Help! Een hoer in de klas

Jawel het bestaat: een prostituee die haar werk vrijwillig doet en leuk vindt. Josje is als prostituee werkzaam op de Amsterdamse Wallen. In deze documentaire gaat ze in op vragen van studenten en scholieren over haar beroep. Naast de de UvH praat zij ook met studenten van een hbo-opleiding voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en een vierde klas havo. Leerlinge: “Mevrouw, mag ik wat persoonlijks vragen? Vindt u dat dan echt leuk om te doen?”Josje: “Ja, geweldig!”. Meer info en ongefundeerde meningen van Heleen Mees en Dick Pels over de documentaire bij de Humanistische Omroep.

Reacties (3)

#1 Fons van der Linden

Applaus voor Josje en de makers van de documentaire! Eens een positieve benadering van prostitutie zonder de misstanden erin onvermeld te laten. De recensent van NRC Handelsblad 21-10-2012 vond dat de nadruk veel meer op de misstanden had moeten liggen. De gebruikelijke niet werkbare opstelling dat een positieve benadering van prostitutie ongepast is omdat de overgrote meerderheid van de prostituees gedwongen zou zijn.
Goed dat ook Josje wil dat de leeftijdsgrens van 18 naar 21 jaar wordt opgetrokken. Het is beter voor de vrouwen en ook leuker voor hun bezoekers (hetzij gastheren).

#2 vanpraagbiografie

Het is maar de vraag of humanisten zo ruimdenkend zijn. Download nu de biografie Het Grondsop voor de Goddelozen op http://www.jpvanpraag.nl gratis. De biografie van 567 pagina’s behandelt leven en werk van J.P. van Praag, de humanist. Maar nu komt het! Van Praag zette zich in voor de gelijkberechtiging van buitenkerkelijken. Nu zult u zeggen, wat is daar zo bijzonder aan? Alles! Dat humanisten zich inspannen voor de emancipatie van bepaalde groepen komt helemaal nooit voor. Ook de vraag wat te denken van de humanistische geheimtaal rechtvaardigt een biografie. De lezer zal zich aan het eind van de biografie verheugen over de geboden inzichten en begrijpen dat er in het Humanistisch Verbond decennialang volkomen onbegrip heerste over levensbeschouwelijke kwesties als homoseksualiteit (dat niet “normaal” zou zijn). Tevens krijgt de lezer enig inzicht in de geschiedenis van de buitenkerkelijken in de 20e eeuw en een visie op Van Praag, de gedreven en getergde leider van de humanisten.

#3 Kalief

#2 Spam en off topic.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*