KRAS | Nashvilleverklaringen

Foto: Opgelet, onderstaande tekst kan sporen van ironie bevatten
Serie:

Er zijn in Nederland politici en columnisten die dagelijks Nashvilleverklaringen de samenleving inslingeren, maar dan tegen moslims. Van orthodoxe christenen hoor je zelden iets meer, dus dat was een goede gelegenheid om je weer eens over iets anders op te winden. Terwijl de mannenbroeders niet eens homo’s uit de samenleving wilden weren, maar alleen uit de kerk. Daarom was het welkom dat de kerkelijke afkeuring ook luid en duidelijk aan bod kwam.

Waar ik me wel over verbaas is de verbetenheid waarmee sommige orthodoxe atheïsten op de Nashvilleverklaring zijn gedoken. Terwijl hun profeet Richard Dawkins evengoed betoogt dat gelovigen eigenlijk niet zouden moeten bestaan – en niet alleen binnen het atheïstische genootschap, maar in de complete samenleving. Of in de verlichte variant: “geloof hoort in de privésfeer” (“blijf lekker in de kast met je religie”). Dat is net zo goed een onheuse bejegening van christelijke homo’s.

Reacties (44)

#1 MrOoijer (Jan van Rongen)

@0:

…wel over verbaas…de verbetenheid waarmee sommige orthodoxe atheïsten op de Nashvilleverklaring zijn gedoken.

Over wie heb je het? Ik heb geen enkele reaktie gezien of gehoord die hier op lijkt. Het lijkt me eerder dat je eigen obsessie met je aan de loop is gegaan.

 • Volgende discussie
#2 Christian Jongeneel

@1 Curieus. Ik heb wel degelijk ook van mensen buiten kerkelijke kring gehoord dat ze de Nashvilleverklaring verwerpelijk vonden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 JANC

@2: Zijn mensen buiten de kerkelijke kring in jouw ogen orthodoxe atheïsten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Christian Jongeneel

@3 Binnen de kerk kom ik ze in elk geval niet vaak tegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 JANC

@4: Dus omdat ik niet kerkelijk ben, ben ik een orthodoxe atheïst?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Cheradenine Zakalwe

“geloof hoort in de privésfeer”

Wat is er mis met deze opvatting? Het zou fijn zijn als religie uit het publieke domein verdwijnt. Geen religieuze scholen meer. Geen religieuze politieke partijen meer, met hun op een heilig boekje gebaseerd beleid. Lijkt mij dat de samenleving daar alleen maar beter van wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Christian Jongeneel

@4 Nee. Maar goed, u blijft natuurlijk zuigen tot ik een concreet voorbeeld geef van wat ik bedoel. Hier in combinatie met hier. En daar ga ik het bij laten voor dit draadje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 beugwant

@6: +1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 JANC

@7: Maar zo lijkt het wel. Ik vind wat je schreef best afgewogen, maar jouw reactie #2 juist niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 majava

Geloof hoort in de privésfeer betekent voor mij, een orthodoxe atheïst -dat mag je van mij best zeggen, dat het geloof zich niet met mij zou mogen bemoeien.

Van mij mogen gelovigen verder van alles doen en organiseren voor zichzelf en hun groep. Ik zal me zelfs niet uitlaten over hun voorkeuren en gedrag, daar hebben we een overheid voor. Een overheid die gelovigen ook kan beschermen.

Ik heb alleen wel het gevoel dat die bescherming in een aantal gevallen ten koste gaat van mij of mij niet dezelfde bescherming biedt. Dat is te danken aan de bemoeienis van gelovigen, die het traditioneel als hun taak zag om zich juist wel met mij te bemoeien.

Nog altijd geen reden om hetzelfde te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 JANC

Dit kwam ik tegen op Twitter: (Rik de Jong)

Het is wel enorm lui om homohaat enkel aan religie (of zelfs maar één religie) toe te schuiven. Hardste veroordelingen Nashville komen uit PKN en ook van christelijke Nederlands Dagblad. Verdedigers van manifest: Duk, Niemoller, FVD’ers…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Le Redoutable

“Er zijn in Nederland politici en columnisten die dagelijks Nashvilleverklaringen de samenleving inslingeren, maar dan tegen moslims.”

Officiële moslims vertegenwoordigers slingeren dagelijks zelf vele “Nashvilleverklaringen” de samenleving in. Regelmatig krijgen Homo’s te maken met geweld uit deze kring en in sommige Islamitische landen staat er zelfs de doodsstraf op. Allemaal een tandje ernstiger dan deze verklaring, het zou logisch moeten zijn dat ze daar veel kritiek op krijgen. Politici en columnisten die nu helemaal los gaan op deze verklaring en zich nooit uitlaten over anti Homo uitingen van andere religies laten nu dus een nogal selectieve verontwaardiging blijken.

Overigens is het bij orthodoxe Joden ook niet veel beter, de stelling dat voor de Homo (LHT enz.) gemeenschap “gelovigen eigenlijk niet zouden moeten bestaan” is daarom zo heel gek nog niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 MrOoijer (Jan van Rongen)

@2, @4, @7 – een uiterst warrige serie reacties. Als ik om voorbeelden vraag begin je meteen te verdraaien en te trollen. Dan kom je uiteindelijk met één voorbeeld, een NRC-opinie van twee advocaten die voor lhbt+ rechten opkomen. Ze constateren nl dat een strafklacht over die Nashville verklaring weinig kans van slagen heeft omdat de rechtspraktijk nu – in hun ogen – veel te tolerant is voor beledigingen van lhbt-ers.

Geen atheïstisch argument te vinden. Maar kennelijk heeft die ene tweet je eigen zicht op een een normale discussie vertroebelt. Daarmee bevestig je dus juist mijn constatering dat je eigen obsessie met je aan de loop is gegaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JANC

@12: Geen selectieve verontwaardiging, want immers :
“Er zijn in Nederland politici en columnisten die dagelijks Nashvilleverklaringen de samenleving inslingeren, maar dan tegen moslims.”
Dus je lult.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Sjors

Wat @0 doet, het gelijkstellen van gelovigen en homo’s (en kritiek op hen), is een vals uitgangspunt. Geloven is een keuze, een seksuele voorkeur niet. Doe dan ook niet alsof beiden gelijk zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 mivleeuw

Christiaan, wat een onbegrijpelijke woede uitbarsting. Gerard Spong en Sidney Smeets zijn orthodoxe atheïsten? Wat is een orthodoxe atheïst? Zijn ze volgelingen van Richard Dawkins? Hoe weet je dat? Richard Dawkins betoogt dat gelovigen eigenlijk niet zouden moeten bestaan? Wanneer heeft hij dat gezegd?
“‘Geloof hoort in de privésfeer’. Dat is net zo goed een onheuse bejegening van christelijke homo’s.” Wat bedoel je daarmee?
“En daar ga ik het bij laten voor dit draadje.” Zag je zelf in dat je maar wat zat te raaskallen?
Je noemt jezelf wetenschapsjournalist? Kom op nou!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bookie

@11
Als je het grondwettelijk recht op het hebben van walgelijke meningen verdedigd sta je niet achter die mening. Mens die dat beweren hebben geen respect voor de grondwet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 JANC

@17: Het gaat niet om het hebben van een mening…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Prediker

@13 Ik weet niet of u Sidney Smeets een beetje volgt op Twitter, maar die stelde daar wel degelijk bij herhaling dat de bijbel nou eenmaal een homofoob boek is, omdat die nu eenmaal passages bevat die anti-homo zijn – en riep beroepsgelovigen dan ook op om afstand te doen van de bijbel (dus niet enkel van kwalijke interpretaties daarvan).

Later nuanceerde hij dat wel wat in gesprek met progressieve christentheologen: het was goed dat er progressieve christenen waren die de bijbel ander uitleggen, maar dat is een minderheid en pas een recente ontwikkeling.

Verder beveelt Smeets expliciet antitheistische lectuur aan naar aanleiding van de Nashvilleverklaring.

En als iemand opmerkt dat anti-theïstische godsdienstkritiek in reactie op die Nashvilleverklaring nogal gedateerd is omdat gelovigen tegenwoordig hun geschriften progressief kunnen herinterpreteren, merkt Smeets bijtend op:

”WoW. De vrijheid van Godsdienst omvat niet de vrijheid om níet in sprookjesfiguren te geloven lees ik…”

Kortom, Smeets komt onmiskenbaar vanuit de hoek: godsdienst is onzin, en godsdienst houdt de beschavingsontwikkeling tegen – leuk dat mensen daar hun existentiële zekerheden aan ophangen, maar ze houden zichzelf eigenlijk voor de gek; orthodoxen hebben betere papieren, want progressieve gelovigen moeten zichzelf in allerlei bochten wringen om wat anders van de teksten te maken dan er staat.

Als Jongeneel dat licht spottend ‘orthodox atheïst’ noemt, doet ‘ie dan zo’n onrecht aan dat standpunt? Ziet ‘ie dingen die er niet zijn? ’t Is niet alsof Smeets een geringe stem heeft in dit debat, met opiniepublicaties in NRC en op OneWorld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 mivleeuw

@19: De bijbel is wel degelijk een homofoob boek. Neem nu b.v. Leviticus 20:13:
‘Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!’
Ik denk dat er voor progressieve gelovigen dus niets anders op zit dan het boek opschonen van zijn homofobe en andere archaïsche haatpreken. Anders zitten ze inderdaad voor eeuwig in die vreselijke spagaat.
Smeets heeft wat mij betreft groot gelijk. Godsdienst is onzin. Gelukkig heeft hij een stevige stem in dit debat.
Nog even over Dawkins: ik heb kennis genomen van zijn boeken, lezingen en discussies. Het is een man van grote genuanceerdheid en welsprekendheid vergeleken met b.v. Piet de Vries, initiatiefnemer van de vertaling van de Nashville-verklaring, die in het AD stelde: ‘Kerken zwegen bij nazi-ideologie, bij gender-ideologie gebeurt dat weer’. En ook vergeleken met Christian die er een emotionele warboel uitgooit die jij dan weer moet verhelderen net zoals theologen de warboel van de bijbel moeten duiden, of van der Staaij die zit te beweren dat de Nashville-verklaring geen homohaat-pamflet is.
Maar wat me het meest dwars zit is dat een aantal gereformeerde dominees een hemeltergende aanval op de moderne ontwikkelingen inzake sexualiteit in de openbaarheid slingeren en heel veel Nederlanders daar woedend over worden en iemand die zich wetenschapsjournalist noemt een warrige aanval doet op mensen die willen onderzoeken of er in het recht aanpassingen kunnen worden gedaan.
LHBT’ers hebben het verdomd moeilijk en het helpt echt niet dat er vanuit diverse religies wordt herhaald dat deze mensen zondig zijn. Religie heeft een buitengewoon slecht trackrecord op dit gebied dus is het volkomen begrijpelijk dat zeer velen er een bloedhekel aan hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Hans Custers

@19

Heeft Smeets niet gewoon een punt? Progressief herinterpreteren houdt volgens mij impliciet de erkenning in dat je alleen vast kunt houden aan geschriften door ze anders te interpreteren dan duizenden jaren is gedaan. Niet alleen door gelovigen, maar ook door alle religieuze leiders en theologen. En het impliceert ook de erkenning dat je er alleen aan vast kunt houden door er selectief uit te citeren.

Als je moet herinterpreteren en selectief moet selecteren om zo’n boek in overeenstemming te brengen met je normen en waarden, dan is dat boek in elk geval geen morele leidraad. Het is andersom: je pikt er uit wat bij jouw morele besef past en de rest negeer je.

Wat er dan overblijft zijn de sprookjesfiguren. Die je leven na de dood beloven, of zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Mario

Bij ‘ortodox atheist’ moet ik altijd aan die (inmiddels fossiele) droeftoeters van godvoordommen.nl denken. U weet vast wel, enkelen werden later zelfverklaard ‘Islam-critici’, ‘heilige’ teksten uit context trekkende. Het fascistoide Voetvolk voor Groep Wilders. Time flies.

Sowieso moeten al dan niet gelovigen hun waffel houden over de seksuele voorkeuren van anderen, tenzij deze overeenkomen met hun individuele voorkeuren. Dan: projectie. Want reken maar dat menig ondersteuner van dit monstrum, zelf nog ‘even’ heeft na te denken over bepaalde voorkeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 coooomz

Als je moet herinterpreteren en selectief moet selecteren om zo’n boek in overeenstemming te brengen met je normen en waarden, dan is dat boek in elk geval geen morele leidraad.

Erger nog: het is een morele tijdbom. Immers, zolang mensen dat boek waarde blijven toedichten, dragen ze bij aan het verspreiden van wat er in staat. Naar andere mensen en naar de toekomst. Dan kunnen ze daar nog hun ja-maar-addendum aan toevoegen, maar velen die na hen komen gaan dat niet lezen. Cherrypickgelovigen, en dat zijn ze volgens mij allemaal, moeten terdege beseffen dat hun nuances niet in dat boek staan en ze een boek promoten waar ontzettend gevaarlijke dingen in staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Prediker

@21 Het lastige van ‘ja, maar het staat er toch gewoon?!’ is dat de culturele en sociale context vandaag de dag een geheel andere is van de culturele en sociale context toendertijd, en dat we dus veel minder voor de hand liggend is wie er met dit soort passages op het oog is dan destijds.

Neem nu Deuteronomium 22:5 “Een vrouw mag geen klederen en attributen van een man dragen en een man mag geen vrouwenkleren dragen. Want de HEER verafschuwt ieder die zulke dingen doet.”

Een fundamentalist die transgender-gedrag maar raar en eng vindt, en daarin een bedreiging ziet van traditionele rollenpatronen, kan dan zeggen: aha, daar heb ik mijn bewijstekst!

En een atheïst die godsdienst maar achterlijk en raar vindt, en daarin een bedreiging ziet van de vooruitgang, kan zeggen: zie je wel, het staat er toch?

Het is echter maar de vraag of transvestisme als fetisj überhaupt zo vaak voorkwam, laat staan dat mensen daarmee te koop liepen; voor zover we lezen over travestie, was dat in het Oude Oosten toch vooral in rituele context.

De godin Astarte stond bijvoorbeeld bekend als iemand die mannen vrouw kon maken en andersom, en cultusdienaren waren androgyn uitgedost. Tijdens processies liepen jonge mannen achter deze cultusdienaren met een hoepel (symbool voor vrouwelijkheid) en vrouwen met een zwaard (symbool voor mannelijkheid).

Het is goed denkbaar dat Deuteronomium 22:5 zich tegen dit soort cultische praktijken richt; en dan is het maar de vraag of dat zo één-twee-drie toe te passen valt op hedendaagse transgender personen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Hans Custers

@24

Het soort argumenten dat wordt gebruikt bij het herinterpreteren en selectief selecteren ken ik wel zo’n beetje. Mijn feitelijke constatering is en blijft dat je dus op die manier met zo’n boek alle kanten op kunt. Sterker nog, het kan niet alleen, maar het gebeurt ook.

Dus het punt dat ik maak in #21 staat wat mij betreft nog helemaal overeind. Je ontleent je normen en waarden niet aan het geschrift, maar doet het omgekeerde: je interpreteert en selecteert het naar je morele opvattingen toe. Dat demonstreer je perfect in #24.

De vraag blijft: wat blijft er dan nog over, behalve de sprookjesfiguren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Henk

Altijd weer die smoezelige hetero’s die de boel willen regelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 MrOoijer (Jan van Rongen)

@19: de discussie was of orthodoxe atheïsten zich hier op gestort hebben of niet, maar het bewijs daarvoor gegeven door @0 is nog steeds nada, niks. Van iemand die zich journalist noemt (= Jongeneel) mag ik verwachten dat hij zijn beweringen weet te onderbouwen.

Jouw pre-occupatie tegen atheïsme is me bekend uit vele draden in het verleden. Je begint nu het onderwerp te kapen door alle tweets van Smeets uit te pluizen, maar dat is gewoon een afleidingsmanoeuvre, ik betwijfel zeer of Jongeneel die gelezen heeft voordat hij zijn stuk schreef. Of misschien wilde hij ze niet noemen, omdat – zoals Hans Custers zegt – hij wel degelijk een punt had in die tweets?

Wat in de bijbel staat is niet relevant, de interpretaties van diegenen die zich daarop beroepen zijn dat wel. Dat betekent dat iedereen die zich in deze discussie mengt een persoonlijke verantwoordelijk heeft voor zijn eigen standpunten. Atheïsten verschuilen zich niet achter een religie en nemen dus automatisch die verantwoordelijkheid, maar hoe vaak verschuilen gelovigen zich in deze discussie achter theologie en hermeneutiek? Vaak. Zie Van der Staaij bij Jinek, die ons vertelde dat dit geen discussie voor groep 8 was maar een heuse theologische discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 beugwant

Net zoals je gezeten aan een hedendaagse computer weinig meer hebt aan een handboek voor DOS 3.0 of OS2Warp, wordt het ook de hoogste tijd de spirituele lectuur eens bij te werken. Een vleugje Horkheimer-Adorno mag.

En het is hierboven al twee keer aangetipt, maar je kunt je afvragen of een orthodox atheïst wel kàn bestaan. Wie heeft die term gemunt?

@21: De core business van de allereerste multinational was dan ook een meesterlijk gevonden handel. De klant vooruit laten betalen en pas leveren na diens dood.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Prediker

@25 Wat jij zegt lijkt me toch echt net even wat anders dan dat je er van uitgaat dat de standaardpositie is dat de bijbel transgenderisme en homoseksualiteit afwijst, en men daar slechts met veel exegetische acrobatiek onderuit kan kronkelen – hetgeen gestaalde antitheïsten lijken te denken.

Jij lijkt veeleer te zeggen: ieder leest erin wat ‘ie zelf eerst meebrengt.

Het lijkt mij dat het er ergens tussenin zit: de christelijke traditie en traditionele opvattingen in de samenleving spelen nl. ook nog een rol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Hans Custers

@29

Wat jij zegt lijkt me toch echt net even wat anders dan dat je er van uitgaat dat de standaardpositie is dat de bijbel transgenderisme en homoseksualiteit afwijst, en men daar slechts met veel exegetische acrobatiek onderuit kan kronkelen – hetgeen gestaalde antitheïsten lijken te denken.

Nee hoor, het is niet net even wat anders, maar heel wat anders. Lees het anders gewoon nog even na. Ik probeerde duidelijk te maken dat die “”bijtende opmerking” van Smeets die jij in #19 aanhaalt wel hout snijdt.

de christelijke traditie en traditionele opvattingen in de samenleving spelen nl. ook nog een rol.

Ja, en daar kun je natuurlijk net zo makkelijk selectief in winkelen als in een heilig boek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 mivleeuw

Flutjournalist Jongeneel heeft een giftig rotje gegooid en is hard weggerend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Prediker

@27 Uw bewering in #1 was dat u “geen enkele reaktie gezien of gehoord” hebt “die hier op lijkt.”

Ik geef diverse voorbeelden van opmerkingen van Sidney Smeets die in die richting gaan. En ja, Christian Jongeneel had die ook al gezien, blijkens zijn #7.

U eist voorbeelden, maar even de linkjes volgen naar die voorbeelden is kennelijk teveel gevraagd. Tja, als je elke illustratie negeert of wegwuift, dan kun je inderdaad beweren geen enkel voorbeeld gezien te hebben.

Daarboven grossiert u in ad hominems: Jongeneel zou een ‘obsessie’ hebben, ik een ‘preoccupatie’.

Zullen we het eens omdraaien? Zou het kunnen dat u zo aanslaat op de term ‘orthodoxe atheïst’ omdat u er zelf antitheïstische trekken op nahoudt, en zich dus ergens pijnlijk getroffen weet door een omschrijving, die u op dezelfde lijn plaatst als orthodoxe gelovigen?

Denk daar maar eens over na…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 mivleeuw

@32: “Zullen we het eens omdraaien? Zou het kunnen dat u zo aanslaat op de term ‘orthodoxe atheïst omdat u er zelf antitheïstische trekken op nahoudt, en zich dus ergens pijnlijk getroffen weet door een omschrijving, die u op dezelfde lijn plaatst als orthodoxe gelovigen?”

Wat vertoning! Religieuze extremisten vliegen uit de bocht met misselijkmakende bijbelteksten. Aanstichter Piet de Vries van de Vrije Universiteit vergelijkt de transgender-ideologie met nazisme en verwarde flutjournalist Christian vind dit het moment om te tieren tegen orthodoxe atheïsten in het algemeen en Richard Dawkins in het bijzonder en jij schiet te hulp.

Zijn jij en Christian gelovig?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Christian Jongeneel

**Komt ’s avonds even kijken hoe het ervoor staat**

@9 Je hebt gelijk. Ik was wat geïrriteerd dat ik als eerste reactie meteen een opmerking kreeg die doet alsof hij iets niet gezien heeft dat de afgelopen dagen all over the place geweest is.

Wat uitleg: een orthodoxe atheïst is (voor mij) iemand die er absoluut van overtuigd is dat God niet bestaat, zoals een orthodoxe gelovige ervan overtuigd is dat God juist wel bestaat. En @1 wordt in dit draadje in elk geval op zijn wenken bediend met een puntgaaf exemplaar van de orthodoxe atheïst die zich kwaad maakt over Nashville (@20).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 mivleeuw

@34: Je zou kunnen beweren dat de orthodoxe gelovigen het recht hebben om hun geloof te beleven in hun reservaatjes maar er zijn ook kinderen bij betrokken. In religieus extremistische gezinnen wordt vreselijke schade aangericht door zeloten. Wie als LHBT’er in zo’n gezin wordt geboren heeft het heel erg moeilijk.

Verder zal je als wetenschapper weten dat het van geen belang is te weten wat er allemaal niet bestaat. De bewijslast ligt bij degenen die beweren dat iets wel bestaat.

Godsdienst is bullshit en als deze uitspraak mij tot orthodoxe atheïst of antitheïst maakt vind ik dat prima.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 majava

Ik volg op Twitter ene @C_Stroop uit de VS. Onder een aantal hashtags zoals #Exvangelical, #ChristianAltFacts, #RaptureAnxiety en #PurityCulture kom ik dan een stortvloed aan verhalen tegen van mensen die soms voorgoed getraumatiseerd zijn door dat vrome geloof. Het leest onwerkelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Manfred

@34
Iemand “die er absoluut van overtuigd is dat God niet bestaat” is een doodnormale huis-tuin-en-keuken atheïst, daar is niets orthodox aan.

Als die overtuiging niet absoluut is hou je er rekening mee dat er mogelijk toch “iets” is. Dan ben je geen atheïst maar een ietsist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 mivleeuw

@37: Dankjewel Manfred! Je slaat de spijker op de kop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Prediker

Als die overtuiging niet absoluut is hou je er rekening mee dat er mogelijk toch “iets” is. Dan ben je geen atheïst maar een ietsist.

@37 Doorgaans noemen we iemand die er in de godsdvraag geen absolute overtuigingen op nahoudt een agnost, dacht ik.

Je haalt hier m.i. de positie die iemand aanhangt, en de mate en aard van de overtuiging door elkaar.

Als iemand bijvoorbeeld zegt: ‘volgens mij is er geen God, maar zeker weten doe je het natuurlijk nooit; iemand anders kan best goed geïnformeerd en bij zijn volle verstand zijn, en er anders over denken’ – dan kun je zoiemand toch moeilijk een ‘ietsist’ noemen.

Zelf ben ik er ook van overtuigd dat er niet zoiets is als een God of goden, maar dat is voor mij een existentiële overtuiging die rust in mijn verstaan van de werkelijkheid. Ik heb daar wel een filosofische gedachtengang bij, maar iemand die mijn verstaan van de werkelijkheid niet deelt, zal die vermoedelijk niet overtuigen.

Mijn vorige verkering had een grondige afkeer van religie, maar geloofde wel dat de werkelijkheid een positieve bestemming had, en dat de diepste grond van de werkelijkheid het beste met haar voor had. Die formuleerde dat als: ‘God zorgt voor mij’.

Tja… dan kan ik wel uit gaan leggen waarom dat irrationeel is, maar op een gegeven moment stokt de rede, omdat dit soort geloof voortvloeit uit iemands existentiële beleving van de werkelijkheid. Zij ervaart de werkelijkheid als een geordend, positief op het leven betrokken geheel. En daar kan ze ook aanwijzingen voor vinden in de werkelijkheid.

Ik zou haar een ‘ietsist’ noemen, en mijzelf kenschetsen als een agnostisch atheïst: ik ben er van overtuigd dat er geen God is, maar iemand anders kan daar redelijkerwijze best anders over denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Karin van der Stoop

@37: Of agnost. En daar zijn dan ook weer verschillen tussen, je hebt zelfs agnostische priesters. Ik ben een agnost van het type dat denkt; het zal allemaal wel. Misschien is er een God, maar die laat zich dan erg weinig gelegen liggen aan wat wij hier op aarde uitvreten. En daar ben ik alleen maar blij mee, laat mij lekker mijn leven leven, we praten wel mochten we elkaar ooit tegenkomen. Of niet, ook goed. Ik leef hier en nu. Ik denk ook dat een eventuele God dat zo bedoeld heeft, anders had hij ons niet de wereld op geschopt zonder enig toezicht (al zal de ortho-reli dat niet met me eens zijn, maar ik heb nooit enige goddelijke interventie bewezen gezien).

@0 Ik ben ook op Nashville gedoken, omdat ik het een schande vind wat dit manifest uitdraagt. Het is beschadigend voor mensen in die kringen, die worstelen met hun geaardheid. Nou ja, ik heb mijn zegje al gedaan in https://sargasso.nl/godsammelazarus/

Waarbij ik nog wil aantekenen dat ik hetzelfde denk over zo’n houding binnen de islam, het jodendom en elke andere religieuze of culturele stroming. Als je naastenliefde hoog in het vaandel hebt staan, dan ben je met dit soort verklaringen helemaal verkeerd bezig. Je maakt mensen kapot door te zeggen dat ze niet mogen zijn wie ze zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Christian Jongeneel

Ik heb wat areligieuze gevoelens gekwetst, geloof ik. Sorry hoor. :-)

@40 Dat heb ik ook gedaan, maar op mijn eigen blog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Karin van der Stoop

@41: Hehe…I know the feeling. Je schopt altijd wel iemand tegen de schenen. En ach, soms leer je daar van (heel soms :)). Leuk, ik ga je blog lezen. Morgen, of zo, want ik heb al ruim een uur een idee voor een heul ander artikel maar ik laat mezelf weer afleiden…aaargh! Doei Sargasso, voor vandaag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 gronk

@40: wat jij beschrijft klinkt meer als apatheisme. Wat volgens mij het enige beste ‘geloof’ is nadat ik Dawkins eens tekeer heb horen gaan.

/tot apatheisme bekeerd agnost is

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Karin van der Stoop

@43: Komt aardig in de buurt ja! Hoewel ik – misschien door mijn christelijke achtergrond – wel de neiging heb om los te gaan tegen reli’s als ze beginnen over hoe God het allemaal bedoeld zou hebben.

 • Vorige discussie