1. 1

  Geen grote fouten dus m.b.t. de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Ik lees echter geen woord over de onduidelijkheden m.b.t. de oorzaken van deze veranderingen. Of was dit geen onderdeel van de scope van het PBL onderzoek?

 2. 2

  Als uit het internationale onderzoek straks ook blijkt dat het IPCC gewoon gelijk had komen er dan sancties op al die journalisten die de wetenschap door het slijk hebben gehaald? En krijgen rabiate klimaatontkennende reaguurders een internetbrede IP-ban? Het zou heel veel tijd en geld schelen en bovendien nog eens rechtvaardig zijn.

 3. 6

  @2 Carlos: wel slapjes om alleen joodse geestelijken de toegang tot internet te ontzeggen. Normaal ben je veel radicaler.

 4. 7

  @1 “Voorts is het betreurenswaardig dat het mandaat dat aan het PBL is gegeven uiterst beperkt is en voorbij gaat aan tal van wezenlijker vragen die in de klimaatdiscussie een rol zouden moeten spelen, zoals de vraag hoe het broeikaseffect nu precies werkt en de rol van CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) daarin; de implicaties van ‘Climategate’; de uitsluiting van wetenschappers met opvattingen die afwijken van de menselijke broeikashypothese van de klimaatdiscussie; de betrouwbaarheid van de huidige temperatuurmetingen; de toekomstige structuur en werkwijze van het IPCC enz. enz. ”
  “Het onderzoek beperkt zich thans tot incidenten op het terrein van WG2, terwijl de controversiële wetenschappelijke basis (WG1) buiten schot blijft. In dat licht gezien zou wat de klimaatsceptici betreft het onderzoek mogen worden verbreed” meerrr
  http://fp.dagelijksestandaard.nl/2010/03/klimaatsceptici-met-enorme-kluit-in-het-riet-gestuurd/

 5. 8

  Gaat dus alleen over mogelijke gevolgen, of de opwarming ook echt verder doorgaat en waardoor valt er dus buiten. Het meest interessante deel zeg maar.

  pbl:

  ” over de mogelijke toekomstige regionale gevolgen van klimaatverandering(..)
  Wel is de onderbouwing van conclusies in sommige gevallen onvoldoende helder.(..)Het planbureau constateert verder dat in de samenvattende conclusies de nadruk ligt op de belangrijkste negatieve gevolgen van klimaatverandering. Het PBL adviseert om deze benadering in het volgende IPCC-rapport op twee manieren aan te vullen: (1) met een rapportage in de samenvatting over het volledige spectrum van gevolgen, en (2) met een analyse van ‘worst case’ scenario’s.

  Om onduidelijkheden en onzorgvuldigheden zo veel mogelijk te voorkomen moet het IPCC meer gaan investeren in de kwaliteitscontrole.

 6. 10

  ps in woorden van het pbl zelf

  “Het PBL heeft begin maart 2010 een website geopend waarop wetenschappers, deskundigen en andere geïnteresseerden buiten het planbureau tot begin april fouten in de hoofdstukken over de werelddelen konden melden. Op deze website kwamen zo’n veertig reacties binnen. De meeste (35) hadden betrekking op andere onderwerpen dan de regionale gevolgen van klimaatverandering. De meldingen die wel gingen over de regionale gevolgen zijn meegenomen in het onderzoek.” http://www.pbl.nl/meldpunt/

  Leuk btw sommige meldingen te lezen. bv Wat vindt het PBL van HAARP? /Aluhoedje .. ;)

  ps2 Veelzeggend antwoord van het PBL

  “. In de korte tijd die wij hebben voor dit onderzoek is het niet mogelijk om alle IPCC-rapporten op een zorgvuldige wijze te onderzoeken.” http://www.pbl.nl/meldpunt/meldingen/28
  *Mogelijkheid tot melding zelf gemist heeft, zag al dat waterdampkritiek hout snijd vw recent pub in AsScience.*

 7. 12

  Maar veertig reacties op die “So You Wanna Be a Climatologist?” wedstrijd van het PBL?! ..en Sargasso werd maandenlang geteisterd door honderden onzinnige (complot)theorieën?! Het bewijst eens te meer dat het de klimaatontkenner niet gaat om de inhoud maar om de vorm: het jennen en aandacht vragen. RIAGG to the rescue…

 8. 13

  +t -As
  @Carlos Waarom geen waanlinkje? Ik had wel een par vragen geweten. Aan de andere kant is het lage aantal goed voor de beperking vd staatsuitgaven, want:
  ‘*Van mijn belastingcenten* ;)

 9. 16

  @9 SU: twee maal fout van je!

  – geen PVV
  – in de post van Carlos in 2 stond RABBIATE

  Maar dat kon jij misschien niet weten, want dat is ondertussen stiekem veranderd in de post, zonder mij te bedanken overigens voor de lichtvoetige manier waarmee ik omsprong met een wel grappig maar beetje dom foutje.

  Nu ik er aan denk, door die stiekeme veranderactie wordt ik wel in een slecht daglicht geplaatst, waardoor boefjes als SU zich geroepen voelen om te gaan schelden. Dat is wel een mooie illustratie van de handelwijze van de klimaatvrinden!

 10. 17

  Wat gaan we doen?

  De vorige post van mij #16 verwijderen om de sporen van falsificatie uit te wissen? Zou wel een klimaatmannentruc zijn.

 11. 20

  mmmm…. eind van de week gaat de temperatuur weer richting 30 graden, heeft vast met de verkiezingsuitslag te maken!

 12. 21

  @11 Alleen Himalaya gedoe, was ook gedoe over in kamer en vandaar dit onderzoek. WR2 is echter bijzaak. (zie ook link @15) WR1 is de kern (op smalle basis maar 50 mensen oid) en daar is niet naar gekeken, de rest wr2, 3 zijn gevolgtrekkingen. (Welke beek stroom over over zeg 3 eeuwen, en waar wr2 en wat te doen wr3)

 13. 22

  ps

  Het IPCC bestaat uit drie werkgroepen:
  Werkgroep I: fysieke principes (oorzaken)
  Werkgroep II: gevolgen, kwetsbaarheid en adaptatie (aanpassing)
  Werkgroep III: mitigatie (terugdringen van broeikasgasemissies).

 14. 24

  Vanuit de darkside van de VVD stond Neppérus in het achtuurjournaal al weer te borrelen over het rapport over het rapport. Het zou me niet verbazen als we over twintig jaar ontdekken dat ontkenning een venijnige vorm van autisme is.

 15. 25

  De buren:

  “Op mijn kritische vraag of de minister hiermee de algehele IPCC-eindconclusies bedoelt, wordt me van ministeriële zijde bezworen dat het alleen om de conclusies van het door het PBL onder de loep genomen werkgroep II rapport gaat.(..)Het rapport is zo slecht nog niet. Was het PBL nu maar zo fair geweest om als titel boven het persbericht te zetten: “PBL bevestigt: IPCC rapport grossiert in fouten en onnauwkeurige uitspraken”. Die titel wordt namelijk geheel door de inhoud van het rapport gedekt. ”

  “in een perfect opgevoerd toneelstuk waarin ook Karel Knip van het NRC zijn figurantenrol weer voorbeeldig speelde.”
  “En wat is het wat er niet helemaal klopt? Om te beginnen heeft het PBL eenzijdig de keuze gemaakt om alleen naar het Werkgroep II rapport te kijken. Terwijl het toch evident moet zijn dat de verontrusting over een mogelijke klimaathoax – laten we zeggen bij iemand als Helma Neppérus (VVD) – echt niet staat of valt met de gletsjers in de Himalaya of het percentage Nederlands landoppervlak onder de zeespiegel. Iedereen wil natuurlijk gewoon weten of het al dan niet denkbaar is, dat het IPCC de spil vormt van een klimaatindustrieel complex dat enkele jaren schaamteloos exclusief kon worden gevoed door de wetenschappers van “The team”. Iedereen wil weten of het denkbaar is “that it is all a big fat lie”, ”

  http://climategate.nl/2010/07/05/pbl-excelleert-met-onthullend-rookgordijn/

  Dat het alleen over WR2 ging is een nuance die de NOS (journaal) en ANP wegliet. Daarmee wordt de suggestie gewekt alsof het hele IPCC verhaal is ge-audit wat dus onjuist is.

 16. 27

  “Planbureau Leefomgeving (NL) ziet geen fouten in IPCC rapport”
  Tussen Ernst Beck en Jim Hansen zit nog een hele reeks echte wetenschappers die het niet eens is met het IPCC, alleen hoor je die nooit.
  Er bestaan nog andere politieke stromingen dan Groen-Links en PVV.

  “klimaatwetenschapper Michael Mann handelde correct”
  Echt niet, lees Descartes eens hoe het wel moet.

 17. 28

  Hans Erren, zou je eens een cursus begrijpelijk Nederlands kunnen gaan volgen, zowel in schrift als gesproken woord? Je postings zijn zo als altijd niet om aan te gluren. Vroeger spamde je altijd het wetenschapsforum met vage onliners die niemand begreep, laat staan las.
  Heb je Descartes trouwens wel eens echt gelezen of uberhaupt een goed wetenschappelijk filosofisch werk? En kun je de lezertjes hier eens uitleggen waarom ze die nu ineens moeten gaan lezen? En wanneer gaat Nature (of Science) je stukje of Arrhenius wel of niet gelijk had publiceren? En wist jij en al je vrinden van de Klimatosoof en DDS dat er na Mann et al 1998 nog meer temperatuurreconstructies zijn geweest die in meer of mindere mate dezelfde vorm als resultaat hadden (en niet met Leohle 2007 aankomen)? Dat de blogs van Watts en McIntyre steeds meer zijn afgegleden naar een zeer bedenkelijk niveau?

  En zo kunnen we wel uren, dagen, jaren doorgaan. En dat moet dan maar.

  Eerst maar eens de Uruk-hai verslaan vanavond.

 18. 29

  @26 Carlos:

  ja vrind, die naamswijziging was nodig omdat jij ineens mijn bijdragen schrapte, en meteen ook je eigen driftaanval trouwens. Die nieuwe naam is overigens al maanden geleden ingevoerd.

  Informatie die je niet bevalt gewoon onder het tapijt vegen, waar doet me dat aan denken?

  Je mag overigens ook gewoon je excuses maken voor bovenstaande stiekeme wijziging. Ook aan SU, die daardoor begon te schelden terwijl dat helemaal niet nodig was.

 19. 30

  @25: Dank zeg ik toch, eigen schuld dikke bult. De sceptici (je vrienden Labohm en Nepperus incluis) hebben het afgelopen half jaar enorm de dikke trom geslagen over gletsjers in de Himalaya en hoeveel procent van Nederland onder water lag. Als je zelf eerst doet alsof dat zo belangrijk is, dan moet je niet vreemd opkijken als dat ook het doel wordt van een onderzoek. Je begrijpt toch dat het nu te laat is om te gaan huilie huilie doen dat dat toch helemaal niet zo belangrijk was.

 20. 31

  PS. Ik heb overigens niet het idee dat welk bewijs dan ook Nepperus van haar geloof af kan brengen dat er sprake is van een klimaathoax. Zij is duidelijk geen scepticus.

 21. 32

  Nepperus kwam behoorlijk zwak over in haar reactie op het rapport. Alsof ze echt niet begrijpt waar het over gaat.

  @25

  Volgens mij staan er meer onwaarheden in dat artikel van ‘de buren’ dan in het ipcc-rapport. Het is suggestief. appelleert een beetje aan den onderbuik :)

 22. 33

  Dat “de buren” brengt trouwens wel fantasie op gang. Woont Isser in dezelfde straat als Steeph, of staan de servers van beide sites in dezelfde rack?

 23. 34

  Plinius van den Akker, u heeft helemaal geen naamswijziging nodig om te voorkomen dat uw bijdragen geschrapt worden. U moet zich alleen maar een beetje gedragen en dat deed u niet.

  Als internetmisbruiker wordt u overigens niet alleen door mij gemonitord maar door een heel team van rijksambtenaren, psychologen en technici. Maakt u zich geen zorgen, ook met vier kaas weten wij u te vinden.

 24. 35

  So much voor de journalistieke pretenties van Sargasso. Geschiedvervalsing, meten met twee maten, manipuleren. Het lijkt wel een klimaatrapport!

  De redenering dat een naamswijziging nodig was om te voorkomen dat bijdragen worden geschrapt is een bewuste omdraaiing. Er werden bijdragen geschrapt, dus moest de naam veranderen.

  Dat dit door een heel team van rijksambtenaren wordt gemonitord was al duidelijk. De meeste bezoekers en medewerkers leven van publieke gelden.

 25. 36

  Hou nou toch op en/of lazer op!

  Je ging op een bepaald moment ontzettend tegen mij tekeer, ad hominem reacties, die zijn weggehaald en we hebben je waarschijnlijk voor even in een filter gestopt (cooldown IP-ban).

  Inmiddels mag je alweer maanden je onzinnige reacties op Sargasso plempen, zo vrij zijn we hier. In de echte wereld had je met jouw gedrag allang een straatverbod opgelegd gekregen.

 26. 37

  @JvdLaan (28) Meer een cursus ‘begrijpen’. Alleen zal dat erg moeizaam verlopen, want Hans heeft heel z’n hoofd omwikkeld met meters aluminiumfolie. Hallo Hans, als je kijkt -> weet je wat ook een inside job was?

  Ik ga even het urinoir checken, m’kay ;)

 27. 38

  JvdLaan, Ik zou het prettig vinden als wetenschappers de wetenschappelijke methode zouden volgen. Dat betekent dus: niet zielig piepen of weglopen als je om uitleg wordt gevraagd. Die ivoren torenwetenschappers hebben nooit bij een customer support helpdesk gezeten. Dan wisten ze wel dat de eenvoudigste manier om lastige vragen te voorkomen is om je spul gewoon online te zetten.

 28. 40

  @Hans Erren: Richard Lindzen also told the Committee:
  The next question inquired whether, in Dr. Lindzen’s view, climatologists normally make their codes (used in the analysis of data) available for other people to download. Dr. Lindzen responded by stating that “it depends.”

  Het gaat niet om lastige vragen. Het gaat om drammen en ‘geef me al je werk en nu’, om er vervolgens niks, of (opzettelijk) verkeerde berekeningen mee te gaan doen. Wetenschappelijke stellingen en bevindingen ga je te lijf via diezelfde wetenschap en niet door de onderzoekers te sarren.

 29. 41

  @36 nou nou, ik vroeg alleen maar om je bevestiging van een stiekeme edit die mij in een kwaad daglicht plaatste.

  In de echte wereld zou jij niet eens bestaan.

  Nou, ik ga op vakantie, denk jij maar eens goed na over je rol op dit weblog. Tip: neem een voorbeeld aan je goeie collega’s.

 30. 42

  customer support helpdesk
  Nee maar, ook hier de zegeningen van de ‘vrije’ markt als norm. Natuurlijk werken wetenschappers daar niet, die moeten vooral onderzoek doen en daarover publiceren.
  ivoren torenwetenschappers
  Dat soort qualificaties hoor je vooral uit de mond van mensen die of nooit een wetenschappelijke opleiding hebben gevolgd of die om wat voor reden dan ook niet aan de bak kwamen in de wetenschap en dan met modder gaan gooien. Jaloezie is een slechte drijfveer, Mnr Erren.
  Het gaat niet om lastige vragen. Het gaat om drammen en ‘geef me al je werk en nu’, om er vervolgens niks, of (opzettelijk) verkeerde berekeningen mee te gaan doen. Wetenschappelijke stellingen en bevindingen ga je te lijf via diezelfde wetenschap en niet door de onderzoekers te sarren.
  En dat is wat McIntyre c.s doen. Zelf onderzoek doen, publiceren en verdedigen in een wetenschappelijk blad kunnen ze niet. En omdat ze dat niet kunnen, gaan ze die wetenschappers sarren en worden onvolkomenheden en onzekerheden in wetenschappelijke publicaties uitvergroot en belachelijk gemaakt. Het lijkt wel op afgunst en geldingsdrang. En vervolgens weer gaan klagen dat ze niet serieus genomen worden.

 31. 43

  @42 In 2003 publiceerde McIntyre een art. over de hockeystickgrafiek van Mann et al. op basis van eigen onderzoek.* ( McIntyre, Stephen; McKitrick, Ross 2003 E&E http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/MM03.pdf ) )Dat ze door eerdere en latere publicatieproblemen door een bias bij reviewers ook andere kanalen zoeken, tja water gaat ook zijn weg.

  *Onderzoek wat bevestigd werd in 2004 door Von Storch.

  ” In the years before, due to effective gate keeping of influential scientists, papers raising critical points had a hard time or even failed to pass the review proces” http://blogs.nature.com/climatefeedback/2007/05/the_decay_of_the_hockey_stick.html

 32. 45

  Kwetsen, zuigen en bloggers tegen elkaar uitspelen. Plinius van den Akkkker u bent een trol ten voeten uit. Helaas voor u heb ik negen jaar ervaring met types als u.

 33. 46

  @43
  Energy & Environment… zucht. Sorry, maar dat is geen wetenschappelijk tijdschrift, maar een politiek en een soort van vluchtheuvel voor skeptici die hun werk niet in de echte wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd krijgen.
  En na MBH 98 (de oorspronkelijke hockeystick) zijn er meerdere publicaties geweest die allemaal dezelfde vorm min of meer bevestigde. Dat schijnt in skeptische blogosfeer nog niet te zijn doorgedrongen.
  Maar bovenstaande is al 100x opgeschreven. Geeft niks hoor!

 34. 47

  Ondertussen is ook het onderzoek naar Phil Jones, University of East Anglia, afgerond:

  http://www.uea.ac.uk/mac/comm/media/press/CRUstatements/muirrussellreport

  Sir Muir Russell’s team concludes about the staff of CRU that “their rigour and honesty as scientists are not in doubt”.

  Furthermore, they “did not find any evidence of behaviour that might undermine the conclusions of the IPCC assessments” and, the report states, there was “no evidence to substantiate” allegations of perversion of the peer review or editorial process.

  Maar ook dit zal wel worden uitgelegd als de slager die zijn eigen vlees keurt.

 35. 48

  @46 Je bedoelt dat E&E zich niet aan de ‘ipcc’ dogma’s houdt en door het ipcc en cru geboycot wordt. Iets waarvan het peer reviewed journal veel last ondervindt. Kevin and I will keep them out somehow – even if we have to redefine what the peer-review literature is !” –Phil Jones, in an email http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=419&filename=1089318616.txt (ps

  Verder staat @44 een GRL (het journal waar Mann zijn hockeygraph publiceerde en een onder vrijwel alle klimatologen hoog aangeschreven blad) pub van McIntyre & McKitrick. Ik ken nml de standaard kritiek van agw-ers over E&E. Ook heeft bv McKitrick een hele lijst met publicaties in tal van peer revewed bladen http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/papers.html
  Je claim @ 42 dat ze “Zelf onderzoek doen, publiceren en verdedigen in een wetenschappelijk blad kunnen ze niet. ”
  is onjuist.

 36. 52

  @52 majava Bedankt voor het voorlezen vd wiki, kende ik al maar altijd leuk om te horen. Omdat je in automode schoot wat uitleg, ik gaf aan @44 (en zie @48dat oa GRL later een vergelijkbaar art. van McIntyre & McKitrick heeft gepubliceerd. Dus ook bladen die ‘boven kritiek verheven’ zijn plaatsen artikelen van McIntyre.
  Het feit dat de boycot van E&E georkestreerd is kan je trouwens ook vinden in de wiki, maar ook in de gelekte emails.

  @ Andijvie stampot kuiltje jus
  Carlos nog steeds dezelfde dictatoriale streken?
  Volgens mij is het veel gedoe over een gecorrigeerde typfout.

 37. 53

  E&E is niet eer reviewed. De wetenschappelijke impact is nihil.
  In de CRU-mails werd trouwens gerefereerd aan een stuk van Soon en Baliunas dat in GRL werd gepubliceerd. Dit zat vol met fouten. Logisch dat een aantal weteschappers zich druk maakte om dat niet gepubliceerd te krijgen.
  Ok, McIntyre heeft zowaar 1 artikel buiten E&E gepubliceerd gekregen, maar blijkbaar was dat zo’n inspanning dat dat gelijk zijn laatste was.
  Maat nu je toch hier bent seven, wat was nu werkelijk de impact op de hockestick als er gebruik wordt gemaakt van een centered PCA of een decentered PCA. Krijg je dan twee totaal verschillende grafieken?

 38. 55

  E&E is wel peer reviewed.
  “EBSCO Publishing lists Energy & Environment as a Peer-Reviewed, Academic Journal”

  Verder heeft McIntyre alleen al samen met McKitrick een stuk of 10 pubs op z’n naam in verschillende bladen. Nature, PNAS, GRL, Climate Research, enz zie http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/papers.html

  Met de hockeystick was wel meer mis, voorselectie boomringen en dan de meest agw vriendelijke boomring kiezen, (een zieke, kromme boom dus YAD… , basis was uiteindelijk 1 boom terwijl er meer ringen beschikbaar waren alleen die waren minder ‘geschikt’, statistische fouten, R2 getal te laag dus geen voorspellende waarde vandaar dat ze dat feit verborgen hielden om ipcc imagoschade te voorkomen, hide the decline, enz enz http://www.klimatosoof.nl/caspar

 39. 56

  Scopus en ISI Web of Knowledge vinden het dus geen wetenschappelijk journal – je mag e&e dus zelfs niet als referentie gebruiken …
  R2 heeft niets met pca te maken, en ja, wel of niet centreren maakt wel degelijk uit – je krijg dan een totaal ander model.
  Publicatie in Nature? [x] – kan het niet vinden, heb je een doi? enz enz enz …

 40. 57

  Seven, je hebt het als alle skeptici weer alleen over de eerste. Daarna zijn er vele andere studies die hetzelfde aantonen. Dat weten jij en de jouwen ook, want daar is vaak op gewezen. Waarom blijven jullie maar volharden in die ene, eerste studie, ook wel MBH 1998 genoemd?

 41. 58

  @DJ
  Nature 430 July 1, 2004, p. 105.
  @JLaan Omdat dit niet op de IPCC cover stond.. http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/MM2005.gif en die latere, er zijn zoveel reconstructies waar de MWP bestaat http://wattsupwiththat.com/2009/11/29/the-medieval-warm-period-a-global-phenonmena-unprecedented-warming-or-unprecedented-data-manipulation/
  Sterker, zelfs het IPCC vond dat toen de milieubeweging er nog geen grip op had.
  http://www.fcpp.org/images/publications/MedievalWarmPeriod500.jpg
  Je weet wel, en daarna toen er mailtjes rondgingen met “we have to get rid of the Medieval Warm Period ” geeft aan dat ze bij de juiste reconstructie ook daarop uitkwamen.

 42. 59

  @58, 0 hits voor die datum met auteur mckitrick of McIntyre
  Nature 430, 105 (1 July 2004) | doi:10.1038/nature02478
  Corrigendum: Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries
  Michael E. Mann, Raymond S. Bradley & Malcolm K. Hughes
  It has been drawn to our attention (S. McIntyre and R. McKitrick) that the listing of the ‘proxy’ data set in the Supplementary Information published with this Article contained several errors
  None of these errors affect our previously published result

  zij hebben dus niet in nature gepubliceerd

 43. 60

  @59 By proxy dus DJ ;)
  Hij (McKitrick) vermeldt het als eigen werk. (Wat feitelijk ook zo is “It has been drawn to our attention (S. McIntyre and R. McKitrick) halve plagiaat van Mann dus”

  Scroll naar het kopje Peer-Reviewed Science Journal Articles en dan nr 10 McIntyre, S. and R. McKitrick (2004). “Materials Complaint Concerning ‘Global Scale Temperature Patterns and Climate Forcing over the Past Six Centuries'” Nature 430 July 1, 2004, p. 105.

  http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/papers.html

  Zijn link verwijst naar http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/trc.html
  *Stretching it a bit*
  (En toen waren er nog 6

 44. 61

  Het is zeker geen eigen paper in nature, je kunt spinnen en springen wat je wilt, maar die claim is gewoon onjuist. De auteur is Michael Mann. De referentie die je geeft bestaat niet in Nature … check your sources
  *deflating it a bit*

 45. 62

  Tjee..we’ve been there done that and all over and over and over and now 2 something completely different (i hope)..

  7:)

 46. 64

  @63, ik denk dat je mist dat link uit @56 geen relevante hits in nature oplevert. Ik ga niet de tijd nemen dat hier neer te pennen, beetje uitgekauwde materie dat ipcc

 47. 65

  @64 Ik telde hem al niet meer mee “-1” DJ blijven er 6 pubs (en 25+) in andere bladen (wo. GRL etc) over.

  Over E&E
  Google scholar neemt E&E ook gewoon mee en qua citeren, laten we zeggen het gebeurd sinds de cru / ipcc boycot en zelfs ISI van dat journal minder vaak, http://scholar.google.com/scholar?hl=nl&lr=&q=related:cZVxercvqKcJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=DUs2TKuZE8S6OO-hzfAE&ved=0CCQQzwIwAA
  Gelukkig maar dat google meer openminded is. , stel je voor dat er iemand is die bepaald wat peer reviewed science is en wat niet, je zou er religieus van worden.
  Idem met temp data die niet gepubliceerd wordt. Geloof mij maar, gelukkig zou nature en zeker Mann dat nooit zeggen als iemand het wil checken. Laat staan data wissen…….
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6936328.ece

 48. 66

  Gelukkig maar, stel je voor dat er iemand is die bepaald wat peer reviewed science is en wat niet, je zou er religieus van worden.
  hahaha … nou, als het geen peer is maar een appel – dan ben je er uit ;)

  ik neem een kitkat

 49. 68

  Jlaan, als het nou astronomen waren die de data achterhielden van een of andere onbeduidende ster dan zou ik daar vrede mee hebben, het gaat echter over toekomstige zeer kostbare ingrepen die de belastingbetaler moet ophoesten, dan mag toch wel geeist worden dat de onderbouwing van de hypothesen volledig openbaar zijn!!!
  Maar weer is in een achterkamertje bepaald wie de lead authors van het volgende IPCC rapport zulen zijn. Men is hardleers.

 50. 69

  Hans Erren, zijn er werkelijk nu zoveel gegevens achtergehouden, dat er bepaalde cruciale berekeningen niet gemaakt konden worden?
  Illustratief was het gezeur van McIntyre die Briffa om data vroeg. Briffa antwoordde dat hij bij de Russen moest zijn. McIntyre bleef maar vragen om die data. Toen bleek dat hij er zelf al een aantal jaren over die data beschikte! De meeste skeptici gedragen zich als een 16,17-jarige die zijn pa om de autosleutels vraagt. Pa weigert, want zoonlief heeft geen rijbewijs. Als hij vervolgens die autosleutel wel krijgt – bv gepikt uit Pa’s jaszak – en de auto in de prak rijdt, geeft hij vervolgens de auto (en Pa) de schuld.