Klimaat in verkiezingsprogramma’s | Algemene toelichting

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Serie:

Daar er nogal wat vragen zijn over de serie over het klimaat in verkiezingsprogramma’s hier een paar van de veelgestelde vragen en opmerkingen.

Sommige verkiezingsprogramma’s zijn nog concept, is het oordeel dan wel definitief?
Nee, het oordeel is niet definitief. Op het moment dat alle programma’s definitief zijn (januari waarschijnlijk) gaan we ze nogmaals allemaal langs en dan pas worden de waarderingen definitief. Zie onderaan in het overzicht ook welke definitief en welke vanuit concept beoordeeld zijn.

Waar zijn de cijfers op gebaseerd?
De cijfers komen tot stand bij de onderlinge vergelijking van de programma’s. De rapportcijferschaal van 0 tm 10 wordt gebruikt. Waarbij 10 het meest ideale programma zou zijn dat we in Nederland aantreffen.
In het meetellen van maatregelen wordt niet alles gewogen naar eventuele afname/bijdrage broeikasgassen. Daar hebben we de modellen niet voor. De maatregelen zijn ingeschat.
Wat daarbij zwaar weegt is hoe concreet de maatregelen uitgewerkt zijn. Een doelstelling is leuk, maar een doelstelling met twee duidelijke maatregelen beter.
Zover mogelijk zijn ook de “negatieve” maatregelen meegenomen in de beoordeling, zoals het verhogen van de maximumsnelheid.

Komt er een handig overzicht? Nu moet ik wel heel veel lezen?
We gaan proberen bij de definitieve beoordeling alles ook samen te vatten in 1 overzicht. Maar we garanderen niets.

Heel leuk die programma’s maar dat zegt niets over wat partijen daadwerkelijk stemmen.
Dat klopt. We zijn dan ook nog bezig om het stemgedrag op dit punt in kaart te brengen. Dat publiceren we tzt. U kunt bijvoorbeeld ook de site van Klimaatlabel Politiek bekijken hiervoor.

Ik zie niet alle programma’s!
Dan moet je op de overzichtspagina onderaan op “Meer berichten” klikken.

Heeft u niet een handig lijstje met de cijfers?
Jawel hoor. Maar bedenk wel dat het een hele beperkte samenvatting is van de volledige inhoudelijke beoordelingen:

Reacties zijn uitgeschakeld