KORT | En de zeespiegel steeg door

DATA, VISUALISATIE - Vorige week verscheen een interessante, interactieve visualisatie in The New York Times. Uitgaande van nieuwe cijfers van Climate Central, zal tegen het einde van de eeuw zo’n 2,6 procent van de wereldbevolking min of meer constant blootstaan aan het gevaar van overstromingen.

Zeespiegel
 

Maar niet alle landen lopen even veel risico. Nederland is wat dat betreft de absolute koploper. Als de huidige trends van CO2-uitstoot en zeespiegelstijging doorzetten, zal het leefgebied van maar liefst 47 procent van de bevolking regelmatig overstromen. Dan hebben we het over zo’n 7,8 miljoen mensen.

Zelfs in het meest gunstigste scenario (sterk afnemende CO2-uitstoot, een flink kleinere invloed van klimaatverandering op de zeespiegelstijging dan verwacht), zullen zo’n 6,6 miljoen Nederlanders regelmatig natte voeten krijgen.

Het goede nieuws? Nederland zal ongetwijfeld in staat zijn de ergste gevolgen van de zeespiegelstijging met technische middelen op te vangen. Maar dat gaat uiteraard wel een uiterst kostbare zaak worden.

Het slechte nieuws? De verwachte zeespiegelstijging zal buiten Nederland vooral in Zuidoost-Azië flinke gevolgen hebben. Volgens het meest waarschijnlijke scenario zal bijvoorbeeld 26 procent van de Vietnamese bevolking, ca. 23,5 miljoen mensen, te maken krijgen met regelmatige overstromingen. En een land als Vietnam zie ik nog zie nog niet zo gauw een geavanceerd en kostbaar systeem van waterkeringen optuigen.

En wat zullen de gevolgen zijn als dit betekent dat een kwart van de bevolking moet verkassen?

Tenzij wereldwijd technische maatregelen à la de Nederlandse Deltawerken worden getroffen, zullen naar verwachting 147 tot 216 miljoen mensen op zoek moeten naar een nieuwe woonplaats – of leren leven met natte voeten.

Zie ook deze tabel:

Zeespiegel Tabel
 
Bron

 1. 2

  De bevolkingsdichtheid zal in de toekomst afnemen en als je bedenkt dat de zee ooit in Maastricht begon kan er nog veel stijging bij. Dit is de cyclus van de aarde waarin wij mee moeten en de aarde niet met ons.

 2. 7

  In eerste lezing lijken deze waarschuwingen te gaan over welk deel van een bevolking onder een bepaalde hoogtelijn leeft en wordt dat als “hoeveel mensen er gevaar lopen” gepresenteerd. Nederland komt er dan slecht van af, 47% loopt immers gevaar.
  Maar het merendeel van de Randstad (met 7 miljoen mensen) ligt al op of onder zeeniveau, al best een tijd, en toch lopen we op dit moment nauwelijks gevaar. Het lijkt me daarom een veel-tekort-door-de-bocht-studie.

  Ook komen overstromingen (daar waar het misgaat) niet overeen met de gemiddelde hoogte van een zeespiegel, maar eerder met een stormpiekhoogte die hoger ligt. We zijn nu veiliger dan wordt gesuggereerd, en 20-30 centimeter kunnen we vrij moeiteloos aan. Maar als het misgaat dan zijn we mogelijk veel erger de klos dan wordt gesuggereerd.

  edit: zie u dat alles binnen 10 meter boven zeespiegel wordt gedefinieerd als gevaren zone. Merkwaardige keuze.

 3. 10

  @9: goh, en dan toch in een jaar als 2013 gewoon een record lage zeeijsbedekking scoren. Jou zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat er meer nodig is dan slechts het kijken naar oppervlaktetemperatuur als je iets wil zeggen over het klimaat als compleet systeem.

 4. 11

  @1: Zwaartekracht is maar een theorie.

  @9: Leuk dat je het halve verhaal vertelt. Misschien kun je beter naar de complete data van het DMI linken, zodat mensen ook het complete verhaal zien (klik op de jaartallen, om te zien hoe ontzetten het linkje van Anton aan het cherrypicken is geslagen en waarom ze daar maar 100 dagen per jaar laten zien).

 5. 12

  @2:

  De bevolkingsdichtheid zal in de toekomst afnemen

  Waar is dat op gebaseerd?

  als je bedenkt dat de zee ooit in Maastricht begon kan er nog veel stijging bij

  Al weer, waar is dat op gebaseerd? En is dit een pleidooi om dat weer te laten gebeuren?

  Dit is de cyclus van de aarde

  Voor de derde keer: waar baseer je dat op? Volgens de cyclus van de aarde zouden we eerder aan het begin van een nieuwe ijstijd moeten staan dan aan een periode van opwarming.

  @7: zoals het artikel al stelt, hebben we in NL waarschijnlijk genoeg geld om de dijken nog verder op te hogen. Je bedenkingen zijn dus al in het artikel verwerkt.

  @10: laat Anton toch slapen svp. Hij geeft toch duidelijk aan dat hij slaap te kort komt?

 6. 13

  Moeten we uit alle macht CO2-uitbrakende baggerschepen inzetten om de kustlijn te versterken?
  Of moeten we de auto laten staan, met koud water gaan douchen en vroeg naar bed gaan i.p.v. de verwarming aanzetten?

  tegen het einde van de eeuw zo’n 2,6 procent van de wereldbevolking min of meer constant blootstaan aan het gevaar van overstromingen.

  Halverwege deze eeuw is er al een reëele kans dat je ’s winters doodvriest bij gebrek aan aardgas, steenkool en turf.

 7. 15

  @14: dat is quasi-wetenschappelijke kletskoek, Bismarck.
  Zeg dan dat het topje van de Mount Everest vroeger zeebodem was, maar nu door de platentektoniek omhoog is geduwd tot een hoogte van meer dan 8 km.

 8. 16

  @15: Toen de zee “tot Maastricht reikte”, was Maastricht net zo min het huidige Maastricht als de Mount Everest van toen de Mount Everest van nu is. Ik ga er dus van uit dat je eerste zin net zo goed van toepassing is op #2. We hebben het in beide gevallen over een situatie van meer dan 50 miljoen jaar geleden en de platentektoniek heeft over die periode zoveel veranderd dat het inderdaad kletskoek is om naar de situatie van toen te verwijzen.

 9. 19

  Dus zo’n 200 miljoen mensen krijgen te maken met de ongemakken van de zeespiegel stijging. Ongemakken, de wereld vergaat natuurlijk niet. De ongemakken over honderd jaar, daar praten we liever over dan de ongemakkelijke waarheid van vandaag: Armoede, Honger, Onderontwikkeling, Onderdrukking, Oorlog.

 10. 20

  daar praten we liever over dan de ongemakkelijke waarheid van vandaag: Armoede, Honger, Onderontwikkeling, Onderdrukking, Oorlog.

  Dit is natuurlijk niet waar. Ik hoor van kleins af aan non-stop over die problemen. Tegenwoordig heet dat alleen een linkse hobby.

 11. 21

  @19:

  De ongemakken over honderd jaar, daar praten we liever over dan de ongemakkelijke waarheid van vandaag: Armoede, Honger, Onderontwikkeling, Onderdrukking, Oorlog

  Dat is niet helemaal waar natuurlijk. We praten ook over al die zaken. Maar daarnaast willen we ook graag praten over “De ongemakken over honderd jaar”, omdat die ongemakken over 100 jaar anders nog meer “Armoede, Honger, Onderontwikkeling, Onderdrukking, Oorlog” veroorzaken.

  Anderen zeggen ‘wie dan leeft die dan zorge’, ‘na ons de zondvloed’, of ‘laat mijn kinderen de rekening maar betalen, zo lang ik het nu maar goed heb’.