iets minder groei dus, geen krimp, geen ontslagen.
Wat concreter. Op Schiphol werken nu ongeveer 60.000 mensen. De gemiddelde groei in de periode 2000-2010 (dus inclusief crisisjaren 2009/2010) was net iets onder de 1% per jaar. Oftewel, 600 banen erbij. Dus nee, de hemel stort niet naar beneden.

Maar dan even het volgende. Het gaat hier om een toeslag van 10 euro op iedere ton geproduceerde CO2. Met wat rekenwerk kom je dan tot de conclusie dat je ongeveer 388 liter kerosine nodig hebt om zoveel CO2 bij elkaar te vliegen. De prijs van een liter kerosine is tussen 2009 en nu met ongeveer $0,50 gestegen. De extra kosten voor 388 liter kerosine zijn dan ook $194. Dat is €146. En gegeven de huidige ontwikkeling van de olieprijs zal de stijging nog wel een tijdje doorgaan. Dat is dus minimaal een factor 15 meer dan de ETS.

Dat geeft tegelijkertijd de betrekkelijkheid van de maatregel weer alsmede de werkelijke uitdaging voor de luchtvaart.
Maar nu met z’n allen met wilde gebaren een debat voeren in de Tweede Kamer over de “rampzalige” maatregel van Europa, zou dus niet hoeven. Praat liever over de hoofdzaken.

Maar zowel de schrijvers van het rapport als de journalisten hadden intussen wel beter hun werk kunnen doen.
Ik wacht overigens nog op het volledige rapport. Want ik kan niet eens verifiëren of de onderbouwing überhaupt stand houdt. Ik neem aan dat de Tweede Kamerleden dit rapport ook zullen willen lezen, en niet alleen de samenvatting.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (1)

#1 McLovin

Altijd goed deze stukken van Steeph!