Krantenoplages ‘stabiliseren’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Krantenrek (Foto: Flickr/Apotheker)

Ik zei het al eerder, kranten proberen met één product twee markten te bedienen. Aan de ene kant de snacknieuws-consument en aan de andere kant de diepgang-consument. Dat gaat prima zolang er geen media waren die alleen snacknieuws boden. Voor de ‘snackers’ was immers geen alternatief.

Maar die tijd is alweer een poosje voorbij. Het internet en de gratis kranten bieden die snacks nu wel, en het gevolg was daar dan ook naar: de oplages van de betaalde kranten kelderden. De reactie? Meer snacknieuws in de krant, wat de diepgang-consument weer afschrok en uiteindelijk was niemand tevreden. Maar het internet in Nederland heeft inmiddels zijn grootste groei wel achter de rug en ik zei in mijn eerdere stuk ook al dat ik verwachtte dat de krantenoplages zich de komende jaren zouden gaan stabiliseren.

Want ondanks dat er onder de oudere generatie nog een inhaalslag in het vooruitzicht ligt voor wat betreft internetgebruik, denk ik niet dat dat een heel grote impact zal hebben op de oplages. Er is namelijk een verschil met de jongere generaties die de krant links lieten liggen: tijd. Tijd die ouderen relatief meer hebben, tijd om die krant die je hebt ook daadwerkelijk te lezen. En zeg nou zelf, het is veel bevredigender om een stuk met wat duiding te lezen in een krant dan hetzelfde stukje zonder duiding op NU.nl.

Gisteren kwamen de cijfers van de kranten en tijdschriftenoplages over 2007 uit en we kunnen voorzichtig concluderen dat grote daling in de oplages inderdaad is gestopt. Er is nog wel een afname, maar slechts een van 1,6%. De Volkskrant noemt dat ‘opmerkelijk stabiel‘.

Ga ik gelijk krijgen of is dit slechts een pas op de plaats?

Reacties (5)

#1 troebel

De pre-internetgeneraties hebben zich ooit verslaafd aan krantlezen. De kranten hoeven zich over deze generatie lezers niet druk te maken. Wellicht zorgt die nu voor de stabilisering van de abonneecijfers. Of de kranten echt het lek al boven hebben zou moeten blijken uit een verjonging van hun lezerspubliek: als de generatie die ging nieuwsconsumeren na het massaal worden van internetgebruik nu zorgt voor de stabilisatie van het abonnementenvolume.

  • Volgende discussie
#2 Joost

Ik zeg juist dat die verjonging niet zal komen, maar dat verdere schokkende afkalving uit zal blijven. Jongeren zullen standaard meer neigen naar snacknieuws, met eigen duiding (drukdrukdruk), ouderen meer naar diepgang.

Er zal een nieuw evenwicht ontstaan. En ik denk dat we daar nu naartoe gaan.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Chris

Voordat je conclusies trekt: wat was de afname in de jaren ervoor? Ik had het idee dat het in dezelfde orde van grootte als dit jaar.

“De pre-internetgeneraties hebben zich ooit verslaafd aan krantlezen. De kranten hoeven zich over deze generatie lezers niet druk te maken. Wellicht zorgt die nu voor de stabilisering van de abonneecijfers”

Die generaties sterven uit. Zonder nieuwe aanwas verlies je ook ongeveer 1,7% per jaar (ongeveer 60 jaargroepen die een krant lezen, 100/60)

Ik denk dat de krantenmarkt nog lang niet stil staat. Ik verwacht een verdergaande concentratie en verdergaande diversificatie.
Diversificatie heeft zich tot nu toe op jongeren gericht, maar ook niet specifieker dan dat. Daar moeten nog wel andere mogelijkheden zijn.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 wout eenhoorn

Is het nog nooit bij U opgekomen dat dit de schuld van de meeste kranten zelf is. Diepgang zegt U.. Dat wordt steeds minder en bovendien is het alleen ,linkse diepgang’. Objectieve artikelen zijn heel schaars geworden.
De mensen blijven niet alles pikken. Heb gelukkig rechtse sites ontdekt. Daar is heel wat diepgang.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Eurocraat

Ik vind juist bijvoorveeld NRC Next een voorbeeld van hoe het wèl kan. Die krant heeft een prettig laag percentage overttikte ANP-stukjes, redelijk wat diepgang en besteed ook aandacht voor nieuws waar de rest van krantenschrijvend Nederland kennelijk haar neus voor ophaalt, zoals bijvoorbeeld over Europa. En NRC Net doet het wèl goed onder jongeren.

Ik ben het dus niet eens met Joost`s stelling dat jongeren geen diepgang willen maar alleen neigen naar snacknieuws. Volgens mij moeten kranten als ze willen voortbestaan zich meer richen op een eigen profiel en een eigen insteek. Dat de faculteit bouwkunde van de TU Delft is afgebrand hoef ik morgen niet in de krant te lezen. Maar laat de Volkskrant onderzoeken waarom er nog asbest in datgebouw zat, het NRC bespiegelen hoe slecht de brandveiligheid van universitaire gebouwen is, en de Telegraaf speculeren dat er dierenrechtenactivisten achter zitten. Dàn maken krante zichzelf interessant. De treiste waarheid op dit moment is chter dat als je tegenwoordig de Metro of de Spits hebt gelezen, er nog weinig reden is om Volkskrant, Trouw of NRC open te slaan, want die zullen je in grote lijnen hetzelfde nieuws bieden.

  • Vorige discussie