KRAS | Donor

Over een jaar of twintig rolt een verse lever natuurlijk gewoon uit de 3D-printer, maar tot die tijd mogen we ons nog druk maken over de donorwet. D66 wil de wet aanpassen. Onoplettende lieden blijven nu eigenaar van hun lichaam na hun dood. Als het aan D66 en nog wat partijen ligt, zijn ze het kwijt. Er zijn namelijk niet genoeg donoren en dat tekort moet aangevuld worden uit de rangen der lakse burgers. Hadden ze maar moeten nadenken over wat ze wel/niet willen.

De VVD is tegen. Dat is niet zo gek, want daar zitten geen types die makkelijk iets weggeven. Bovendien zijn ze met hun honderddertig kilometer per uur belangrijke potentiële orgaanleveranciers. Wat de discussie vooral interessant maakt is dat in deze ethische kwestie de scheidslijn voor de verandering dwars door het liberale kamp loopt, terwijl het CDA op de wip zit.

 1. 3

  Als de onoplettende burger tot driemaal toe een oproep om een keuze te maken, naast zich neerlegt, zal hij/zij het toch ook niet zo belangrijk vinden. Je keuze is daarnaast ook nog eens op elk moment te wijzigen. Het opt-out model lijkt me dan ook niet zo verkeerd.
  Overigens, de kans dat je donor wordt is nog steeds erg klein…

 2. 6

  Toch vind ik principieel dat de staat geen zeggenschap heeft over het lichaam van haar onderdanen. Als dat leidt tot een donortekort aanvaard ik dat als consequentie. Ook als ik zelf op enig onverhoopt moment een donororgaan nodig zou hebben.

 3. 7

  @6: Dat kunnen we mooi regelen door niet-donoren uit te sluiten van transplantaties. Of in ieder geval pas in aanmerking te laten komen als er geen donoren-to-be een orgaan nodig hebben.

 4. 8

  Als vanzelf,
  niet donoren niet persee uitsluiten maar wel achteraan sluiten.
  Ik vind die preoccupatie met kadavers nogal bizar,
  je bent doohood, ontbindend karkas, wat dan maar onder de grond wordt gestopt of in de fik wordt gestoken.
  Dat is ook een wettelijke verplichting, maar daar hoor je niemand over gewend als we zijn aan het feit dat kerk en staat zich de zeggenschap over je lijk hebben toegeëigend.

  Dus waarde Emile, je ziet even keihard over het hoofd dat de staat heden ten dage juist wèl zeggenschap heeft over jouw dooie kouwe lijk.
  Zelf ben je d’r niet meer om daartegen te protesteren,
  je vrouw/ouders/kinderen moeten ook onmiddelijk afstand doen van je karkas, opzetten, op sterk water, op de composthoop in de tuin, dit alles is ten Strengste Verboden in dit land.
  Inleveren op straffe van en in de modder of de fik d’r in.

 5. 9

  Wat mij betreft hebben mijn nabestaanden die zeggenschap. Zij weten dat ik graag doneer, maar juist als is doohood ben kan ik niet meer inschatten wat de situatie is en of zij dat kunnen/ willen handelen.

 6. 10

  @5: Inderdaad,
  het is gewoon een scheidslijn tussen liberalen en eh… laat ik maar conservatieven zeggen want ik ben in een goede bui.

 7. 12

  @3:
  De oplettende burger is een illusie:
  Er stonden vandaag zelfs een groot aantal “oplettende burgers” voor de gesloten deuren van V&D.
  ;-)
  Verder:
  Wie geen donor is komt als laatste aan de beurt indien er onverhoopt wat nodig zou zijn; hun eventuele kinderen ook.
  Of vind iemand dat niet eerlijk of infaam?

 8. 13

  @12: Eerder problematisch, omdat compatibiliteit het eerste criterium moet zijn. Het is leuk als je zegt we laten een donor voorgaan, maar als het orgaan dan afgestoten wordt vanwege te incompatibel immuunsysteem, heeft helemaal niemand er wat aan gehad.

 9. 14

  @13:
  De “profielen” van de “wachtenden” zijn allang bekend.
  Dus het met voorrang oproepen van een ontvanger, als er een orgaan beschikbaar komt, heeft geen enkele invloed op het wel of niet afstoten.