1. 9

    Die grond moet ergens vandaan komen. Als je dat dan buiten die ring wegschept ontstaan er muien. In dit licht is een terp onzin, minimaal 10- voudige hoeveelheid grond nodig (buiten dat deze door eeuwenlang afgraven turf ontstaan zijn/ ophogen met afgegraven grond)

    *hoedje bodemkundig ingenieur opzet*